Regulací si stát ušetřil starost o bytovou politiku, říká Petr Kolář ze Sdružení platičů tržního nájemného

Kateřina Boušová | rubrika: Bydlení | 21. 2. 2007 | 12 komentářů
Regulací si stát ušetřil starost o bytovou politiku, říká Petr Kolář ze Sdružení platičů tržního nájemného
Podle Koláře pro narovnání současných nespravedlivých podmínek bydlení stačí jediné - výměna politiků nebo změna jejich přístupu k problému. "Mladých, kteří platí tržní nájemné přibývá a začínají mít váhu při volbách," konstatuje zástupce tržních nájemníků a dodává: "Čím větší skupina voličů se postaví proti současné regulaci bydlení, tím větší je šance na změnu." Další odpovědi Petra Koláře ze Sdružení platičů tržního nájemného na vaše dotazy najdete v článku.

S názory Petra Koláře ze Sdružení platičů tržního nájemného (nejen) na deregulaci nájemného jste se mohli dočíst v článku Jak se deregulace dotkne "tržních" nájemníků? Ptejte se Petra Koláře ze Sdružení platičů tržního nájemného!

V dnešním článku najdete dotazy, které Petru Kolářovi položili naši čtenáři. Odpovědi na jednotlivé otázky si můžete přečíst v dalším prokliku (odkaz na odpověď je uveden pod každou otázkou).

Pokud vám lépe vyhovuje jeden dlouhý text, ve kterém jsou všechny otázky i odpovědi pohromadě, zvolte následující variantu zobrazení: Kompletní seznam odpovědí Petra Koláře na dotazy čtenářů.

V obou případech jsme dotazy kvůli větší přehlednosti rozčlenili do 4 tématických celků:
1. "Regulovaní" versus "tržní" nájemníci
2. Ceny nájemného
3. Fakta a aktivity SPTN
4. Ostatní

1. "Regulovaní" versus "tržní" nájemníci

Dobrman
Je třeba si uvědomit, že za tržní náklady bydlí i vlastníci bytů a rodinných domů. Ti všichni budou ze svých daní platit sankce ESLP za zvýhodňování regulovaných "parazitů", kteří mají mnohdy i statisícové měsíční příjmy. Viz soudruh Křeček, různí generální ředitelé bank a jistí poslanci, senátoři i europoslanci. Fuj, fuj, fuj!!!!
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Důchodce
Vážený pane Koláři, jaký je váš názor na to, že boháči mají výhody regulovaných nájmů?
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

romana
Pane Koláři, jaký je váš názor na to, kdo by měl platit kompenzaci v řádech miliard korun majitelům domů, kterou po rozsudku ESLP bude muset ČR zaplatit? Souhlasíte se mnou v tom, že tyto peníze jsou v peněženkách regulovaných privilegovaných spoluobčanů, kteří měli neodůvodněně nižší životní náklady za minulá období, a tím i vyšší životní úroveň? Souhlasíte se mnou, že by měla být uvalena zvláštní daň na tyto spoluobčany a jejich potomky tak, aby ostatní neprivilegovaní daňový poplatníci neplatili nic?? Děkuji.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

pravda
Vážený pane Koláři, jsem majitel činžovního domu s regulovanými nájemníky. Jaký je váš názor: V naší společnosti žije skupina neodůvodněně a bezzásluhově privilegovaných spoluobčanů, jakási kasta "nadlidí", kteří získali privilegium od zločineckého bolševického režimu, bydlet za regulované nájemné, a to navěky. Oni i jejich potomci. Neexistuje ani žádná právní norma, která by specifikovala, který občan má, a který nemá bydlet za regulované nájemné. Výše takového regulovaného poplatku za užívání cizí věci nedosahuje výše potřebné pro prostou reprodukci bytového fondu. Tito privilegovaní občané měli díky tomuto privilegiu za minulá období neodůvodněně nižší náklady, a tím i vyšší životní standard než občané privilegovaní. O tomto stavu, kdy užívají cizí majetek za podmínek, které oponují Ústavě ČR a Listině práv a svobod dobře vědí a věděli a na návrhy majitelů na nápravu odmítají přistoupit. Majitelé domů jsou pak touto skupinou okrádáni o 175 mld. Kč za minulá období v celé ČR. Tato částka zůstala v peněženkách a za nehty těchto privilegovaných občanů platících regulované nájemné. Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Štarsburku tuto kompenzaci platili ostatní neprivilegovaní občané z vlastních daní. Je třeba na tyto privilegované uvalit zvláštní daň a tyto kompenzace v řádu 175 mld. Kč požadovat zpětně po privilegovaných spoluobčanech a jejich potomcích.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

rnk
Jsem rád, že i za nájemníky se ozval někdo rozumný, komu vadí privilegovaná kasta regulovaných nájemníků, kteří nemusí platit ani náklady svého bydlení a platí si jen jejich zlomek. Je třeba tyto zločince veřejně pojmenovat v čele s jejich obhájci - Křečkovým a Tarabovým SONem. Souhlasíte s tvrzením, že právě tito lidé a jejich lobby v parlamentu mohou za dnešní neúnosný stav a v postatě zavinili i situaci, která vedla majitele domů k žalobě na ČR? Jako majitel očekávám pokles tržních nájmů po úplné deregulaci a vyklizení regulovaných bytů a vítám jej, protože narovnat vztahy je důležitější.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.


2. Ceny nájemného

vaclavfreja@seznam.cz
Vážený pane, prosím o váš názor a hrubý odhad, jakou částí příjmu průměrného občana, průměrného důchodce by měla být úhrada za nájem, eventuelně celkové náklady na bydlení vyjádřené v % ? Jaké je toto procento u členů Sdružení nyní? Děkuji za solidní odpověď. Václav
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Jana
Dobrý den, ráda bych znala Váš osobní názor, o kolik korun se pravděpodobně sníží pronájem po skončení regulace v Praze. Nemyslím Prahu 1. Děkuji.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Kabelka
Vážený pane Koláři, podle toho, co uvádíte se mi jako tržnímu nájemci vyplatí být ve Vašem sdružení. V případě, že deregulace do konce roku 2007 neproběhne (což zcela jistě nikoli) a v případě že majitelé domů vyhrají v Evropě (což se dá předpokládat), jaká je šance na výhru SPTN a odškodnění. Již 2,5 roku (vím že to není hodně, ale je mi 23 let) platím tržní nájemné, které se zvyšuje, přestože je bytů dostatek, akorát lidi si je drží a na černo pronajímají. Jaký je podle Vás recept na uvolnění trhu s byty a tržním nájemném? Děkuji Kabelka
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Tržní nájemník
Pane Koláři, jestli tomu dobře rozumím, po úplné deregulaci nájemného by naše tržní nájmy měly poklesnout. Důvodem by měla být skutečnost, že bytů je v podstatě dost, ale regulovaní nájemníci je drží, třeba i prázdné, a nebo je pronajímají za velké peníze. Předpokládám, že máte více údajů než jiní lidé a proto Vás prosím o odhad, o kolik procent by mohly tržní nájmy klesnout nejen v Praze, ale i třeba v Liberci, či jiném okresním nebo i menším městě.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.


3. Fakta a aktivity SPTN

333
Proč už jste stížnost k ESLP nepodali? Nač čekáte? Vždyť jste to vy, kdo máte ve společnosti druhořadé nerovné postavení. Jste diskriminovaní nejen pokrouceným stavem na trhu s byty, ale např. též horším postavením jako uchazeč o práci. Je vás mnohem více než majitelů domů… a mnohem, mnohem více než regulovaných "nadlidí". Dále zde již opět vyrůstá další generace privilegovaných regulovaných nájemníků, další generace těch, kteří převedli protiústavní regulovaný nájem na svou osobu. Toto je společensky vysoce nebezpečné. Dělejte, na nic nečekejte, vezměte si příklad z HMR a pana Giormaniho.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

mi.beranek@centrum.cz
Pane Koláři, byl by jste ochoten, s podporou pronajímatelů, např. s vaším sdružením organizovat demonstraci?
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

majitelka
Jsem majitelka několika bytů s bohužel regulovanými nájemníky. Zvedla jsem jim nájem dle kalkulačky MMR k 1. lednu 2007 - teprve teď prý nesouhlasí s novou výší nájmu. Do konce roku 2006 se ale neozval ani jeden - je tím promlčená lhůta námitky? Jinak prosím, aby se vaše sdružení rozhodně co nejrychleji spojilo s HOMRem a OSMD. Máme stejný cíl, i když cesty k němu mohou být různé. Rozhodně neotálejte podat další žalobu k ESLP - nejlépe prostřednictvím pana Mgr. Němce z Prahy - ten má argumenty v malíčku, takže by to mohlo být prospěšné i vašemu sdružení. Jdeme společně proti nezákonnostem tohoto státu, porušování Ústavy a našich lidských práv zaručených v Listině. Musíme už konečně ukončit vykořisťování a parazitizmus bohatých nájemníků na majitelích se zničenými domy, kteří nemají na opravy. To pomůže všem. Děkuji za váš názor.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Joe
Pane Koláři, kolik máte k dnešnímu dni členů?
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Alice N.
Pane Koláři, uvádíte, že se omlouváte za delší dobu příprav. Příprav čeho? Členských kartiček SPTN, nebo konkrétních kroků, které hodlá sdružení na ochranu tržních nájemníků podniknout? Co připravujete na nejbližší období (dejme tomu během roku 2007). Co přesně mi členství v SPTN jako tržnímu nájemníkovi přinese? Platí se nějaké poplatky?
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.


4. Ostatní

Honza S.
Vážený pane Koláři, naprosto s Vámi souhlasím, ale chtěl bych upozornit ještě na jeden úhel pohledu na celou věc: Současná regulace nájmu byla Ústavním soudem shledána jako protiústavní již před řadou let, a přesto naše politiky zřejmě nic nedokáže přinutit sladit zákon s nálezem Ústavního soudu (politici předstírají, že neumí číst). Nový zákon o deregulaci nájmu s právním rozkladem, který upozorňuje na opětovnou neústavnost, prošel oběmi komorami parlamentu a podepsal ho dokonce i prezident. Neměli by být politici, kteří podporují neústavní stav (a to jakýkoliv) zaslouženě potrestáni? Nabízí se kvalifikace zneužití pravomoci veřejného činitele, případně jakási špatná správa cizího majetku (v případě miliardových náhrad majitelům domů)… Pokud náš právní systém neumí tyto politiky potrestat, nemá být přijata nějaká právní norma, která by to umožnila?
A ještě jednu poznámku: V případě odsouzení ČR k náhradám majitelům domů ze státního rozpočtu bude poškozena i další skupina obyvatel, a to ti lidé, kteří bydlí ve svém.
Odpověď Petra Koláře na tento dotaz.

Jak se vám líbily odpovědi Petra Koláře? Získalo Sdružení platičů tržního nájemného vaše sympatie? Vnímáte situaci na trhu nájemního bydlení podobně, nebo máte na věc jiný názor?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 2. 2007 11:29, občan

Tak jsme tu měli "Svaz nebydlících" jako přívěsek majitelů domů a nyní tu máme "platiče tržního nájemného" kteří plní tu samou funkci: "pátou kolonu" organizací majitelů domů., která má jedinou funkci: vytvořit dojem, že někteří majitelé domů nejsou se svými nehoráznostmi sami. JInak ovšem představa že po "deregulace" (co to je?) klesnou ceny nájmů je zcestná: v žádné evropské zemi se to nestalo!!! A asi každý to ví, kromě těch, kteří si nestydaté požadavky musí nějak zdůvodnit: že až budu moci okrádat všechny tak ale některé budu okrádat méně. Naboť podle čísel uveřejněných dnes považuje většina lidí neregulované ceny taxi za krádež: a u bydlení to neplatí?

+51
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

2. 1. 2007 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

Od Nového roku mohou majitelé bytů s dosud regulovaným nájemným svým nájemníkům zvýšit nájemné v průměru až o 20 %. Umožňuje jim to zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Co deregulace... celý článek

Platíme tržní nájemné, proč máme pykat?

20. 12. 2006 | redakce Peníze.CZ

Platíme tržní nájemné, proč máme pykat?

Každý tržní nájemce v České republice platí měsíčně v průměru o zhruba 2 500 Kč víc než by musel, kdyby proběhla deregulace, ročně tedy zaplatíme o 10,5 miliardy Kč navíc. Pokud stát... celý článek

Deregulace nájemného v praktických otázkách a odpovědích

21. 7. 2006 | Kateřina Boušová | 6 komentářů

Deregulace nájemného v praktických otázkách a odpovědích

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém týdnu uspořádalo setkání s veřejností na téma deregulace nájemného a my byli při tom. Úředníci odpovídali na dotazy nájemníků i majitelů bytů,... celý článek

Pronájem bytu nese rizika

12. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 12 komentářů

Pronájem bytu nese rizika

Vlastníte byt a chcete svoji investici zhodnotit pronájmem? Vězte, že zákon i po novele stále více chrání nájemce a pronajímatel má hlavní oporu v dobře napsané nájemní smlouvě. Poradíme... celý článek

Lidé v ČR byty vlastnit neumějí, říká Jiří Pácal

21. 4. 2004 | Martin Zika | 11 komentářů

Lidé v ČR byty vlastnit neumějí, říká Jiří Pácal

Před týdnem jste mohli Jiřímu Pácalovi pokládat dotazy z oblasti nemovitostí, financování bydlení či se ptát na problematiku Společenství vlastníků jednotek. Dnes si můžete přečíst,... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.