Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček II.

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček II.
V dnešním dokončení rozhovoru s předsedou Sdružení nájemníků se můžete dočíst o jeho názorech na povinnosti státu. Například majitelé domů podle něj získali nemovitosti s nájemníky dobrovolně a věděli, do čeho jdou.

Pokračujeme v rozhovoru se Stanislavem Křečkem. Včera jste se mimo jiné dočetli o jeho bytu, nájemném a deregulaci. Dnes se věnujeme také velmi konkrétním dotazům našich čtenářů, družstevnímu bydlení a rozhodnutím soudů. Přečtěte si, jak s nimi předseda SON naložil tentokrát.

Jirka
Vážený pane doktore, asi na Vašem přesvědčení nic nezměním, přesto to zkusím:
1) Uvádíte, že v současné době není prostor pro vyplácení sociálních dávek na bydlení těm, kteří na nájemné nedosáhnou. Považujete pak za správné a matematicky možné, aby tyto dávky de facto platili svým nájemníkům majitelé bytů ve formě odpuštění části nájemného vzhledem k regulaci? Považujete jako právník za spravedlivé, aby majitelé byli za správu majetku odměňováni podle toho, kolik jim zcela cizích lidí nemá mnohdy vlastní vinou na bydlení?
2) Regulace znamená, že ani movitější nájemníci si nemohou dopřát lepší nájemné bydlení, neboť majitel takové za regulované nájemné nevytvoří, resp. dlouhodobě jeho úroveň neudrží. Nemá-li majitel příležitost vydělat dostatečně na bohatších nájemnících, zatíží svými náklady o to více chudší nájemníky. Jinými slovy, využije strop daný regulací. Ani ten mnohdy nestačí na pokrytí nákladů a splácení úvěru. Nemovitost pak může jen chátrat. Myslíte si skutečně, že regulace v tomto světle znamená zajištění bydlení? Domnívám se, že rozpadající se dům regulace nájmů nezachrání. Mimo to, brání vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, což nahrává zejména těm horším majitelům bytů.
3) Cena údržby a modernizace bytů je mimo jiné závislá také na ceně práce dodavatelů, výrobců stavebních materiálů atd. Nemyslíte, že regulací mezd zdola (minimální mzda) vláda tuto situaci zhoršuje?
4) Domnívám se, že očekávání deregulace nájmů je v případě mnoha majitelů bytů důvodem, proč byty drží, ačkoli je tato činnost pro ně momentálně ztrátová. V tržním prostředí by tato motivace padla a udrželi by se pouze ti, kteří dokážou svoji nemovitost spravovat ekonomicky. Ti neúspěšní by již neměli výmluvu pro svoji neschopnost udržet majetek v dobrém stavu a obsazenost bytů. Byli by pak nuceni byty prodat lepším majitelům (správcům). Obavy z přehnaného růstu nájmů jsou liché, neboť ten brání obsazenosti bytů. A majitel poloprázdného činžáku stěží majetek udrží. Nájmy by pak mohly být jedině úměrné kvalitě bydlení a tím zájmu o bydlení u konkrétního majitele.

foto Stanislav Křeček: 1) Majitelé domů nájemcům nic neplatí, jenom mají nižší zisk, než chtějí, takových kategorií podnikatelů je však celá řada. Žádní cizí lidé v jejich domech nebydlí, bydlí tam nájemci, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu.
2) Vaše tvrzení, že nájemné nestačí na údržbu domu, není podepřeno žádnými relevantními čísly.
3) Souhlasím s Vámi, že zvyšování cen energií zužuje prostor pro zvyšování nájemného, neboť při současném zvyšování těchto cen i nájemného by náklady na bydlení nebyly zaplatitelné. Minimální mzda má jiný smysl, totiž to, aby zaměstnavatelé nezvyšovali své zisky na úkor mezd zaměstnanců.
4) Vaše názory nevycházejí z reálné znalosti situace, obavy z přehnaného růstu nájemného jsou potvrzeny Vašimi názory uvedenými v bodě 2 Vašeho dotazu. Majitelé by totiž vždy zvýšili cenu na maximum možného, což by pro mnoho lidi znamenalo sociální katastrofu.


Josef Trtek
Dobrý den pane Křečku, dovolil bych si Vám položit dvě otázky, které mě dnes v souvislosti s Vaším článkem zaujaly.
1) domníváte se Vy osobně,že problém výrazných rozdílů mezi regulovaným a uvolněným nájemným je v celém Česku, či spíše jen v určitých lokalitách ( Praha, příp. Brno, Karlovy Vary ap. ) ?
Z vlastní zkušenosti vím, že není problém si pronajmout deregulovaný byt na nějakém okresním městě do 3 000, není to 3+1, nemá 100 m čtverečních, nejsou vidět Hradčany, ale pokud byla z Vaší strany řeč o sociálnosti a nároku na bydlení, tak ta je tímto splněna.
Vždyť vláda také nabádá občany, aby se stěhovali za prací, tak proč nepřinutit méně majetné ke stěhování do finančně únosnějších podmínek, např. penze se dá opravdu pobírat i prožívat mimo město.
Pokud byste chtěl oponovat ze každý má právo zemřít tam kde celý život žil, souhlasím, ale musí na to mít vlastní prostředky.
2) Jak si vysvětlujete dnešní situaci, především ve městech s vysokými školami a nedostatečnou ubytovací kapacitou kolejí, kde se rozjely tzv. podnájmy místností. Člověk nabízející volný pokoj je ve velké míře důchodce,ale to je jedno může se jednat o kohokoli ( nejsem vysazený proti důchodcům ) tento člověk platí regul. činži za celý byt o 90metrech částkou cca 2 500 a od studentíka se neštítí požadovat za jeden pokojík a to ještě s podmínkou odjezdu na víkend 3-4 tisíce a to je ještě nedaní!!! Co jste konkrétně udělal, či v krátké době uděláte proti takovým vyžírkám které parazitují na současném stavu???
Dle mého osobitého názoru nemůže být ani řeč o tom aby stát doplácel lidem na bydlení, jsem mladý člověk, vydělávám průměrnou mzdu v naší zemi, pracuji 7 let. Pořídil jsem si starší domek na vesnici, k vašemu postoji bych se rád zeptal zdali se uvažuje i o regulovaných cenách řemeslnných prací a staveb. materiálu, ( ne to berte prosím z nadsázkou ), ale na to abych si pořídil bydlení jsem se musel vzdát touhy po cestování ( dodnes je pro mne dovolená u moře luxus ) musím se spokojit s veřejnou dopravou ( vlastní os. automobil je pro mne luxus ), ale bydlím a nestěžuji si !!!!! Děkuji předem za vaši odpověď

SK: 1) Podle představ majitelů domů žádné nájmy nikde v republice nejsou v pořádku, všude by se měly podstatně zvyšovat, resp. stát by jim měl poskytovat nějaké odškodnění. Přestože cihla stojí ve všech obcích republiky v podstatě stejně, tvrdí majitelé, že na rekonstrukci domu ve Znojmě potřebují 2 600 Kč za šedesátimetrový byt, kdežto v Praze 9 800 Kč. Stěhování za prací nemá s problematikou bydlení mnoho společného, v Evropě se lidé příliš nestěhují za prací a žádné opatření v bydlení tuto situaci nikde nezměnilo a nezmění.
2) Podle mne by bylo vhodné, kdyby lidem, kteří zůstali sami ve velkých bytech, bylo umožněno přijímat do bytu podnájemce, např. studenty, čímž by se situace na kolejích velmi zlepšila. Samozřejmě by to chtělo zákonné ošetření, jako tomu bylo za 1. republiky, aby nájemci bytů nezneužívali potřebu lidí bydlet k nepřiměřeným požadavkům. Náš právní řád ovšem to, co bylo dříve samozřejmé, totiž přijímání podnájemníků do bytu, brání a tak situaci jen zhoršuje. Problémy, o kterých jinak píšete, jsou dnes řešitelné, a já konkrétně jako advokát zastupuji před soudy majitele domů, kteří se takovým praktikám nájemců brání výpovědí.

Majitelé bytů nejsou poškozováni

jan.martinek@gmail.com
Pane doktore, často na majitele domů vytahujete srovnání, že družstevníkům stačí na údržbu tolik a tolik Kč/m. Uvědomujete si ale, že družstevníci de facto spoluvlastní nemovitost, zatímco nájemník má byt pouze půjčený - tedy musí zaplatit jak opravy, tak nějakou rentu za to, že používá majetek někoho jiného? Kdokoliv si dnes koupí na trhu družstevní byt či byt v nové výstavbě, bude v Praze platit 2x tolik na poplatcích a to ve svém, než platí regulovčík - bydlící v cizím!!!

SK: Nemyslím, že situace je taková, jak píšete. Většina družstevníků si pořídila družstevní bydlení s výraznou pomocí státu a nyní platí částky, které jsou podstatně nižší, než je regulované nájemné. Znám dobře platby v družstevních bytech v Praze a ujišťuji Vás, že platí ani ne polovinu toho, co za byt platím já.

Jirka
Radíte pronajímatelům prodat byty. Nemyslíte, že ti, kteří je od nich koupí, se dostanou do stejné situace? V čem vidíte výhodu tohoto řešení?

SK: Již Ústavní soud ve svém známém nálezu, kterým zrušil vyhl. č. 176/1993Sb. vyslovil názor, že regulace nájemného nebrání v podnikání, neboť každý se může svobodně rozhodnout, zda za současné regulace podnikat bude nebo nebude. Obecně je totiž rozšířen omyl(přečtěte si dotazy na této stránce), že nájemné musí být za všech okolností ziskové a každý dům musí uživit svého majitele. Tak tomu jinde za normálních tržních poměrů není a mnozí majitelé domů by za své zdevastované byty dostali ještě nižší nájemné, než je tomu dnes.

Anonym
Vážený pane, zajímal by mě Váš názor na současnou kampaň majitelů domů v souvislosti s rozsudkem ESLP. Po jeho přečtení jsem toho názoru, že tento soud rozhodl o tom, že státní regulace ceny nesmí vlastníkům působit ztrátu. Znamená to, že státem stanovená cena nesmí být nižší, než jsou náklady vynaložené pronajímatelem na údržbu. Naproti tomu to neznamená, že nájemce je povinen platit za užívání cizího majetku náklady, které má hradit vlastník tzn. náklady obnovy domu, po léta zanedbávaného. Pokud pronajímatel prokáže, že do domu na náklady údržby (ne obnovy!!!) vynaložil tolik a tolik a z nájemného získal méně, mohl by žádat - nejprve u českých soudů - náhradu škody. Stejně to proběhne v Polsku, neboť žalobkyně neprokazovala své náklady, ale požadovala rozdíl mezi regulovanou cenou a jakousi "tržní" cenou. Stejný postup volí i naši žalobci. O svých nákladech nechtějí říci nic, ale chtějí od státu rozdíl mezi regulovanou a pseudotržní cenou. Podle mne nemohou uspět. Proto je nyní stát zastrašován, aby tento neoprávněný nárok zaplatil cestou nového zákona o nájemném.
Rovněž vzbuzuje údiv prohlášení Ministerstva spravedlnosti, že bude vypracovávat stanovisko k žalobě!!!! Jak je to možné, vždyť jde o cenový problém, náležející Ministerstvu financí, které zřejmě také jediné rozsudku rozumí a může mu čelit s téměř 100% úspěšností!!!
Rád bych od Vás slyšel jak názor na rozsudek ESLP, který podle mne dává státu právo regulovat zisk pronajímatele až na O ! Staví se tak i proti rozsudkům našeho Ústavního soudu, který se náklady pronajímatelů nikdy nezabýval!!! Argumentaci Ministerstva financí, že nájemné umožňuje vytvářet zisk, hodil do koše. Ani ji nezmínil !! Řřešil vždy jen pronajímatelův problém, jak maximalizovat zisk.
Zajímá mne také, jak Vy osobně se zasadíte o to, aby se s občany tohoto státu nesahrála ona ohavná hra dokonce. Jinak se tento stát přičiněním cizinců a za účinné podpory některých (řekl bych většiny) našich politiků ocitneme v pasti.

SK: Vážený pane, stanovisko k žalobě majitelů domů je obtížné jakkoliv sdělovat, protože žalobu neznáme. Na pořadu Sněmovny je zařazen bod vyjádření předsedy vlády k této problematice, takže se budete moci se stanoviskem vlády seznámit. Mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj došlo k dohodě spočívající v tom, že problematiku bydlení včetně nájemného bude zajišťovat prioritně za pomoci MMR. Rozhodně nedopustíme, aby argumentace MF ohledně schopnosti nájemného platit náklady na údržbu nebyla do vyjádření České republiky využita. Z toho mít obavu rozhodně nemusíte.

Dotazy na úzce konkrétní problém

Josef
Bydlíme v domě o 10 bytových jednotkách, jehož majitelem je město. Jelikož je tento dům v dost špatném stavu, rozhodlo se město jej odprodat. Zajímalo by mě, zda nám může nový majitel hned zvednout nájemné a co můžeme dělat v případě, že se nový majitel rozhodne byty rekonstruovat.

SK: Zásadně platí, že při změně vlastníka nemovitosti se nájemní smlouvy nemění, neboť nový vlastník nemovitosti vstupuje do práv a povinností původního vlastníka. Nájemní smlouvu lze rušit jen dohodou, nebo výpovědí, takže ani uzavřením nové nájemní smlouvy(třeba v omylu) se původní nájemní smlouva neruší.

Lukáš
Chtěl bych vás požádat o radu. V rámci restitucí jsem po svém dědovi získal rodinný dům s dvěma obsazenými byty (tzn. za regulované nájemné). Ze získaného nájemného hradím jen nejnutnější opravy (část fasády, nátěry, havarijní oprava střešní krytiny, kanalizace apod.). Regulované nájemné jsem v minulých letech zvyšoval o maximální možnou částku, nyní činí celkem cca 16 000 Kč/rok. Na údržbu a rekonstrukci domu jsem však dosud vydal více prostředků a to přesto, že opravy tohoto domu pro bydlení cizích lidí provádím svépomocí ve dnech své dovolené a víkendech sám. Více finančních prostředků na zajištění oprav dodavatelsky prostě nemám. Stále však nevím z čeho budu hradit novou střechu a kompletní rekonstrukci topení!
Úvěr na opravu domu mi při této výši nájemného žádná banka nechce poskytnout, navíc bych neměl čím tento úvěr zajistit vzhledem k jeho současnému stavu (výši tržního odhadu). Mohl byste mi poradit nějaký dotační program, či zdroj nejlépe nenávratné půjčky pro tyto opravy? Předpokládaná investice 420 000 z tohoto nájemného uhradit prostě nelze. Potřeba rekonstrukce je navíc opravdu velmi akutní!
Mám rodinu, dvě malé děti. Své bydleni jsem vyřešil nedávno koupí malého domku na venkově, měsíčně splácíme cca 8 000 Kč. Mj. na pořízení svého bydleni jsem žádný státní program využít nemohl, protože jsem vždy nesplňoval podmínku nevlastnit nemovitost k bydlení (přestože ve zděděném domě bydlet nemohu)!
Děkuji vám za každou radu.

SK: Vážený pane, opravdu nevím, odkud berete názor, že je povinností státu nebo dokonce nájemců bytů postarat se Vám o opravu Vašeho domu. Kdyby u nás existovalo normální tržní prostředí (nikoliv netržní prostředí deformované nedostatkem), pak by možná ve Vašem domě žádný nájemce nebydlel, neboť by si mohl vybrat bydlení v domě, který je opraven a žádné problémy nemá, anebo by se do domu nastěhoval ten, kdo potřebuje platit nízké částky. Tak jako tak představa, že nájemci musí zajistit vždy opravu domu svými platbami, je nesmyslná.

horak@finance-poradce.cz
Pane doktore, nevím proč diskriminujete lidi - vlastníky, kteří často pracují 12 hodin denně, berou si hypotéční úvěry a zadlužují se na 20 let - oproti lidem, kteří za dobu aktivního věku nebyli ochotni slevit ze svých spotřebních nároků a dnes si hrají na sociální případy. Bydlení je prioritní potřebou každého člověka, ale proč mám dotovat já jako vlastník nemovitosti s nájemníkem, který má dva dospělé syny - všichni vydělávají a platí regulovaný nájem 1 750 Kč měsíčně z bytu o výměře 70 m 2 /do roku 2002 107 m 2 /bez ochoty přispívat na opravy a údržbu. Za úvěr ve výši 1 100 000 Kč na rekonstrukci této nemovitosti platím 9 100 Kč měsíčně hypotéku - z které jsem mimo jiné financoval i výměnu oken,rekonstrukci vody,odpadů a plynu v uvedeném bytě a zateplení fasády.Obhajuje se nájemní smlouvou z roku 1998 a odmítá převzít na poště doporučené dopisy a cokoli podepsat a brání se právě Vašimi bláboly o regulaci nájmů.
I důchodci ,kteří argumentují,že 80 % příjmů vynakládají na bydlení si mohou změnit bydliště do levnějších okrajových čtvrtí ,vesnic a podobně když navíc pominu že mají své děti,vnoučata ,kteří jim mohou a mají daleko více morální povinnost jim pomoci než cizí člověk - majitel domu,bytu.
Obec , kde bydlím prodávala byty do osobního vlastnictví za ceny okolo 60 000-80 000 Kč a dnes celá řada z těch,kteří si tyto byty koupili,se nestydí jej prodat a nastěhovat se do domu sociální péče - a hrát si na sociální případy/bohužel mezi nimi jsou i představitelé státní správy - byť v důchodovém věku řídící školský úřad/Potom se nemohu divit,že s těmito "vzory" se buduje prosperující společnost velmi složitě.Váš systém obhajoby regulace nájmů je protispolečenský a vede převážnou část společnosti k pohodlnosti ,lenosti a zříkání se odpovědnosti za řešení vlastní bytové potřeby - jednoduše ji přenese v tomto případě na vlastníka nemovitosti.
otázka: je v pořádku když v mém domě je regulovaný nájem 1 750 Kč a neregulovaný - tržní,který si pronajal ženatý muž s paní na MD a 1/2 ročním dítětem za 5 000 Kč měsíčně? Podotýkám, byty jsou stejné kategorie a výbavy, cca shodné podlahové plochy
.

SK: Vážený pane, nemusíte dotovat bydlení nájemníka, neboť ať již jste nemovitost získal jakkoliv, věděl jste, že tam je nájemní smlouva uzavřena a s tímto vědomím jste šel do vlastnictví nemovitosti. Stejně tak jste věděl o jejím stavu, či o tom, jaké rekonstrukce bude zapotřebí. Platí nájemní smlouvy nejen z roku 1998, ale i podstatně starší, neboť smlouvy lze v civilizovaném světě měnit jen vůlí obou stran. Pokud jde o Váš návrh na řešení problematiky důchodců, je natolik asociální, že jej nechci komentovat. Další problémy, o kterých se zmiňujete, jsou současnými zákony řešitelné.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Jak hodnotíte odpovědi dr. Křečka? Prospívá vývoji bytové problematiky, nebo spíše naopak? Máte nějaké zkušenosti ze SON? Z jaké pozice to bylo? Čekali jste něco jiného? Co? Koho byste rádi uvítali v rozhovorech někdy v budoucnu?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-77
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 4. 2005 15:53, M.K.

Úplně mne přešla chuť žít v této zemi, které vládnou tak asociální socialisti.

+26
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 3. 2005 17:16

Je to ztrata casu vubec cist, co pan demagog-poslanec-hlodavec-advo kat
v jedne osobe vyplodil. Uz snad nadesel cas, kdy se i se svym masinfirou budou muset uklidit tam, kam patri.

-26
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček

30. 3. 2005 | Jiří Šedivý

Problematice příliš nerozumíte, vzkazuje Křeček

Jste zvědaví, jak se Stanislav Křeček vypořádal s vašimi otázkami? Zajímá vás, v jakém bytě bydlí a za kolik? Ptali jste se na všechno možné, také na jeho spánek, ceny nájmů a financování... celý článek

Ptejte se Stanislava Křečka!

22. 3. 2005 | Jiří Šedivý | 2 komentáře

Ptejte se Stanislava Křečka!

"Chceme zaplatitelné bydlení," říká a oprávněnost požadavku dokládá na příkladu důchodců, kteří vydávají až 80 % svých příjmů na bydlení. V očích nemalé části veřejnosti je znám jako... celý článek

Legislativní posun v oblasti nájemného?

3. 2. 2005 | Jiří Šedivý

Legislativní posun v oblasti nájemného?

Vymizí legislativní díra ve vztazích mezi majiteli bytů a jejich nájemníky? Zákon o nájemném má podobu věcného záměru a připomínkové diskuze. I nájemníkům chybí úprava řady oblastí... celý článek

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

27. 1. 2005 | Jiří Šedivý

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

To, že je současná podoba regulace nájmů brzdou normálního fungování hospodářství a společnosti v naší zemi, už dnes přiznává kdekdo, dokonce i Sdružení nájemníků. Situace v ČR ovšem... celý článek

Skutečné a oprávněné nájemné: málo známé veličiny

1. 12. 2004 | Jiří Šedivý

Skutečné a oprávněné nájemné: málo známé veličiny

Názory dvou odborníků směřují k deregulaci nájemného. Argumenty jsou nejen ekonomické, ale dokonce i sociální a poukazují na to, jak dnešní bytová situace nekopíruje základní zásady... celý článek

Partners Financial Services