Daně 2009: Jak podávají daňové přiznání studenti

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 23. 2. 2010 | 28 komentářů
Daně 2009: Jak podávají daňové přiznání studenti
Řada studentů, kteří si přivydělávají, nemusí podávat daňové přiznání. Jenže, kdyby to udělali, stát by jim mohl vrátit díky daňovým slevám a odečitatelným položkám slušné částky.

Většina současných vysokoškolských studentů si při studiu přivydělává. Ať už na náklady studentského života, či na cestování a záliby. Na takový výdělek ale, na rozdíl od nestudujících, mohou využít výhodné slevy na dani za studenta i zvýhodnění při případném placení zdravotního a sociálního pojištění. Pokud si podají daňové přiznání, mohou získat od státu zpět tolik peněz, že z toho pokryjí životní náklady na několik týdnů či měsíců.

Daňové tipy pro studenty

 • Daňový tip 1: Dohoda o provedení práce - nižší základ daně než u dohody o pracovní činnosti či příjmu z pracovního poměru - neplatí se sociální a zdravotní pojištění, základem daně není tzv. superhrubá mzda, ale pouze hrubá mzda. (tuto dohodu lze uzavřít maximálně na 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele)
 • Daňový tip 2: Podepište Prohlášení k dani z příjmu FO u všech zaměstnavatelů (které máte postupně) a od posledního z nich si nechte vystavit roční zúčtování záloh. Zaměstnavatel je povinen vyhovět vaší žádosti a provést zúčtování do 31. 3. následujícího roku. Nezapomeňte, že mu musíte do 15. 2. předložit doklady o zúčtované mzdě a odvedených zálohách na daň u předchozích zaměstnavatelů.
 • Daňový tip 3: Stipendia jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmu
 • Daňový tip 4: Prohlášení k dani z příjmu FO musí být podepsáno do 30 dnů od vstupu do zaměstnání a potom každoročně do 15. 2. Prohlášení může student podepsat na stejné období pouze u jednoho zaměstnavatele.
 • Daňový tip 5: Nezapomeňte si zajistit potvrzení o studiu nejen pro daňové přiznání, ale i pro o Přehled příjmech a výdajích pro sociální a zdravotní pojištění
  Zdroj: TPA Horwath

Přesto si někteří studenti neuvědomují možnosti zvýhodnění a daňové přiznání nepodávají. Jsou tak sami proti sobě, protože podání daňového přiznání je podle daňové poradkyně ze společnosti TPA Horwath Jany Skálové, pro studenty výhodné téměř vždy. 

Pokud například student podle Skálové pracoval vloni třikrát na letní brigádě, kde si vydělal vždy 4000 korun měsíčně, zaměstnavatel mu při stanovování daně nemohl zohlednit některé odečitatelné položky a strhnul mu z jeho příjmu 15 procent zálohové daně - v případě, že student podepsal Prohlášení u všech zaměstnavatelů (15procentní srážková daň by v přiznání uplatnit tak snadno nešla). Jestliže si student pak tento příjem uvede do daňového přiznání, může uplatnit odčitatelné položky jednak za daňového poplatníka (24 840 korun) a jednak za studenta (4020 korun – pokud studoval celý rok) a případně i další odpočty od základu daně (zaplacené pojistné na životní pojištění nebo penzijní připojištění, dary, dárcovství krve atd.). Takovému studentovi pak stát na základě daňového přiznání vrátí vše, co jeho letní zaměstnavatel odvedl státu.

Student, který pracoval v létě pro více zaměstnavatelů, jež mu strhli srážkovou daň (15 %), může u toho posledního zaměstnavatele dodatečně požádat o roční zúčtování, jestliže podepíše Prohlášení do 15.2.2010. Poslední zaměstnavatel mu ale zohlední jedině poslední příjem. 

Daň z příjmů a daňové přiznání za rok 2009

Kteří studenti musí podat daňové přiznání vždy

Daňové přiznání musí podat především studenti, kteří podnikají jako živnostníci (OSVČ) nebo v takzvaném svobodném povolání. Tito studenti mohou využít nejen slevy na studenta a poplatníka, ale rovněž mohou uplatnit i takzvaný daňový paušál

Co se děje s vaším příjmem z brigády

 1. Příjem do 5000 Kč měsíčně (bez podepsání Prohlášení k dani z příjmu FO) – příjem zdaní zaměstnavatel srážkovou daní (15 %), o daň se tedy nemusí student zajímat, protože jej za něj odvede zaměstnavatel (tento příjem se nezahrnuje do základu daně v daňovém přiznání, pokud je podáno z důvodu ostatních příjmů).
 2. Příjem nad 5000 Kč – povinnost platit zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti (roční zúčtování provede zaměstnavatel nebo si student sám podáš daňové přiznání).
  Zdroj: TPA Horwath

Podnikající studenti rovněž do osmi dnů od podání daňového přiznání nesmí zapomenout na podání Přehledu příjmů a výdajů pro sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění platí jen ze skutečně dosaženého zisku bez nutnosti platit minimální zálohy. Na základě Přehledu zjistí, kolik musí zdravotní pojišťovně za rok 2009 jednorázově na pojistném doplatit. V případě ztráty podnikající student zálohy neplatí. U sociálního pojištění záleží na dosaženém zisku, respektive základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Tato rozhodná částka je pro povinné platby na důchodové pojištění pro loňský rok 56 532 korun.

Povinnost podat daňové přiznání se vztahuje rovněž na ty, kteří získali vedle 10 tisícového příjmu z brigády na autorských příjmech více jak 7000 korun alespoň v jednom měsíci, třeba za publikování diplomové práce či za psaní článků nebo překlady.

Zaměstnaní studenti, kteří mají i další zdroje příjmů než jen ze svého zaměstnání (z pronájmu, z podnikání) vyšší než 6000 korun ročně, daňové přiznání podat musí také vždy. Stejně tak i ti studující, kteří vloni měli několik brigád či souběžně pracovali pro několik zaměstnavatelů, kteří jim odvedli zálohovou daň (15 %).

Studenti, kteří pracují v zaměstnaneckém poměru a nemají jiné další příjmy, daňové přiznání podávat nemusí, pokud požádají posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na dani. Podle daňových expertů bývá ale vhodnější, pokud si student daňové přiznání podá sám, jestliže nechce, aby jeho poslední zaměstnavatel měl přehled o tom, kolik si vydělal jinde.

Nárok na slevu na studenta může student využít jen po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to do 26 let věku. Až do 28 let ji mohou využít studenti prezenčního doktorského studia.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v Česku i v cizině, pokud je tamní studium podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na stejné úrovni studia jako v Česku.

Sleva na studenta se ovšem netýká studia při pracovním poměru či dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia na středních školách, je-li mladý člověk v době takového studia výdělečně činný nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Vysokoškolští studenti v kombinovaném studiu ale podle Petra Valoucha, autora příručky Daňové tipy pro fyzické osoby, uplatnit nárok na slevu studenta mohou, a to až do 26 let.

Anketa

Znáte nějaké VŠ studenty, kteří jezdí na brigády a daňové přiznání nepodávají?

Kteří studenti nemusí podávat daňové přiznání, ale vyplatí se jim

Povinnost ročního zúčtování ani daňového přiznání se na studenty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání (pokud nemají žádné zdanitelné příjmy), ze zákona nevztahuje. Nemusejí tak učinit ani ti, kterým výdělek z letní či zimní brigády zdanil srážkovou daní zaměstnavatel, protože tímto již svou daňovou povinnost splnili.

S daňovým přiznáním se tak určitě letos nemusí lopotit studenti, kteří si za rok 2009 nevydělali žádné peníze a také neměli jiné příjmy (například z podnájmu či pronájmu, autorských práv atd.). Přiznání nemusí podávat ani ti, kdo díky svým výborným výsledkům pobírají ve škole stipendium, protože ta jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmu.

Starosti s daňovým přiznáním si nemusí dělat rovněž student či studentka, kteří působili jako au-pair. Pokud v cizině či ČR vypomáhali s domácími pracemi jen za stravu a ubytování (příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb), nejedná se o příjem, který je předmětem daně z příjmů.

V neposlední řadě pak přiznání nemusí podávat ti, kteří požádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování (nesmí ovšem mít ostatní příjmy než ze závislé činnosti vyšší než 6000 korun za rok).

 

Co by měli vědět absolventi středních škol

Při uplatňování slevy na dani na studenta je třeba dát pozor na splnění podmínky přípravy na budoucí povolání. V případě absolventa střední školy, který řádně ukončil studium a nastoupí do zaměstnání, které založí účast na nemocenském pojištění, a toto zaměstnání bude trvat po celý červenec nebo srpen, není splněna podmínka přípravy na budoucí povolání.

Pokud by se absolvent střední školy stal studentem vysoké školy v červenci, pak by podmínka přípravy na budoucí povolání splněna byla. Jelikož se ale studentem stává zápisem ke studiu a v praxi se zápisy studentů na vysoké školy konají až v průběhu měsíce září a října, není podmínka pro uplatnění slevy na studenta v měsících červenci a srpnu ve většině případů splněna. Sleva na studenta se v takovém případě za měsíce červenec a srpen uplatní až v rámci ročního zúčtování či v daňovém přiznání, kdy poplatník doloží, že se stal studentem vysoké školy. Zpětně se tedy situace posoudí tak, že bylo pokračováno ve studiu bez přerušení.

Pro účely uplatnění této slevy je třeba předložit doklad o studiu prokazující studium po celý kalendářní rok (tzn. z důvodu odlišnosti kalendářního a akademického roku je studium prokazováno dvěmi potvrzeními).

Zdroj: KPMG

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 2. 2011 20:33, Veronika Novotna

Mam povinnost podat danove priznani?
Leden - Kveten 2010 VS student
Leden - Kveten 2010 DPP cca 5000 CZK + DPC cca 2000CZK - soubezne
Cervenec - Zari 2010 Urad prace
Zari - Prosinec 2010 pacovni pomer

+3
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 3. 2010 19:11, Lucka K.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem student denního studia, na brigádě jsem byla od 08/2009 - 12/2009. Pracovala jsem na dohodu o provední práce, Příjem cca do 4.500 ,-Kč měsíčně čistého. Mám podat daňové přiznání? Děkuji

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daně 2009: Jak na elektronické daňové přiznání

18. 2. 2010 | Věra Tůmová | 4 komentáře

Daně 2009: Jak na elektronické daňové přiznání

Vyplnit a odeslat daňové přiznání elektronicky není až tak složité, jak se někomu může zdát. Abychom vám to, co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás podrobný návod jak na to.... celý článek

Daně 2009: Co si můžete odečíst z daní

16. 2. 2010 | Věra Tůmová | 1 komentář

Daně 2009: Co si můžete odečíst z daní

Slevy na dani si odečtete až z vypočtené daňové povinnosti. Každý daňový poplatník si může minimálně odečíst slevu za sebe. Ta i letos činí 24 840 korun. Přečtěte si, na jaké další... celý článek

Daně 2009: Chcete si snížit daně, opatřete si patřičné dokumenty

11. 2. 2010 | Věra Tůmová | 2 komentáře

Daně 2009: Chcete si snížit daně, opatřete si patřičné dokumenty

Pro snížení daní prostřednictvím odečitatelných položek si nezapomeňte včas zajistit všechna potřebná potvrzení. Jinak si nebudete moci za tyto položky z daní odečíst nic.

Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání

9. 2. 2010 | Věra Tůmová | 3 komentáře

Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání

Každý, kdo si vloni vydělal alespoň 15 tisíc korun, musí letos podat daňové přiznání. Zaměstnanci jen v případě, že si k platu přivydělali nad 6 tisíc korun. Jinak jim stačí, když požádají... celý článek

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

2. 2. 2010 | Věra Tůmová

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

Kdo letos podává přiznání k dani z příjmů, neměl by vše nechávat na poslední chvíli. Zejména ne placení daně. Daň je třeba poslat z účtu nejpozději dva dny před koncem lhůty pro podání... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.