Stát sáhnul podnikatelům na přídavky

Stát sáhnul podnikatelům na přídavky
Na některé živnostníky dolehne již tento měsíc tvrdost novely zákona o státní sociální podpoře. Mnozí totiž obdrží snížené přídavky na děti, někteří je dokonce nedostanou vůbec. Nejvíce se tato úprava paradoxně dotkne nízko příjmových skupin, například matek na rodičovské či podnikavých důchodců.

Každoročně, vždy k 1. 10., přepočítávají úřady pro výplatu dávek státní sociální podpory novou výši přídavků na děti. Ta se stanoví podle příjmu, kterého rodina dosáhla v roce předchozím, pro výši dávky platné od října 2004 se proto použijí příjmy z roku 2003. Přídavky na děti se vyplácí zpětně, obdobně jako mzda, takže novou výši rodina poprvé obdrží v měsíci listopadu. Může se ale také stát, že již přídavky neobdrží vůbec. Zejména v případě rodiny, jejíž živitelem je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Je důležité si uvědomit, že tento zápočet příjmu se netýká jen přídavků na děti, ty jsou ale nyní aktuální, proto se tento článek týká převážně jich, ale i dalších sociálních dávek. Jde např. o sociální příplatek, příspěvek na bydlení či dávky sociální potřebnosti (dorovnání příjmů do životního minima).

Tuto pro mnohé živnostníky novou, nemilou situaci má na svědomí platná novela zákona o státní sociální podpoře. Ta stanoví, že se pro účely státní sociální podpory za podnikatelův příjem za rok 2003 považuje minimálně 8 400 Kč měsíčně, tj. 100 800 Kč ročně. A to i v případě, kdy jeho výdělek této částky nedosáhl nebo v daňovém přiznání živnostník dokonce vykázal ztrátu. Stát se zavedením této hranice snaží zabránit zneužívání sociálních dávek ze strany těch OSVČ, které se do ztráty dostaly uměle pomocí různých finančních operací tak, aby platili co nejnižší daně a naopak dosáhli na co nejvyšší státní příspěvky. Částka 8 400 Kč představuje polovinu státem vyhlašované průměrné mzdy za předchozí rok a stanovuje ji Český statistický úřad.

Co to znamená v praxi?

V konečném důsledku toto opatření postihne zejména ty OSVČ, které mají své podnikání pouze jako vedlejší podnikatelskou činnost a čistý roční příjem v daňovém přiznání z této činnosti nedosahuje částky 100 800 Kč. Jejich hlavní příjmy tedy pochází z jiné než samostatně výdělečné činnosti, například ze zaměstnaneckého poměru.

Bližší informace k jednotlivých hranicím i způsobu výpočtu přídavků na děti nalezne v našem článku Jak uživit potomky. Pro výpočet vaší konkrétní výše přídavku použijte naši kalkulačku.

Pro představu se podívejme na finanční dopad novely na ženu samoživitelku, která má jedno dítě ve věku do 6 let a podnikatelskou činností si pouze přivydělává k rodičovskému příspěvku. Její dodatečný příjem sice činí jen 2 000 Kč měsíčně, pro výpočet dávky je ale stěžejní stanovený minimální příjem (8 400 Kč). A ta právě letos s dávkou "zahýbá", a samoživitelce se tak sníží přídavek na dítě z současných 541 Kč na částku 237 Kč měsíčně. Ročně tak tato matka přijde o 3 648 Kč.

Podívejme se také na příklad rodiny s dvěma dětmi ve věku do 6 a do 10 let. Matka je na mateřské dovolené, otec průměrně vydělá 10 000 Kč čistého a kromě toho se snaží vylepšit finanční situaci rodiny podnikáním jako OSVČ, touto činností si přivydělá 5 000 Kč čistého měsíčně. Uplatnění zákonného minimálního příjmu pro tuto rodinu představuje snížení přídavků na děti z celkové částky 1 004 Kč na 502 Kč měsíčně. Ročně tak rodina získá o 6 024 Kč méně.

Novela novely na spadnutí

V naší legislativě se již ale stalo tradicí, že některé konečné důsledky plynoucí z nových zákonů a novel často vyplynou až po jejich uvedení do praxe. I toto právě popsané opatření má nakonec neblahý vliv na skupinu OSVČ, jejichž příjmy z podnikání jsou skutečně nízké a současné odejmutí sociálních dávek je příliš tvrdé. A tak jako i jinde v našem právu je i zde nutné napravovat chyby a nedostatky a přijímat novelizace novelizací.

Stát tak připravil urychleně i novelu této normy, na tu si ale ještě chvíli počkáme. Podle ní se "pravidlo minimálního příjmu" bude týkat pouze těch OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost (tedy pro níže vyjmenované skupiny podnikatelů platit opět nebude). Vláda tento návrh již schválila, nyní se čeká na její cestu parlamentem a nakonec pak na podpis prezidenta. V platnost vstoupí zřejmě dnem vyhlášení, tj. dnem, kdy bude zveřejněna ve Sbírce zákonů.

U kterých OSVČ jde při podnikání o vedlejší výdělečnou činnost?
  • příjemci rodičovského příspěvku (ženy či muži, kteří pečují o dítě do 4 let a pobírají za to od státu příspěvek),
  • důchodci, kteří pobírají částečný nebo plný invalidní důchod a starobní důchodci,
  • příjemci příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu (příspěvek pro lidi, kteří se starají o svého zdravotně postiženého rodinného příslušníka – viz článek Jak zvládnout péči o příbuzné),
  • osoby, které byly ve vazbě či ve výkonu trestu déle než 3 po sobě jdoucí měsíce,
  • nezaopatřené dětí (studenti mladší 26 let, kteří v denním studiu navštěvují střední, vyšší odbornou či vysokou školu),
  • osoby, které v kalendářním roce vykonávaly základní vojenskou službu či civilní službu
  • a především osoby, které souběžně s podnikáním v kalendářním roce vykonávaly výdělečnou činnost ze zaměstnání, v které dosáhly výdělek alespoň ve výši 12násobku minimální mzdy, tj. pro rok 2004 částku 80 400 Kč.
Pokud podnikatel splňuje výše uvedené podmínky, musí tyto skutečnosti Okresní správě sociálního zabezpečení oznámit a doložit. Ve všech ostatních případech se pak jedná o hlavní výdělečnou činnost.

A jaký máte na daný problém názor vy? Napadá vás řešení, jak podobným situacím předcházet? Je pro vás naše legislativa spletitá a nepřehledná?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 11. 2004 14:14, Jan Kolda von Žampach (řečený Pancíř)

Dodatek: "oni" tam "nahoře" také vůbec nepředpokládají, že když už máme tu svobodu, tak že můžeme být v produktivním věku a být vědomě, po nějakou dobu, živi na tzv. nezdanitelných příjmech či jen na úsporách. Prostě si chvíli odpočinout, dělat si něco spíše pro sebe a kvůli sobě a nehonit se (i potom státu!) jen pro peníze.
Potom případným (znovu)podnikáním si, než to člověk začne myslet více vážně, jen přilepšit na kapesném a dělat to třeba, proč ne, i pro tu spíše zábavu.
To výše uvedené s tzv. minimální daní, jak je konstruováno, zcela padá: místo dříve normálního proporcionálního zdanění, byť v tomto případě pár tisícikorun, nakonec stát nedostane vůbec nic! O to se dotyčný, již z principu a velice naštvaný, jistě nějak postará :-))

Zobrazit celé vlákno

+33
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 11. 2004 10:43, Poiaeugoruj

Zatímco ty na ni nezapomínáš, vidˇ? Uvědom si laskavě jednu věc. Pokud je třeba někdo žena samoživitelka, od otce nedostane výživné na děti (a to je v rukách soudu, potažmo státu, ona to neovlivní), pořídí si živnosťák a vedle zaměstnání pracuje, aby ty děti uživila, pak ji za aktivitu stát ještě potrestá. Je sice chvályhodné, že stát jaksi automaticky předpokládá jistou úroveň výdělku u OSVČ, ale od toho je kontrolní činnost, ne výdělek daný zákonem. To by taky mohli vydat zákon, podle kterého si každý ve státě vydělá fiktivních 100.000,- měsíčně, na tento plat se zavedou daně a veškeré podpory (přídavky na děti, sociální podpory pro nízkopříjmové skupiny) se zruší, protože už nejsou potřeba.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Škromach zařídil Ježíška na červen

11. 6. 2004 | Ludmila Řezníčková

Škromach zařídil Ježíška na červen

Je tady červen, měsíc, na který se těší jak důchodci, tak i rodiny s dětmi. Budou jim totiž vyplaceny tolik diskutované mimořádné dávky a dojde ke zvýšení některých pravidelně vyplácených... celý článek

Jak zvládnout nemoc

9. 4. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout nemoc

V rámci úsporných opatření, které vstoupily v platnost s 1. lednem letošního roku, došlo také k podstatnému snížení nemocenských dávek. Jak se nyní nemocenská vypočítá? A kolik vlastně... celý článek

Jak zvládnout péči o příbuzné

2. 4. 2004 | Ludmila Řezníčková | 4 komentáře

Jak zvládnout péči o příbuzné

Jak naše společnost pečuje o své zdravotně postižené a handicapované členy? V domácím prostředí se zejména starší občané cítí nejlépe a před ústavní by dali přednost péči svých blízkých.... celý článek

Jak uživit potomky

5. 3. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak uživit potomky

Napjatý rodinný rozpočet mohou vylepšit přídavky na děti. Máte na ně nárok? Jak o ně požádat? A kolik peněz vám vlastně náleží?

Partners Financial Services