Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň v roce 2018. A jaké jsou pokuty za zpoždění

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 12. 3. 2018
Jak, kdy a kde podat daňové přiznání za rok 2017 a zaplatit daň? Poradíme krok za krokem. Máme pro vás aplikaci, která přiznání vyplní za vás. A sadu kalkulaček: spočítají výši daně i pokuty, které hrozí, když se s přiznáním nebo platbou opozdíte.
Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň v roce 2018. A jaké jsou pokuty za zpoždění

Kdo musí v roce 2018 podat přiznání k dani z příjmů, už od nás víte:

Psali jsme o tom, jak letos v daňovém přiznání vykazovat výdaje, jak snížit základ daně a jaké daňové slevy můžete uplatnit:

Daňové přiznání za rok 2017 se odevzdává do třetího dubna. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, máte čas do druhého července, poradci ale musíte vystavit plnou moc a do třetího dubna ji doručit příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu.

Tip!

Řekněte si o odklad

Pokud víte, že daňové přiznání nestihnete podat včas, můžete odklad získat dvěma způsoby: buď zplnomocníte daňového poradce, nebo můžete finanční úřad požádat o prodloužení lhůty. Na základě písemné žádosti může finančák lhůtu pro podání daňového přiznání protáhnout až o tři kalendářní měsíce. Na posunutí termínu ale není nárok, záleží, jak úředníci vyhodnotí vaše důvody. Nebude to zadarmo, k žádosti se připojuje kolek v hodnotě tří set korun. Jestli máte příjmy ze zahraničí, můžete získat k dobru ještě další čtyři měsíce, finanční úřad pak smí prodloužit lhůtu na podání přiznání a úhradu daně až na deset měsíců po konci zdaňovacího období – tedy do prvního listopadu.

Jak a kde podat daňové přiznání v roce 2018

Daňové přiznání za rok 2017 můžete podat několika cestami. Tiskopis lze vyplnit ručně (případně v počítači, vytisknout a podepsat) a osobně či poštou doručit na územní pracoviště finančního úřadu. Formuláře jsou ke stažení přímo na Peníze.cz, v boxu. Nabízíme je v interaktivní verzi, ušetří dost času i práce (ještě snazší je to ale v naší daňové aplikaci). Druhou variantou je podat přiznání elektronicky, postup vysvětlíme níž.

Jestli posíláte poštou, tak určitě doporučeně. Uschovejte podací lístek, je dokladem o odeslání a jeho termínu. Jestli se na finančák vypravíte osobně, vezměte s sebou kopii vyplněného a podepsaného přiznání, v podatelně vám razítkem stvrdí, že jste ho odevzdali.

Další variantou je odeslat daňové přiznání jako e-tiskopis. Obejdete se bez datové schránky i elektronického podpisu, stačí vyplnit elektronický formulář na webu finanční správy a přímo z daňového portálu odeslat příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Do pěti dnů po odeslání pak musíte finančnímu úřadu doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám aplikace na konci nabídne. Přiznání už se pak na finanční úřad vytištěné neposílá. Tato možnost se hodí především (ale nejen), když necháte podání přiznání na poslední chvíli. Nemůžete ji ale využít, pokud máte povinnost podávat přiznání elektronicky, tím se totiž myslí datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem.

Ať na úřad půjdete osobně nebo budete posílat, zamiřte na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jestli posíláte poštou nebo elektronicky, je třeba poslat na místně příslušné územní pracoviště. Jestli odevzdáváte osobně, můžete to udělat na jakémkoli územním pracovišti vašeho krajského finančního úřadu.

Za den podání daňového přiznání se považuje datum, kdy jste ho odevzdali na finančním úřadě, odeslali na poště, datovou schránkou nebo skrze daňový portál.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a náležitosti

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Daňové přiznání elektronicky

Kdo má datovou schránku nebo povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem, odevzdává daňové přiznání povinně elektronicky - datovou zprávou ve formátu XML, nestačí PDF.

Daňové přiznání vyplňte v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Na úvodní straně zvolte formulář: Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně. Nenechte se zmýlit starším letopočtem (od roku 2013 včetně), formulář je aktuální. Jestli jste měli loni příjmy jen ze závislé činnosti v České republice, můžete použít zjednodušený formulář Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti – od roku 2016 včetně (opět se neohlížejte na starší letopočet, formulář je aktuální).

Po vyplnění všech stránek (přecházíte tlačítkem v pravém sloupci: Další stránka), dospějete až k protokolu chyb (aplikace zkontroluje, jestli jste přiznání vyplnili celé a bez formálních nedostatků).

Přílohy k daňovému přiznání stačí naskenovat a připojit ve formátu pdf, doc, xls, jpg, rtf nebo txt. Než daňové přiznání odešlete, uložte ho do počítače nebo vytiskněte v odkazu, který vám aplikace nabídne. Na konec daňové přiznání v aplikaci odešlete: kliknete na tlačítko odeslat a na následující stránce odkliknete odeslání pomocí datové schránky, nebo odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. Podle volby buď zadáte přístupové údaje ke své datové schránce, nebo svůj elektronický podpis. Uložte si potvrzení o odeslání.

Druhou možností je daňové přiznání odeslat přímo z datové schránky. Postup se liší jen v tom, že po vyplnění kliknete na tlačítko: Uložení k odeslání do Datové schránky (v menu Pro celý formulář) – a formulář se ve formátu xml uloží do vašeho počítače. Odsud ho pak odešlete datovou schránkou (v datové schránce vytvoříte zprávu pro finanční úřad a soubor připojíte).

Využít můžete také naši daňovou aplikaci, umí přiznání nachystat ve formátu vhodném pro odeslání z datové schránky.

Kdo má elektronické odevzdání daňového přiznávání povinné, a podá ho jinak, dostane dvoutisícovou pokutu. V nejhorším se může sankce vyšplhat až na padesát tisíc – když úředníci vyhodnotí, že závažně ztěžujete správu daní.

Pozdě podané přiznání

Když podáte daňové přiznání pozdě, hrozí pokuta. Krátké zpoždění se ale toleruje: pokud daňové přiznání odevzdáte nejpozději pět pracovních dnů po termínu, projde vám to beztrestně (tady už je ale myšlený termín doručení na finanční úřad, nikoli termín odeslání). Když se opozdíte o víc než pět pracovních dnů, dostanete za každý následující den prodlení pokutu ve výši 0,05 procenta vyměřené daně (respektive daňového odpočtu – tedy nároku na vratku daně). Jestli jste měli daňovou ztrátu, rovná se pokuta 0,01 procenta daňové ztráty.

Jestli máte příjmy ze zaměstnání, kde vám zaměstnavatel sráží zálohy na daň, a tento základ daně dosahuje alespoň padesáti procent celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu.

Pokuta nemůže být vyšší než pět procent daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty. Zároveň nesmí přesáhnout tři sta tisíc korun. Když vám vyjde pokuta nižší než dvě stovky, finanční úřad vám ji promine.

Sankce se sníží na polovinu, pokud podáte daňové přiznání do třiceti dnů po termínu a zároveň v daném kalendářním roce nemáte u finančního úřadu jiné resty, tedy nedostali jste se do prodlení při podání jiného daňového přiznání.

Kalkulačka: pokuta za pozdě podané daňové přiznání

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2020? A jak se počítají sankce, když nestihnete ani v prodlouženém termínu? Tady je podrobný přehled.

Další kalkulačky

Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně na výzvu správce daně, je minimální výše pokuty stanovena na pětistovku.

Jak, kde a kdy daň zaplatit

Daň z příjmů za rok 2017 musí být uhrazená do třetího dubna, tedy do stejného data, jako se podává daňové přiznání. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro platbu do druhého července. V uvedených datech by už od vás finanční úřad měl peníze mít na účtu nebo v pokladně, nestačí je odeslat.

Daň můžete zaplatit hotově na pokladně územního pracoviště vašeho finančního úřadu. Nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou na účet příslušného krajského finančního úřadu. Na poště můžete použít bezplatnou daňovou složenku nebo běžnou složenku typu A. Správná čísla účtů pro platbu daně z příjmů v letošním roce uvádíme v boxu. Jako variabilní symbol zadejte daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, pokud DIČ nemáte.

Kam platit daň: čísla účtů finančních úřadů

 Finanční úřad

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

FÚ pro hlavní město Prahu

7704-77628031/0710

721–77628031/0710

713–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj

7704–77628111/0710

721–77628111/0710

713–77628111/0710

FÚ pro Jihočeský kraj

7704–77627231/0710

721–77627231/0710

713–77627231/0710

FÚ pro Plzeňský kraj

7704–77627311/0710

721–77627311/0710

713– 77627311/0710

FÚ pro Karlovarský kraj

7704–77629341/0710

721–77629341/0710

713–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj

7704–77621411/0710

721–77621411/0710

713–77621411/0710

FÚ pro Liberecký kraj

7704–77628461/0710

721–77628461/0710

713–77628461/0710

FÚ pro Královehradecký kraj

7704–77626511/0710

721–77626511/0710

713–77626511/0710

FÚ pro Pardubický kraj

7704–77622561/0710

721–77622561/0710

713–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina

7704–67626681/0710

721–67626681/0710

713–67626681/0710

FÚ pro Jihomoravský kraj

7704–77628621/0710

721–77628621/0710

713–77628621/0710

FÚ pro Olomoucký kraj

7704–47623811/0710

721–47623811/0710

713–47623811/0710

FÚ pro Moravskoslezský kraj

7704–77621761/0710

721–77621761/0710

713–77621761/0710

FÚ pro Zlínský kraj

7704–47620661/0710

721–47620661/0710

713–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7704–77620021/0710

713–77620021/0710

 

Jestli posíláte peníze poštovní poukázkou, uvádí se jako konstantní symbol 1149. Při bezhotovostní platbě bankovním převodem, uveďte jako konstantní symbol 1148.

Pozdě zaplacená daň

Když zaplatíte daň pozdě, naúčtuje vám finanční úřad úrok z prodlení. Úrok se počítá z roční výše repo sazby České národní banky (platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se do prodlení dostali) navýšené o čtrnáct procent. Aktuálně tedy úrok dělá 14,5 procenta z výše daně za rok, rozpočítává se na dny.

Krátké zpoždění se promíjí: když daň zaplatíte během prvních čtyř pracovních dnů po termínu, úrok neplatíte. Vyměřuje se, až když se opozdíte o pět pracovních dní a víc – počítá se pak ale od prvního dne prodlení, nikoli až od pátého.

Úrok se uplatňuje nejvýš za pět let prodlení a odpouští se, když u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne dvě stě korun.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

24. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku. Předloží je jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran na jednání Poslanecké sněmovny.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Partners Financial Services