Výpočet daně z nemovitosti. Kolik zaplatíte za rok 2019

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 7. 12. 2018 | 10 komentářů
Máte nemovitost? Každý rok z ní musíte odvést daň. Přečtěte si, jak vysokou.
Výpočet daně z nemovitosti. Kolik zaplatíte za rok 2019

Minulý týden jsme shrnuli pravidla přiznávání daně z nemovitých věcí a připomněli termíny. Je čas začít se chystat, daňové přiznání za rok 2019 se podává do konce ledna 2019:

Dneska se dozvíte, jak se daň z nemovitých věcí počítá.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Základ daně z pozemků je vyjádřený buď v korunách, nebo v metrech čtverečních. Hodnotové vyjádření se týká chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy a trvalých travních porostů. Základem daně je u nich cena půdy. Tu zjistíte tak, že výměru pozemku vynásobíte průměrnou cenou půdy. Průměrnou cenu vyhledáte ve vyhledavači Finanční správy, případně se můžete informovat na finančním či obecním úřadě.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 koruny. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra v metrech čtverečních, podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období.

Některé pozemky jsou od daně z nemovitých věcí osvobozené, jejich výčet je uvedený v § 4 zákona o dani z nemovitosti.

Vyberte si nemovitost

Výběr nemovitosti.
Zdroj: Shutterstock.com

Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Reality Peníze.cz

Základem daně ze stavby je výměra v metrech čtverečních, opět podle údaje platného prvního ledna daného zdaňovacího období. U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když k jednotce náleží i pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k bytu patří například předzahrádka), násobí se koeficientem 1,22 koruny.

Stavby a jednotky, které jsou od daně z nemovitosti osvobozené, najdete v § 9 zákona o dani z nemovitosti.

Základní sazba daně je jen výchozím údajem. Násobí se koeficientem, který je každé obci přidělený podle počtu obyvatel. Kromě toho může obec určit také vlastní místní koeficient. K výsledné dani dojdete, když sazbu daně vynásobíte výměrou nemovitosti, koeficientem, který platí pro obec podle počtu obyvatel, a místním koeficientem, který si obec sama určila.

Jak podrobněji vysvětlíme níž, při výpočtu daně hraje roli i to, jestli se nemovitost využívá k podnikání či nikoli.

Sazby daně ze staveb a jednotek

Základní sazby daně ze staveb a jednotek vymezuje § 11 zákona o dani z nemovitých věcí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²,
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²,
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m².

U staveb se základní sazba zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Sazby daně z pozemků

Základní sazby daně z pozemků upravuje § 6 zákona o dani z nemovitých věcí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²,
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²,
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²,
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m².

Slovníček

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Sazba daně se uplatní na výměru, která odpovídá zastavěné ploše nadzemní čísti plánované stavby. Stavebním pozemkem ovšem není pozemek, na kterém se má stavět stavba, která bude od daně osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, jakmile se se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud vyprší či skončí platnost povolení (či jiných dokumentů jmenovaných výš), které z pozemku dělá stavební pozemek.

Přehled koeficientů

Základní sazba daně se násobí koeficientem, který se odvíjí od počtu obyvatel v obci. Koeficient dělá:

 • 1,0 v obci do 1000 obyvatel,
 • 1,4 v obci od 1001 do 6000 obyvatel,
 • 1,6 v obci od 6000 do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obci od 10 000 do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obci od 25 000 do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obci od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze.

Každá obec smí tento koeficient o jeden bod zvýšit nebo až o tři body snížit. V Praze může koeficient vyrůst až na 5. Koeficient podle počtu obyvatel se ale aplikuje jen na obytné domy, ostatní zdanitelné jednotky (pro které platí sazba 2 Kč/m²) a stavební pozemky. Někdy se sazba daně násobí i dalšími koeficienty, víc o tom najdete v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Vedle základního koeficientu smí každá obec pro všechny nemovitosti na svém území určit ještě další, místní koeficient, a to maximálně v hodnotě pěti bodů.

Pro stavby používané k podnikání smí obec vyhlásit ještě třetí koeficient v hodnotě 1,5. Funguje obdobně jako ostatní koeficienty, daň se jím násobí.

Nebytový prostor k podnikání

U obytného domu, jehož součástí je i nebytový prostor sloužící k podnikání, se daň zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Neplatí to pro nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory sloužící k zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, ve které je i nebytový prostor využívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru a
 • kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

Výjimku mají opět nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

Kde hledat koeficienty

Aktuální hodnoty koeficientů, které se vztahují na vaši nemovitost, se dozvíte ve vyhledavači Finanční správy. Sdělí vám je také úředníci na vašem územním pracovišti finančního úřadu a najdete je i na obecní vývěsce.

Pokud v roce 2019 podáváte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, nemusíte koeficienty nikde dohledávat. Stačí využít elektronický formulář daňové správy – správné hodnoty koeficientů vyplní automaticky a výši daně vypočítá za vás.

Jestli jste svou nemovitost přiznali už v předešlých letech a nic podstatného na ní v roce 2018 neměnili, nemusíte se o případnou změnu koeficientu ve vaší obci zajímat. Finanční úřad ji při výpočtu daně sám zohlední a jako obvykle vám i v roce 2019 zašle složenku nebo e-mail s výší daně, případně daň v nové výši strhne inkasem. Podrobnosti o tom, kdo musí v roce 2019 podávat nové daňové přiznání, najdete v článku z minulého týdne:

Píšeme v něm i o tom, jak vyměnit složenku za informační e-mail nebo jak zařídit platbu daně z nemovitosti přes SIPO.

Na platbu daně z nemovitých věcí za rok 2019 je zatím času dost. Platí se do konce května. Když vám daň vyjde vyšší než pět tisíc korun, stačí do konce května zaplatit polovičku, druhá je splatná do konce listopadu. Všechno vám včas připomeneme, stejně jako jsme informovali letos:

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 2. 2019 12:47, kolač

čau kolači

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 1. 2019 14:53, Platící daňový poplatník

Tohle snad už tři roky neplatí:

U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když k jednotce náleží i pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k bytu patří například předzahrádka), násobí se koeficientem 1,22 koruny.
Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/402270-vypocet-dane-z-nemovitosti-kolik-zaplatite-za-rok-2019

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

27. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek.

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

31. 1. 2022 | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Kdo ho musí podat a změnilo se něco pro rok 2022? Projděte si odpovědi na časté otázky.

I za nefunkční dům je nutné platit daň, rozhodl soud

14. 12. 2021 | Petr Kučera | 5 komentářů

I za nefunkční dům je nutné platit daň, rozhodl soud

Daň z nemovitých věcí je potřeba platit i za budovu, která je v tak špatném stavu, že ji už vůbec nelze používat. Potvrdil to Nejvyšší správní soud ve sporu akciové společnosti Hotel... celý článek

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

26. 5. 2021 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek.

Nevyhnutelné zvyšování? Daň z nemovitosti očima expertů

7. 5. 2021 | Ondřej Tůma

Nevyhnutelné zvyšování? Daň z nemovitosti očima expertů

Zdanění nemovitého majetku v Česku patří ve srovnání s Evropou spíš k nižším. A protože se placení daně z nemovitosti těžko vyhýbá, je vysoce pravděpodobné, že bude patřit ke kandidátům... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.