Daňové přiznání za rok 2017. Jak srazit základ daně a platit míň

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 5. 3. 2018
Daň z příjmů se počítá ze základu daně. A ten si můžete snížit, pokud víte, jaké odpočty se dají uplatnit. Od loňska je hodně novinek. Nabízíme pravidla srozumitelně a na jednom místě.
Daňové přiznání za rok 2017. Jak srazit základ daně a platit míň

Kdo musí v roce 2018 podat přiznání k dani z příjmů a kdo může zůstat v klidu, už od nás víte:

Psali jsme i o tom, jak letos v daňovém přiznání vykazovat výdaje:

Dneska se podíváme, jak na dani z příjmů zaplatit co nejmíň, respektive: co sníží základ daně.

Jak se počítá daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob dělá patnáct procent ze základu daně, ke kterému dojdete, když od svých příjmů za daný rok odečtete výdaje. Výdaje se odečítají výdajovými paušály, nebo daňovou evidencí. Před výpočtem daně ale ještě můžete daňový základ srazit o takzvané nezdanitelné části. Teprve ze základu daně poníženého o odečitatelné položky se vypočítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od keré se potom ještě odečítají daňové slevy, kterým se budeme věnovat příště.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Co všechno snižuje základ daně?

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebka

Od základu daně můžete v letošním daňovém přiznání odečítat úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (i překlenovacího), které jste zaplatili v roce 2017. Ale skutečně jenom úroky, ne celé splátky úvěru. Hranice odpočtu je 300 tisíc za rok na celou domácnost. Podmínkou je, že úvěr slouží k „bytovým účelům“, tedy rekonstrukci, stavbě nebo nákupu nemovitosti určené k trvalému bydlení (chaty, chalupy a vůbec „objekty určené k rekreaci“ tedy podmínce nevyhovují).

Přesnou definici bytových účelů hledejte v § 15 zákona o daních z příjmů (odstavec 3).

Když jde o úvěr na pozemek, musíte na něm do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy začíst stavět nemovitost určenou k bytovým účelům. Když podmínku nesplníte, budete muset neoprávněně uplatněné odpočty zpětně dodanit.

Úroky z úvěru nesmíte odečíst, když nemovitost používáte k podnikání nebo pronájmu. Pokud dům nebo byt slouží částečně k podnikání nebo pronájmu a částečně k bydlení, uplatňují se úroky v poměrné výši. Když čerpá půjčku několik lidí společně, odečte si úroky ze základu daně buď jen jeden, nebo každý rovným dílem. Pokud jste loni úvěr spláceli jen část roku, vztahuje se na odpočet limit dvacet pět tisíc za každý měsíc splácení.

Potvrzení o úrocích zaplacených v předešlém roce stavební spořitelny a banky rozesílají na začátku roku. Jestli vám nepřišlo, požádejte o něj, přikládá se k daňovému přiznání.

Penzijko

Staňte se ekonomickým migrantem

Kdy a proč emigrovat z penzijního připojištění k doplňkovému penzijnímu spoření? Víme, komu se to vyplatí a komu ne. A poradíme případně, jak na to:

Penzijko se státním příspěvkem

Ze základu daně z příjmů můžete odpočíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Maximální výše odpočtu za rok 2017 je dvacet čtyři tisíc korun (dvojnásobek oproti dřívějším pravidlům). Odečítat smíte příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili ze svého (tedy nikoli případné příspěvky zaměstnavatele) nad limit jeden tisíc korun. Takže jestli jste loni měsíčně posílali na pojistku tisícikorunu nebo míň, neodečtete z daňového základu nic. Jestli jste posílali 1500 korun, odečtete za každý měsíc pětistovku. Kdo chce dosáhnout maximálního odpočtu (24 tisíc za rok), musel na penzijko platit tři tisíce měsíčně.

Pokud jste během roku 2017 (bez přerušení) přestoupili ze staršího penzijního připojištění do novějšího doplňkového penzijního spoření, limit dvacet čtyři tisíc se vztahuje pro součet plateb v daném roce.

Jestli máte sjednané penzijní pojištění (alternativa životního pojištění), můžete si od základu daně odečíst úhrn vámi zaplacených příspěvků v loňském roce, nanejvýš dvacet čtyři tisíc.

U všech tří jmenovaných produktů platí, že nárok na daňové odpočty máte, jen pokud je podle smlouvy výplata plnění možná nejdřív po pěti letech a zároveň až dosáhnete šedesáti let věku. Pokud jste v roce 2017 penzijko předčasně zrušili, nárok na uplatnění daňového odpočtu ztrácíte. Částky, o které jste v předešlých deseti letech snižovali základ daně díky příspěvkům na penzijko, navíc musíte v letošním daňovém přiznání zpětně dodanit:

K daňovému odpočtu opět potřebujete potvrzení o uhrazených příspěvcích od penzijní společnosti, kde máte penzijko sjednané – přikládá se k daňovému přiznání.

Hrajte na jistotu

Životní pojištění

Od základu daně z příjmů je možné odečítat platby na životní pojištění, za rok 2017 nejvýš dvacet čtyři tisíc korun (novinka, dřív platil poloviční limit). Kdo má životních pojistek několik, může částky sčítat, celkový limit se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nejde.

Nutným předpokladem odpočtu je, že je vaše pojistná smlouva na životní pojištění správně nastavená. Pojistné plnění může být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a současně nejdřív po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednaná „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až dosáhnete určitého věku, musí smlouva splňovat limit minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let čtyřicet tisíc korun,
  • u smluv s pojistnou dobou nad 15 let sedmdesát tisíc korun.

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.

Vaše smlouva také nesmí umožňovat průběžné výběry peněz z životní pojistky. U pojistek, které umožňují průběžné výběry, pojištěný člověk nemůže uplatňovat daňový odpočet (a případný příspěvek zaměstnavatele se daní stejně jako mzda).

Obdobně jako u penzijka platí desetiletá lhůta pro dodanění, pokud jste v předchozích letech uplatňovali daňové odpočty a pak porušili podmínky.

Co se chystá

Vláda Andreje Babiše nemá důvěru Sněmovny, sebedůvěra jí ale nechybí. V únoru představila obrysy reformy daně z příjmů. Pokud všechno půjde, jak si kabinet nalajnoval, nový zákon o daních z příjmů by mohl platit už od příštího roku. Zaměstnanci i drobní podnikatelé by si většinou přilepšili. Těm by daně povětšinou trochu klesly. Zarmouceni by pak byli především ti, kteří mají příjmy z cenných papírů nebo z nemovitostí:

Daňová reforma vlády v demisi

Dary, dobročinnost, dárcovství krve a kostní dřeně

Jestli jste v roce 2017 přispěli na školství, kulturu, ekologii nebo charitu, můžete si ze základu daně příspěvky odečíst. Případně i věcné dary, ty je ale nutné znalecky ocenit.

Kompletní výčet dobročinných účelů a typů příspěvků, které lze od základu daně odečíst, je uvedený v § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Podmínkou je, že v součtu vaše dary loni dosáhly alespoň tisícikoruny nebo přesáhly dvě procenta vašeho původního základu daně. Maximem daňového odpočtu je patnáct procent původního daňového základu.

Když dar poskytnou manželé ze společného jmění, může odpočet uplatnit jen jeden, případně oba poměrnou částí. Limity pro uplatnění odpočtu se ale posuzují u každého z manželů samostatně. Potřebovat v každém případě budete potvrzení o daru, přikládá se k daňovému přiznání. 

Daňově uznatelným darem je i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve (plazmy, krevních destiček) provedený v jednom dni. Jeden odběr je od roku 2017 oceněný na tři tisíce korun (dřív šlo o dva tisíce). Základ daně lze snížit, také když za svého života darujete orgán nebo krvetvorné buňky (kostní dřeň či kmenové buňky), takový „dar“ je z hlediska daňového odpočtu oceněný na dvacet tisíc korun. Potřebovat budete potvrzení z registru dárců kostní dřeně, transplantačního centra nebo zdravotnického zařízení.

Vzdělávání

Základ daně můžete snížit i o výdaje na vzdělávání. Kdo loni absolvoval kurz nebo školení ukončené zkouškou s certifikátem, smí si základ daně srazit až o deset tisíc (podle skutečně vynaložených výdajů), zdravotně postižený až o třináct tisíc, člověk s těžkým postižením až o patnáct tisíc za rok. Daňový odpočet nelze využít, když školení hradil zaměstnavatel nebo když ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nelze například úhrady za studium na soukromé střední nebo vysoké škole nebo za autoškolu.

Odborové příspěvky

Zaměstnanci můžou od základu daně odečíst členské příspěvky odborům, nejvýš tři tisíce za rok. Odpočet zároveň nesmí být vyšší než 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Odečítají se vždy příspěvky zaplacené v období od ledna do prosince (nikoli příspěvky zúčtované ve mzdě). Nárok se dokládá potvrzením od odborové organizace.

Daňová ztráta z předešlých let

Od základu daně je možné odečíst i daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předcházejících pěti letech. Ke ztrátě dospěte jedině, když vykazujete výdaje daňovou evidencí (když jsou výdaje vyšší než příjmy), s výdajovými paušály se do minusu nedostanete.

I když skončíte ve ztrátě, musíte za daný rok podat daňové přiznání. O ztrátu snížíte své další příjmy (dílčí základy daně) - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, kromě příjmů ze zaměstnání. Když ztrátu neuplatníte v roce, kdy vznikla, můžete ji uplatnit v příštích pěti letech (najednou nebo po částech). V roce, kdy ztrátu uplatňujete, je třeba vyplnit zvláštní přílohu k daňovému přiznání, nabízíme ji mezi ostatními daňovými formuláři.

Daňová kalkulačka 2018 – výpočet daně z příjmů za rok 2017

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

21. 11. 2023 | Petr Kučera | 3 komentáře

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

15. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Partners Financial Services