Nejčastější chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 18. 3. 2022 | 7 komentářů
Největší chybou je poctivě přiznávat příjmy, odpoví nejspíš řada z vás. Ale teď vážně: Jaké chyby ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejčastější? Připravili jsme přehled podle ohlasů čtenářů a zkušeností pracovníků finančních úřadů.
Nejčastější chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Zdroj: Shutterstock

Podpisy!

Když podáváte přiznání na papírovém formuláři (ne online), je potřeba ho na konci podepsat. Pokud současně žádáte o vrácení přeplatku, musíte přidat podpis i do příslušného pole. Formálně totiž jde o dvě podání a obě musí být podepsána, zdůrazňuje finanční správa.

Žádost o přeplatek

O vrácení případného přeplatku musíte výslovně požádat (v příslušné kolonce na konci daňového přiznání) a zvolit si způsob výplaty (napsat číslo bankovního účtu a podobně).

Přílohy k přiznání

Nezapomeňte přiložit všechny doklady o vašem nároku na daňová zvýhodnění. Jde především o potvrzení z penzijní společnosti, banky (hypotéka), stavební spořitelny (úvěr na bydlení), pojišťovny nebo o darovací smlouvu (potvrzení o daru).

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může využít každý, kdo měl v předchozím roce nějaké zdanitelné příjmy, a to v plné výši, což za rok 2021 znamená 27 840 korun.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Nezáleží na tom, že jste měli zdanitelné příjmy jenom v některých měsících. Tahle sleva se vždycky počítá za celý rok. Nedělí se tedy na kalendářní měsíce ani v případě, že jste měli zdanitelné příjmy třeba jen v prosinci. Vždycky můžete uplatnit celou roční slevu – ovšem maximálně do výše daně, která vám původně vycházela. Nelze jít „do minusu“.

Jestli jste loni vydělávali jenom část roku, je to pro vás šance: Slevu si můžete odečíst z daní i za měsíce, kdy jste z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

Nebuďte skromní

Stává se, že lidé využijí jednu slevu, ale neuplatní jinou, protože si myslí, že se vzájemně vylučují. Přitom na ni mají nárok.

Z daní si můžete odečíst všechny slevy, pokud splňujete dané podmínky. 

Například student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka (za rok 2021 v celkové výši až 27 840 korun), tak slevu na studenta (až 4020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. Jeho rodič současně může ve vlastním přiznání (nebo u zaměstnavatele) využít „slevu na dítě“.

S námi přiznání nebolí

Zdroj: Shutterstock

Při vyplňování daňového přiznání udělají hodně práce za vás. Stahovat je můžete kdykoliv a kdekoliv přímo od nás. Máme kompletní sadu včetně všech příloh a pokynů k vyplnění.

Interaktivní formuláře pro daňové přiznání

Školkovné

„Sleva za umístění dítěte“ – takzvané školkovné – vám umožňuje snížit daň o výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku.

Maximální výše téhle roční slevy odpovídá měsíční minimální mzdě. Pro příjmy za rok 2021 to je tedy 15 200 Kč. Jde však o strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky.

Skutečně jde o daňovou slevu, ne jenom odpočet od základu daně (nezdanitelnou část základu). Výslednou daň si tedy snižujete o celou částku výdajů na školku, ne jenom o 15 % z nich.

Daňová sleva na dítě

Když máte víc dětí, rozlišujete v přiznání jejich pořadí. Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1860 Kč za měsíc), za třetí a každé další 27 840 Kč za rok (2320 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky. Zatímco sleva na první dítě se oproti předchozímu roku nezměnila, sleva na druhé a každé další dítě stoupla. 

Ve vztahu ke konkrétnímu dítěti může daňové zvýhodnění za stejný měsíc uplatnit vždycky jenom jeden z rodičů, případně prarodičů. Není však vyloučeno, že například otec v březnu využije zvýhodnění na první dítě, zatímco matka ve stejném měsíci využije zvýhodnění na druhé dítě. A pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy, může daňové zvýhodnění uplatnit i jeho babička nebo dědeček – pokud s ním žijí ve společné domácnosti.

Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit i za kalendářní měsíc, kdy se váš potomek narodil. Dokonce stačí, když se tak stalo třeba v poslední den měsíce.

Sleva na manželku či manžela

Když máte partnera na rodičovské dovolené, nebo z jiného důvodu loni neměl výraznější příjmy, můžete využít daňovou slevu na vyživovaného manžela. Na daních za rok 2021 tak můžete ušetřit až 24 840 korun –  tato částka se, narozdíl od základní slevy na poplatníka, nezvýšila.

Aby si jeden z manželů mohl slevu odečíst, nesmí vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňuje slevu – za loňský rok přesáhnout 68 000 korun.

Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání (včetně takzvaných dohod) a podnikání. Dál se počítají peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, všechny typy důchodů, ale třeba i příjmy z prodeje nemovitostí (pokud nepatří do společného jmění manželů), příjmy z dědictví či darů. Rozhodující je hrubý, nikoliv čistý příjem.

Naopak do limitu se nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě. Nepočítají se ani dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky na stavební spoření ani třeba stipendium při studiu.

Zdanění covidové podpory a započítání do příjmu

Podle finanční správy se lidé často ptají, jak jsou zdaňovány finanční podpory v souvislosti s koronavirovými omezeními a jestli jsou započítávány do vlastního příjmu manžela či manželky. Základní odpověď přináší tahle tabulka:

Obdržený příjem

Jde o zdanitelný příjem?

Započítává se do vlastního příjmu manžela?

Kompenzační bonus

Ne

Ano

Ošetřovné pro OSVČ

Ne

Ano

Provozní dotace v souvislosti s covid-19

Ano

Ano

Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci

Ne

Ano

Jednorázový příspěvek důchodcům

Ne

Ne

Zdroj: Finanční správa

Podrobné informace o zdanění těchto podpor jsou dostupné na webu Finanční správy.

Odpočet úroků z hypotéky

Od základu daně (ne od samotné daně) se odečítají jenom zaplacené úroky, ne celková výše splátek. Potvrzení o tom, kolik jste zaplatili na úrocích, vám dá banka nebo stavební spořitelna

Odečítat si je může jenom ten, kdo je „účastníkem úvěru“. Nestačí, když úvěr ve skutečnosti splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě.

Limit pro odpočet úroků z hypoték je od roku 2021 poloviční. Nový strop 150 tisíc korun ročně se však uplatní – zjednodušeně řečeno – jenom pro úvěry sjednané od roku 2021. Pro smlouvy sjednané do konce roku 2020, včetně jejich případného refinancování, dál platí dřívější pravidla, tedy i limit 300 tisíc.

Když budeme přesnější: Podle zákona není rozhodující, kdy jste podepsali smlouvu o hypotéce nebo úvěru za stavebka, ale kdy došlo „k obstarání bytové potřeby“ financované z konkrétního úvěru. Pokud jste si takovou potřebu obstarali až po 1. lednu 2021, týká už se vás nižší limit, tedy 150 tisíc.

Dosud byl od daně z příjmů osvobozený prodej nemovitosti po aspoň pěti letech vlastnictví. Od roku 2021 se časový test prodlužuje na deset let. Zpřísnění se vztahuje až na nemovitosti pořízené od začátku roku 2021. Z prodeje dříve než po deseti letech se nemusí platit daň, jestliže příjem použijete na obstarání vlastní bytové potřeby – například nákup většího bytu pro rozšiřující se rodinu. K tomu musí dojít nejpozději v následujícím kalendářním roce po prodeji.

Zpřísnění se nedotkne bytů či rodinných domů, pokud v nich měl vlastník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Dosavadní daňové osvobození se v tomhle případě nemění. A kdo v prodávané nemovitosti sice bydlel, ale kratší dobu než dva roky, bude dál osvobozen od daně, když příjem z prodeje použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Pozor: získání peněz z prodeje (které pak chcete využít obstarání vlastní bytové potřeby) je potřeba oznámit finančnímu úřadu, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. Když jste tedy příjem z prodeje obdrželi v roce 2021, musíte ho oznámit do 1. dubna 2022, při elektronickém podání do 2. května 2022 (případně do 1. července při využití daňového poradce).

Penzijní připojištění a životní pojištění

Asi nejkomplikovanější podmínky musíte splnit při odečtu příspěvků na penzijní spoření nebo životní pojištění.

Například u penzijka si od základu daně můžete odečíst jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit 1000 korun. Vklady do jednoho tisíce korun v každém měsíci odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu.

U životního pojištění se odpočet od základu daně netýká pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová.

Podrobnosti k pravidlům:

Pokud jste penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění předčasně zrušili, čeká vás nepříjemná povinnost: dodanit daňové odpočty, které jste čerpali, a to až deset let zpětně.

Prodej akcií, podílových fondů, bitcoinů

Když jste loni díky prodeji cenných papírů vydělali, měli byste ze zisku zaplatit daň. Přiznat dokonce musíte i ztrátové investice. Jsou dvě výjimky, kdy jsou příjmy osvobozené a neuvádějí se ani v daňovém přiznání: buď celkový příjem nepřesáhl 100 tisíc korun za rok, nebo jste cenné papíry prodali nejdříve po třech letech od nákupu.

Chybuje se hlavně v té první výjimce: Jakmile celkový příjem z prodeje všech cenných papírů za kalendářní rok překročí 100 000 Kč, nemůžete využít osvobození ani pro část pod limitem. Není tedy pravda, že prvních 100 000 Kč je vždycky osvobozeno, a že se daní jenom část nad limit.

Podrobně: Prodali jste akcie nebo podílové listy. Co teď s daněmi

Obě zmíněná osvobození se týkají jenom prodeje cenných papírů (především akcií a podílových listů), ne třeba prodeje bitcoinu, zlata a dalších investic.

Podrobně: Vydělali jste na bitcoinu? Před daní vás nezachrání ani čas

Limit pro odpočet darů

Za loňský rok si můžete odečíst dary až do maximálně 30 procent (původního) základu daně. Limit se kvůli koronaviru výjimečně zvýšil ze standardních 15 procent.

Co dělat, když zjistím chybu

Jestliže už jste přiznání odevzdali, ale ještě do konce lhůty pro jeho podání si uvědomíte, že jste v něm udělali chybu, můžete podat opravné přiznání. Finanční úřad pak vychází z toho nového, k předchozímu nepřihlíží. Za opravu vám nehrozí žádné sankce, dokonce ani kdyby vaše původní vypočtená daň byla nižší, než vám vyjde z opravného přiznání. Naopak: problém byste mohli mít, kdybyste chybný výpočet včas neopravili.

Po uplynutí lhůty pro podání přiznání už můžete podat jenom dodatečné přiznání místo opravného. Pokud jím nárokujete zapomenutou slevu, záleží jen na vás, jestli ho podáte. Když však zjistíte, že jste měli zaplatit vyšší než původně vypočtenou daň, je podání dodatečného přiznání vaší povinností.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 3. 2022 13:20, Pavel

To ne, ale je to kapitálový výdaj, který by se snad dal započítat proti kapitálovému zisku v daném daňovém období...?

Zobrazit celé vlákno

+2
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 3. 2022 13:02, Pavel

Vy jste snad za 30000 nakoupil bezcenne akcie? Predpokladam, ze ne. Takze tech 30000 jako naklad asi uplatnite tezko.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

daňové přiznání

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

5. 6. 2023 | Jáchym Stolička | 4 komentáře

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

Multisport karty, příspěvky na dovolenou, zdravotní péči, vitamíny – to je jen část z nepeněžních benefitů, u nichž chce vláda škrtnout daňové zvýhodnění. Zaměstnavatelé tak nebudou... celý článek

Partners Financial Services