Když si sáhnete na dno. Mimořádná okamžitá pomoc v roce 2015

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 26. 2. 2015 | 5 komentářů
Když se dostanete do akutní krize, kterou je třeba řešit bezodkladně, hned, může vám stát vyplatit mimořádnou okamžitou pomoc. Situace, kdy jednorázovou finanční náplast dostanete, vymezuje zákon.
Když si sáhnete na dno. Mimořádná okamžitá pomoc v roce 2015

Stát vyplácí chudým tři druhy dávek v hmotné nouzi, o příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení jste na Peníze.cz četli nedávno:

Dnes se zaměříme na poslední z nich: mimořádnou okamžitou pomoc. Jde o (obvykle) jednorázovou dávku v akutní tísni; nárok na ni vzniká jen v konkrétních případech, které vymezuje zákon. A jen za předpokladu, že úředníci z úřadu práce, který má výplatu dávky na starost, usoudí, že podporu opravdu potřebujete – posuzovat budou vaše příjmy i majetek.

Tip!

Přídavky na děti

Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi nepatří, řadí se do sousední kategorie: dávky státní sociální podpory. Efekt je podobný: v těžké situaci dovede pomoct. Přídavek na dítě. Přečtěte si, kdo na dávku v roce 2015 dosáhne, jak o ni žádat a kolik peněz do domácího rozpočtu měsíčně napumpuje.

Když jde o zdraví

Na mimořádnou okamžitou pomoc můžete dosáhnout, když nesplňujete kritéria nutná k tomu, aby vám vznikl nárok na opakované dávky v hmotné nouzi (podle zákona tedy v hmotné nouzi nejste – podrobnější vysvětlení v boxu), ale kvůli nedostatku peněz vám hrozí vážná újma na zdraví. Například nemáte na léky. Dávka se pak vyplácí v částce, která dorovná váš příjem na úroveň existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte na úroveň životního minima. Je možné ji čerpat opakovaně.

KDO V HMOTNÉ NOUZI NENÍ

V hmotné nouzi není člověk,

 • který prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • který není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem,
 • který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání,
 • kterému nevznikl nárok na nemocenské nebo mu náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,
 • který je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • kterému za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • který nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

Zdroj: MPSV

Když řádí živly

Mimořádnou okamžitou pomoc můžete dostat také v případě, že přijde živelná pohroma nebo třeba dojde k průmyslové havárii, a následkem jejich řádění se ocitnete bez peněz, bez bydlení, bez osobních věcí. Dávka se vyplácí až ve výši patnáctinásobku životního minima jednotlivce (tedy až 51 150 korun). Buď jednorázově, nebo postupně. Výše dávky se určuje podle rozsahu pohromy, vzniklých škod i sociálních a majetkových poměrů daného člověka či rodiny.

Minima: životní a existenční

Životní minimum

Zjednodušeně se jedná o minimální společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, který pokryje základní potřeby, jako je jídlo, oblečení, hygiena. Pozor: náklady na bydlení se do něj nepočítají, ty se řeší samostatně příspěvkem na bydlení.

Částky životního minima jednotlivců a rodin v roce 2015:

 • jedinec 3410 Kč
 • první dospělý v domácnosti 3140 Kč
 • druhý (a každý další) dospělý 2830 Kč
 • dítě do 6 let 1740 Kč
 • dítě do 15 let 2140 Kč
 • dítě do 26 let 2450 Kč

Životní minimum domácnosti je součtem životního minima jejích členů. Víc ukáže naše kalkulačka životního minima.

Spočítejte si životní minimum 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Existenční minimum

Existenční minimum je podstatně nižší. Jedná se o minimální hranici příjmu, která se považuje za nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2015 dělá existenční minimum 2200 korun na měsíc.

Anketa

Kolikrát jste v životě ztratili občanku?

Když přijdete o doklady

Dávku lze čerpat také, když ztratíte doklady a jste tak chudí, že nemáte na poplatky spojené s vydáním nových. Případně nemáte na zaplacení dokladů, které potřebujete, abyste mohli nastoupit do zaměstnání. Pokrýt lze z dávky také jízdné a v případě nezbytné potřeby i nocleh. Výše mimořádné okamžité pomoci se určuje s ohledem na konkrétní výdaj a situaci.

Když přestane sloužit pračka, lednička nebo není na postel

Mimořádnou okamžitou pomoc můžete využít také na pořízení nebo opravu nezbytného vybavení dlouhodobé potřeby, pokud jste na tom tak zle, že sami na zaplacení nemáte. Dávka se vyplácí až do výše konkrétního nákladu, platí však, že součet dávek na tyto účely nesmí překročit v kalendářním roce desetinásobek životního minima jednotlivce – tedy částku 34 100 korun.

Když se nedostává na vzdělání a kroužky dětí

Chudá rodina může dávku využít také k úhradě nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností (nezaopatřených) dětí. Strop je opět stanoven na desetinásobek životního minima jednotlivce v kalendářním roce (34 100 korun), výše jednorázové dávky se odvíjí od konkrétního nákladu a situace rodiny.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Máte problémy s penězi? Tedy přesněji: máte bez peněz problémy? Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Když hrozí „sociální vyloučení“

Poslední možností, kdy můžete na mimořádnou okamžitou pomoc dosáhnout, je situace, kdy se z nějakého důvodu dostanete do ohrožení „sociálním vyloučením“. Jde především o případy, kdy člověka propustí z vězení nebo výkonu trestu, ukončí léčbu závislosti a opouští zdravotnické zařízení nebo psychiatrickou léčebnu, případně právě vychází z dětského domova nebo pěstounské péče. Dávku může dostat také člověk bez přístřeší nebo člověk, který je ohrožen trestnou činností jiného. Jednorázová dávka je v uvedených případech zastropovaná tisícikorunou. Zároveň platí, že součet dávek vyplacených na zmiňované účely nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout čtyřnásobek životního minima jednotlivce – tedy 13 640 korun.

Jak a kde se o mimořádnou pomoc hlásit

Stejně jako o ostatní dávky v hmotné nouzi se o mimořádnou pomoc žádá na místně příslušném úřadě práce. Formulář si můžete stáhnout přímo na Peníze.cz: Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Mrkněte do naší galerie formulářů, najdete v ní i spoustu dalších užitečných tiskopisů. 

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Když je nejhůř. Příspěvek na živobytí v roce 2015

23. 2. 2015 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Když je nejhůř. Příspěvek na živobytí v roce 2015

Když se ocitnete v tak hluboké finanční tísni, že po zaplacení bydlení nezbývá na život, stát hodí záchranný kruh: lidem v hmotné nouzi vyplácí příspěvek na živobytí. Kdo na dávku pro... celý článek

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

19. 2. 2015 | Petra Dlouhá | 37 komentářů

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

Většina brigád a přivýdělků probíhá na bázi dohody o provedení práce. Případně dohody o pracovní činnosti. Přečtěte si, jaká pravidla platí v roce 2015 pro jejich danění. Nejdůležitější... celý článek

Když není na činži. Dávky na bydlení v roce 2015

18. 2. 2015 | Petra Dlouhá | 24 komentářů

Když není na činži. Dávky na bydlení v roce 2015

Rodiny, které mají tak nízké příjmy, že nezbývá na nájem – nebo po zaplacení nájmu už nezbývá na život – stát podporuje prostřednictvím doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení. Obě... celý článek

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

25. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 15 komentářů

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

Přibývá lidí, kteří nevyjdou se svými příjmy a potřebují druhou práci. Chcete si při zaměstnání přivydělat? A zajímá vás, jestli můžete mít dvě práce na plný úvazek, jaké limity pro... celý článek

Povodeň a pojištění. Balíček první pomoci

4. 6. 2013 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Povodeň a pojištění. Balíček první pomoci

Velká voda ještě neřekla poslední slovo. Už teď je ale jasné, že škody se budou počítat na miliardy. Některé pojišťovny přestaly na riziko povodní přechodně uzavírat pojistky. Jiné... celý článek

Partners Financial Services