Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Daňové přiznání na poslední chvíli

| rubrika: Daně | 30. 3. 2007
Daňové přiznání na poslední chvíli
"Věc, kterou na světě nejvíce nechápu, jsou daně z příjmů," pronesl o daňové povinnosti Albert Einstein. Jak jste na tom s daňovým formulářem vy? Termín na odevzdání přiznání a zaplacení daně je skutečně na spadnutí. Těm, co si nechali "růžovou smršť" na poslední chvíli, vhazujeme záchranný kruh.

Nejzazším termínem pro podání přiznání k dani z příjmů, pokud nemáte daňového poradce, je tradičně 31. březen. V letošním roce, vzhledem k tomu, že 31. 3. připadá na sobotu, je termín posunut na nejbližší pracovní den, tj. na pondělí 2. dubna 2007.

Výpočtu a odvodu daně z příjmu za rok 2006 jsme věnovali celý seriál Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006. V tomto článku ještě jednou krok za krokem daňový formulář projdeme a budeme odkazovat na jednotlivé články, které se konkrétním krokům věnují podrobně.


Interaktivní či elektronický formulář je výborný pomocníkDaňové přiznání musíte odevzat a daň zaplatit nejpozději toto pondělí (2. 4.)!
1. krok: Než se vrhnete na růžový formulář, je třeba přesně vědět, z jakých svých příjmů daň platit musíte a z jakých naopak ne. Kompletní výčet příjmů, které jsou předmětem daně z přímů, naleznete zde (§ 3), naopak výčet od daně osvobozených příjmů naleznete v § 4 zákona o daních z příjmů. O tomto tématu si více přečtete v článku Daňové přiznání: z jakých příjmů daň musíte a nemusíte platit.

2. krok: Sežeňte si potřebné formuláře. Potřebujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále DAP) a pokyny k jeho vyplnění. Vyzvednout si je můžete na jakémkoli finančním úřadu, obvykle i na úřadu obecním. Pokud ale máte možnost tisku, doporučujeme formuláře interaktivní. Ušetří spoustu času a také pomohou s výpočty. Získáte je například na tomto místě.

Na začátku března Ministerstva financí (MF) také informovalo o tom, že připraveny jsou i tzv. elektronické inteligentní daňové formuláře. Jsou k dispozici zde, podání je ovšem nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Letos poprvé umožnilo MF přiložení i elektronických příloh v různých formátech, a je tak konečně možné odeslat daňové přiznání plně elektronicky bez nutnosti fyzického doručení listinných příloh o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, platbách na životní pojištění, výši úroku z úvěru apod.


Přílohy jsou kostrou přiznání

3. krok: V prvním oddíle (1. strana) DAP vyplňte osobní údaje. Dříve než bude vyplňovat 2. oddíl, musíte vyplnit Přílohy, které se vás týkají. Pomocí Příloh totiž vypočítáte dílčí základy daně, které pak přenesete zpět do hlavní části DAP.

 • Přemýšlíte-li nad uplatněním společného zdanění manželů, spočítejte si, jestli pro vás má smysl. Zjednodušeně se dá říci, že smysl nemá v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně stejný základ daně). Jak je tomu ve vašem případě zjistíte pomocí kalkulačky společného zdanění manželů.

  Pokud se pro společné zdanění rozhodnete, připravte si Přílohu 5 daňového přiznání a otevřete si články Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006 a Společné zdanění manželů 2006: provedeme vás krok za krokem. V prvním naleznete seznam dokumentů, které pro uplatnění společného zdanění budete potřebovat a spoustu dalších důležitých informací. Dozvíte se např., co všechno patří a nepatří do základu daně manželů pro účely společného zdanění, co se započítává do příjmů manželky (manžela) pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou (jejíž příjem nesmí přesáhnout 38 040 Kč), co dělat v případě, že po odpočtu nezdanitelných částí základu daně (odčitatelných položek) vyjde základ daně záporný apod.

  V druhém si přečtete podrobný, srozumitelný návod, jak v 10 krocích společné zdanění vyplnit a spočítat - jelikož vyplnění růžových formulářů se v případě uplatnění společného zdanění liší, dále již nepokračujte podle tohoto článku, ale "překlikněte" na články výše uvedené.
  Pokud si s něčím nebudete jisti, jsou vám k dispozici také texty Daňová poradna: společné zdanění manželů a Daňová poradna: společné zdanění manželů II.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


 • Pokud jste OSVČ, skočte na Přílohu č. 1 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti).
  Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, do výdajů započítáte všechny částky, které bylo nezbytné vynaložit pro dosažení uvedených příjmů. Mezi tyto výdaje patří i odvody sociálního a zdravotního pojištění, a to až do výše vypočtené z maximálního vyměřovacího základu. Jsou totiž daňovým výdajem. V řádku 103 Přílohy 1 tedy již pojistné uvedeno nebude a vyplníte nulu. Jinak je tomu v případě, kdy využijete výdaje procentem z příjmů, v paušální částce výdajů totiž nejsou odvody na pojistné zahrnuty. (Vyplnění daňového přiznání při uplatnění výdajů vyjádřeným procentem z příjmu jsme se podrobně věnovali v článku Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem. Zmínili jsme i variantu, kdy potřebujete vyplnit dodatečné daňové přiznání za rok 2005.)

 • Máte-li příjmy z pronájmu či ostatní příjmy (podle §10 zákona o dani z příjmů, např. zisky z prodeje akcií a podílových listů), musíte obdobně vypočítat dílčí základ daně z těchto příjmů. A to podle Přílohy č. 2. (Příjmy podle § 8 a 10 písm. f)-ch), např. příjmy z kapitálového majetku ze zahraničí či výhry ze zahraničí zdaňujete podle Přílohy č. 4.). Více se o těchto příjmech dočtete v článcích Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

 • V případě, že v ČR zdaňujete zahraniční příjmy, si pro vás finanční úřad přichystal Přílohu č. 3. Tomu, jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů, kdo kdy co platí "venku" a kdo kdy co platí "doma", jsme se věnovali v článku Daňová poradna: příjmy ze zahraničí.


"Osobní" odčitatelné položky již nejsou, nahradily je slevy na dani

4. krok: Částky z jednotlivých příloh (z kolonek dílčí základ daně) pak přenesete do 2. části 2. oddílu základní části DAP. V 2. oddílu DAP pak vyčíslíte základ daně. Postup je srozumitelně popsán v pokynech k DAP.

5. krok: V 3. oddílu DAP uplatníte své odčitatelné položky - např. do ř. 46 zapíšete 2 000 Kč za jedno bezpříspěkové dárcovství krve, na ř. 48 uvedete loňské vklady na penzijní připojištění (uplatnit lze pouze částku nad 6 000 Kč ročně, max. však do výše 12 000) a na řádce 49 uplatníte zaplacené pojistné na životní pojištění (opět uplatnitelné max. do výše 12 000 Kč) apod. O tom, jaké odčitatelné položky lze uplatnit, v jaké výši a jak je doložit, jsme psali ve "3. skupině dokumentů" v článku Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006, vysvětleny jsou také v pokynech k DA.
Jednoduše pak podle formluláře, případně pokynů, vyčíslíte ve 2. tabulce 3. oddílu daň (ř. 57).

6. krok: Ve 4. oddílu pak vypočítáte celkovou daň či daňovou ztrátu.

7. krok: Pak již přikročíte k vyplnění 5. oddílu. Řádky 62 a 63 se týkají těch, kdo uplatňují daňové zvýhodnění za zaměstnávání zdravotně postižených či si pořídili registrační pokladnu.
V následující tabulce č. 1 na 3. straně DAP uvedete uplatnitelné slevy na dani (např. slevu na poplatníka 7 200 Kč). Více se o těchto nově pojatých slevách - původně daňových odpočtech - dozvíte v článku Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn.

Rodiče nezaopatřených dětí vypíšou do tabulky č. 2 na 3. straně DAP údaje o nich a uplatní si na ně daňové zvýhodnění. Máte nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - je to 1 000 Kč). Pokud tato sleva na dani převýší daň samotnou, máte možnost uplatnit nárok na daňový bonus (ř. 75). Pro ten platí, že poplatník musí mít příjem alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Pokud vám již zaměstnavatel část bonusu vyplatil, uvedete příslušnou částku do řádku 76 a uplatníte nárok pouze na rozdíl (ř. 77).


Musíte letos platit zálohy na daň za rok 2007?
 • Nemusíte, pokud vaše daň za rok 2006 nepřesáhla 30 000 Kč. Celou částku daně za rok 2007 zaplatíte najednou po odevzdání daňového přiznání příští rok (do 31. 3. 2008).
 • Pokud vaše daň 30 000 Kč přesáhla, ale nepřesáhla 150 000 Kč, musíte letos každý půlrok finančnímu úřadu poslat zálohu ve výši 40 % vyčíslené daně za rok 2006. První záloha je splatná do 15. 6. 2007, druhá pak do 15. 12. 2007.
 • Jestliže jste daň vyčíslili na více než 150 000 Kč, musíte na zálohách odvést každé 3 měsíce jednu čtvrtinu daně za rok 2006. První záloha byla splatná do 15. 3. 2007, druhou je potřeba zaplatit do 15. 6. 2007, třetí do 15. 9. a čtvrtou do 15. 12. 2007.


8. krok: 6. oddíl přeskočíte, týká se dodatečného daňového přiznání (o tom více v článku Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce). V 7. oddílu na straně 3 uplatníte již zaplacené zálohy na daň (pokud jste je tedy platili) a vyčíslíte, kolik finančnímu úřadu musíte doplatit.
Na straně 4 vyplníte počet příloh, které spolu s hlavní částí DAP posíláte, doplníte datum a podpis.

9. krok: DAP do 2. dubna odnesete na finanční úřad nebo jej odešlete doporučeně poštou. Pro případ osobního doručení je dobré nechat si v podatelně potvrdit kopii, v případě poslání poštou si pak nechat vystavit potvrzení (budete muset přiznání k dani doložit své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení). Možné je samozřejmě také podat DAP elektronicky, viz krok 1 či sloupek Na finanční úřad on-line v tomto článku.
Do 2. dubna také musíte daň zaplatit! Na jaký účet a jakým způsobem píšeme v článku Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu.


Odvodem daně ale zúčtování s rokem 2006 ještě nekončí!

Přejeme hodně úspěchů v boji s "růžovou smrští" a ať vás vyčíslená daň nepoloží. Protože jste to všechno zvládli, dostanete od nás na závěr "dárek", a to 10. krok: návod na to, jak vyplnit další povinné formuláře a odvést další povinné peníze. Tentokrát na zdravotní a sociální pojištění (na to první do 10. 4. a na druhé do 1. 5.). Postup jak zúčtovat se zdravotní pojišťovnou naleznete v článku Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu. Problematice vyplňování Přehledu pro ČSSZ se budeme věnovat v některém z příštích článků.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Jak jste letošní daňovou povinnost zvládli? Vyhovuje vám současný systém slev na dani místo osobních odčitatelných položek více? Vztahuje se na vás minimální vyměřovací základ?

 • RSS
 • Kindle
 • Poslat e-mailem
 • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-5
Ano
Ne

Diskuze

Žádný komentář nebyl vložen.

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK