Daňová reforma: budeme si všichni skutečně „rovni“?

Daňová reforma: budeme si všichni skutečně „rovni“?
Návrh daňové reformy odborníci zatím opatrně chválí. Oceňují snahu škrtat výjimky a zjednodušovat systém. Jiní varují – zejména ty, kteří uvažují o koupi domu či bytu. Reforma jim ji může prodražit až o stovky tisíc.

Co nás tedy, pokud návrh projde, čeká? Místo superhrubé mzdy zdaňované 15 procenty bychom měli od roku 2013 platit 19procentní daň z hrubé mzdy. Většina Čechů na tom pár stovek vydělá, mírně pohoršit by si měli lidé s příjmy nad 40 tisíc korun. Z návrhu daňové reformy, prezentované ministrem financí Miroslavem Kalouskem, také vyplývá, že se má základní sleva na dani na poplatníka po letošním snížení o povodňovou daň vrátit na 24 840 korun. Daňové zvýhodnění na dítě by mělo vzrůst o 1 800 korun na 13 304 korun ročně, maximální daňový bonus z 52 200 na 60 300 korun. Souvisí to s chystaným zvýšením DPH. Kolik peněz by vám po reformě přistávalo na účtu si spočítejte na naší kalkulačce pro výpočet čisté mzdy.

Místo superhrubé mzdy superdaň

Zaměstnavatelé by od roku 2013 za zaměstnance odváděli 32% daň z úhrnu mezd, kterou má tvořit 19% daň z příjmu fyzických osob a po 6,5 % z příjmu na jejich zdravotní a sociální pojištění. Stejnou daň i obojí pojištění by odvedly eráru osoby samostatně výdělečně činné. Na všechny tři odvody by měl v budoucnosti stačit jediný formulář místo dnešních tří. Platby by se odváděly novému „superúřadu“,  který by měl v kompetenci nejen správu daní a sociálního a zdravotního pojištění, ale také například výběr cel a dalších odvodů a který zřejmě ponese jméno Jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají napříště  zdravotní a sociální pojištění vypočítávat nikoliv z 50, ale ze 100 % hrubého zisku. Výdajové paušály OSVČ se nemění a mají činit minimálně 40 %. Důchod by se pak „ičařům“ počítal z částky odvedené na sociální pojištění. Pokud by si tedy živnostník s měsíčním příjmem 30 tisíc korun platil jen minimální sociální pojištění, počítalo by se mu z něj na důchod pětkrát méně než zaměstnanci.

Konec výjimek: stravenky a hypotéky

Co má být zrušeno a co má zůstat:

  • Daňové zvýhodnění stravenek a dalších zaměstnaneckých benefitů nahradí paušál 3 000 Kč pro všechny zaměstnance
  • Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření: smlouvy uzavřené do 31. 12. 2011 – odpočet úroků maximálně 150 000 tisíc korun, od 1. 1. 2012 – žádný odpočet úroků
  • Stavební spoření: nadále státní příspěvek, maximálně 2 000 korun
  • Penzijní připojištění: zatím žádné změny (v návrhu reformy se neobjevilo uvažované zdvojnásobení částky nutné pro získání státní podpory)
  • Životní pojištění: nadále beze změny
  • Časový test (po 6 měsících nejsou výnosy z cenných papírů zdaněny): zatím beze změny
  • Zachování 15% srážkové daně na autorské honoráře, zatím navrhováno do 5 000 korun, u úroků a dividend
  • Daň darovací a dědická: osvobozeni příbuzní v 1. a 2. skupině, zavedení lineární sazby 20 % u daně darovací a 10 % u daně dědické, limit pro osvobození od daně se zvýší u 3. skupiny z 20 na 50 tisíc korun, ve druhé fázi reformy budou tyto daně převedeny do daně z příjmů

Pramen: Ministerstvo financí

Český daňový systém se vyznačuje vysokým počtem různorodých výjimek a úlev. O jejich razantním proškrtání a zpřehlednění systému se mluvilo už mnohokrát – a nejinak tomu bylo i nyní.

Mediálně vděčné budou očekávané tahanice kolem rušení daňového zvýhodnění stravenek a dalších benefitů poskytovaných zaměstnavatelem. Kompenzovat ztrátu má paušální roční sleva na zaměstnance ve výši 3 000 korun.

Již od roku 2012 by měl být zrušen odpočet úroků u hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Jiné výhody, třeba časový test u investic do cenných papírů, nebo osvobození příjmů z prodeje rodinných domů a nemovitostí od daní, zůstanou zachovány.

Dopad reformy na státní rozpočet má být podle Kalouska v zásadě neutrální. Chystané změny mají snížit cenu práce a zatraktivnit podnikatelské prostředí v ČR. S tím souvisí i zrušení daně z dividend. Padlo by tak dvojí zdanění: firmy nejprve zaplatí daň z příjmu právnických osob a pak se jim daní i dividendy.

Paragrafované znění legislativních změn má být hotovo do konce dubna, do poloviny roku je má projednat vláda. Změny by platily od roku 2013 a měly by být provázané s dalšími reformami včetně připravovaných změn občanského a obchodního zákoníku.

Borkovec: Reforma zdraží bydlení

Reforma penzí a daní v navrhované podobě by výrazně zdražila ceny nemovitostí. Plánované navýšení sazby DPH v příštím roce z 10 na 14 % a na 17,5 % od ledna 2013 podle Petra Borkovce ze společnosti Partners znamená, že za koupi nebo stavbu nového bydlení bude třeba proti letošnímu roku zaplatit o 7,5 % více. Nový dům či byt, který by letos stál tři miliony, by tak byl v roce 2013 o 225 tisíc korun dražší.

Koupi nemovitosti či bytu však může prodražit také plánované zrušení daňových odpočtů u úroků z úvěrů na vlastní bydlení (hypotečních a úvěrů ze stavebního spoření), s nímž počítá návrh daňové reformy. Kdo má nebo si vezme tento úvěr letos, bude moci dál využít daňový odpočet, i když nikoliv jako dosud až do 300 tisíc, ale jen do 150 tisíc korun. Toto zvýhodnění bude moci využít i v dalších letech, a to i v případech, kdyby svůj úvěr refinancoval. U úvěrů získaných od ledna 2012 již ale nebude možné využít žádné daňové odpočty. U hypotéky ve výši 2,5 milionu korun na třicet let úročené čtyři procenty ročně tak je podle Borkovce rozdíl 91 tisíc za prvních pět let a za celých 30 let 340 tisíc korun. A to za předpokladu, že se sazba daně z příjmu i další pravidla nezmění, což není pravděpodobné.

Odborníci: čekáme na detaily

Do celkové podoby daňové reformy budou jistě chtít zasáhnout politické strany a různé lobby. Odborníci ji zatím hodnotí opatrně.

Zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Boris Dlouhý ocenil snahu zjednodušit daně, snížit administrativu a rušit daňové výjimky. „Přesnější podobu reformy ale zjistíme až z paragrafovaného znění zákonů. Známe celkovou sazbu daně, nikoliv však z jakého daňového základu bude počítána,” řekl Dlouhý.

Anketa

Co považujete za největší přínos návrhu daňové reformy?

Lucie Rytířová z auditorské a poradenské firmy Mazars pokládá za důležité, aby měly firmy dost času k důkladné přípravě na chystané změny. Obává se přitom, zda nahrazení daňové podpory stravenek a dalších benefitů třítisícovým paušálem nepřinese potíže, s nimiž se nepočítá. Třeba, že až si lidé nižšími příjmy odečtou slevu na dani na poplatníka a na dítě, již nemusí mít možnost tento paušál zcela vyčerpat.

Také analytik auditorské a poradenské firmy PricewaterhouseCoopers Zdeněk Hrdlička oceňuje snahu vytvořit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny poplatníky, pes je ale, jak říká, zakopán v detailu. „Musíme tak počkat, jak se teze reformy promítnou do praxe – zákona, formuláře na daňové přiznání, návodu na jeho vyplnění, způsobu placení a tak dále.

Za pozitivní změnu považuje Hrdlička omezení daňového zvýhodnění hypoték. „Snižuje daňové zvýhodnění zadlužování a přispívá k růstu míry úspor v ekonomice. Snižuje také riziko bublin na realitním trhu, což je v době, kdy může postupné zvyšování snížené sazby DPH vyvolat růst cen nemovitostí, důležité.“

Partnerka firmy BDO Tax, s. r. o., Dana Trezziová ocenila snahu Ministerstva financí zavést Jednotné inkasní místo a sjednotit legislativu odvodů daně z příjmů fyzických osob a pojistného k 1. lednu 2013. Velkou administrativní úsporou podle ní bude jednotný formulář pro deklarování příjmů a pojistného a sjednocení procesní úpravy daně z příjmů a pojistného.

Zbylé části reformy však považuje za téměř běžnou úpravu zákona o daních z příjmů, k níž dochází v Česku relativně často. Zajímavější budou až konkrétní návrhy Ministerstva financí u nového zákona o daních z příjmů, o nichž se má začít diskutovat na podzim roku 2011.

Anketa

Co považujete za největší chybu návrhu daňové reformy?

„V prezentaci pana ministra mi trochu chyběla myšlenka možné provázanosti stanovení českého základu daně z příjmů právnických osob s nedávno prezentovaným návrhem evropského společného základu daně (Evropská komise ho vydala 16. března). Bez ohledu na názor na společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB), je třeba s určitou harmonizací přímého zdanění právnických osob počítat a mělo by se to odrazit i v přípravě nových českých zákonů,“ řekla pro Peníze.cz Trezziová.

Za významnější návrh, který má platit od 1. 1. 2012, pokládá Trezziová zdanění hazardu daní z příjmů. „Zrušení superhrubé mzdy, úprava sazeb a stropů sociálního a zdravotního pojištění, stejně jako nahrazení odvodů zaměstnavatele na veřejnoprávní pojištění daní z úhrnu mezd ve výši 32 % jsou spíše politická témata. Lze však pochválit Ministerstvo za snahu o zlevnění nákladů na pracovní sílu, které jsou v ČR opravdu vysoké a brzdí zaměstnanost. Kontroverzní je podle ní návrh na zavedení roční slevy na dani z příjmů ze závislé činnosti ve výši 3 000 Kč a současné zrušení osvobození závodního stravování a dalších benefitů zaměstnavatele zaměstnanci od daně z příjmů ze závislé činnosti.“

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 3. 2011 8:54, zdehof

Vážení uvědomte si, že je to jako obvykle taneček okolo prázdného hrnce. Naše vláda mi připadá jako když pejsek a kočička pekli sto krát dobrý dort. Rozdíl je ale v tom, že už do předu je do něj zamíchaný nepoživatelný obsah, takže už do předu se jeví jako neoživatelný. A proč tyto tanečky okolo totemu státního rozpočtu. Jedovatá dieta naordinovaná nám vládou v minulém roce bohužel jak ukazují výsledky za první dva měsíce nefungují viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_60840.html

Proto je potřeba opět nechat rozezznít tantamy, aby se ten spolek udržel aspoň do voleb, a po nich pak potopa.

Jen s obavami čekám kdy začneme z nových daní přispívat na bomby pro trpící Libii.

+3
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 3. 2011 8:39, tomáš

Ano, to si budeme skutečně rovni. Jedni si úroky odečtou a druzí ne. Navíc těm šťastnějším se odečte nově 19 místo 15 % úroků.
Proč raději nesníží ještě víc tu maximální částku? 150000 odpovídá úvěru tak 3 mega aby se v prvních letech odečetlo maximum. Případně to limitovat počtem let. Ale zachovat podporu. Tak jak je to navrženo to totiž díky zvýšení sazby nic neušetří. Naopak to bude v prvních letech snižovat odvody víc.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Jakpak nám asi dneska Kalousek zreformuje daně?

18. 3. 2011 | František Mašek | 27 komentářů

Jakpak nám asi dneska Kalousek zreformuje daně?

Diskuse o penzijní reformě a správné výši DPH jsou zbytečné – stačí radikálně snížit daň na pivo, cigarety a nezdravé potraviny a vše se vyřeší! Podobný námět v návrhu daňové reformy,... celý článek

Proč nemá vláda ráda své voliče?

15. 3. 2011 | Tomáš Prouza | 27 komentářů

Proč nemá vláda ráda své voliče?

Pokud by byl někdo natolik masochistický, že by se vrátil k volebním programům vládní koalice, našel by v nich zejména slova o snižování výdajů či o efektivním využití státního majetku... celý článek

Sazby DPH – tažená čísla jsou platná (do příštího losování)

11. 3. 2011 | Petr Šafránek | 12 komentářů

Sazby DPH – tažená čísla jsou platná (do příštího losování)

Osudí se točí, publikum tají dech, osudí se zastavuje. Jeden z koaličních kouzelníků si vysouká rukáv a šátrá v losovacím bubnu: Dámy a pánové, nová sazba DPH bude – chvilka napětí... celý článek

Michal Kašpárek: Jak jsem potkal vaši zdaněnou matku

25. 2. 2011 | Michal Kašpárek | 42 komentářů

Michal Kašpárek: Jak jsem potkal vaši zdaněnou matku

Pravicové strany osolí daně tak moc, že Česko úrovní některých z nich předežene socialistické severské země. A mnoha voličům donedávna opakujícím mantry Vlastimila Tlustého se to líbí.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.