Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Zdroj: Shutterstock

Podnikatelé s ročním příjmem do 800 tisíc korun by od roku 2021 mohli vyřešit daň z příjmů a odvody snadněji než doteď: Zaplatili by státu jedinou paušální částku a odpadlo by jim nejenom papírování spojené s daňovým přiznáním a přehledy k sociálnímu či zdravotnímu pojištění, ale i hrozba případné kontroly.

Vláda schválila návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), o němž se mluví už od začátku loňského roku s jednou změnou. Původně měla hranice příjmů být nastavena ve výši jednoho milionu korun. Vládou schválený návrh vychází z toho, na čem se loni na podzim shodli zástupci vládní koalice ANO a ČSSD. Konečný návrh ze strany ministerstva financí je prakticky stejný s tím, který letos v lednu poslalo k připomínkám. Návrh teď míří k poslancům.

Vstup do takzvaného paušálního režimu bude dobrovolný, poprvé by ho lidé mohli využít pro příjmy za rok 2021. Kdo bude chtít dál využívat dosavadní způsoby, především výdajové paušály (procento z příjmů podle druhu podnikání) nebo skutečné výdaje (daňovou evidenci), mohl by u nich zůstat.

Jak má fungovat paušální režim daně

Novinka podnikatelům umožní, aby v jediném paušálním odvodu platili za příští rok zhruba 5740 korun měsíčně. Z toho by 100 korun tvořila samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Odvody na pojistné by každý rok rostly podle vývoje průměrné mzdy – tak jako rostou minimální zálohy i doteď. 

Podnikatelům to může přinést hned několik výhod. Především se jim zjednoduší administrativa, protože v jediném (místo tří) odvodů zaplatí vždycky jenom pevně danou částku. Dál už by nikdo nezkoumal, zda odpovídá jejich skutečným příjmům. Na konci roku už by nemuseli doplácet ani daň, ani pojistné.

Anketa

Brali byste paušální daň podle návrhu ministerstva financí?

I symbolická daň 100 korun měsíčně (1200 korun ročně) je však vyšší, než většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) platí doteď. Po odečtení slevy na poplatníka, případně i slev na děti a dalších zvýhodnění, totiž v současnosti neplatí vůbec žádnou daň. Díky daňovému bonusu můžou od státu naopak peníze dostat. Velké skupině OSVČ by se tedy dobrovolný přechod na nový systém finančně nevyplatil.

Využitím paušální daně navíc podnikatel přijde o všechny odpočty a daňové slevy, které by si jinak mohl uplatnit v daňovém přiznání

Na druhou stranu může být nový systém výhodný pro podnikatele, kteří doteď nějakou daň z příjmů platí, nebo platí vyšší než minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Kdyby nová paušální daň fungovala už letos, odváděl by podnikatel celkem 5378 korun měsíčně (daň plus pojistné), tedy 64 536 korun ročně. V dalších letech částka postupně poroste nejenom kvůli zvyšování minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, ale i kvůli výpočtu 15% navýšení ze stále vyšší minimální zálohy na sociální pojištění.

Navýšením sociálního pojištění o 15 % nad minimální zálohu chce stát předejít tomu, aby podnikatelé, kteří se k paušálu rozhodnou, neskončili jenom s minimálním státním důchodem. Většina podnikatelů totiž už teď platí minimální zálohy. Už v roce 2016 je tehdejší ministryně práce Michaela Marksová upozornila, že minimální záloha rovná se důchod ve výši zhruba 7000 korun měsíčně. Kdo by chtěl dosáhnout na tehdejší průměrný důchod kolem jedenácti tisíc korun, musel by státu měsíčně na sociálním pojištění odvádět přes 6000 korun. 

S námi přiznání nebolí

Skřipeček. Zdroj: Shutterstock.com
Skřipeček. Zdroj: Shutterstock.com

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? Rychle, spolehlivě a bezbolestně? Máme řešení!

Zájemci budou moct platit i vyšší odvody na důchodové pojištění.

Do 27 tisíc se vůbec nevyplatí

Z výpočtů webu Peníze.cz vyplývá, že platit paušální odvod podle plánu dohodnutého vládní koalicí by se vůbec nevyplatilo třeba živnostníkům, jejichž měsíční příjem se pohybuje kolem hranice 27 tisíc korun, což je například o více jak dva tisíce korun méně, než jaký je v Česku medián mezd. Platí to pro všechny úrovně výdajových paušálů, které živnostníci mohou využívat.

Podnikatelé s takovým příjmem dnes odvádějí jenom minimální sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmů neplatí díky základní daňové slevě na poplatníka (24 840 korun ročně) žádnou – mají nulovou daň. A pokud ještě uplatňují „slevu na děti“, vyplácí jim stát daňový bonus. Kdyby se dobrovolně přihlásili k paušální dani, tratili by zhruba 6000 korun za rok (přesně je to – s částkami minimálních záloh na letošní rok – 5784 korun). Oproti současnosti by platili navíc 1200 korun na dani a 15% navýšení sociálního pojištění.

Samozřejmě záleží na každém živnostníkovi, jestli mu taková částka stojí za to, že získá klid od daňových povinností i kontrol a nebude si třeba muset platit daňového poradce. I případné výdaje na něj je totiž nutné započítat. S paušálem by odpadly.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 324 000 Kč. Paušální odvody by se mu vyplatily od daně 500 Kč.

Počet dětí

80% paušál

60% paušál

40% paušál

0

0 Kč

0 Kč

360 Kč

1−1267 Kč−1267 Kč−907 Kč
2−2884 Kč−2884 Kč−2524 Kč
Minusové položky značí vyplacení daňového bonusu. Podnikatel tedy neplatí daň, naopak od státu dostane podporu za to, že si vydělává a zároveň vychovává děti. (Výpočty: Peníze.cz.)

S rostoucím příjmem se pak situace může měnit. Obecně platí, že čím vyšší příjem a méně využitých daňových slev, tím roste pravděpodobnost výhodnosti odvodového paušálu. Připočítat je samozřejmě nutné i uspořený čas nebo případné náklady na účetního, které by s paušální daní odpadly.

Další tabulka ukazuje živnostníka s příjmem téměř 42 tisíc korun měsíčně. Víc jak 500 korun měsíčně na dani z příjmů, což zhruba odpovídá plánovanému příplatku na paušální dani a zvýšenému sociálním pojištění, doteď zaplatí jen v případě, že neodečítá slevy za děti a má 40% paušál.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 500 000 Kč. Paušální odvody by se mu vyplatily od daně 500 Kč.

Počet dětí80% paušál60% paušál40% paušál
00 Kč430 Kč1680 Kč
1−1267 Kč−837 Kč413 Kč
2−2884 Kč−2454 Kč−1204 Kč
Minusové položky značí vyplacení daňového bonusu. Podnikatel tedy neplatí daň, naopak od státu dostane podporu za to, že si vydělává a zároveň vychovává děti. (Výpočty: Peníze.cz.) 

Naopak u měsíčního příjmu ve výši 65 tisíc korun by už paušální odvod, který navrhuje ministerstvo financí, dával v řadě případů smysl. 

Určitě by se nevyplatil jenom řemeslníkům, kteří využívají 80% paušál. I živnostník s 60% paušálem, který využívá slevu na dvě děti, by si pohoršil. Naopak, pokud by stejný živnostník měl dítě jedno, zaplatí dnes na dani měsíčně téměř 563 korun. S paušální pětistovkou by tak zhurba zůstal na svém. U čtyřicetiprocentního paušálu by pak zaplatil živnostník méně při využití paušálu.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 780 000 Kč. Paušální odvody by se vyplatily od daně 500 Kč.

Počet dětí80% paušál60% paušál40% paušál
00 Kč1830 Kč3780 Kč
1−1267 Kč563 Kč2513 Kč
2−2884 Kč−1054 Kč896 Kč
Minusové položky značí vyplacení daňového bonusu. Podnikatel tedy neplatí daň, naopak od státu dostane podporu za to, že si vydělává a zároveň vychovává děti. (Výpočty: Peníze.cz.) 

V Česku je podle loňských čísel ministerstva financí evidováno 514 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Ministryně financí Alena Schillerová odhaduje, že do systému by se mohlo zapojit 140 tisíc lidí.

Novinku by mohli využít podnikatelé s příjmem do 800 tisíc korun ročně, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, nemají v daném roce příjem ze zaměstnání (s výjimkou srážkové daně) a zbývající druhy příjmů nepřekračují 15 000 korun.

Bez kontrol?

Komora daňových poradců nebo Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků upozorňují, že návrh neobsahuje žádnou konkrétní záruku, díky níž by se podnikatel v paušálním režimu vyhnul kontrole – přestože právě tuhle výhodu Schillerová opakovaně zdůrazňuje.

Jak na to reaguje ministerstvo financí? „Smyslem tvrzení, že u poplatníků v paušálním režimu nebudou prováděny kontroly, nebylo, že finanční správa nebude provádět žádnou kontrolní činnost těchto poplatníků. Dojde však k minimalizaci daňových kontrol – jak počtem, tak rozsahem, protože budou omezeny na kontrolu toho, zda byly splněny podmínky pro vstup do paušálního režimu podle a posléze na to, zda byly splněny podmínky pro to, aby byla jeho daň rovna paušální dani. Jiné skutečnosti nemůže správce daně u poplatníka v paušálním režimu zkoumat už z povahy věci, protože jiné povinnosti tento poplatník nemá,“ napsalo ministerstvo k připomínkám.

Hudba (blízké) budoucnosti

Zdroj: Shutterstock

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, definitivně schválil Parlament. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Jak bude stát kontrolovat, zda podnikatel nepřekročil příjmový limit? „Finanční správa disponuje nástroji, které jí poskytuje právní řád České republiky, především pak daňový řád, a které v rámci své vyhledávací a analytické činnosti využívá již nyní, například ke kontrole toho, zda poplatník nepřekročil limit obratu pro vznik povinnosti registrovat se k DPH. Tyto nástroje bude využívat i v případě zjišťování, zda poplatník splňuje podmínky pro setrvání v paušálním režimu,“ řekla v lednu bez bližších podrobností Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva.

Hospodářská komora a další podnikatelské svazy upozorňují také na možné komplikace, které podnikatele čekají, pokud bude chtít žádat o úvěr v bance. Jak to udělá bez daňového přiznání? Podle ministerstva to není problém. A odpovídá tím vlastně i na předchozí otázku: „Podnikatel má povinnost sledovat případné naplnění podmínek pro plnění zákonem stanovených povinností, a to nejen v kontextu paušálního režimu, ale i například pro účely sledování překročení limitu obratu v rámci DPH. Už z tohoto důvodu poplatník musí sledovat mimo jiné výši svých příjmů. K tomu slouží například výpisy z evidence tržeb a bankovních účtů, popřípadě další evidence, kterou si povede, byť pro účely paušálního režimu takovou povinnost ze zákona nemá,“ píše ministerstvo. A připomíná, že vstup do paušálního režimu zůstane dobrovolný.

„V případě, že by klient nepodával daňové přiznání, banka by požadovala nad určitou částku úvěru jinou formu doložení příjmů a výdajů. Pro ověření schopnosti klienta splácet by mohl sloužit například kreditní obrat na účtech. U stávajících klientů již dnes do určité částky úvěru nepožadujeme daňové přiznání,“ říká Jana Hlaváčová, manažerka firemních úvěrů ČSOB.

Kritičtější je František Havrda, ředitel řízení úvěrových rizik České spořitelny. „V případě podnikatelských úverů je daňové přiznání klíčové pro identifikaci volných zdrojů pro splácení daného klienta. Jeho absence by tedy významně ovlivnila schopnost banky identifikovat bonitu klienta. Z toho důvodu by bylo možné poskytovat bez daňového přiznání pouze nízké limity za předpokladu doručení zástupných dokladů,“ říká.

Maláčová a odbory jsou proti

Návrh ministerstva financí na vládě prošel i přes připomínky ministerstva práce a sociálních věcí vedenho Janou Maláčovou. To v připomínkovém řízení upozornilo, že dosavadní výrazné nerovnosti mezi zaměstnanci a OSVČ v celkovém zdanění práce se díky možnosti paušálu ještě výrazně zvýší.

„Celkové zdanění práce u zaměstnanců s hrubým výdělkem 50 tisíc měsíčně bude v důsledku paušalizace více jak pětkrát vyšší než u OSVČ s rozdílem mezi příjmy a výdaji 50 tisíc měsíčně (při výdajovém paušálu 40 %). Zaměstnanci s tímto hrubým výdělkem odvedou 364 tisíc korun ročně (při uplatnění jen daňové slevy na poplatníka), OSVČ se stejným hrubým výdělkem pak 69 tisíc korun ročně,“ argumentovalo ministerstvo práce.

Pozor, ať netrpíte

Zdroj: Shutterstock

Získat od finančního úřadu zpátky omylem zaslanou platbu může být hodně problematické. A od příštího roku i nemožné.

Chyba při placení daní vyjde draho. Pravidla zpřísní

Ze stejných důvodů odmítá změnu i Českomoravská konfederace odborových svazů. „Navzdory tvrzení ministerstva financí není návrh určen pro osoby s nižšími, ale naopak pro osoby s vyššími příjmy. Například u OSVČ využívající výdajový paušál 60 % se začne paušální daň vyplácet až s příjmem nad 550 tisícíc korun ročně, u poplatníka s 40% výdajovým paušálem pak s příjmem nad 400 tisíc korun ročně,“ spočítalo.

Odboráři také požadovali, aby vláda propojila případné změny s chystanou důchodovou reformou. A hlavně: Měla by se na nich shodnout ministerstva financí (daně), práce (sociální pojištění) i zdravotnictví (zdravotní pojištění), a předložit je jako společný návrh.

Podle průzkumu agentury Median z loňského září, který si nechalo zpracovat ministerstvo financí, stojí o možnost paušální daně místo stávajícího systému tří odvodů 78 procent podnikatelů s obratem do jednoho milionu ročně. Navržená výše 5500 korun měsíčně (průzkum se neptal na konkrétní rozdělení daní a odvodů) je „určitě zajímavá“ pro 27 procent dotázaných a „spíše zajímavá“ pro dalších 35 procent.

Zástupci malých podnikatelů zkritizovali snížení limitu ročních příjmů, do kterých budou moci podnikatelé paušální daň využít. „Rozumím, že v limitu 800 tisíc šlo o kompromis, ale pak je evidentní, že zákonodárcům opravdu neleží na srdci zjednodušování české zaplevelené legislativy. Logické je netříštit různé limity, termíny a podobně. Limitem pro registraci k DPH je 1 milion Kč, a se stejným limitem jsme počítali i pro paušální daň,“ říká Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podnikatelů ČR.

„Nevím, zda si ČSSD umí představit, co znamená obrat 800 tisíc, ale pracujete-li s průměrnou čistou marží ve výši 40 %, pak máte hrubý výdělek sotva 26,5 tisíce měsíčně. Paušální daň tak shodila na úroveň jen těch nízkopříjmových profesí či příležitostných živností. To je škoda,“ dodává Břečková.

Po schválení návrhu vládou jsme aktualizovali původní text ze 17. června 2020.

Ještě je čas! Daňové přiznání za rok 2019 můžete podat bez sankcí až do 18. srpna. Generálním pardonem se odpouštějí sankce za pozdní podání i pozdní zaplacení daně, pokud to zvládnete do 18. 8. 2020.
Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina. Na podání daňového přiznání máte ještě:

dníhodinminutvteřin
Chci vyplnit daňové přiznání

Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+66
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 62 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 6. 2020 22:55, ViR

Citace - David / 17.06.2020 19:54

Je to vysmech vsem zamestnancum. Kdyz nekdo vydelava prumernou mzdu 32000Kc, tak ze superhrube mzdy statu odvede 18000 mesicne. To mi reknete, ze zivnostnikovi s obratem milion korun rocne zustane mesicne 9000 cisteho (aby to odpovidalo odvodum 5000). Nechapu, proc je prace zdanena jinak podle toho, jake na to ma kdo razitko.

Třeba zemědělcům velmi snadno. Milion není vzhledm k nákladovosti žádný obrat. Leč problém je, že většina "trubiček" z řad zaměstnanců (a bohužel často i redaktoři různých plátků a autoři mnoha "srovnání")zaměňují tržby (resp. fakturaci) s příjmem OSVČ za práci, a už vůbec nechápou rozdíl mezi "účetním ziskem OSVČ" (který je součtem odměny za práci a ekonomického podnikatelského zisku, a proto je např. vyměřevací základ pro odvody jen jeho polovina) a samotným ekonomickým ziskem (vykazovaným odděleně např. u s.r.o.). Jestli máte pocit, že OSVČ "lítaji pečení do huby", tak si to zkuste.

Zobrazit celé vlákno

+181
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 6. 2020 19:54, David

Je to vysmech vsem zamestnancum. Kdyz nekdo vydelava prumernou mzdu 32000Kc, tak ze superhrube mzdy statu odvede 18000 mesicne. To mi reknete, ze zivnostnikovi s obratem milion korun rocne zustane mesicne 9000 cisteho (aby to odpovidalo odvodum 5000). Nechapu, proc je prace zdanena jinak podle toho, jake na to ma kdo razitko.

-178
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (62 komentářů) příspěvků.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.