Jak po dovolené postupovat, když chcete proplatit škodu od pojišťovny

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 21. 6. 2010 | 1 komentář
Jak po dovolené postupovat, když chcete proplatit škodu od pojišťovny
Na řadu škod, které se vám stanou na dovolené, se kvalitní cestovní pojištění vztahuje. Měli byste ale vědět, jak správně postupovat při uplatňování škody. Přinášíme proto ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven základní doporučení, co dělat, abyste získali od pojišťovny maximum.

Každý, kdo si před dovolenou sjednává cestovní pojištění, by měl vědět, na kolik by si měl jednotlivá rizika minimálně pojistit, aby byl dostatečně krytý pro případné škody. Česká asociace pojišťoven (ČAP)například doporučuje sjednat si pro standardní dovolenou minimální pojistné limity na léčebné účely ve výši 1,250 milionu korun, na odpovědnostní škody na zdraví 1 milion korun a na majetku alespoň půl milionu korun. Rovněž je třeba vědět, jak by měl pojištěný člověk postupovat a na co určitě nezapomenout, pokud se mu v zahraničí něco stane.

Co dělat, když onemocníte či máte v cizině úraz (škoda na zdraví)

Pokud budete postupovat dle doporučení asistenční službyk vašemu cestovnímu pojištění, lékařské ošetření a výlohy s tím spojené se až do výše pojistných limitů hradí z vašeho pojištění léčebných výloh. A to ať už se jedná o zdravotní problémy nebo úraz, který se vám na dovolené přihodí. Z úrazového pojištěníobdržíte navíc takzvané bolestné, a to zpravidla až po ukončení léčby. Pokud vám zranění způsobí další osoba, můžete náhradu škody požadovat také po ní (je-li pojištěná, potom z jeho/jejího pojištění odpovědnosti).

V každém případě nezapomeňte dle doporučení ČAP vždy kontaktovat asistenční službu. (Podrobněji se o asistenční službě dočtete v článku Kvůli nemoci na dovolené můžete i s pojištěním přijít o desetitisíce)

Před spojením s asistenční službou si připravte následující informace:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost,
 • telefonní číslo, na něž může asistenční služba zpětně zavolat,
 • stručný popis vzniklého problému a místa, kde se nacházíte.

Zdroj: ČAP

Ta vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení a doporučí další postup ve shodě se základními principy pojišťovny. Spolupráci s asistenční službou rozhodně nepodceňujte, protože vám to ve výsledku může celou situaci jedině zjednodušit. Její smluvní vztah s partnerskými zdravotnickými zařízeními garantuje kvalitu ošetření odpovídající standardům v Česku i kontrolu, že po vás lékař nebude požadovat hotovost, nepřipíše náklady za zákroky, k nimž nedošlo, nebo vám naordinuje léčbu, kterou pojišťovna v rámci pojistných podmínek nehradí (např. fyzioterapie).

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Nezapomeňte mít u sebe kartičku pojišťovny a pečlivě si uschovávejte všechny lékařské zprávy a účty za ošetření. Určitě nic nezkazíte, pokud si ohlídáte, aby v lékařské zprávě pro pojišťovnu byly základní náležitosti nejen ohledně identifikace vaší osoby, ale i léčby a diagnózy, jak doporučují experti z pojišťovny Generali(více viz BOX).

Pokud škodu způsobila třetí osoba, zkontrolujte si, zda jsou zdokumentovány správně všechny skutečnosti týkající se nehody (svědci, foto, video, plánek). Zápis v cizím jazyce nepodepisujte, pokud nerozumíte jeho obsahu, a doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce. Zajistěte si také kontaktní údaje osoby, která vám zranění či škodu způsobila, i ostatních zúčastněných – svědků (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy). Pamatujte na nutnost podpisu svědka u každé svědecké výpovědi a ohlaste nehodu policii. Právě dokumenty od policie vám totiž podle některých odborníků mohou pomoci urychlit výplatu pojistného plnění.

Co dělat, když se vám v zahraničí něco ztratí či vás okradou (škody na majetku - krádeže a poškození)

Pojistné plnění za odcizení nebo poškození zavazadel, sportovních potřeb a dalších osobních věcí se vyplácí v souladu s pravidly definovanými v pojistných podmínkách. V případě odcizení je třeba prokázat (např. fotodokumentací), že došlo k překonání překážek (rozbité zámky, poničené dveře apod.). Vždy je nutné nechat si vystavit policejní protokol. Měli byste mít také na paměti limity pojistného plnění stanovené na jednotlivou věc, upozorňuje ČAP.

Jestliže vás okradou či se vám poškodí zavazadla během dopravy, náhradu škody požadujte na prvním místě u přepravce. Jen v některých případech ji lze také nárokovat i z cestovního pojištění. Při krádeži nebo poškození osobních věcí v hotelovém pokoji či apartmánu se pojistné plnění vyplácí z pojištění odpovědnosti majitele hotelu/areálu. Hotel ovšem většinou neručí za doklady, hotovost, cennosti, šperky, které jste si zanechali bez dozoru či na pokoji. Pro tyto věci jsou určeny hotelové trezory.

Mezi zavazadla se počítá i surfové prkno nebo vodní lyže, případně i kolo. Pokud bylo kolo odcizeno z místa k tomu určeného (např. ze stojanu na kola před restaurací), bude škoda uhrazena z pojištění odpovědnosti provozovatele tohoto místa. Pojistné plnění za osobní věci odcizené loupeží uplatníte z pojištění zavazadel.

Co by měla obsahovat lékařská zpráva pro pojišťovnu

Vyhledá-li klient v zahraničí lékaře a náklady na ošetření si hradí sám, je nezbytně nutné, aby si vyžádal kompletní lékařskou zprávu, kde jsou uvedeny následující položky:

 • jméno klienta
 • identifikační údaje
 • datum ošetření
 • příčina návštěvy u lékaře
 • klinický nález
 • diagnóza
 • výsledky všech vyšetření, která lékař provedl
 • léčba
 • účet, ze kterého je patrné, jaké služby byly lékařem poskytnuty a účtovány.

Před návštěvou lékaře v zahraničí doporučujeme kontaktovat asistenční službu a konzultovat postup.

Zdroj: Pojišťovna Generali

V případě zapůjčení automobilu nebo jiného dopravního prostředku či sportovních potřeb si vždy zjistěte, jaký rozsah pojištění má půjčovna sjednána. Při nedostatečném krytí budete muset případnou vámi způsobenou škodu uhradit, neboť škody způsobené na půjčených věcech bývají obvykle uvedeny ve výlukách z cestovního pojištění.

Odcizení zavazadel a sportovních potřeb z vozidla se hradí na území Evropy primárně z připojištění zavazadel v rámci havarijního pojištění, v ostatních případech z pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění. Jestliže vám ukradnou vaše auto, oznamte to ihned na policii. Pojistné plnění uplatněte z havarijního pojištění, které většinou platí i na území Evropy.

Odpovědnostní škody

(Z pojištění odpovědnosti se hradí škody na zdraví a majetku způsobené dalším osobám.)

Pokud způsobíte škodu na zdraví někomu dalšímu, vždy trvejte na řádném zdokumentování nehody, abyste se nestali obětí úmyslných a nepřiměřených nároků poškozeného. Náklady za bolestné, léčebné výlohy, trvalé následky nebo ušlý zisk mohou jít do milionů.

Obraťte se s konzultací na asistenční službu ještě předtím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škoduuznat. Mějte na paměti, že způsobení zranění druhé osobě může být klasifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a může být proti vám zahájeno trestní stíhání. Pokud se tak stane a máte sjednáno i pojištění právní ochrany, požádejte asistenční službu o zajištění právní pomoci na místě. (Více se o pojištění právní ochrany dočtete v článku Právníci, které si můžete dovolit )

Určitě si také vždy zajistěte svědecké výpovědi, výpovědi osob, které se na škodě nepřímo podílely, včetně kontaktu na ně, a jakékoli další důkazy (plánky, fotodokumentace atd.). Všechny skutečnosti nehody popište co nejpodrobněji a oficiálně zaznamenejte. V případě rozporů (necítíte se vinni, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii. „U pojištění odpovědnostije nezbytně nutné zajistit svědky události a nepodepisovat nic, čemu nerozumím,“ zdůrazňuje Jiří Cívka z pojišťovny Generalia dále upozorňuje: „Tyto případy se vyskytují především při vycestování do Alpských zemí, kde se někteří právníci snaží pod tlakem okolností dotlačit lidi k podpisům dokumentů, které jim následně mohou způsobit problémy na celý život.“

Nahlášení pojistné události

V zájmu urychlení likvidace nahlaste pojistnou událost pojišťovněco nejdříve po návratu do ČR.

 • Pečlivě vyplňte formulář hlášení pojistné události, řiďte se pokyny uváděnými nejčastěji v jeho záhlaví.
 • Zkontrolujte správnost kontaktních údajů, případně identifikaci příjemce pojistného plnění.
 • Přiložte doklady – originály zpráv o ošetření úrazu či nemoci, účty za léky či zdravotnický materiál apod.
 • V případě úrazu přesně popište, jak k němu došlo a co bylo jeho příčinou, a zajistěte vyplnění příslušné části formuláře lékařem.
 • U vzniklé škody na majetku přiložte policejní protokol, výpovědi svědků, případně fotodokumentaci.
 • Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správném vyplnění formuláře „Hlášení pojistné události“, obraťte se na vaši pojišťovnu.
 • Nesprávné vyplnění nebo nedodání požadovaných příloh z vaší strany má za následek prodloužení procesu likvidace, a tím i výplaty pojistného plnění.

Zdroj: ČAP

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Osm chyb, které vás mohou připravit o peníze z cestovního pojištění

17. 6. 2010 | Věra Tůmová | 5 komentářů

Osm chyb, které vás mohou připravit o peníze z cestovního pojištění

Ani s cestovním pojištěním nejste zcela bez starostí. Pokud chcete, aby vám pojišťovna uhradila celé náklady za škody a léčení v cizině, měli byste se vyvarovat některých základních... celý článek

Ovládejte své pojistky přes internet. Už to jde.

14. 6. 2010 | Věra Tůmová | 2 komentáře

Ovládejte své pojistky přes internet. Už to jde.

Internet proniká stále více do každodenního života. Běžné lze díky němu komunikovat, nakupovat i spravovat finance. V Česku se nyní objevují ale i první vlaštovky na poli internetového... celý článek

Nevíte kam pro cestovní pojištění? Jděte do bankomatu, už brzy.

17. 5. 2010 | Věra Tůmová

Nevíte kam pro cestovní pojištění? Jděte do bankomatu, už brzy.

Levnější pojistky, lepší krytí škod, možnost pojistit se přes bankomat či si na dobu dovolené připojistit byt. To vše letos nabízejí některé pojišťovny českým turistů v rámci cestovního... celý článek

Před čím vás pojištění storna zájezdu neochrání

11. 6. 2009 | Věra Tůmová | 11 komentářů

Před čím vás pojištění storna zájezdu neochrání

Pojištění stornovacích poplatků zájezdu vám může vynahradit ztrátu kvůli tomu, že před odjezdem onemocníte. Jenže ve výlukách u tohoto pojištění je řada případů, které tuto pojistku... celý článek

Cestovní pojištění přes SMS má několik úskalí

21. 4. 2009 | Věra Tůmová | 6 komentářů

Cestovní pojištění přes SMS má několik úskalí

Cestovní pojištění řada lidí při svých cestách podceňuje. Pojišťovny se proto snaží sjednání pojistek, co nejvíce zjednodušit. Řadu let je možné pojistit se přes internet a nyní už... celý článek

Partners Financial Services