Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 1. 5. 2021 | 3 komentáře
Do kdy je opravdu potřeba podat přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Co všechno je letos jinak? Jaké slevy se dají využít? Tady je přehled.
Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby

Zdroj: Shutterstock

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 stačí kvůli koronavirovým omezením podat o měsíc později oproti standardnímu termínu. To znamená, že máte čas nejméně do pondělí 3. května 2021.

První pracovní den v květnu skončí lhůta jenom pro lidi, kteří odevzdají přiznání v papírové podobě (nebo ho pošlou poštou). Když podáte přiznání elektronicky, máte čas do 1. června. Od letoška totiž platí, že při online podání se lhůta prodlužuje o měsíc.

Pozor: Stejně jako loni nejde formálně o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. V čem je rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Jestli máte zájem o prodloužení lhůty, nemusíte dopředu nic hlásit. Prostě nepodáte přiznání do začátku dubna či května, ale později. Jenom pozor na to, že když ho nestihnete podat ani do 3. května, zbývá už pak jedině elektronická forma (do 1. června), nebo daňový poradce.

To, že využijete služeb poradce, není od letoška nutné předem oznamovat finančnímu úřadu. Standardní termín pro podání přiznání poradcem – do začátku července – se nemění.

Podrobně: Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

Termín pro přehledy OSVČ

Posouvají se také termíny pro přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Správě sociálního zabezpečení ho můžete odevzdat bez sankcí nejpozději 30. června 2021. Podmínkou je, že k tomuto datu zároveň uhradíte i případný nedoplatek pojistného za rok 2020. „Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ upozorňuje úřad.

S námi přiznání nebolí

Zdroj: Shutterstock

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? 

Rychle, spolehlivě a bezbolestně?

Máme řešení!

I u přehledů platí, že kdo je nestihne vyřídit ani do konce odložené lhůty, tomu se napočítají sankce za zpoždění hned od původního termínu. Ten uplyne 3. května, pokud jste daňové přiznání podali do 1. dubna – bez ohledu na to, jestli elektronicky, nebo v papírové podobě. Nebo uplyne na začátku června, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu. Jestli za vás přiznání vyřídí daňový poradce, lhůta na odevzdání přehledu pro sociální pojištění se nemění a končí 2. srpna.

U přehledu pro zdravotní pojišťovny je to jinak. Lhůta se prodlužuje až do 2. srpna. Jednotný termín tak řeší všechny situace, k nimž předtím může dojít s daňovým přiznáním: ať už jste ho podali do 1. dubna, nebo do 3. května, nebo elektronicky do 1. června, nebo přes daňového poradce do 1. července.

Pojistné zdravotní pojišťovně za rok 2020 pak stačí doplatit do osmi kalendářních dnů od dne, kdy byl nebo měl být přehled podán – to znamená nejpozději 11. srpna 2021. Případná sankce za zpoždění se u zdravotního pojištění začne počítat až od konce prodloužené lhůty. 

Podrobně: Přehledy stačí podat později. Nové termíny pro OSVČ 

Daňové přiznání online

Letos přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: nový portál Moje daně, který po mnoha letech příprav zprovoznila finanční správa. Dostupnější než dřív je hlavně přihlášení a odeslání, zatímco samotný formulář zůstal stejně složitý. Podrobnou recenzi jsme přinesli krátce po spuštění.

„Online finanční úřad“ má umožnit snadné odeslání přiznání přes internet – bez toho, aby si běžný člověk musel nejdřív něco složitě zařídit a připlácet si za to. Nově stačí bankovní identita – tedy v zásadě stejné údaje jako pro vstup do internetového bankovnictví. Zatím ji mohou využít klienti pěti bank: České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Air Bank a Monety. Když nechcete nebo nemůžete využít bankovní identitu, datovou schránku nebo třeba eObčanku, dostanete se na portál i se speciálními přístupovými údaji, pro které si ovšem musíte nejdřív osobně zajít na finanční úřad.

Jsou tu i tradičnější způsoby: interaktivní formuláře nebo klasické papírové tiskopisy. Jejich aktuální vzory si můžete snadno stáhnout i u nás na Penězích.

Podrobné návody: 

Daňové změny

Limit pro odpočet darů od základu daně se pro zdaňovací období let 2020 a 2021 kvůli koronaviru výjimečně zvýšil na 30 procent (původního) základu daně, jindy je strop 15 procent.

Investovali jste?

Zdroj: Shutterstock

Jak zdanit příjmy z prodeje cenných papírů? Co se počítá do limitu pro osvobození? Jak funguje časový test? Můžu si odečíst náklady? A jak se daní dividendy? Poradíme.

Prodali jste akcie nebo podílové listy. Co teď s daněmi


Zapomeňte na časový test. Zisk z prodeje bitcoinu a dalších kryptoměn se daní, přestože jste je drželi déle než tři roky. Jak na to? A „vidí“ finanční správa na burzy virtuálních měn?

Vydělali jste na bitcoinu? Před daní vás nezachrání ani čas

Podnikatelé si tentokrát mohou snížit základ daně z příjmů také o „výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely“, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020. Jde nejenom o přímou pomoc, například při výrobě roušek, ale i další dary podle v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních u příjmů. Mimořádně je lze uplatnit mezi standardními výdaji na podnikání, tedy nad rámec limitů pro dary.

Limit pro odpočet hypoték od základu daně je sice od roku 2021 poloviční, daňového přiznání za rok 2020 se to až na zcela ojedinělé případy ještě nedotkne. A i potom se nový strop 150 tisíc korun ročně uplatní – zjednodušeně řečeno – jenom pro úvěry sjednané od roku 2021. Tady jsme to popsali podrobně.

růstem minimální mzdy se pravidelně mění hranice příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Na daňový bonus můžete dosáhnout, pokud jste měli příjmy ze zaměstnání nebo podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2020 tak platí hranice 87 600 Kč.

Roste také maximální výše roční „slevy za umístění dítěte“, takzvané školkovné odpovídá měsíční minimální mzdě. Pro příjmy za rok 2020 se tedy zvyšuje na 14 600 Kč.

Úměrně růstu průměrné mzdy se každoročně zvyšuje limit pro platbu takzvané solidární daně. Pro příjmy za rok 2020 stoupl na 1 672 080 korun ročně (jde o 48násobek průměrné měsíční mzdy).

Další změny se týkají úroku prodlení při pozdní platbě daně nebo třeba minimální hranice pro vymáhání pokuty.

Podrobně: Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

Daňové slevy

I za rok 2020 můžete na daních zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů, když správně využijete odečitatelné položky a daňové slevy.

Základ daně – tedy loňské příjmy po odečtení souvisejících výdajů – si nejdřív můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně. Týkají se třeba spoření na penzi se státním příspěvkem, životního pojištění nebo hypotéky. Po snížení základu o nezdanitelné části si předběžně spočítáte patnáctiprocentní daň z příjmů. Tu si pak ještě můžete snížit o daňové slevy. Přinejmenším o slevu na poplatníka.

Oproti předchozímu roku se na základních pravidlech nic zásadního nezměnilo – pouze stouply některé limity navázané na růst minimální mzdy. Novinky, které přinesl nedávný daňový balíček, se projeví až v přiznání za rok 2021.

Velký přehled: Daňové odpočty a slevy

Kdo musí podat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podává v zásadě každý, kdo měl loni příjmy vyšší než patnáct tisíc korun – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Výjimkou jsou příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána takzvanou srážkou.

Přiznání musí podat i podnikatel, který skončil ve ztrátě (tu může odečítat v následujících letech).

Přiznání však nemusí podat zaměstnanci, kteří loni měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané Prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu a podobně) přesahující 6000 korun.

Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů).

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé výši 24 840 korun ročně – bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce vaše výdělečná činnost trvala.

Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

Počínaje příjmy za rok 2021 stoupla základní sleva na 27 840 Kč ročně. Přiznání, které teď podáváte za příjmy roku 2020, se však ještě týká dřívější částka, tedy 24 840 Kč. 

Podrobně: Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.

Ještě počkejte

Zdroj: Shutterstock

Největší chybou je poctivě přiznávat příjmy, odpoví nejspíš řada z vás. Ale teď vážně: Jaké chyby ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejčastější? Připravili jsme přehled podle ohlasů čtenářů a zkušeností pracovníků finančních úřadů.

Časté chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina (kam stejně nemůžete). Na podání daňového přiznání máte ještě:

dníhodinminutvteřin
Chci vyplnit daňové přiznání

Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře
* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+29
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Studentská brigáda: Poradíme, jak na daně a odvody

10. 6. 2021 | Petra Dlouhá

Studentská brigáda: Poradíme, jak na daně a odvody

Chystáte se na letní brigádu a nejste si jistí, jaká pravidla platí pro odvody a danění výdělku? Pomůže náš přehled s kalkulačkami. Využijte studentské výhody naplno.

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

9. 6. 2021 | Petr Kučera

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

Rodinám s alespoň dvěma dětmi zůstane víc peněz než doteď. Daňové zvýhodnění stoupne, a to i zpětně od letošního ledna.

Na daňové přiznání elektronicky zbývá poslední den

25. 5. 2021 | Petr Kučera | 3 komentáře

Na daňové přiznání elektronicky zbývá poslední den

Na podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 zbývá poslední den. Prodloužená lhůta končí v úterý 1. června, pokud přiznání podáte elektronicky. 

Takhle vám daň nevrátí. Finanční správa varuje před podvodem

3. 5. 2021 | Jiří Hovorka

Takhle vám daň nevrátí. Finanční správa varuje před podvodem

Finanční správa upozorňuje na phishingovou kampaň, která zneužívá její jméno a logo. Podvodníci se vydávají za pracovníky finančního úřadu a slibují vrácení daňového přeplatku, chtějí... celý článek

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

27. 4. 2021 | Petr Kučera | 14 komentářů

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

Rodinám s alespoň dvěma dětmi zůstane víc peněz než doteď. Daňové zvýhodnění stoupne, a to i zpětně od letošního ledna, schválili poslanci.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.