Kompletní seznam odpovědí Petra Koláře

Kateřina Boušová | 21. 2. 2007
1. "Regulovaní" versus "tržní" nájemníci
2. Ceny nájemného
3. Fakta a aktivity SPTN
4. Ostatní

1. "Regulovaní" versus "tržní" nájemníci

Dobrman
Je třeba si uvědomit, že za tržní náklady bydlí i vlastníci bytů a rodinných domů. Ti všichni budou ze svých daní platit sankce ESLP za zvýhodňování regulovaných "parazitů", kteří mají mnohdy i statisícové měsíční příjmy. Viz soudruh Křeček, různí generální ředitelé bank a jistí poslanci, senátoři i europoslanci. Fuj, fuj, fuj!!!!

Petr Kolář: ANO, budou také platit za regulované nájemníky. S výjimkou těch, kteří platí splátky hypotéky svého domu (bytu) z černého podnájmu malého regulovaného bytu. Ze zkušenosti realitních makléřů nejde o ojedinělé případy.


Důchodce
Vážený pane Koláři, jaký je váš názor na to, že boháči mají výhody regulovaných nájmů?

PK: Je to etická a generační otázka. Kdo nebere okrádá vlastní rodinu - možná ještě pamatujete. Mladých, kteří to nepamatují a platí tržní nájemné, ale přibývá... a začínají mít váhu při volbách:o)


romana
Pane Koláři, jaký je váš názor na to, kdo by měl platit kompenzaci v řádech miliard korun majitelům domů, kterou po rozsudku ESLP bude muset ČR zaplatit? Souhlasíte se mnou v tom, že tyto peníze jsou v peněženkách regulovaných privilegovaných spoluobčanů, kteří měli neodůvodněně nižší životní náklady za minulá období, a tím i vyšší životní úroveň? Souhlasíte se mnou, že by měla být uvalena zvláštní daň na tyto spoluobčany a jejich potomky tak, aby ostatní neprivilegovaní daňový poplatníci neplatili nic?? Děkuji.

PK: Ano důsledkem regulace je neodůvodněně plošné zvýšení životní úrovně omezené skupiny obyvatel. Řešení formou daní by bylo v tomto státě určitě kompenzováno novou sociální dávkou. Novátorské řešení by byla např. sleva na dani "neregulovaným" za řešení svého bydlení:o)


pravda
Vážený pane Koláři, jsem majitel činžovního domu s regulovanými nájemníky. Jaký je váš názor: V naší společnosti žije skupina neodůvodněně a bezzásluhově privilegovaných spoluobčanů, jakási kasta "nadlidí", kteří získali privilegium od zločineckého bolševického režimu, bydlet za regulované nájemné, a to navěky. Oni i jejich potomci. Neexistuje ani žádná právní norma, která by specifikovala, který občan má, a který nemá bydlet za regulované nájemné. Výše takového regulovaného poplatku za užívání cizí věci nedosahuje výše potřebné pro prostou reprodukci bytového fondu. Tito privilegovaní občané měli díky tomuto privilegiu za minulá období neodůvodněně nižší náklady, a tím i vyšší životní standard než občané privilegovaní. O tomto stavu, kdy užívají cizí majetek za podmínek, které oponují Ústavě ČR a Listině práv a svobod dobře vědí a věděli a na návrhy majitelů na nápravu odmítají přistoupit. Majitelé domů jsou pak touto skupinou okrádáni o 175 mld. Kč za minulá období v celé ČR. Tato částka zůstala v peněženkách a za nehty těchto privilegovaných občanů platících regulované nájemné. Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Štarsburku tuto kompenzaci platili ostatní neprivilegovaní občané z vlastních daní. Je třeba na tyto privilegované uvalit zvláštní daň a tyto kompenzace v řádu 175 mld. Kč požadovat zpětně po privilegovaných spoluobčanech a jejich potomcích.

PK: Obávám se, že v takovém retrospektivním podání by daňová kvóta u těchto lidí překročila třeba i 150 a více procent jejich příjmu. Regulací si ušetřil stát starost o bytovou politiku. Ale jinak rozumím Vaší úvaze, vina je však zejména na straně státu. Lidé (regulovaní nájemníci) toho zneužívají černými pronájmy.


rnk
Jsem rád, že i za nájemníky se ozval někdo rozumný, komu vadí privilegovaná kasta regulovaných nájemníků, kteří nemusí platit ani náklady svého bydlení a platí si jen jejich zlomek. Je třeba tyto zločince veřejně pojmenovat v čele s jejich obhájci - Křečkovým a Tarabovým SONem. Souhlasíte s tvrzením, že právě tito lidé a jejich lobby v parlamentu mohou za dnešní neúnosný stav a v postatě zavinili i situaci, která vedla majitele domů k žalobě na ČR? Jako majitel očekávám pokles tržních nájmů po úplné deregulaci a vyklizení regulovaných bytů a vítám jej, protože narovnat vztahy je důležitější.

PK: Ano, tržní nájmy po úplné deregulaci klesnou. Vyklízení regulovaných bytů nebude potřeba, stačí jedna návštěva stavebnin nebo realitní kanceláře a každý člověk pochopí oprávněnou cenu za bydlení.


2. Ceny nájemného

vaclavfreja@seznam.cz
Vážený pane, prosím o váš názor a hrubý odhad, jakou částí příjmu průměrného občana, průměrného důchodce by měla být úhrada za nájem, eventuelně celkové náklady na bydlení vyjádřené v % ? Jaké je toto procento u členů Sdružení nyní? Děkuji za solidní odpověď. Václav

PK: Čísla ze zahraničí hovoří o zhruba 25 %. Česká statistika o bydlení ukazuje na vysoký podíl nákladů na energie, které jsou též stanoveny zásahem státních orgánů. Průměrovat a hlásat, že již dosahujeme nějaké sociálně únosné hranice a deregulovat víc již nelze, je DEMAGOGIE. Stále roste počet lidí platících tržní nájemné a klesá počet lidí v regulovaném nájmu.
Náklady na čistý nájem jako procento příjmů jsou u tržních nájemců velmi rozdílné - záleží na regionu a individuální výši příjmu. Z naší zkušenosti můžeme mluvit o 35 % až 50 % zdůrazňuji čistých příjmů + náklady na služby (energie apod.). Větší podíl nákladů snad ani nelze utáhnout, pokud se na takový nájem nesložíte s dalšími nájemníky. A většinou to tak tržní nájemníci bohužel musí řešit. Ti, co bydlí v regulovaném, je ale nechápou ("Jak tak ale můžete bydlet"?).


Jana
Dobrý den, ráda bych znala Váš osobní názor, o kolik korun se pravděpodobně sníží pronájem po skončení regulace v Praze. Nemyslím Prahu 1. Děkuji.

PK: Rozdíl v těchto cenách je někde mezi +50 % až +200 % regulovaného nájmu. Uvažujme, že může dojít ke snížení tržního nájemného cca o 25 %. Vážně se těmito propočty z nestátních institucí zabývá např. Patria, která některé výsledky zveřejnila.


Kabelka
Vážený pane Koláři, podle toho, co uvádíte se mi jako tržnímu nájemci vyplatí být ve Vašem sdružení. V případě, že deregulace do konce roku 2007 neproběhne (což zcela jistě nikoli) a v případě že majitelé domů vyhrají v Evropě (což se dá předpokládat), jaká je šance na výhru SPTN a odškodnění. Již 2,5 roku (vím že to není hodně, ale je mi 23 let) platím tržní nájemné, které se zvyšuje, přestože je bytů dostatek, akorát lidi si je drží a na černo pronajímají. Jaký je podle Vás recept na uvolnění trhu s byty a tržním nájemném? Děkuji Kabelka

PK: Zrušení dědění dekretů. Zrušení časového neomezení současných regulovaných smluv.
Okamžitá úplná deregulace cen nájemného. Tento stát již deregulaci cen zažil. V obchodech se vše zdražilo a po několika měsících došlo k uklidnění situace. Trh s bydlením sice není o převážení barevných televizí po tržnicích po celé republice, ale bytů je skutečně dost. Pokud lidé platí stovky procent navíc za energie, budou mít jistě víc pochopení i pro narovnání cen prostého nájemného. Není rok 1989.


Tržní nájemník
Pane Koláři, jestli tomu dobře rozumím, po úplné deregulaci nájemného by naše tržní nájmy měly poklesnout. Důvodem by měla být skutečnost, že bytů je v podstatě dost, ale regulovaní nájemníci je drží, třeba i prázdné, a nebo je pronajímají za velké peníze. Předpokládám, že máte více údajů než jiní lidé a proto Vás prosím o odhad, o kolik procent by mohly tržní nájmy klesnout nejen v Praze, ale i třeba v Liberci, či jiném okresním nebo i menším městě.

PK: Jsme normální smrtelníci chodící po zemi. Kromě státních institucí si provádí analýzy ve vlastním zájmu banky poskytující hypotéky. Několik údajů z vlastních propočtů zveřejnila např. Patria. Nejde jen o peníze! Lidé se při "stejné" ceně za bydlení přestěhují za prací. Mladí nebudou bydlet v malém podnájmu po čtyřech a založí si rodiny. Lidé v malých bytech se budou moci přestěhovat do větších uvolněných po regulovaných nájemnících. Regulovaní nájemníci nebudou muset platit vytápění a nájemné za zbytečně velký byt…


3. Fakta a aktivity SPTN

333
Proč už jste stížnost k ESLP nepodali? Nač čekáte? Vždyť jste to vy, kdo máte ve společnosti druhořadé nerovné postavení. Jste diskriminovaní nejen pokrouceným stavem na trhu s byty, ale např. též horším postavením jako uchazeč o práci. Je vás mnohem více než majitelů domů… a mnohem, mnohem více než regulovaných "nadlidí". Dále zde již opět vyrůstá další generace privilegovaných regulovaných nájemníků, další generace těch, kteří převedli protiústavní regulovaný nájem na svou osobu. Toto je společensky vysoce nebezpečné. Dělejte, na nic nečekejte, vezměte si příklad z HMR a pana Giormaniho.

PK: Jako spořádaní nájemníci platíme tržní nájemné. Chceme se bránit proti přenášení finančního dopadu nákladů na sankci státu. A stát bude odsouzen zřejmě brzo.


mi.beranek@centrum.cz
Pane Koláři, byl by jste ochoten, s podporou pronajímatelů, např. s vaším sdružením organizovat demonstraci?

PK: Demonstraci kde? V Praze před Parlamentem? Naši sympatizanti opravdu musí tvrdě pracovat, aby mohli nájemné vůbec mít z čeho zaplatit. Je to generace, která nevyrostla na demonstracích, ale prací.


majitelka
Jsem majitelka několika bytů s bohužel regulovanými nájemníky. Zvedla jsem jim nájem dle kalkulačky MMR k 1. lednu 2007 - teprve teď prý nesouhlasí s novou výší nájmu. Do konce roku 2006 se ale neozval ani jeden - je tím promlčená lhůta námitky? Jinak prosím, aby se vaše sdružení rozhodně co nejrychleji spojilo s HOMRem a OSMD. Máme stejný cíl, i když cesty k němu mohou být různé. Rozhodně neotálejte podat další žalobu k ESLP - nejlépe prostřednictvím pana Mgr. Němce z Prahy - ten má argumenty v malíčku, takže by to mohlo být prospěšné i vašemu sdružení. Jdeme společně proti nezákonnostem tohoto státu, porušování Ústavy a našich lidských práv zaručených v Listině. Musíme už konečně ukončit vykořisťování a parazitizmus bohatých nájemníků na majitelích se zničenými domy, kteří nemají na opravy. To pomůže všem. Děkuji za váš názor.

PK: Spojovat se určitě nebudeme. Jsme v jiném postavení. Nic nevlastníme, jen platíme. Platit podruhé státu, je ZCELA absurdní. Pokud stát prohraje, pak bude platit dvakrát. Společným cílem je skutečně asi jen úplná deregulace.


Joe
Pane Koláři, kolik máte k dnešnímu dni členů?

PK: Zakládajících členů bylo 5. Asi 200 vážných zájemců o členství a aktivní pomoc.
Několik set dalších lidí podobného názoru. Píší nám zatím pouze stejně smýšlející lidé. Děkuji touto cestou za podporu. Nejsme schopni reagovat hned na všechny doručené zprávy.


Alice N.
Pane Koláři, uvádíte, že se omlouváte za delší dobu příprav. Příprav čeho? Členských kartiček SPTN, nebo konkrétních kroků, které hodlá sdružení na ochranu tržních nájemníků podniknout? Co připravujete na nejbližší období (dejme tomu během roku 2007). Co přesně mi členství v SPTN jako tržnímu nájemníkovi přinese? Platí se nějaké poplatky?

PK: Připravujeme několik právních kroků k narovnání současných nespravedlivých podmínek bydlení a přímých prokazatelných finančních dopadů na vymezenou skupinu obyvatel. Finanční náklady sdružení se rozpočítají na jednotlivé členy. Kromě příprav konkrétních kroků zatím pouze shromažďujeme kontakty zájemců o členství.
P.S. kartičky nebudou:o(


4. Ostatní

Honza S.
Vážený pane Koláři, naprosto s Vámi souhlasím, ale chtěl bych upozornit ještě na jeden úhel pohledu na celou věc: Současná regulace nájmu byla Ústavním soudem shledána jako protiústavní již před řadou let, a přesto naše politiky zřejmě nic nedokáže přinutit sladit zákon s nálezem Ústavního soudu (politici předstírají, že neumí číst). Nový zákon o deregulaci nájmu s právním rozkladem, který upozorňuje na opětovnou neústavnost, prošel oběmi komorami parlamentu a podepsal ho dokonce i prezident. Neměli by být politici, kteří podporují neústavní stav (a to jakýkoliv) zaslouženě potrestáni? Nabízí se kvalifikace zneužití pravomoci veřejného činitele, případně jakási špatná správa cizího majetku (v případě miliardových náhrad majitelům domů)… Pokud náš právní systém neumí tyto politiky potrestat, nemá být přijata nějaká právní norma, která by to umožnila?
A ještě jednu poznámku: V případě odsouzení ČR k náhradám majitelům domů ze státního rozpočtu bude poškozena i další skupina obyvatel, a to ti lidé, kteří bydlí ve svém.

PK: Je potřeba, aby si nerovné podmínky a rozdílné finanční náklady lidé uvědomili. Politici počítají pouze počet hlasů. Stačí tedy jediné - výměna politiků nebo změna jejich přístupu k problému. Čím větší skupina voličů se postaví proti současné regulaci bydlení, tím roste možnost změny. Jinak k vlastníkům bytů viz výše (pozn. red.: viz dotaz Dobrmana) - ANO, tato skupina bude též poškozena.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

7. 12. 2023 | Gabriel Pleska

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

Příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light se dnes dočasně uzavřel. Až se 17. ledna znovu rozjede, bude o ni moct požádat víc lidí – i rodiny pobírající přídavek na... celý článek

Změna u hypoték: Dlouhé fixace zdražují, výhodnější jsou roční

6. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

Změna u hypoték: Dlouhé fixace zdražují, výhodnější jsou roční

Průměrná úroková sazba letos mírně klesla, za poslední měsíc se ale prakticky nezměnila. Nová čísla z bank ale ukazují na jiný zajímavý trend.

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

30. 11. 2023 | Gabriel Pleska | 5 komentářů

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

Energetický regulační úřad zveřejnil svou část ceny za elektřinu a plyn. Co to udělá s konečnou cenou pro domácnosti? Tady je přehled.

Omezení hypoték zmírní. ČNB ruší další klíčový limit

29. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Omezení hypoték zmírní. ČNB ruší další klíčový limit

Banky nebudou muset od ledna 2024 dodržovat parametr DTI, tedy počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů. Platný tak zůstane jen limit LTV – poměr výše... celý článek

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

28. 11. 2023 | Pavel Strnad

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

Význam inflačních doložek roste. Často jsou však neplatné, protože nejsou správně formulované. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad radí, na co se zaměřit.

Partners Financial Services