Slevy na dani přehledně: Kolik smíte odečíst za rok 2017

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 8. 3. 2018
Až budete podávat daňové přiznání za loňský rok, nezapomeňte uplatnit všechny daňové slevy, na které máte nárok. Máme pro vás přehled pravidel. Od loňska jsou změny.
Slevy na dani přehledně: Kolik smíte odečíst za rok 2017

Kdo musí v roce 2018 podat přiznání k dani z příjmů a kdo může zůstat v klidu, už od nás víte:

Psali jsme i o tom, jak letos v daňovém přiznání vykazovat výdaje a jak snížit základ daně:

Dneska přidáme daňové slevy. Ty dokážou konečnou daň z příjmů hodně srazit, někdy dokonce úplně vymazat.

Jak se počítá daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob dosahuje patnácti procent ze základu daně. Svůj základ daně zjistíte, když od příjmů odečtete výdaje (výdajovými paušály, nebo daňovou evidencí). Než se začne daň počítat, sníží se ještě základ daně o nezdanitelné části, podrobně jsme se jim věnovali minule. Ze základu daně poníženého o odečitatelné položky se počítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od které ještě můžete odečíst daňové slevy. Teprve pak dojdete k výsledné dani za předešlý kalendářní rok.

Jaké daňové slevy pomůžou daň za rok 2017 srazit?

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní daňová sleva je tu pro každého (včetně vydělávajících důchodců), kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2017 dělá 24 840 korun.

Jestli jste byli v roce 2017 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste byli v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, zkrátka nevydělávali, vyplatí se vám daňové přiznání podat, i když nemusíte. Tuto slevu totiž můžete vždy vyčerpat v plné výši, bez ohledu na okolnosti. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (pracovali jste třeba měsíc nebo dva a za každý měsíc za vás zaměstnavatel odváděl zálohu na daň sníženou o poměrnou část slevy na poplatníka: 24 840 : 12 = 2070 korun), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. Když pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžou ho požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů a vratku dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.

Sleva na manželku nebo manžela

Daňová sleva na manželku nebo manžela je 24 840 korun za rok. Jestli je vaše polovička držitelem průkazu ZTP/P, sleva se dvojnásobí.

Tuto slevu smíte odečíst jedině, když příjmy vašeho zákonného partnera v roce 2017 celkově nepřesáhly 68 tisíc.

Ještě loni (v daňovém přiznání za rok 2016) nemohli slevu na manželu/manželka uplatňovat podnikatelé, kteří odečítali výdaje paušálem. Zaměstnanců se toto omezení týkalo, když měli součet dílčích základů daně, u kterých odečítali výdaje paušálem, vyšší než polovinu celkového daňového základu.

V daňovém přiznání za rok 2017 je to trochu jinak. Smíte se rozhodnout, jestli budete postupovat podle starých nebo nových pravidel: buď využijete starší vyšší limit výdajových paušálů a nebudete mít nárok a daňovou slevu na manželku či manžela ani na daňovou slevu na děti, nebo se spokojíte s novým nižším limitem paušálů, při kterém lze čerpat i daňové zvýhodnění na děti a manžela či manželku. Víc o limitech paušálů tady:

Co se chystá

Vláda Andreje Babiše nemá důvěru Sněmovny, sebedůvěra jí ale nechybí. V únoru představila obrysy reformy daně z příjmů. Pokud všechno půjde, jak si kabinet nalajnoval, nový zákon o daních z příjmů by mohl platit už od příštího roku. Zaměstnanci i drobní podnikatelé by si většinou přilepšili. Těm by daně povětšinou trochu klesly. Zarmouceni by pak byli především ti, kteří mají příjmy z cenných papírů nebo z nemovitostí:

Daňová reforma vlády v demisi

Pro příjmy z roku 2018 (přiznávané začátkem roku 2019) už budou automaticky platit nová pravidla.

Slevu na manželku/manžela je možné uplatnit třeba jen za část roku, dělá 2070 korun měsíčně. Podmínkou je, že na začátku každého započteného měsíce jste s partnerem žili ve společné domácnosti a byli manželé nebo registrovaní partneři. Nesezdaní na slevu nedosáhnou.

Roční příjmy zákonného partnera se nemusejí dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením manžela/manželky, které jako přílohu připojíte k daňovému přiznání.

Hrajte na jistotu

Do příjmů se při posuzování nároku na slevu počítají (vždy v hrubém):

Nepočítají se:

Sleva na dítě a daňový bonus

Další slevu máte za vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti. Za rok 2017 dosahuje sleva na první dítě 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně), na druhé dítě 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně) a na třetí a každé další dítě 24 204 korun (2017 korun měsíčně). Když je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí.

Daňové zvýhodnění se uznává za dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo za dítě, které se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít na dítě registrovaného partnera nebo partnerky. Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit vždy pouze jeden daňový poplatník, obvykle jeden rodič.

Pokud jste loni podmínky pro přiznání slevy splňovali jen část roku, můžete si z daně slevit poměrné částky za jednotlivé měsíce.

Jen pozor na to, když v daňovém přiznání uplatňujete výdajem paušálem – platí totéž, co vysvětlujeme výš u slevy na manžela/manželku, musíte volit mezi novými a starými pravidly.

Specialitou slevy na dítě je, že když se po jejím započtení daň dostane do minusu, stát vám výsledný rozdíl vyplatí jako daňový bonus. Tím se zvýhodnění na dítě liší od jiných daňových slev.

Bonus může být maximálně 60 300 korun za rok, minimálně sto korun (když vyjde nižší, nevyplácí se). Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v daném zdaňovacím období měli příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, v roce 2017 tedy aspoň 66 tisíc korun. Do příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní. Započítávají se příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Školkovné

Jestli vaše dítě chodí do předškolního zařízení, můžete čerpat „slevu na umístění dítěte“. Jeden z rodičů si může z daně z příjmů za rok 2017 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení až do 11000 korun. Výdaje musíte prokázat, potvrdí je provozovatel. A pozor, za výdaj na umístění dítěte se nepovažují výdaje na stravu.

Slevu je možné čerpat za výdaje, které jste za dítě platili v mateřské školce podle školského zákona, nebo v obdobném zařízení v zahraničí, v dětské skupině registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v jiném zařízení provozovaném na základě živnostenského oprávnění (může jít například o firemní školku nebo soukromé jesle), pokud je péče srovnatelná s péčí v dětské skupině nebo mateřské školce. Do kritérií se vejde i lesní školka.

Sleva se nevztahuje na poplatky v zájmových kroužcích nebo poplatky za jednorázové hlídání dětí doma, ve veřejných institucích nebo třeba v obchodech.

Sleva na umístění dítěte se uplatňuje vždy až zpětně za celý kalendářní rok.

Sleva na studenta

Vydělávající student může čerpat daňovou slevu na studium, za rok 2017 celkem 4020 korun.

Sleva se přiznává jen za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali stanovené podmínky (dělá 335 korun za měsíc): v období, za které si slevu nárokujete, vám ještě nesmělo být šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud jste prezenčně studovali doktorský program) a museli jste studovat na státem uznané škole. K daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení o studiu.

Kdo splňoval podmínky celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jen část roku, tomu náleží sleva v plné výši. Pokud jste slevu během roku neuplatnili celou, udělejte to teď v ročním zúčtování, které provádí poslední zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání a získáte část odvedené daně z příjmů (nebo dokonce celou daň) zpátky.

Nárok na slevu nemá student dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na střední (nikoli vysoké) škole, pokud je v době studia výdělečně činný (kromě práce na DPP a DPČ) nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Sleva nenáleží také tomu, kdo je v průběhu studia ve služebním poměru.

Sleva pro zdravotně postižené

Speciální sleva na dani je určená pro lidi, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně - z daně z příjmů si smějí za rok 2017 odečíst 2520 korun. Totéž platí pro člověka, kterému zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu. Člověk s invalidním důchodem třetího stupně odečítá z daně 5040 korun. Držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) 16 140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, odečítá dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc – rozhodující vždy je, jestli jste podmínky splňovali na jeho začátku. Na daňovou slevu za rok 2017 je nárok od počátku výplaty invalidního důchodu (od roku 2018 už bude rozhodující datum přiznání důchodu).

Výhody má i zaměstnavatel zdravotně postiženého člověka: za každého zaměstnance se zdravotním postižením si může z daně z příjmů odečíst 18 tisíc korun, za zaměstnance s invaliditou třetího stupně dokonce 60 tisíc.

Sleva na EET

V souvislosti s povinným elektronickým evidováním tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz EET – stropem je (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nárok na slevu nemusíte dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru. Sleva je určená jen daňovým poplatníkům z řad fyzických osob, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli povinnost podle zákona o EET evidovat. Pokud se tak stalo v roce 2017, sleva patří do letošního daňového přiznání.

Daňová kalkulačka 2018 – výpočet daně z příjmů za rok 2017

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

5. 8. 2022 | Petr Kučera | 17 komentářů

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením... celý článek

Přiznali jste zisk z kryptoměn? Finanční správa rozjela kontroly

11. 7. 2022 | Petr Kučera | 6 komentářů

Přiznali jste zisk z kryptoměn? Finanční správa rozjela kontroly

Finanční správa zahájila kontrolní akci zaměřenou na přiznání příjmů spojených s kryptoměnami, tedy především s bitcoinem. Získala při ní také tipy na další lidi či firmy, kteří zřejmě... celý článek

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

7. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Našli jste si přes prázdniny přivýdělek? Připravili jsme přehled pravidel pro studenty – ať už pracují na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nebo se rovnou nechají... celý článek

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

22. 6. 2022 | Petr Kučera

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Zisk z prodeje bitcoinů bez daně? Osvobození odmítá i soud

3. 6. 2022 | Adam Linek | 4 komentáře

Zisk z prodeje bitcoinů bez daně? Osvobození odmítá i soud

Může být prodej bitcoinů ze strany fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu? Touto otázkou se zabýval Krajský soud v Brně. Verdikt potvrdil, že bitcoin nelze považovat za klasickou... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.