Daň z nemovitostí 2014. Přehled a aktuální daňový formulář

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 10. 12. 2013 | 43 komentářů
Přiznání k dani z nemovitostí je třeba podat už v lednu. Nejvyšší čas připomenout si pravidla. A podívat se, kolik na dani z nemovitostí zaplatíte. Peníze.cz přinášejí přehled všeho důležitého. A navrch: aktuální daňový formulář.
Daň z nemovitostí 2014. Přehled a aktuální daňový formulář

Přehlednou formou otázek a odpovědí přinášíme vše, co by vás mohlo zajímat a co byste měli znát, než začnete přiznání k dani z nemovitostí – od letoška ji vlastně už ale budeme znát pod jménem daň z nemovitých věcí – vyplňovat.

Kdo musí přiznání k dani z nemovitostí podávat?

Na úvod nejdůležitější informace: povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí se týká každého, kdo si v roce 2013 koupil nemovitost, případně ji dostal darem.  Daňové přiznání ovšem musíte podat také v případě, že jste si pořídili nemovitost už dřív, ale letos se změnily skutečnosti, které jsou pro vyměření daně rozhodující – kupříkladu když se z dřívějšího pole stala stavební parcela nebo pokud jste přistavovali a změnila se tak výměra nemovitosti.

Pokud jste v roce 2013 nepřistavovali, nic zásadního se neměnilo a přiznání k dani z nemovitosti jste podali už v některém z předešlých let, nemusíte v roce 2014 (pokud jde o daňové přiznání) nic řešit. Důvodem k podání daňového přiznání není ani případná změna výše daně plynoucí z nového koeficientu platného pro vaši obec. Do schránky by vám měla z finančního úřadu dorazit složenka s předepsanou výší daně. A na vás už bude „jen“ ji zaplatit.

BYDLETE S NÁMI!

Z každého půjčeného milionu vám můžeme ušetřit až 150 tisíc korun.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Do kdy musíte daňové přiznání odevzdat?

Přiznání k dani z nemovitostí je třeba odevzdat do konce ledna 2014. Jestliže jste ale přistavovali nebo jinak měnili charakter či výměru nemovitosti, o zanesení změny do katastru jste žádali koncem roku 2013 a k zápisu změn dojde až v roce 2014, lhůta na podání přiznání se vám prodlužuje – a to přesně o tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Rozhodující je vždycky razítko a datum na obálce – přiznání je tedy možné odeslat ještě poslední den stanové lhůty.

Pokud se s daňovým přiznáním trošku opozdíte – nanejvýš o pět pracovních dnů – úředníci z finančáku vám to odpustí. V tomhle případě už ale platí, že pátý den musí ležet přiznání na finančním úřadě, nestačí jej tedy pouze odeslat.

Kdo se zpozdí o víc než pět pracovních dní, měl by počítat se sankcí. Penále dělá minimálně pět set korun. Za každý den prodlení roste sankce o 0,05 procenta z výše daně. Maximálně může podle zákona vyšplhat na pět procent z výše daně a tři sta tisíc korun. O tom, že otálet s daňovým přiznáním může přijít draho, jste ostatně na Peníze.cz před časem četli:

Od loňského roku však jistá šance, že se při zpoždění sankci vyhnete, přece jen existuje. Záleží totiž na tom, zda úředníci na finančáku vyhodnotí vaše včas nepodané přiznání jako opožděné nebo nepodané. Kdyby ho označili jen za opožděné, pokuta se vám může úplně vyhnout – a to v případě, že její výměra nedosáhne dvou set korun.

Kde daňové přiznání odevzdat?

Správa daně z nemovitostí prošla minulý rok změnami. Pro daňové poplatníky to mělo několik praktických dopadů. Správu daně z nemovitostí nově vykonává čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí tak od loňska vyplňují a podávají jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje. A daň za ně se platí jednou společnou platbou.

A které územní pracoviště váš spis spravuje? Odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (v případě právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. 11. 2012). Pokud tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla. Výklad dalších situací, které mohou nastat, najdete v boxu.

Platím! Ale komu?

Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

  • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
  • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.

Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.

  • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

Kdy daň z nemovitosti zaplatit?

Na platbu daně je zatím času dost – zaplacena musí být do konce května (neznamená to peníze do konce května poslat – úřad už je od vás musí mít). Jestli výše daně přesáhne pět tisíc korun, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. První část pak musíte zaplatit do konce května, druhou je možné odložit o půl roku a uhradit do konce listopadu. Trochu jiná pravidla mají chovatelé ryb (čímž se samozřejmě nemyslí akvaristé) a „provozovatelé zemědělské výroby“. Ti musí daň zaplatit do konce srpna. Když překročí pět tisíc korun, mají podobně jako ostatní možnost využít dvě splátky a druhou polovinu doplatit do konce listopadu.

Anketa

Týká se vás placení daně z nemovitosti?

Kolik na dani z nemovitosti zaplatíte?

Pro výpočet daně z nemovitosti platí poměrně komplikovaný vzoreček. Výši daně ovlivňuje výměra pozemku, jeho druh (čili zda jde o zahradu nebo třeba hospodářský les), průměrná cena pozemku na metr čtvereční, zastavěná plocha, druh stavby (obytný dům, byt nebo třeba stavba určená k podnikatelské činnosti v zemědělství), počet nadzemních podlaží, počet obyvatel v obci (respektive základní koeficient platný pro vaši obec) a místní koeficient – který od roku 2007 každoročně určuje vaše radnice.

Zjednodušeně řečeno však platí, že když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku dojdete.

Sazby daně z nemovitostí

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí

 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75 %

B – trvalý travní porost

0,25 %

C – hospodářský les

0,25 %

D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25 %

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí

 

E – zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m²

F – stavební pozemek

2,00 Kč/m²

G – ostatní plocha

0,20 Kč/m²

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí

 

Stavby

 

H – obytný dům

2 Kč/m²

I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m²

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m²

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m²

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m²

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

P – ostatní stavba

6 Kč/m²

Jednotky

 

R – byt

2 Kč/m²

Samostatný nebytový prostor

 

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

U – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m²

Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m²

Doplňujeme, že u staveb typu H až P se ještě přičítá 0,75 Kč/m2 za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavené plochy stavby. V případě, že se daň platí za obytný dům (H), navyšuje se daň o dvě koruny za každý metr čtvereční, který je využívaný k podnikatelské činnosti.

Základní koeficient

Velikost obce

Koeficient

Do 1000 obyvatel

1

1000 až 6000 obyvatel

1,4

6000 až 10 000 obyvatel

1,6

10 000 až 25 000 obyvatel

2

25 000 až 50 000 obyvatel

2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

3,5

V Praze

4,5

Základní koeficient může každá obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit, nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient podle zákona zvýšit na 5. Koeficient podle velikosti obce se ovšem uplatňuje pouze u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů – a tím vaši daňovou povinnost až zpětinásobit.

Údaje o aktuálních koeficientech platných pro konkrétní obec najdete na jejím webu nebo vývěsce. Čísla za krajská a dřívější okresní města pak v následující tabulce.

Připomínáme také, že některé městské části hlavního města Prahy (například Praha 4) daň z nemovitosti za rok 2013 odpustí lidem zasaženým povodní – musíte si o to ovšem zažádat.

Město

Základní koeficient 2013

Základní koeficient 2014

Místní koeficient 2013

Místní koeficient 2014

Podnikatelský koeficient 2013

Podnikatelský koeficient 2014

Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

2

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

1

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny

2 (1,4 u staveb)

2 (1,4 u staveb)

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

3,5

1,6

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

2

1,5

1,5

Hradec Králové

4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Chrudim

2

2

1

1

1

1

Pardubice

4,5 (u daně ze staveb 3,5)

4,5 (u daně ze staveb 3,5)

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov

2,5 u pozemků (2 u staveb)

2,5 u pozemků (2 u staveb)

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

2

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

2

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Ostrava

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Opava

3,5 pro pozemky (stavby 2)

3,5 pro pozemky (stavby 2)

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1

1

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

Daňový kalendář 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2014

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+194
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 43 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 12. 2013 16:36

Pane Jezevec. Asi takhle,před x lety jsem si koupil pozemek i s domkem (vše jsem zdanil)pak jsem dělal přestavbu (vše jsem zase zdanil)a dále platím daň za nemovitost.Až to budu chtít prodat zaplatím další daň a další jiné poplatky. Nyní se dostávám do situace (nejsem výdělečně činný ani i radnice)ale přesto musím platit za své věci na které mi nikdo nikdy ničím nepřispěl. Ptám se proč je takový BO.DEL v našem státě (vždyť já žádné dluhy nikomu nedělám !!!

+321
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 3. 2014 20:03, isa

Dle info z obecního úřadu se daň platí (nově od tohoto roku) na FÚ, kam spadá nemovitost (nikololi občan svým bydlištěm). A dle uvedeného vzorečku daň vyjde diametrálně odlišně než ve zdejší kalkulačce.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (43 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nový občanský zákoník: Novinky v nájmu bytu a domu

28. 11. 2013 | Richard Gürlich | 1 komentář

Nový občanský zákoník: Novinky v nájmu bytu a domu

V minulém díle našeho seriálu o změnách spojených s novým občanským zákoníkem jsme hovořili obecně o nájemní smlouvě. A vyjmenovali jsme několik kategorií, kterým se nový kodex věnuje... celý článek

Nový občanský zákoník: Pozemek a stavba budou jedna věc

8. 11. 2013 | AK Sofie Pondikasová | 10 komentářů

Nový občanský zákoník: Pozemek a stavba budou jedna věc

Jednou z největších změn, kterou přinese nový občanský zákoník, účinný od příštího roku, je bezesporu změna v chápání vztahu mezi pozemkem a stavbou, která se na něm nachází. Nejde... celý článek

Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

1. 7. 2013 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

Po vašem domě se začnou procházet cizí lidé. Odmontují zámky, začnou vystěhovávat nábytek… Když je chcete vyhodit, dozvíte se, že „váš dům“ už není váš. V katastru nemovitostí byl přepsán... celý článek

Radši vyhořet než se stěhovat. Co obnáší změna trvalého bydliště?

15. 5. 2013 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Radši vyhořet než se stěhovat. Co obnáší změna trvalého bydliště?

Ne nadarmo se říká – lepší vyhořet než se stěhovat. S vybalením poslední krabice útrapy nekončí. Ještě vás čeká rodeo na úředním šimlovi. Kde všude musíte změnu trvalého bydliště hlásit,... celý článek

Darování versus dědictví: jak výhodněji přenechat nemovitost? Přehled a kalkulačky

25. 2. 2013 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Darování versus dědictví: jak výhodněji přenechat nemovitost? Přehled a kalkulačky

Chalupa synovi, domek dceři. Přemýšlíte, jak rozdělit dědictví? Výhodnější může být vyřešit to už za života. Darování nemovitosti vyjde něco přes tisícovku, dědictví i na desetitisíce.... celý článek

Partners Financial Services