Jaromír Soukup ze SZ: Úspěšná ekonomika neznamená ekonomika energeticky náročná

Jaromír Soukup ze SZ: Úspěšná ekonomika neznamená ekonomika energeticky náročná
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je naprostou nutností. Jaderná energetika není trvalým řešením, jde opět o neobnovitelný zdroj. Ekologická daňová reforma je naší povinností, je ale i předpokladem pro změnu struktury průmyslu. Její nepříznivý cenový dopad by sociálně slabším kompenzovaly dávky. Vysoké školy by měly být dostupné zdarma a bez přijímacích zkoušek. Nechceme minimální daň a registrační pokladny. Říká Jaromír Soukup.

V článku Ptejte se Jaromíra Soukupa! jsme vám ekonomického experta Strany zelených představili a zároveň vás s programem strany a jeho kritikou seznámili. Dnes si můžete přečíst odpovědi na své dotazy a jejich kvalitu v názorovém fóru zhodnotit.

V následujícím textu naleznete dotazy a komentáře, které jsme Jaroslavu Soukupovi zaslali, jeho odpovědi na konkrétní otázky si pak přečtete v dalším prokliku (odkaz na odpověď naleznete pod každou otázkou). Jako obvykle jsme dotazy a odpovědi seřadili do tématických celků.

Pokud vám více vyhovuje jeden dlouhý text se všemi otázkami i odpověďmi, připravili jsme pro vás tuto variantu: Kompletní seznam odpovědí Jaromíra Soukupa na dotazy čtenářů.

Pozn.: Jaromír Soukup zatím neodpověděl na všechny dotazy, zbývající slíbil dodat během dneška.

Daně a veřejné služby

Karel
Mohl byste v alespoň základních bodech načrtnout, jakým způsobem chce SZ zjednodušit zákon o dani z příjmů? Děkuji.
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Jarda
V prosinci 2005 mi zemřela manželka a já jsem zůstal sám se 4 dětmi (17, 14, 13 a 10 let). Chtěl jsem podat společné zdanění manželů (vždyť manželka byla matkou 343 dní v roce), ale na finančním úřadě tvrdí, že nemohu.
Považujete to za morální, když v zákoně č. 45/2006 Sb. o daních z příjmu se praví:

  • v § 13a, odst.(1) "Manželé, kteří jsou poplatníky podle §2 a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění”), jestliže tyto podmínky splní n e j p o z d ě j i poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění."" - to znamená, že i když se dítě narodí 31. prosince a domů z porodnice se dostane až v dalším roce, lze společné daňové přiznání podat,
  • v § 35c (10) Poplatníkovi ... lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož p o č á t k u byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Josef
Ve vašem programu stojí, že budete kompenzovat ty, kterým nepomůže snížení odvodů na pojistném (důchodci). Jak? Budou dostávat nějakou dávku? Nebo jak to máte vymyšlené?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Jirka
Jsem zastáncem ekologické daňové reformy a chválím zelené za odvahu jít s ní do voleb. Ve vašem volebním programu jsem našel řadu rozumných úvah. Vadí mi pouze několik převážně levicově laděných bodů, ačkoli i v sociálním programu jsem nalezl rozumnější řešení některých problémů, než u konkurenčních stran. Vybírám 2 body:

  1. Odmítáte školné. Moje představa řešení jsou studentské půjčky a VŠ vzdělání chápu jako investici studenta, nikoli státu. Žádný investor totiž nemá zájem, aby jeho investice vydělávala pro konkurenci. Stát by platil pouze úroky z nich po omezenou dobu (např. 10 let od prvního čerpání). Tím budou uchazeči o VŠ studium motivováni volit perspektivní obor a dostudovat jej. Půjčku z níž mohou hradit nejen školné, ale i ostatní náklady, na které nyní stát přispívá jen nejchudším v podobě nedostatečného sociálního stipendia, začnou splácet až po nástupu do zaměstnání. Podstatně se tak omezí financování studia těch, kteří nedostudují, budou své vědomosti poté prodávat v cizině nebo je neuplatní. A sociální podmínky studenta nebudou hrát roli. Můžete vysvětlit svůj postoj ke školnému, případně k uvedenému návrhu?
  2. Hlavní třecí plochou mezi programy SZ a ODS je rovná daň. Mám pocit, že obě daňové reformy by byly celkem dobře kompatibilní, pokud SZ sleví na progresivitě daně z příjmů a ODS se vzdá rovné DPH. Jak se toto jeví vám, případně proč by to nemělo jít?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Energie

Jarmila

  1. K zákazu topení uhlím - malospotřebitel kupuje uhlí s 19% DPH. Teplárna topí mazuty a uhlím, ale může teplo dodávat s 5% DPH. Je to podle Vás ekologické? Proč je topení plynem zařazeno do 19% DPH a topení uhlím do 5% DPH? Není to nelogické zvýhodnění neekologického vytápění?
  2. Když media přinesla informace o tom, že se do našeho státu vozí tuny odpadů, nikde nebyli vidět ekologičtí aktivisté, kteří tak rádi protestují u Temelína a blokují hranice. Proč v tomto případě taky neblokovali hranice? Nebo považují toto chování za normální? Nebo je to tím, že je kdosi platí (v případě Temelína je to o tom, že Temelín je nejlevnější zdroj energie v celé Evropě a komusi by vyhovovalo, kdyby nefungoval)?
    Ještě k Temelínu: v době jeho výstavby se uvažovalo o tom, že by v jeho blízkosti měly vzniknout obří skleníky, které by spotřebovávaly odpadní teplo a sloužily k výrobě levné zeleniny. Neuvažujete o této podpoře zemědělské výroby?
  3. K Zákonu o odpadech: všude vidíme reklamu, že "moderní je třídit odpady". Silně mi to připomíná slogany typu "buduj vlast, posílíš mír". Konkrétně: platba za odvoz odpadu je počítána na osobu. Pokud třídím, nebo ne, platím stejně. Nic mne tedy ke třídění nemotivuje, a já, velice ekologicky smýšlející člověk, se pomalu odnaučuji třídit, neb to pro mne nemá žádný smysl. Uvažujete o změně tohoto nesmyslu?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

VlK
Proč je dálkové vytápění ve snížené sazbě a elektřina ne? Jeden z možných důvodů je tento: elektřina je nejušlechtilejší univerzální energie schopná se přenést na dlouhé vzdálenosti s mnohem menšími ztrátami. Teplo je nejodpadnější energie, která se obvykle jinak využít nedá nebo s velkými ztrátami, lze ji přenášet jen na malé vzdálenosti, náklady na vybudování cest jsou mnohem vyšší. Která z těchto energii potřebuje větší podporu?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Pepa
Váš hit jsou myslím štěpky. Nevím, jestli jsem se nepřeslechl, ale údajně prof. Janouch spočítal, že i kdyby se rozštěpkovaly všechny lesy v ČR, tak to energeticky nevydá ani za Temelín.
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Hammer
Zajímalo by mě, kde chcete obstarávat elektřinu, když se vám nelíbí jaderná energie? Když pominu solární panely, které vyrobí max. 3x víc energie, než která byla spotřebována na výrobu, větrné elektrárny, které dělají hluk pomalu jak stíhačka. Vychází mi z toho možná biomasa, která se hodí na vesnice. Nebo je snad pro Zelené ekologičtější hloubení hnědouhelných pánví?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Petr
Jste proti jaderné energii. Jakou máte REÁLNOU alternativu, která PLNĚ nahradí jaderné zdroje, uvažujíc o jejich výkonu (Dukovany 1 760 MW, Temelín 2 000 MW). Mám na mysli plnou náhradu i v době, kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr.

Dzelen
Zajímalo by mě, co máte proti jaderné energii. Proč neprotestujete radši proti tepelným elektrárnám, které vypouští do ovzduší všelijaké svinstvo! Jaderná elektrárna nevypouští vůbec nic (kromě vodní páry) a jaderný odpad se uloží hluboko pod zem, kde ničemu nevadí. Toto je podle mě reálné ekologické smýšlení.
Alternativní zdroje jsou fajn, ale když nesvítí slunko a nefouká vítr, tak spotřebu stejně musí táhnout jaderné a tepelné elektrárny.
Odpověď Jaromíra Soukupa na dotaz Petra a Dzelena.

Martin
Bydlím v nově postaveném rodinném domě a mám výhrady k současné energetické politice. Vytápění mám řešeno jako řízené větrání s rekuperací (tedy teplem šetřím), dům je relativně dobře izolován, doplňkový zdroj tepla je akumulační nádrž na teplou vodu, ohřívaná elektřinou.
Vadí mi, že platím v ceně elektřiny 19% DPH, ačkoliv dálkové vytápění má DPH sníženou. Já jako odběratel neovlivním způsob výroby té elektřiny, stejně jako ten kdo, má dálkové vytápění... Proč tedy platím základní sazbu DPH? Elektřina je přece ekologická, když se ekologicky vyrobí. Je to univerzální energie... a podmínky by měly být pro všechny odběratele stejné, ne?
No a dotaz zní, co s tím - neměla by být elektřina na vytápění v nižší sazbě, když tedy obecně se tvrdí, že vláda udržuje vytápění v nižší sazbě DPH? Tedy pro všechny, i pro lidi nebydlící v panelácích? (Technicky to lze řešit, samostatný okruh plus jistič... to by asi problém nebyl.)

Jinak na zelených se mi nelíbí jenom jejich ideologicky zatemněný názor na atomovou energii. Jako jiní lidé v této diskusi mám pocit, že je to v současné době nejčistší energie i vzhledem k množství (např. sluneční nebo větrná elektrárna je sice hezká, ale ne pro masové nasazení).
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

VlK
Předesílám, pokládám se za ekologicky smýšlejícího. Ale na Vašem programu mě zarazily (jen) dvě věci: zakázáni uhlí po roce 2010 a omezení jaderné energetiky. Předně předpokládám, že zákaz uhlí bude jen pro maloodběratele (energetiku bez tepelných elektráren si nedovedu zatím představit), jak chcete zajistit dodržování tohoto zákona? (Obávám se že to bude fungovat jak nyní s dodržováním zákazu kouření...) A jak se s tím mají vyrovnat samoty celkem závislé na spalování uhlí nebo dřeva? Jak si představujete omezování jaderné energetiky. V relativním srovnání s ostatními způsoby ji považuji za výkonnou a ekologickou, i když asi pro další výstavbu v ČR není vhodná (tuším že minimální celoroční potřeba energie je již pokryta jadernou energetikou)
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

George
Zvyšováním daní za fosilní paliva de facto nutíte lidi, aby používali jiné energie. To je v pořádku, ale existuje v ČR skutečně dostatek alternativních možností? Tzn. existuje dostatečná nabídka kotlů na pelety, dřevo atd.? A existuje dost producentů dřeva, pelet atd., aby všichni tito lidé měli čím topit?
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Ekonomika

Liška
uvádíte, že vaše ekologická daňová reforma mimo jiné vytvoří nezbytný ekonomický tlak na konkurenceschopnost českého průmyslu. Nechápu jak... Zvýšením nákladů na energie akorát dojde ke zdražení produkce podniků, a tím naopak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. Vždy jde přece o to, kdo ponese náklady. Podnikům je asi jedno, jestli odebírají energii vytvořenou větrnou elektrárnou, nebo spalováním uhlí. Zajímá je, kolik za to zaplatí. Navíc český trh nefunguje tak, že bych si řekl: "Tento měsíc budu používat energii z vodní elektrárny." Předem díky za vysvětlení, jak to s tou konkurenceschopností myslíte.
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Ostatní

Jirka (nepřihlášen)
Mimo soutěž - k článku:
Zcela se ztotožňuji s názorem COŽP. Liberálové rádi argumentují samoregulační schopností trhu. Dle mého názoru jejich zásadní omyl spočívá v tom, že správnou - tedy tržní - cenu určí jen dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Tedy zákazníkem a obchodníkem. Omyl vyplývá ze dvou skutečností:
1) Ke správnému ocenění po všech stránkách je třeba dostatečné vzdělanosti a rozhledu na obou stranách. Ani obchodník, ani zákazník neposoudí aspekt, kterému nerozumí, nebo o něm dokonce nemá tušení.
2) Používáním výrobku do jisté míry zákazník zasahuje do práv široké veřejnosti: exhalace, hluk, apod. Obchodní transakce se tedy musí účastnit i zástupce veřejnosti a sice na straně prodávajícího, neboť s kupujícím domlouvá ekologickou složku tržní ceny - odškodné pro veřejnost.

Proč je problém prosadit obchod jako záležitost 3 stran? Ekologická složka ceny není v zájmu kupujícího. Měl by tedy odmítnout výrobek zatížený ekologickou daní a volit jiný, ekoligicky šetrný, kde tato složka bude zanedbatelná nebo nulová. Jenže kupující je současně voličem v demokratickém systému a tak svůj názor na cenu výrobku prosadí volbou politické síly, která ho ekologické daně zbaví. A to vše jen kvůli nevědomosti (viz. bod 1) nebo ignoranství k celé společnosti, včetně vlastního zdraví. Právě proto je důležité, aby každá vláda respektovala základní lidská práva, která nedefinují voliči té které země, ale která byla ustanovena na mezinárodní úrovni, tedy mimo přímý dosah voličů. Předvolební sliby, které nahrávají bezohledným voličům, pak považuji za porušení základních lidských práv a svobod příslušnou stranou. Z tohoto pohledu mi nejméně vadí právě program Strany zelených.
Odpověď Jaromíra Soukupa na tento dotaz.

Zatím nezodpovězeno

Pavel
Můžete mě říct, jaké množství pevných paliv se v ČR protopí v domácnostech za rok, jaké množství biomasy jej nahradí a jakou plochu pro její vypěstování budeme potřebovat?

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám nereálné? Zajímá vás, kde vezmou peníze na splnění svých slibů nebo kde berou jistotu, že jimi navržená řešení budou fungovat?

Vlastimil Tlustý (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), Jaromír Soukup (SZ), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Kasl (SNK ED) čekají na vaše dotazy! Navštivte tuto stránku.

Co si o odpovědích Jaromíra Soukupa myslíte? Zhodnoťte je

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 27 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 5. 2006 6:44, ja

A co je to tech 25 % z obnovitelnych zdroju? Pokud to bude u zelenych oblibene slunicko a vitr, tak to abychom postavili do zalohy jeste par uhelnych elektraren - ono totiz to slunicko muze zalezt za mrak. Pri zavreni obou oci lze jeste za obnovitelnou prohlasit biomasu, ale nechtel bych mit celou republiku zarostlou nejakou vrbou a jinyma energetickyma plodinama.

Zobrazit celé vlákno

+35
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 2. 2007 22:44

hrubý výpočet:
Nahrazení Temelína (2000 MW) pomocí 2MW větrných elektráren
nutno započítat životnost (60 kontra 20let) a účinnost (85% kontra 14%)

- bylo by nutno postavit 3x 6000 větrných elektráren
- stálo by to okolo 1400 mld. (předražený Temelí stál okolo 100 mld.)
- spotřebovalo by se přitom 16x více tun betonu a oceli
- ČEPS již nyní odhaduje zvýšení nákladů kvůli provozu VTE o 3mld. ročně !

www.stop-vetrnikum.webz.cz

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (27 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Čekáme na odpovědi Jaromíra Soukupa ze Strany zelených

12. 5. 2006 | Pavel Slavík

Čekáme na odpovědi Jaromíra Soukupa ze Strany zelených

Stále čekáme na odpovědi ekonomického experta Strany zelených Jaromíra Soukupa na vaše dotazy. Jeho odpovědi publikujeme, jakmile je získáme. Omlouváme se za odchýlení z harmonogramu.... celý článek

Miroslav Kalousek: Naše penzijní reforma přinese dlouhodobě vyrovnaný systém

10. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Miroslav Kalousek: Naše penzijní reforma přinese dlouhodobě vyrovnaný systém

Náš program vyčísluje reálný odhad vývoje veřejných financí. Prosazujeme deregulaci nájemného. Vysoké školy musí být dostupné všem, školné navrhujeme maximálně 1 000 Kč měsíčně. Odpovědnost... celý článek

Ptejte se Jaromíra Soukupa ze Strany zelených!

5. 5. 2006 | Martin Zika

Ptejte se Jaromíra Soukupa ze Strany zelených!

Chtějí přesun od zdanění práce ke zdanění surovin, energií a užití motorových vozidel. Podporují obnovitelné zdroje, proto by vyššími daněmi znevýhodnili zdroje energie, které ničí... celý článek

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

4. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

S podporou podnikatelů to myslíme vážně. Splácení dluhu státu je zcela pod kontrolou. Dluh roste v absolutním vyjádření, a to není relevantní statistika. Rathovy reformy mají opodstatnění... celý článek

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

2. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

Minimální mzdu nahradí státem zaručený příjem, stát nemůže určovat, kolik stojí práce. Souběhem platu a státem zaručeného příjmu se dosáhne žádoucího rozdílu mezi příjmy pracujících... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.