Nájemné neurčují majitelé, říká Šimeček

Nájemné neurčují majitelé, říká Šimeček
Předsedy Občanského sdružení majitelů domů jste se ptali na to, kam vzroste nájemné v bytech, kde je dosud zmraženo. Nájemné podle něj určuje zásadně trh a ne majitelé, proto jsou obavy o dramatické nárůsty liché. Přečtěte si jeho další odpovědi.

Minulý týden jste měli možnost položit otázky předsedovi Občanského sdružení majitelů domů Tomislavu Šimečkovi. Dotazů jste kladli nezvykle málo, z čehož usuzujeme, že OSMD není pro naší čtenářskou obec příliš kontroverzní.

David
Asi před více než dvěma lety jsem napsal do Fóra OSMD názor, že předsednictvo OSMD by nemělo jen tak nečinně sedět a pěstovat si docela dobrý business z vybírání členských příspěvků a přijímání státních dotací a že by mělo zorganizovat žalobu na Český stát u Evropského soudu kvůli nezákonné regulaci nájemného. Tento můj názor byl během jednoho dne vymazán. Můžete mi vysvětlit skutečný postoj OSMD a proč přenechalo v této akci iniciativu sdružení HOMR a p. Giormanimu a kde leží skutečný zájem představitelů OSMD nějakým způsobem se snažit vládu tohoto státu donutit, aby respektovala ÚS i ústavu této republiky?

Jirka
Mohl byste k tomu vysvětlit, proč maže OSMD názory ze své stránky? Pokud je to pravda, tak jste výrazně klesli. Chcete nakládat svobodně s majetkem, ale neumíte svobodně nakládat ani s obyčejnými názory v diskuzi...

foto Tomislav Šimeček: Davide, pokud někdo o druhém tvrdí, že dělá něco, co není pravda, není to názor v diskusi, ale pomluva. Takže správní rada OSMD rozhodně nečinně neseděla a nesedí, ale pracuje. Nikdo by dnes nemohl jít k soudu do Štrasburku, kdyby OSMD kvalitně nepřipravilo tři žaloby k Ústavnímu soudu tak, že Ústavní soud mohl rozhodnout tak, jak rozhodl. K tomu ale bylo potřeba seriozně a nikoliv nabubřele argumentovat, aby Vás mohli podpořit poslanci a senátoři. Správní rada OSMD vždy pracovala a dosud pracuje bez nároku na honorář, takže všechny prostředky jsou používány jen ve prospěch členů. Jestli pan Giormani připravil žalobu do Štrasburku rychleji za 5 tisíc Kč od každého ze sta stěžovatelů neznamená to, že ji připravil stejně kvalitně jak to v rámci členství zdarma dělá OSMD pro asi 2 000 svých členů. Aby vaše názory byly brány vážně budete se muset naučit odlišovat vaše názory od pomluv.

ZIL
Dobrý den, pane Šimečku, mohl byste mi, prosím, pronajmout nějakou věc ze svého majetku? Stačilo by tak za 1 - 1,5 mil. Kč, dejme tomu za nájemné 800 Kč měsíčně. Nevadilo by Vám, pokud bych Vám to nikdy nevrátil, ani neudržoval, neopravoval a nedostal byste to zpět ani po mé smrti ? Díky za odpověď.

TS: To byste musel být zadobře s minulým režimem a dostat dekret na můj byt, pak bych vám to sice nechtěl pronajmout, ale musel bych.

ZAK
Dobrý den, jaký máte názor na soudruha Křečka? Myslíte si, že věří tomu, co říká? Nebo souhlasíte s mojí domněnkou, že je to jenom jeho politická póza, která mu dobře sype?

TS: Myslím si že Vaše domněnka je správná. Navíc, pokud si myslí to co hlásá, pak bydlení opravdu vůbec nerozumí, ale dobře mu to vynáší.

Andrejka II.
Jak zaručíte, že si nechcete jen nahrabat? Mám dojem, že dnešní ceny na trhu jsou hamižné, díky deformaci a regulaci, a vy se k nim chcete připojit. Děkuji za protiargumenty.

TS: Dojmy jsou jedna věc a skutečnost druhá. Tržní nájmy vždy budou přibližně rovny cca 7 % z tržní ceny bytu ročně, tak jak je to všude ve světě. Až budou nižší úrokové míry hypotečních úvěrů, budou trochu nižší i nájmy. Ceny nemovitostí a tedy i nájmy budou vždy hlavně záviset na lokalitě. Tržní nájmy v severních Čechách jsou již dnes až 5x nižší než v Praze.

ZIL
Znáte jediný důvod, proč by si neměli chtít majitelé domů nahrabat ? Nechápu, proč by snahu nahrabat si, měli ospravedlňovat. Nechcete si náhodou nahrabat Vy, pokud platíte v nájemním bytě zlomek ceny tržního nájemného ? :-)

TS: Nemáte pravdu, je v tom přece jen podstatný rozdíl. Pokud někdo užívá cizí věc (byt) proti vůli vlastníka je to obecně považováno za krádež. Pokud někdo jinému pronajme věc za nájemné je to pronájem a výše nájmu musí oběma stranám vyhovovat. Jinak by si lidé nemohli půjčovat od bank peníze na úvěr, kdyby v tom bylo něco špatného.

xyz2
Dobrý den pane Šimečku. Vy, restituenti, jste dostali od státu to, co Vám kdysi sebral. Takže pořizovací náklady jste neměli, přestože právo ano. Takže dnes nemůžete započítávat náklady na pořízení stavby do svých cen. To jest nájemné někde kolem prosté reprodukce, tedy na úrovni cca 4 %, jak OSMD prozaicky vyjádřilo v textu. Nebo se pletu?

TS: Vaše argumentace se mi velice líbí. To znamená, že kdybych Vám ukradl Vaše auto a ono se na to přišlo a policie Vám ho vrátila, neměl byste s tím vrácením také žádné pořizovací náklady a já bych ho mohl dál používat s tím, že bych Vám platil jen údržbu, zatímco kdybych si ho půjčil od majitele, kterému bych ho předem neukradl musel bych mu platit i nájemné, které by zahrnovalo kromě nákladů prosté reprodukce i návratnost pořizovacích nákladů tj. vlastní nájemné. Stejně tak jako Vy, když si půjčíte peníze od banky, musíte kromě toho, že peníze musíte jednou vrátit platit i úrok z úvěru, kterým vlastně platíte bance nájem z peněz, které Vám půjčila a nemůžete se ptát, kde banka ty peníze vzala. My restituenti jsme nic od státu nedostali, jen nám byl náš ukradený majetek vrácen.

Iniciovali jsme zákon o příspěvku na nájemné

zfort@koop.cz
Lze chápat problém i tak, že byty s dosud regulovaným nájemným mohou dosáhnout nájemného odpovídajícímu stávajícímu trhu
a) skokem (soud v rámci EU) nebo
b) postupně (připravovaná, bohužel dlouho, čeká legislativa).
Jste zastánce asi varianty a) a sociálních problémů souvisejících s bydlením se nebojíte?

TS: Prvním krokem musí být přijetí zákona o sociálním příspěvku na nájemné. Pak je výhodné přejít na zcela tržní nájemné co nejrychleji. V NDR to trvalo necelých 5 let. Pozitivní dopady deregulace se projeví teprve po jejím dokončení.

Jan Hulmák
Dobrý den pane předsedo, zajímalo by mě, jestli má OSMD nějakou celkovou bytovou koncepci. To znamená například jak řešit problémy lidí, kteří po případné deregulaci na bydleni mít nebudou. Nebo vás proste zajímá "jen" růst cen nájemného? Dik, JH.

TS: Prvním krokem, který jsme iniciovali a dovedli do stadia podání návrhu zákona do parlamentu, byl zákon o příspěvku na nájemné. Bohužel bohatí regulovaní nájemníci v čele s panem poslancem Křečkem jej odmítají, poněvadž by se již nemohli schovávat za chudé babičky. Podívejte se jaké jsou tržní nájmy po celé republice. Tržní nájmy nejsou to, co bychom chtěli, ale to co nám určuje trh.

Jirka
Jistě není dobře, že sociální politiku dnes musejí financovat majitelé domů. Kdo by ji podle vás a z čeho ale financovat měl? Obce, přímo stát, charity, nebo snad nikdo? A kolik deregulovaných by podle Vás bez pomoci neuneslo tíhu nových nájmů?

Hlasujte v naší anketě a vyjádřete svůj názor na hlavní hráče ve hře o nájemné.
Stanislav Křeček, předseda Sdružení nájemníků na vaše dotazy odpovídal v článcích Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček a Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček II.
TS: Tohle je velice dobrá otázka. Ekonomická analýza prostředků potřebných na sociální příspěvek na nájemné při deregulaci na tržní úroveň by si vyžádala ze státního rozpočtu asi 6,5 miliard Kč. Ministerstvo financí však odhaduje, že by to přineslo růst HDP o 2,4 % (asi 40 miliard Kč) pokles nezaměstnanosti o asi 2 %, to je úspora na sociálních dávkách, zdravotním a sociálním pojištění asi 12 miliard Kč. Zdanění černého trhu bydlení (asi 5 miliard Kč) a z dnešních státních výdajů na "bydlení" by mohlo být nejméně 20 miliard převedeno do příspěvků na nájemné. Má to ale háček, významní členové parlamentu, senátu, četní úředníci ministerstev a další regulovaní nájemníci by přišli o subvence, které dnes formou regulace nájemného dostávají.

Martin Sedláček
Dobrý den pane doktore. Velmi by mě zajímalo, jakou koncepci má OSMD v případě ochrany nájemníka. Jistě nepočítá s absolutní liberalizací, aby se mohlo nájemníků zbavit kdykoliv. Dovedu si představit možnost dohodnout se ve smlouvě, ale pokud k dohodě nedojde, tak by mělo zákonně platit co?

TS: Nájemní vztah je něco trochu jako manželství, Nemá smysl udržovat takový vztah trvale (déle než rok), když se strany nemohou dohodnout na vzájemné přijatelných podmínkách. Liberalizací trhu se ale dosáhne dostatečná nabídka bytů (máme jich v přepočtu na 1 000 obyvatel víc než většina evropských států, 425 + 30) za rovnovážné nájemné doprovázená systematickou snahou pronajimatelů získat solventního nájemníka právě do svého domu. Nájemník se stane pánem na trhu bydlení a bude to on, kdo si bude vybírat kde bude bydlet. Stát, který podepsal protokol o sociálních právech se kromě práva na práci a dalších zavázal v rámci práva na bydlení pomoci finančně sociálně potřebným k tomu, aby dosáhli jako solventní zákazníci alespoň na minimální standard důstojného bydlení pomocí příspěvku na nájemné. Je také možné, že část péče o sociální ale i nepřizpůsobivé složky obyvatelstva budou nuceny převzít obce. Zákon o příspěvku na nájemné, který již leží v parlamentu a na kterém jsme spolupracovali, zajišťuje všem rodinám, že na přiměřené bydlení nebudou muset platit více než 15 % svých disponibilních příjmů, za mnohem méně peněz ze státního rozpočtu jim dá podstatně větší existenční jistotu.

Stav před a po deregulaci

Jajda
Můžete prosím nějak podrobněji (v rámci možností) popsat, jak podle Vás bude vypadat tržní nájemné po republice? Pokud nebude existovat regulace...
Dejme tomu za 25 m a 70 m byt různě po Praze a různě po republice. Děkuji.

TS: O výši tržního nájemného rozhodují v podstatě sami nájemníci. Srovnávají cenu, kterou by museli zaplatit, kdyby si byt koupili a udržovali si ho nebo když si byt pronajmou a bude jim ho udržovat pronajimatel. Výše nájemného je tedy dána výhradně tržní cenou bytu. V obou případech budou muset vždy platit náklady prosté reprodukce, ale v případě nájmu budou navíc platit vlastní nájemné. Zatím co v případě koupě budou muset sehnat peníze na koupi celého bytu a patrně zaplatí hypoteční bance asi o 60 – 70 % víc, než je dnešní cena bytu, pokud si na koupi půjčí od banky. Náklady prosté reprodukce jsou asi 2,7 % z reprodukční pořizovací ceny bytu a vlastní nájemné je asi 5 % z tržní ceny bytu. Jelikož reprodukční pořizovací ceny bytů jsou vesměs podstatně vyšší než tržní ceny vychází nájemné jako % z tržní ceny bytu vyšší v lokalitách s nízkými tržními cenami (10 %) a nižší v lokalitách s vysokou tržní cenou bytů (6,5 %). Za byt v Chomutově v ceně 250 000 Kč zaplatíte asi 30 Kč/m 2 /měsíc, zatím co za obdobný byt v Brně v ceně 1 000 000 Kč zaplatíte asi 100 - 110 Kč/m 2 /měsíc. V Praze Vás obdobný byt přijde na 1 800 000 Kč a nájem bude asi 150 Kč/m 2 /měsíc.

Svatoslav Sysel
Z čeho doplácejí majitelé na údržbu - prostou reprodukci domů, kde je příliš regulovaných nájemníků? Díky za odpověď.

TS: Pokud mají jen regulované nájemníky a jsou realisti v tom, že vládnoucí křečkové deregulaci nájemného nepřipustí, zanedbávají údržbu aby měli alespoň nějaký výnos z nuceného pronájmu svého majetku. Pokud mají již část nájemníků, kteří platí obvyklé nájemné, musí se starat o jejich spokojenost a musí tedy část výnosu, nebo celý výnos investovat na rekonstrukci bytů, ale i domů, které svobodně pronajímají. Jsou i tací, a není jich málo, kteří na údržbu svých nemovitostí používají i prostředky, které vydělají jinak.

frog001
Mohu se Vás prosím zeptat, čemu podle vás může žaloba u ESPL pomoci a jaký vlastně může být verdikt soudu? Bude závazný pro stát? Čeho se OSMD domáhá?

TS: Velmi dobrá otázka. Jak víte Ústavní soud již třikrát jasně řekl vládě, že regulovat nájemné tak asociálně, kdy největší prospěch z regulace mají bohatí nájemníci a regulovat pod náklady prosté reprodukce je nepřípustné a v rozporu s listinou základních práv a svobod. Vláda ale vždy opětovně připravila nový předpis, který tyto nálezy ignoroval. Poslední ukázkou je připravovaný návrh zákona dnešním premiérem Paroubkem, který má opět na dalších 6 let udržet nájemné hluboko pod tržní úrovní. Evropský soud pro lidská práva a jeho rozhodnutí jsou však závazná pro vlády všech zemí EU a Evropská komise dohlíží na jejich dodržování. Soud sice nemůže poslat naši vládu do žaláře, ale může jí uložit pokutu natolik citelnou, že bude vláda před veřejností těžko obhajovat udržování tohoto pro bohaté nájemníky velice výhodného protiústavního stavu ve světle pokut, které bude muset platit a kompenzovat poškozené za ztráty, které způsobila, místo aby konečně přijala zákon o příspěvku na nájemné pro sociálně potřebné a uvolnila regulaci nájemného.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Jak hodntíte názory Tomislava Šimečka a jak činnost OSMD? Změnil váš rozhovor nějak názor na OSMD a jakým směrem?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Ptejte se Tomislava Šimečka!

27. 4. 2005 | Jiří Šedivý

Ptejte se Tomislava Šimečka!

Po zástupci nájemníků můžete vyzpovídat také předsedu Občanského sdružení majitelů domů Tomislava Šimečka. Chtějí majitelé větší zisky a "kašlou" na nájemníky, zejména na ty sociálně... celý článek

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček II.

31. 3. 2005 | Jiří Šedivý

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček II.

V dnešním dokončení rozhovoru s předsedou Sdružení nájemníků se můžete dočíst o jeho názorech na povinnosti státu. Například majitelé domů podle něj získali nemovitosti s nájemníky... celý článek

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček

30. 3. 2005 | Jiří Šedivý

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček

Jste zvědaví, jak se Stanislav Křeček vypořádal s vašimi otázkami? Zajímá vás, v jakém bytě bydlí a za kolik? Ptali jste se na všechno možné, také na jeho spánek, ceny nájmů a financování... celý článek

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

27. 1. 2005 | Jiří Šedivý

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

To, že je současná podoba regulace nájmů brzdou normálního fungování hospodářství a společnosti v naší zemi, už dnes přiznává kdekdo, dokonce i Sdružení nájemníků. Situace v ČR ovšem... celý článek

Skutečné a oprávněné nájemné: málo známé veličiny

1. 12. 2004 | Jiří Šedivý

Skutečné a oprávněné nájemné: málo známé veličiny

Názory dvou odborníků směřují k deregulaci nájemného. Argumenty jsou nejen ekonomické, ale dokonce i sociální a poukazují na to, jak dnešní bytová situace nekopíruje základní zásady... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.