Za kolik letos domov můj?

Simona Ely Plischke | 28. 1. 2005
Za kolik letos domov můj?
Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili? Pak nezapomeňte do pondělí 31. ledna podat přiznání k dani z nemovitostí. Poradíme vám jak na to a vysvětlíme i několik nových úprav, které nám pro letošní rok přichystali zákonodárci.

Nenechte se zmást českou daňovou soustavou a nemyslete si, že přiznáním a zaplacením daně z převodu nemovitostí (resp. daně dědické či darovací) jste s daňovou správou za svoje bydlení skoncovali. Tato jednorázová částka postihující nabytí majetku je rozhodně něco jiného než pravidelný roční odvod daně z nemovitosti.

 

Přiznání k dani z nemovitostí musejí podat noví vlastníci a také ti, kteří svoji nemovitost upravili tak, že došlo ke změně podstatné pro vyměření daně (zvýšili svůj domek o další poschodí, přikoupili či prodali několik hektarů pole, proměnili ornou půdu ve stavební parcelu apod.). Určující je přitom stav k 1. lednu 2005. Nabudete-li či upravíte-li nemovitost až po tomto datu, přiznáváte a platíte daň až příští rok. (Pokud se vám změnila vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti opačným směrem, např. jste ji prodali, nebo nemovitost zanikla, 31. leden je termínem i pro vás. A to pro oznámení této skutečnosti.)

Vlastníte nemovitost již nějaký ten pátek?
Pokud na vaší (v níže jmenovaných případech na najaté) nemovitosti nedošlo k žádné daňově významné změně, přiznání opětovně nepodáváte. Finanční úřad vám daň vyměří sám podle údajů uvedených v původním daňovém přiznání. Za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje 31. leden zdaňovacího období, letos tedy poslední leden 2004.
Přiznání nepodáváte ani pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím ke změně:
  • sazeb daně,
  • průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím,
  • změně koeficientů,
  • k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty (viz níže).
Vyjmenované změny zohlední finanční úřad sám a výsledek vyměření vám sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Základem daně je v u staveb výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, u bytů nebo samostatného nebytového prostoru je to tzv. upravená podlahová plocha, což je výměra podlahové plochy v m2 násobená koeficientem 1,20. Samotná daň se následně vypočítá vynásobením tohoto základu příslušnou sazbou upravenou opět koeficientem. Sazby, koeficienty a postup výpočtu daně naleznete v článku Domek nebo les, pro stát zdroj peněz.

Je vás na daň více?

Pokud nemovitost "spoluvlastníte", poplatníky jste všichni spoluvlastníci. Přiznání k dani ovšem podáváte pouze jedno, a to za celou nemovitost. Pokud si nezvolíte společného zástupce, podat jej může kterýkoliv z vlastníků Budete-li to vy, vězte, že právě vy pak tímto krokem začnete být za společného zástupce považováni. Neujme-li se takové odpovědnosti nikdo, finanční úřad může vyzvat ke splnění daňové povinnosti kohokoli z vás. Daň platí všichni spoluvlastníci "společně a nerozdílně", odhlédněme zde od "situace rozhádaných sousedů". Pro daň z pozemku, ke kterému vzniklo spoluvlastnické právo v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je naopak určující výše spoluvlastnického podílu na společných částech stavby, ušlechtilé "společně a nerozdílně" v tomto případě tedy neplatí.

Získali jste více nemovitostí?

A ty se přitom nacházejí v různým místech republiky? Pak musíte podat daňová přiznání všem správcům daně, v jejichž územní působnosti se vaše nová nemovitost nachází. U každého správce daně přitom podáváte jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti v jeho územní působnosti.

Na přiznání se k dani moc času nezbývá, s vlastním placením ale zatím není potřeba pospíchat, na to je čas až do 31. května. Pokud výslednou daň vyčíslíte na méně než 1 000 Kč, platíte ji jednorázovou částkou. Daň převyšující 1 000 Kč ale můžete rozložit do čtyř stejných splátek, a zaplatit tak první nejpozději do 31. května, druhou do 30. června, třetí 30. září a poslední do 30. listopadu 2005. (Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mohou uplatnit dvě splátky - do 31. srpna a do 30. listopadu).

Možná jste od daně osvobozeni

V zákoně je uvedena řada staveb a pozemků, které jsou od daně z nemovitosti osvobozeny. Jejich kompletní výčet naleznete zde. Na některé se ale podívejme důkladněji.

Stáhněte si daňový formulář!

Chcete vyplnit přiznání k dani v klidu domova a ušetřit si cestu na 'berňák'? Finanční úřady jsou povinny přijmout přiznání na formuláři vytištěném z počítačové tiskárny. Stáhněte si je, vše potřebné naleznete zde!

Daň se nevztahuje na domy a rekreační objekty ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, do roku 2007 jsou osvobozeni restituenti, neplatí se ani v případě staveb ve vlastnictví státu, obce, církví, obecně prospěšných společností apod. Nárok na osvobození od daně se uplatňuje v daňovém přiznání.
Na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, jsou od daně ze staveb osvobozeny nové obytné domy ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v těchto novostavbách, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých.
Podobně, na dobu 5 let, jsou od daně osvobozeni vlastníci staveb, v nichž došlo ke změně vytápění z pevného paliva na systém využívající obnovitelné energie (solární, větrné, geotermální, biomasy), nebo kde byla stavebními úpravami snížena tepelné náročnost stavby.

Novinky pro letošní rok

Pokud vlastníte zemědělský pozemek, který dále pronajímáte, například ornou půdu, vinici nebo chmelnici, a dosud jste daň neplatili - podle dosavadního zákona ji platil nájemník, musíte podle nové úpravy podat přiznání také. Vzhledem k tomu, že úřad o této povinnosti informoval pozdě, je termín prodloužen až do 30. dubna 2005 a Ministerstvo financí navíc vydalo pokyn, jímž se v těchto případech promíjí případné zvýšení daně a penále, vzniklé v důsledku opožděného podání daňového přiznání či opožděné platby daně. "Poplatníci, kteří v těchto případech nestihnou podat daňové přiznání ani v prodlouženém termínu, případně nestihnou ani zaplatit daň v zákonem stanovené lhůtě, tak nebudou vystaveni sankcím," oficiálně uvádí Ministerstvo.

Stát ale neměří všem (resp. sobě) stejným metrem, nájemce totiž zůstává poplatníkem daně z pronajatých pozemků v případě, že jde o pozemky spravované Pozemkovým fondem, Správou státních hmotných rezerv nebo Fondem národního majetku.
Dočasně také v případech, když jsou pozemky v katastru evidovány tzv. zjednodušeným způsobem. Jakmile bude tato zjednodušená evidence odstraněna, a to zpravidla v důsledku ukončené obnovy katastrálního operátu či pozemkových úprav, stane se poplatníkem daně jejich vlastník. "Z celkového počtu 13 027 katastrálních území v České republice obnova katastrálního operátu proběhla přibližně na 30 % území, přičemž z těchto 30 % jen část bude mít dopad na změnu daňových přiznání a tedy na poplatníky," uvádí Ministerstvo financí. Na zbývajících územích, kde obnova katastru doposud neproběhla, zdaleka ne všechny pozemky jsou evidovány ve zjednodušené evidenci. Některých částí ČR se tato změna v této fázi nebude týkat téměř vůbec, někde k ní dojde teprve v příštích letech podle toho, jak bude obnova operátu pokračovat. Obnova katastru je prováděna postupně podle jednotlivých katastrálních území.

Týká se vás přiznání k dani z nemovitostí? Na kolik jste ji vyčíslili? Souhlasíte s novelou?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Ani dárek není zadarmo

16. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Ani dárek není zadarmo

Víte, kolik státu zaplatíte, když dostanete například od babičky pozemek jako svatební dar? Zajímá vás kdy a komu se podává daňové přiznání a kolik vlastně zaplatíte? Stát z některých... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

12. 10. 2004 | Kateřina Havlíčková

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

Měli jsme už mnohokrát možnost dočíst se o míře zdanění práce. Každý dnes už snad ví, že i pojistné na sociální a zdravotní pojištění je vlastně daň, ví i to (doufejme), že další daně-odvody... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.