Jak se mění daně na Slovensku

Jak se mění daně na Slovensku
Řada Čechů či českých firem podniká na Slovensku. Víte, k jakým změnám u našich sousedů od letošního ledna došlo v oblasti daní a pojištění? Nabízíme vám jejich stručný přehled.

Nejen v České republice, ale také na Slovensku se od letošního ledna změnily některé daně a pojištění. K nejdůležitějším patří tyto změny:

Daň z příjmů

Novelou zákona o dani z příjmů došlo ke zrušení osvobození příjmů z prodeje bytu pořízeného po 1. 1. 2011, měl-li v něm prodávající trvalý pobyt minimálně 2 roky. Další změnou je snížení paušálních výdajů z řemeslné činnosti, a to z 60 % na 40 % z příjmů.

Byla zrušena možnost uplatnit některé položky jako nezdanitelnou část základu daně. Jedná se například o zaplacené příspěvky na doplňkové důchodové spoření či životní pojištění. Také již není možné uplatnit nezdanitelnou část základu daně na poplatníka, případně na jeho manželku, která nemá vlastní příjem, nemá-li poplatník tzv. aktivní příjem (tzn. ze zaměstnání, podnikání či jiné výdělečné činnosti). Za aktivní příjem se nepovažuje např. příjem z pronájmu či kapitálový příjem.

V případě možnosti uplatnění daňových výdajů také došlo ke změnám. Za daňový výdaj nelze považovat daň z přidané hodnoty (DPH), zaplacenou v zahraničí, pokud v daném státě vznikl nárok na její vrácení a daňový subjekt o něj nezažádal. U osob samostatně výdělečně činných není daňovým výdajem vyplacené kapesné při zahraničních pracovních cestách. V případě zaměstnavatele zůstává vyplacené kapesné daňovým výdajem, avšak u zaměstnance se nově jedná o zdanitelný příjem. U zaměstnavatele se navíc jedná o fakultativní výdaj, není jej tedy povinen poskytnout.

Do konce roku 2010 byly od daně osvobozeny příjmy z pronájmu, z příležitostných činností, převodu cenných papírů, opcí a podílů v obchodních společnostech do výše pětinásobku životního minima, což v roce 2010 činilo 925,95 eur. Od 1. 1. 2011 je tato výše stanovena paušálně na hodnotu 500 eur..

V případě příjmů zdaňovaných srážkovou daní bylo možné tuto sraženou daň považovat za zálohu na daň a poplatníci mohli při uplatnění odpočitatelné položky prostřednictvím daňového přiznání požádat o vrácení přeplatku daně. Od r. 2011 se srážková daň považuje za již vypořádanou a není možné ji uvádět v daňovém přiznání.

Daň z přidané hodnoty

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty dochází ke zvýšení sazby DPH z 19 % na 20 %. V případě dobropisů však záleží na době poskytnutí původní dodávky, tzn. že dobropis vystavený v roce 2011 k faktuře roku 2010, bude s 19 % sazbou DPH.

Další změnou v oblasti DPH je datum daňové povinnosti při tzv. opakovaných zdanitelných plněních. Od 1. 1. 2011 vzniká daňová povinnost nejpozději posledním dnem období, na které se platba vztahuje. Tzn. že např. při nájemném za 1. čtvrtletí 2011 lze určit kterýkoli den pro daňovou povinnost v období ledna až března, nejpozději však k 31. 3. 2011.

Z 10 na 20 let byla prodloužena lhůta, po kterou je subjekt povinen upravit odpočet daně v případě nabytí nemovitosti a změny účelu jejího použití. Během této lhůty je povinen archivovat všechny doklady týkající se nemovitého majetku.

Zdravotní a sociální pojištění

Sociálnímu a zdravotnímu pojištění nově podléhá 1 % z pořizovací ceny firemního vozidla poskytnutého zaměstnanci pro soukromé účely, příspěvky ze sociálního fondu, nepeněžní příjmy zaměstnance, odstupné, odchodné a kapesné poskytnuté zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě.

Přesáhnou-li dividendy vyplacené za rok společníkům a akcionářům – fyzickým osobám podléhajícím sociálnímu systému na Slovensku, minimální měsíční základ (v r. 2011 je to 329,06 EUR/rok), pak budou podléhat zdravotnímu pojištění ve výši 10 %. Pojištění hradí pojištěnec sám v rámci ročního zúčtování zdravotního pojištění.

Z ostatních druhů příjmů fyzických osob podléhají zdravotnímu pojištěnínapř. příjmy z pronájmu, příjmy z prodeje nemovitostí, kapitálové příjmy (úroky z poskytnutých půjček), apod.

Sociálnímu pojištěnípodléhá nově odměna jednatelů za výkon funkce, zatímco do konce roku bylo z odměny odváděno pouze zdravotní pojištění. Je zapotřebí však rozlišovat pravidelný a nepravidelný měsíční příjem. U jednatele s nepravidelným příjmem vzniká totiž povinnost hradit pouze důchodové pojištění.

Důvodem novel je zejména snaha zákonodárců do budoucna zavést jednotný výběr odvodů a daní. Uvidíme, zda a kdy se tuto vizi podaří naplnit.

 

Autoři pracují jako daňoví poradci ve společnosti Fučík&Partneři,s.r.o.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.