Očima expertů: Paušály, nebo slevu? Daňové dilema OSVČ končí

Změny, které přinese nový daňový balíček, se budou týkat i živnostníků. Zejména těch, kteří při počítání daně uplatňují výdaje procentem z příjmů, takzvaným výdajovým paušálem. Jak se na novinky dívají osobnosti ze světa financí?
Očima expertů: Paušály, nebo slevu? Daňové dilema OSVČ končí

Minulý týden schválila Poslanecká sněmovna vládní daňový balíček, který se týká především zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty. Na změny se musí připravit také živnostníci, kteří při výpočtu daně nevykazují skutečné výdaje, ale místo nich uplatňují takzvané výdajové paušály. Výhledově se jim s daňovým balíčkem vrací možnost uplatnit daňovou slevu na dítě a na manželku/manžela, kterou jim od roku 2013 vzala úsporná opatření vlády Petra Nečase. Odebrání slev osobám samostatně výdělečně činným prosazoval především tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek.

Živnostníci ale v souvislosti s aktuálním daňovým balíčkem dost možná zavzpomínají na Šimkova a Grossmannova profesora Zelí a jeho okřídlené Nechci slevu zadarmo. Opětovně nabyté daňové úlevy totiž budou něco stát. Výrazně se sníží limit pro využití výdajových paušálů. OSVČ tak budou moci nově danit paušálem pouze příjmy do výše milionu korun místo stávajících dvou milionů. Citelné to bude především pro živnostníky (např. zemědělce nebo řemeslníky) využívající nejvyšší, osmdesátiprocentní výdajový paušál.

Z debat, které se v Poslanecké sněmovně ohledně zatížení živnostníků vedly, je přitom patrné, že se můžeme v dohledné době dočkat návrhů na další změny. Zejména, co se týče odvodů sociálního a zdravotního pojištění, by část politického spektra stála o „narovnání“ podmínek OSVČ a zaměstnanců.

Jak se na změny, které živnostníkům přinese daňový balíček, dívají ekonomové, politici, akademici, zástupci podnikatelů, odborů a také daňoví odborníci? Souhlasí s novinkami, které minulý týden prošly Sněmovnou? Budou mít změny v praxi zásadnější dopad? A jsou potřeba ještě nějaké další změny, které se týkají OSVČ?

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Karel Havlíček
+128
+
-

Zavedení slev na děti i pro OSVČ využívající paušály je velmi rozumný krok. Snížení stropu pro výdajové paušály je naopak velmi nerozumný  krok. Nelíbí se nám ani to, že se to dává dohromady. Chápeme to s ohledem na dopady na státní rozpočet, ale nemusí se jednat o totožné skupiny podnikatelů, abychom jim to takto vykrátili. Malí podnikatelé udělali celou řadu vstřícných kroků ve smyslu akceptace kontrolních hlášení, režimu nespolehlivých plátců nebo EET, stát díky tomu vybírá daně lépe, proto v tomto případě měl být trochu nad věcí. Někteří živnostníci s tím budou mít problémy, už v tuto chvíli se nám ozývají profesní svazy zemědělského nebo řemeslného zaměření, kterých se to dotkne nejcitelněji, tedy přesně obory, které musíme nutně udržet.

Naše aktuální návrhy v rámci přípravy nového daňového zákona směřují k brutálnímu zjednodušení celého systému. Složitost daní trápí malé firmy víc než jejích výše.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vít Samek
-257
+
-

Schválené daňové změny týkající se OSVČ považuji za rozumné jako první krok při vyrovnávání daňových a pojistných povinností této skupiny pracujících se zaměstnanci, kteří dnes nesou prostřednictvím svých daní a pojistného hlavní zátěž financování sociálních systémů. Věřím, že budou následovat i další kroky, které budou tuto zátěž postupně vyrovnávat.

Václav Votava

předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, ČSSD

Václav Votava
-106
+
-

Navrácení možnosti uplatňovat daňovou slevu na manželku a děti pro OSVČ používající výdajové paušály podpořila ČSSD v rámci jednání v koalici, a je to tedy na základě koaliční dohody. Součástí koaliční dohody ale bylo také to, že se zároveň sníží limit příjmů pro možnost použití paušálu na jeden milion ze stávajících dvou milionů korun. Něco za něco. Procentní výše jednotlivých paušálů se ale nemění.

Je třeba zdůraznit, že hlavním smyslem zavedení výdajových paušálů bylo snížení administrativní zátěže především u malých živnostníků. Nikoliv neoprávněná daňová optimalizace, k níž v minulosti bohužel ve větší míře docházelo, pokud nebyly upraveny limity příjmů.

Jiří Nesrovnal

člen Prezidia Komory daňových poradců ČR

Jiří Nesrovnal
+61
+
-

Nemožnost uplatnit slevy na manželku a dítě v případě výdajových paušálů daňový systém komplikuje a přináší výkladové problémy.  U podobných výjimek může být sporné, jestli nepřestavují nepřípustnou diskriminaci určité skupiny poplatníků. Viz rozhodnutí Ústavního soudu v případě odebrání slevy důchodům či zdaňování nadlimitních příjmů důchodců.

Nastavení paušálů a podmínek na jejich aplikaci je věcí politické dohody, ke které se naše komora nevyjadřuje. Opakovaně ale upozorňujeme na škrticí dopad solidárního zvýšení daně kvůli nemožnosti kompenzovat ztrátu z podnikání  v jednom roce zisky v letech následujících. Pak může dojít k tomu, že poplatník na dani zaplatí víc, než vydělal. Naše argumentace byla nepřímo podpořena i Nejvyšším správním soudem.

Petr Mach

ekonom, europoslanec

Petr Mach
+102
+
-

Vítám, že všichni živnostníci budou moci opět uplatňovat slevy na děti a manželku. Daňové slevy sebrala živnostníkům, kteří uplatňují paušální výdaje, kdysi vláda ODS a TOP 09, a je dobře, že se teď tato nerovnost napravuje. Živnostník, který má děti, je člověk jako každý jiný, a tak má mít stejné právo na slevu na děti a manželku jako zaměstnanec. Naopak není rozumné snižovat limit, do kterého je možné uplatňovat výdajové paušály, to jen zkomplikuje účetnictví a vytvoří další prostor k obcházení zákona.

Pokud jde o plány mé strany, chceme všem živnostníkům i zaměstnancům spojit odvody na sociální pojištění a daň z příjmu do jediného odvodu a každému tak ušetřit nejen papírování, ale navrch i tisícovku měsíčně díky zvýšení základní slevy na poplatníka.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Vladimír Dlouhý
-7
+
-

Výdajové paušály byly původně pobídka k rozvoji drobného podnikání, aby zejména začínající podnikatelé nemuseli věnovat příliš času podrobné účetní evidenci a o to víc se mohli věnovat vlastnímu podnikání. Cenou za usnadnění měla být možná trochu větší daň. Postupem let, jak se procenta zvyšovala, se z procentuálních výdajů stala oblíbená daňová úleva nejen pro drobné a začínající. Je pochopitelné, že dlouhodobě nastavená pravidla jsou vnímána jako „přirozené daňové prostředí“ a jakýkoliv pohyb ke snížení úlev mnozí pociťují jako politiku namířenou proti podnikání jako takovému.

Namísto uplatňování paušálních výdajů by ale bylo vhodnější uvažovat o rozšíření konceptu paušální platební povinnosti, která by zahrnula jak daň z příjmů fyzických osob, tak pojistné na důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění. Uhrazením jedné paušální daně, kterou navrhuje Hospodářská komora, by se drobný podnikatel vyvázal z opakujících se kontrol placení daně a pojistného a některých dalších administrativních povinností.

Daňové slevy na rodinné příslušníky podnikatelů, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, se vracejí do právního řádu. Jde o reakci na výtku neopodstatněného znevýhodnění části poplatníků. Konstrukce, že výdajové paušály jsou natolik velkorysou úlevou, že pokrývá i jiné úlevy, ztratila politickou podporu. Nová úprava obecně sníží daňové zatížení podnikajících fyzických osob a zredukuje celkovou částku daní a pojistného, vybíranou od osob samostatně výdělečně činných. Doufejme jenom, že se pohled na tabulku s klesajícími příjmy rozpočtu nestane důvodem k návrhům plošně zvýšit sazbu daně z příjmů fyzických osob nebo zavést progresivní sazební stupnici.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Lukáš Kovanda
+191
+
-

Přesně ve stylu současné vlády. Státním zaměstnancům přidává horem i dolem, minimální mzdu navýší, kdykoli si odbory dupnou. V přepočtu na HDP přitom ta samá vláda loni investovala nejmíň v tomto tisíciletí. No a podnikatelům a živnostníkům, tedy lidem, z jejichž peněz žije stejně jako odbory, dál utahuje smyčku. Je evidentní, na jaké lidi cílí a jací lidé jsou jí ukradení. A možnost opět uplatňovat slevu na dítě? Kouřová clona, která má zastřít další zpřísnění podmínek podnikání.

pravdu smutné je ale to, že vláda má při zpřísňování podmínek pro podnikatele a živnostníky oporu ve stanoviscích takových organizací, jako je OECD. Ale nakonec žádný div, vždyť i OECD je financována právě penězi soukromé sféry ve formě daní odvedených vládám členských států. OECD se v jedné své doporučující zprávě (pdf) z konce roku 2016 zaměřuje na to, jak by Česko mělo zvýšit produktivitu. Ani slovo přitom nepadne o umělém oslabování koruny, které například podle švýcarských dat (viz např. tuto studii) i zkušeností českých průmyslníků (viz např. tento rozhovor) produktivitu zásadně podvazuje. Zato zmíněná doporučující zpráva OECD naznačuje (str. 36–37), že firemní daň je v Česku příliš nízká (!) a paušály pro podnikatele tuze velkorysé! Zásadní slabinou české ekonomiky je prý příliš velký počet OSVČ! Bohužel, takto dnes na Západě uvažují. Je to stěžejní příčina toho, proč Západ postupně, ale jistě ztrácí svoji kdysi zřetelně dominantní pozici v rámci globálního hospodářství. Zapomíná na to, z čeho vyrostl.

Jiří Šatava

ekonom, CERGE-EI

Jiří Šatava
+11
+
-

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí na daních a pojistných podstatně méně než zaměstnanci. Velká část ekonomů se shodne na tom, že OSVČ by měly být zdaněny méně než zaměstnanci, ale rozdíl v Česku je těžko obhajitelný.

Anketa

Která odpověď se vám líbila?

Předchozí snaha zvýšit zdanění OSVČ byla tedy pochopitelná. Některé zvolené nástroje však nikoli. Stát mohl snížit paušály OSVČ, přiblížit jejich základ pro sociální a zdravotní pojištění k základu zaměstnanců (u OSVČ je poloviční). Místo toho omezil nárok OSVČ například na daňové zvýhodnění na dítě, byť výchova dítěte je u zaměstnance i živnostníka stejná, a není zde důvod jednomu z nich slevu neposkytnout.

Návrat nároku daňového zvýhodnění na děti i slevy na manželku pro OSVČ je tedy jistým „narovnáním“, byť již na počátku pokřiveného vztahu. Stát by však měl toto „narovnávání“ dokončit: revidovat výši paušálů OSVČ vzhledem k jejich skutečným nákladům, srovnat základy pojistných OSVČ a zaměstnanců a „podporovat“ OSVČ nižší sazbou pojistných nebo daní. Pak by bylo pro širší veřejnost transparentní, jak moc stát OSVČ zvýhodňuje, a mohla by začít širší diskuse, zda je taková výše „podpory“ OSVČ vhodná.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 1. 2017 19:37, Dapor

Už mě unavuje poslouchat ty krafy o živnostnících jako parazitech a naprosto nesmyslné srovnávání se zaměstanci. Každý si to může zkusit. Zaměstnanec se nemusí o nic starat, jen o zvýšení platu a výhod. OSVČ nemarodí, většinou nemá dovolenou, zaměstnává další lidi, o vše se musí starat sám, ručí veškerým svým majetkem i za průšvihy, které způsobí jeho zaměstnanci atd. Nečerpá dávky za nic.

+172
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 1. 2017 11:46, V.Mlich

Já bych třeba výdajové paušály zrušil úplně. Když člověk chce mít v podnikání pořádek, stejně musí všechno hnat přes počítač, tak není problém nechat na závěr vytisknout i daňové přiznání. Ohledně vyrovnávání (smyšlených) rozdílů mezi zaměstnanci a OSVČ by neměli přitahovat šroub OSVČ, ale povolit daňové sevření zaměstnancům.

-48
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

5. 6. 2023 | Jáchym Stolička | 4 komentáře

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

Multisport karty, příspěvky na dovolenou, zdravotní péči, vitamíny – to je jen část z nepeněžních benefitů, u nichž chce vláda škrtnout daňové zvýhodnění. Zaměstnavatelé tak nebudou... celý článek

Partners Financial Services