Daně hromadného ničení: Jaké vám hrozí sankce a pokuty?

Daně hromadného ničení: Jaké vám hrozí sankce a pokuty?
Kdo pracuje, je po zásluze potrestán daněmi. Kdo daně neplatí, je potrestán. Kdo je platí pozdě, je rovněž potrestán. A to není všechno, potrestáni můžete být i za „nesplnění povinností nepeněžité povahy“ – laik ani odborník nežasnou a nediví se, jen masochista se raduje.

Od začátku roku platí nový daňový řád. Kromě jiného přináší řadu změn týkajících se sankcí za porušení povinností daňových subjektů. Stejně jako doposud můžeme sankce rozdělit do dvou skupin – za nesplnění povinností nepeněžité povahy a za pozdní úhradu nebo neuhrazení daně.

Povinnosti nepeněžité povahy

Každý daňový subjekt by měl znát všechny povinnosti, které vůči finančnímu úřadu má. K tomu bude potřebovat minimálně dva zákony ke každé dani, ke které je registrován: zákon týkající se příslušné daně (např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty atd.) a daňový řád. Daňový řád přitom použije tehdy, když příslušný daňový zákon určitou oblast správy daní neupravuje vůbec nebo přímo odkazuje na ustanovení daňového řádu.

K základním povinnostem nepeněžité povahy patří především včasné podání daňového přiznání, popř. dodatečného daňového přiznání, vyúčtování, hlášení atd., dále registrační povinnost, oznamovací povinnost nebo povinnost mlčenlivosti. Nesplnění těchto povinností má nepříjemné důsledky, které bohužel finanční povahu již mají.

Březen: měsíc růžového formuláře

Všechny formuláře spojené s podáním daňového přiznání máte díky serveru Peníze.cz na jednom místě. Včetně formulářů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Výši daní vám pomůže spočítat naše daňová kalkulačka, kterou najdete na konci článku nebo mezi ostatními užitečnými kalkulačkami, které jsme pro vás přichystali.

Pokud vám bude cokoliv nejasné, rádi vám pomůžeme v naší daňové poradně, kterou vede autorka článku Veronika Najmanová z firmy Harnol & Partners, s. r. o.

Sankce za nesplnění povinností nepeněžité povahy

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání vzniká přímo ze zákona, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání po zákonem stanovené lhůtě (toleruje se zpoždění do pěti pracovních dnů) nebo ho nepodá vůbec. Výše pokuty není závislá na uvážení správce daně, ale činí 0,05 % z částky daně, 0,05 % z daňového odpočtu nebo 0,01 % z daňové ztráty za každý den prodlení, nejvýše 5 %, přičemž minimální částka je 500 Kč a maximální částka je 300 000 Kč.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Penále vzniká ze zákona, pokud dojde k doměření daně ze strany finančního úřadu například po provedené daňové kontrole. Penále se počítá z částky doměřené daně ve výši 20 %, je-li daň zvyšována, rovněž 20 %, pokud je snižován daňový odpočet, a 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

Měsíc růžového formuláře

Anketa

Už jste podali daňové přiznání?

Další sankcí dle daňového řádu je takzvaná pořádková pokuta. Ta může být uložena jednak za nesplnění povinností nepeněžité povahy, které daňovému subjektu stanoví zákon nebo správce daně (např. registrační povinnost, oznamovací povinnost), ale podmínkou je, že se jedná o za závažné ztěžování či maření správy daně. Novinkou od 1. ledna 2011 je možnost uložení pořádkové pokuty při jednání se správcem daně, pokud dotyčný ruší pořádek, neuposlechne pokynů úřední osoby nebo se k ní chová urážlivě. Pokutu může správce daně uložit daňovému subjektu nebo i jiné osobě zúčastněné na správě daní. Pokud tedy půjdete se svým účetním nebo daňovým poradcem na kontrolu ke svému správci daně a správce daně vyhodnotí vaše chování nebo chování vašeho účetního nebo daňového poradce během kontroly jako urážlivé, může vám nebo vašemu doprovodu během jednání vyměřit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

Za přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Sankce za pozdní úhradu nebo neuhrazení daně

Úrok z prodlení vzniká ze zákona za každý den prodlení platby daně počínaje pátým pracovním dnem po původním dni splatnosti daně až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá výši repo sazby – vyhlašované Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí – zvýšené o 14 procentních bodů. Pokud úrok z prodlení nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období částku 200 Kč, finanční úřad jej nepředepíše.

Sankce od správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Pro úplnost ještě přidávám přehled sankcí, které ukládají instituce zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Za pozdní podání přehledu může správa sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až 20 000 Kč, při opětovném porušení až 100 000 Kč. Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokud OSVČ nehradí včas zálohy (tedy do 20. dne následujícího měsíce) nebo nezaplatí doplatek pojistného do osmi dnů od podání přehledu, popř. zaplatí méně, vyměří jí správa sociálního zabezpečení penále ve výši 0,05 % dlužné částky na zálohách nebo na pojistném za každý kalendářní den. Jestliže dluh na pojistném a penále ve svém úhrnu nepřesáhne částku 100 Kč ke dni podání přehledu, dluh se vymaže.

Příslušná zdravotní pojišťovna může za nesplnění oznamovací povinnosti (když se neoznámí zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti) uložit pokutu až 10 000 Kč, při opakovaném porušení této povinnosti až 20 000 Kč. Za nepředložení dokladů ke kontrole nebo přehledu ve stanovené lhůtě, může zdravotní pojišťovna uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které zaplaceno mělo být, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovny nevymáhají dlužné pojistné, které nepřesáhne v kalendářním roce 50 Kč, a penále, které nepřesáhne 100 Kč. Na webových stránkách některých zdravotních pojišťoven je možné nalézt seznamy fyzických a právnických osob, které dluží na pojistném větší částky.

Autorka vede daňovou poradnu na tomto serveru. Působí ve společnosti Harnol & Partners, s. r. o.

Daňová kalkulačka – výpočet daně z příjmů za rok 2010

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+40
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 3. 2011 9:19, Slávka

Sankce jsou,jak koukám,propracované na rozdíl od vládních balíčků a reforem.Jestli je toto cesta k prosperitě.......

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 3. 2011 12:29, Pavel

Ano, ten článek vpravdě vzbuzuje hrůzu. Ovšem když to vezmu z druhé strany - pokud si splním svoje povinnosti, potom mě úvahy o nějakých sankcích nechávají lhostejným. A plnit si svoje povinnosti je přeci základní atribut právního státu. Je to stejné jako kvičet že v případě nesplácení půjčky hrozí rozhodčí doložka či exekutor. Pokud budu půjčku řádně splácet, může tam být deset rozhodčích doložek a exekutora mohu mít klidně jako souseda.

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

OSVČ: Na co dát pozor v přehledu o zdravotním a sociálním pojištění?

11. 3. 2011 | František Mašek

OSVČ: Na co dát pozor v přehledu o zdravotním a sociálním pojištění?

Správně si poradit s přehledem příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení je snazší než dobře vyplnit daňové přiznání. I u nich je však potřeba dát si... celý článek

Daně 2010: Neplatíte víc, než skutečně musíte?

25. 2. 2011 | František Mašek | 3 komentáře

Daně 2010: Neplatíte víc, než skutečně musíte?

Většina daňových odpočtů či slev, které můžete využít při vyúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2010, zůstává prakticky stejná jako loni. Platí to i o té nejdůležitější, která... celý článek

Daně 2010: Od letoška máte na zaplacení několik dnů navíc

11. 2. 2011 | František Mašek | 4 komentáře

Daně 2010: Od letoška máte na zaplacení několik dnů navíc

Češi, kteří často platí daně na poslední chvíli, mají letos několik dnů k dobru. Daňové přiznání je třeba odevzdat a daně uhradit do 1. dubna. Pokutu za pozdní platbu však zaplatí až... celý článek

Pozdě podané přiznání daně z nemovitosti je za 500 korun

17. 1. 2011 | František Mašek | 8 komentářů

Pozdě podané přiznání daně z nemovitosti je za 500 korun

Za dva týdny skončí leden, což je pro mnohé Čechy termín, do kdy musí podat přiznání k dani z nemovitosti. Víte, kdo je musí podat a čemu je třeba věnovat pozornost? Pozor hlavně na... celý článek

OSVČ: zdravotní a sociální pojištění opět podražilo

5. 1. 2011 | František Mašek | 24 komentářů

OSVČ: zdravotní a sociální pojištění opět podražilo

Zdravotní a sociální pojištění podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných) je od ledna znovu vyšší. Nejvíce změn se týká nemocenské. Pokud se ji OSVČ rozhodnou platit - její úhrada... celý článek

Partners Financial Services