Lohmann: uvítal bych rozšiření účelovosti

Lohmann: uvítal bych rozšiření účelovosti
"Výše státní podpory není důvodem, proč lidé čerpají málo úvěrů" nebo "migrační politika mezi spořitelnami by nebyl dobrý krok" či "garantujeme všem našim současným klientům, že poplatky za vedení účtu do roku 2010 nezvýšíme". To jsou odpovědi Guido Lohmanna, ředitele Modré pyramidy, na některé vaše otázky. Jak se vypořádal s těmi ostatními?

Minulý týden jste se mohli ptát Guido Lohmanna na problémy stavebního spoření i na konkrétní záležitosti Modré pyramidy (profil, názory). Jak s porcí přibližně dvaceti otázek naložil si můžete přečíst dnes.

Dobrý den,
na úvod bych chtěl pozdravit všechny čtenáře, poděkovat jim za zájem o stavební spoření, za položené otázky i za to, že se se mnou podělili o informace a zkušenosti. Modrá pyramida prošla v loňském roce celou řadu změn a všechny byly vedeny jediný cílem – spokojenost klientů. Chtěl bych Vás ujistit, že v této cestě budeme pokračovat.

Guido Lohmann
předseda představenstva
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Poplatky?!

Petr E
Dobrý den pane Lohmanne, četl jsem, že MPSS garantuje, že poplatky až do roku 2010 oproti stávající úrovni nezvýší. Jelikož jsem dlouholetým klientem MPSS, tak mám dostatek negativních zkušeností s poplatkovou politikou MPSS v minulosti. Takže se chci zeptat, proč je v aktuálních VOP v článku 27 stale uvedeno že "Úhrady za služby stavební spořitelna zveřejňuje v Sazebníku úhrad" a "Při změně provozních nákladů je stavební spořitelna oprávněna jednostranně změnit výši úhrad za služby"? Proč není ta garance nezvyšování poplatku do roku 2010 zanesena do nových VOP? Jelikož nemám po již dříve zmíněných negativních zkušenostech jediný důvod MPSS cokoliv věřit, chci se také zeptat: Pokud si půjdu uzavřít novou smlouvu, zda mi MPSS výše uvedeny příslib písemně potvrdí jako přílohu smlouvy? Předem dekuji za odpověď

Guido Lohmann: Domnívám se, že klienti Modré pyramidy mohli sami poznat, že Modrá pyramida po mém nástupu v roce 2004 důsledně nastoupila cestu orientace na klienta, cestu transparentnosti a otevřenosti. V tomto směru já osobně chápu veřejný příslib za stejně zavazující, jako slib daný podáním ruky mezi čtyřma očima. Samozřejmě dodržíme vše, co jsme veřejně přislíbili. Sám se o tom budete moci přesvědčit.


Honza
Dobrý den, je vidět, že Vaše spořitelna se snaží jít pozitivní cestou, kéž by Vás následovaly i další finanční společnosti (myslím to v dobrém). Mám na Vás 2 dotazy:
1) Poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění jste jednorázově zavedli, nyní jej přestanete uplatňovat - O.K., bez komentáře.
Avšak jste jej strhávali i u smluv, které za doby trvání přešly na novější verzi VOP (díky zvýšení CČ to byla Vaše podmínka - při té příležitosti zpětně ztratily nárok na úrokové zvýhodnění), případně žádali o úvěr (při té příležitosti rovněž ztratily nárok na úrokové zvýhodnění). Vrátíte v těchto případech tento poplatek, když smlouvy úrokové zvýhodnění již nemají?

GL: Představenstvo Modré pyramidy je hrdé na to, že po pečlivě provedené analýze zahájilo novou poplatkovou politiku. Jsme také hrdí na to, že jsme tak učinili mezi prvními stavebními spořitelnami, aniž bychom čekali na výsledky politických rozhodnutí. Garantujeme všem našim současným klientům, že poplatky za vedení účtu do roku 2010 nezvýšíme a že budou činit stávajících 25 Kč měsíčně. Ve smyslu této absolutní transparentnosti a jistoty odpadá i poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění.

2) V červenci 2003 (před Vašim nástupem do funkce) jste jednorázově vymysleli poplatek za časopis Modrá pyramida ve výši 9,90 Kč za číslo - přitom prodejci lákali na bezplatný klientský časopis. Poplatek jste časem zase zrušili. Budete vracet i tento jednostranný poplatek?
Děkuji.

GL: Tato úhrada nezačala být v praxi nikdy uplatňována. Žádnému klientovi nebyla ani jednou naúčtována. V novém sazebníku úhrad se již tato položka ani neobjevuje.

Tomáš Řehák
Vážený pane Lohmanne, mám celkem tři výtky směrem k Vašemu ústavu, které mne velmi rozlítily v posledních letech:
1) Před rokem či dvěma jste se pokusili zpoplatnit časopis pyramida tak, že ten kdo se aktivně neodhlásil, tomu byl (nebo minimálně v návrhu měl být) účtován poplatek. Co si o tom myslíte?

GL: Již jsem na tuto otázku odpovídal - Tato úhrada nezačala být v praxi nikdy uplatňována. Žádnému klientovi nebyla ani jednou naúčtována.

2) Co si myslíte o zpoplatnění evidence úrokového zvýhodnění? Máte alespoň elementární argument, proč zpoplatňujete tento řádek na výpisu?

GL: Opět jsem již odpovídal – úhrada za evidenci úrokového zvýhodnění je od 1.1. 2005 zrušena.

3) Oč opíráte meziroční nárůst ceny za vedení smlouvy o 25 % (hovořme jen posledním zdražení)? Proč mne účet u Vás stojí více než běžný účet v bance s kvartálními výpisy a nekonečně složitějším servisem? To jste opravdu tak neefektivní?

GL: Chtěl bych vás i touto cestou informovat o tom, že představenstvo Modré pyramidy pod mým vedením rozhodlo, že poplatky za vedení účtu (ať spořícího nebo úvěrového) nebude Modrá pyramida až do roku 2010 zvyšovat a zůstanou i nadále ve výši 25 Kč měsíčně.

Jednu bonusovou otázku: Jak mi rozmluvíte, že Modrá pyramida, jen neparazituje na státní podpoře a zákonném vazalství svých klientů?

GL: Vážený pane Řeháku, mrzí mě tón Vaší otázky a chtěl bych Vám sdělit alespoň pár údajů:
Modrá pyramida poskytuje rozsáhlé poradenství (včetně úvěrového) zdarma a to po celé republice tak, aby tyto služby byly dostupné všem občanům. Zaměřujeme se především na zkvalitňování úvěrového poradenství tak, abychom co nejlépe naplnili hlavní smysl stavebního spoření a abychom pomáhali našim klientům pořídit si či vylepšit vlastní bydlení. O tom, že se nám to v roce 2004 dařilo svědčí fakt, že objem poskytnutých úvěrů vzrostl oproti roku předcházejícímu téměř o 40 % a na bydlení jsme jen v tomto roce klientům půjčili 6,5 mld. Kč. Cestou zkvalitňování naší práce půjdeme i v letošním roce a věříme, že to naši klienti ocení.

Bernard Bolzano
Dobrý den,
1) I díky změně podmínek SS došlo v předminulém roce k nasycení trhu. Je jisté, že se již všichni obchoďáci neuživí, co s nimi bude? O kolik se snížil počet Vašich obchodních zástupců mezi koncem roku 2003 a 2004? Absolutně i relativně prosím.

GL: Od chvíle, kdy jsem se stal předsedou představenstva Modré pyramidy a také začal řídit naši odbytovou síť, klademe zvýšený důraz především na kvalitu poradenství a přiznávám, že z tohoto důvodu několik obchodních zástupců skutečně také odešlo. Nebyli schopni splnit vysoké nároky, které byly na ně kladeny. V současné době budujeme především profesionální úvěrové poradenství a stále potřebujeme kvalitní spolupracovníky. Počet našich obchodních zástupců se výrazně nesnížil.

2) Nabízíte nyní přes své agenty i prodej penzijního pojištění a pojištění. To budou mít všichni Vaši agenti licenci pro podej pojištění, tak jak vyžaduje zákon?

GL: ANO

3) Píšete, že poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění nebude od roku 2005 účtován. To se předpokládám týká všech smluv bez výjimky (?) a co zpětně - vrátíte to klientům, kterým jste (podle mne v rozporu s dobrými mravy) strhli? Ano nebo ne? Prosím jednoznačnou odpověď.

GL: Tady musím znovu zopakovat, že jsme po pečlivé analýze zahájili novou poplatkovou politiku. Učinili jsme tak mezi prvními stavebními spořitelnami, aniž bychom čekali na výsledky politických rozhodnutí. Garantujeme všem našim současným klientům, že poplatky za vedení účtu do roku 2010 nezvýšíme. Ve smyslu této transparentnosti a jistoty odpadá od roku 2005 i poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění. Jsem si jist, že toto řešení naši klienti přivítají.

4) Vaši nabídku garance poplatků velmi oceňuji. Rád bych si u Vás uzavřel SS, nechci ale zbytečně platit nějakému agentovi - poplatek 1 % z CČ je téměř celý určen na provizi agentovi a jeho nadřízeným. Dáte možnost sjednat SS on-line s nižším poplatkem, který by pokryl náklady na toto on-line sjednání? (Např. 0,2 % z CČ). Např. Buřinka alespoň nabízí/nabízela při přímém sjednání krásnou knihu od NG, ale finanční úspora je pro mne důležitější.

GL: Naše stavební spořitelna poskytuje zdarma svým klientům rozsáhlé poradenství po celé republice a vždy se snažíme poradit klientovi podle jeho okamžité finanční situace i potřeb. Z tohoto pohledu většina klientů toto osobní poradenství vítá. Pro ty, kteří jsou pevně přesvědčeni a dostatečně informováni, nabízíme samozřejmě uzavření smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím internetu, kdy můžete od Modré pyramidy získat mimořádnou prémii ve výši 500 Kč. Stačí uzavřít smlouvu o stavebním spoření min. na cílovou částku 200 000 Kč.

Navýšení cílové částky je další nabídkou poradenství

Petr Šafránek
Modrá pyramida patří mezi dvě stavební spořitelny na trhu, které při navýšení CČ na starších smlouvách seberou klientům 1/3 doposud připsaných úroků formou poplatku za změnu tarifu. Proč není navýšení CČ u takových smluv spojeno pouze se zánikem nároku na úrokový bonus a s přechodem na nižší úročení ode dne navýšení (samozřejmě při zachování původních sazeb pro úvěr)?

GL: K dobrému poradenství patří také to, že jsme nabídli možnost navýšení cílové částky a součástí byla i změna tarifu. Zároveň tím však klient dostal nabídku výhodné úrokové sazby při čerpání úvěru. To je výhodné a naše zkušenosti ukazují, že většina klientů tuto nabídku přivítala a přijala, protože pomýšlejí na možnost financování bydlení právě prostřednictvím úvěru. Každý klient se však mohl rozhodnout ,zda tuto možnost využije a nabídku příjme.

kar.stanek@volny.cz
Vážený pane, 22. 12. 2003 jsem navyšoval cílovou částku u smlouvy 1 575 340 3 02 ze 100 000 na 300 000 Kč. Smlouva byla uzavřena koncem roku 2001. Přistoupil jsem tedy na úrok 2% místo 3%. Včera jsem obdržel výpis za rok 2004 a s hrůzou jsem zjistil, že mi byl vyúčtován poplatek. Úhrada za změnu tarifu v ceně 724,40 Kč. Já jsem vlastně přistoupil na tarif pro stav. spořitelnu výhodnější a ještě mám za převod platit ? U své první smlouvy u Modré pyramidy mi zase účtujete úrokové zvýhodnění - takže jsem bit tak jako tak. Navíc - kdyby mi paní na přepážce oznámila, že za uvedenou změnu budu platit kromě 2 000 Kč za navýšení extra poplatek, tak bych tuto změnu vůbec neprováděl a uzavřel bych nové stavební spoření jinde. Moje základní námitka: Nebyl jsem upozorněn, že mi vůbec bude vyúčtován nějaký poplatek, natož takový nemravný.
Čekám na Vaše vyjádření. S pozdravem ing. Karel Staněk

GL: Tato otázka je shodná s otázkou pana Šafránka. I tady platí, že se klient mohl svobodně rozhodnout, zda dá přednost výhodnější sazbě úvěru ze stavebního spoření anebo zda je pro něj výhodnější vyšší úročení vkladu. Předpokládám, že i vy uvažujete, že v budoucnu využijete možnost výhodného úvěru na bydlení a proto jste volil tuto variantu. Mrzelo by mě, pokud by došlo k určitému nepochopení a náš zástupce by vám nepodal vyčerpávající informace.

Alena N
Dobrý den, v srpnu 1999 jsem uzavřela s vaší stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření, tenkrát ještě s úrokovým zvýhodněním. V loňském roce v srpnu již tedy uběhlo pět let od uzavření smlouvy a k 30. 9. 2004 mi byla přidělena cílová částka. V obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy je uvedeno, že pokud vypovím smlouvu po pěti letech od uzavření, mám nárok na 50% úrokové zvýhodnění. V následujícím bodě je dále uvedeno, že na 50% úrokové zvýhodnění má také právo účastník, kterému byla přidělena cílová částka a který se zároveň vzdá úvěru. Ráda bych věděla, pokud bych letos chtěla smlouvu vypovědět a zároveň se vzdám nároku na úvěr, zda dostanu úrokové zvýhodnění ve výši 50% nebo 100%?

GL: Úrokové zvýhodnění není možno uplatňovat u téže smlouvy dvakrát ze dvou různých důvodů. Činí 50 % připsaných úroků, pokud klient spoří alespoň 5 let a nečerpá úvěr ze stavebního spoření.

Všechny poradce uhlídat nelze

Lenka - Trutnov
Dobrý den, jsem klientka vaší spořitelny z Trutnova a mám dotaz ohledně práce vašich poradců v této oblasti. Zajímalo by mne, zda jste informován, co se děje "dole"? Byla jsem totiž oslovena před vánocemi asi šesti lidmi, kteří se představili jako prodejci MP a chtěli se mnou něco uzavírat. Já sama mám svojí paní, která se o mne dobře stará. Považuji za velice neseriózní, když mi volá tolik lidí. To si v tom nemůžou udělat pořádek? Nemám dobrý pocit, že kde kdo ví, kolik mám naspořeno... Děkuji za odpověď. Má někdo podobné zkušenosti v rámci republiky nebo to je problém jen v Trutnově?

GL: Těší mě, že jste spokojena se svou poradkyní. Přestože znám osobně mnoho našich spolupracovníků a velmi často navštěvuji naše regiony, nemohu znát samozřejmě všechny podrobnosti o probíhajících obchodech po celé republice. Děkuji Vám proto za tyto informace, společně s příslušným regionálním ředitelem celou situaci prověříme a uděláme vše pro spokojenost našich klientů.

Karel Brzobohatý
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na podobnou věc, ale v opačném gardu. Bydlím kousek za Prahou a mám u vás 3 smlouvy spořící a dvě smlouvy úvěrové. Chtěl jsem sjednat další na nově narozeného potomka a ani "pečující" ani jiný zástupce neměl zájem přijít, s odkazem, že to mám přeci kousek na Bělehradskou a můžu si to jít sjednat tam. Tak jsem sjednal smlouvu jinde. Jak je to možné?

GL: To je mi líto, že jsme Vám nevyšli vstříc. Chtěl bych Vám proto nabídnout své osobní poradenství a pozvat Vás na šálek kávy. Bez ohledu na to, kde jste smlouvu o stavebním spoření uzavřel, by mě potěšilo, kdybyste mé pozvání přijal.

Lenka (pozn.: reakce na předchozí dotaz, jako názor, vhodné na reakci GL)
To fakt myslíte vážně, ano? to je teda tragédie. Co se s těmi lidmi děje? Napadá mě jediná věc-že si nahrabali před vánocemi a teď na všechno kašlou...

GL: U pana Brzobohatého došlo zřejmě k nedorozumění a já osobně nabízím jeho nápravu. I Vy jste přece poznala, jak aktivně naši obchodníci nabízejí poradenství. Od svého nástupu do funkce kladu velký důraz právě na kvalitu a profesionalitu našich obchodních zástupců. Vím, jak je důležité, aby náš zástupce dokázal navázat s klientem skutečný partnerský vztah a poskytoval poradenství na základě vzájemné důvěry.

Martin Jarý
Dobrý den, jak licencujete své poradce, kteří budou nyní nabízet i jiné produkty? Už jste požádali o licenci pro prodej pojištění a mají všichni vaši lidé licenci investičního zprostředkovatele?

GL: Samozřejmě, odpovídající licenci naše stavební spořitelna má a dle příslušných podmínek budou licencováni i naši zástupci.

Stavební spoření a jeho vývoj u nás

Ivo
Jaký názor máte na možnost migrace klientů mezi stavebními spořitelnami.

GL: Zatím to vypadá tak, že migrace nebude navrhována. Vítám tento vývoj, protože by to byl výrazný zásah do systému, který je založen na "kolektivním principu", který je založen na fázích. V první fázi nejprve klienti spoří, aby pak ve druhé fázi mohli čerpat výhodný úvěr. Na tyto výhodné úvěry ze stavebního spoření, které slouží k financování bytových potřeb, potřebují mít stavební spořitelny finanční zdroje. Bez této rovnováhy by stavební spořitelny nemohly garantovat svým klientům tak výhodné podmínky pro čerpání úvěrů.

JayKay
Dobrý den, nedávno tu v jednom článku padlo, že asociace stavebních spořitelen navrhla ministerstvu financí zjednodušení podmínek pro proces přidělování úvěrů, že by prý pak spořitelny mohly poskytovat půjček víc. Náměstek Prouza ale řekl, že spořitelny chtěly rozšířit možnosti poskytování úvěrů na chaty a bazény. Je to opravdu tak? Můžete říct, jako předsedající asociaci, jaké návrhy obsahoval ten dokument? A co by podle Vašeho názoru pomohlo tomu, aby spořitelny dávaly víc úvěrů?

GL: Jsem toho názoru, že stavební spořitelny mají plnit základní úkol – a to umožnit lidem, aby zabezpečili svou budoucnost tím, že si pořídí vlastní bydlení. Já osobně bych uvítal rozšíření účelovosti při čerpání úvěrů o financování toho, co s bydlením souvisí, ale rozhodně ne formou spotřebitelských úvěrů.

Jirka
Dobrý den, co soudíte o úrovni státní podpory u nás a v Německu. U nás se zdá být příliš vysoká. Proto klienti hodně spoří a málo si půjčují. Neměla by se snížit?

GL: Stejně tak jako z pozice předsedy představenstva, tak také z pozice předsedajícího Asociaci českých stavebních spořitelen vítám státní podporu stavebního spoření v ČR a jsem přesvědčen, že se klienti budou i díky této státní podpoře více orientovat na řešení vlastního bydlení právě prostřednictvím úvěrů ze stavebního spoření. Nemyslím si, že by státní podpora negativně ovlivňovala motivaci klientů čerpat úvěry ze stavebního spoření. Právě naopak, státní podpora motivuje ke spoření a k vytváření počátečního kapitálu, ke kterému pak může klient čerpat výhodný úvěr. Známe mnoho klientů, kteří začali spořit díky státní podpoře, ale později, když poznají, že pravidelné měsíční výdaje jsou pro ně velmi přijatelné, přijímají nabídku úvěru. Vlastní bydlení, to je přece velká jistota do budoucnosti a naši klienti to dobře vědí: Modrá pyramida zaznamenala v roce 2004 oproti roku předcházejícímu téměř 40% nárůst objemu poskytnutých úvěrů. Očekávám, že i ostatní stavební spořitelny budou rok od roku poskytovat stále více úvěrů.

Nespadlo pod stůl...

Jaroslav Nývlt
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda přijdu o úrokové zvýhodněni pokud přespořím svoji smlouvu o stavebním spořeni? Jsem dlouhodobě pracovně v zahraničí a nyní jsem se od rodičů dozvěděl, ze mám téměř přespořenou částku. Doteď jsem si to nehlídal. ale nyní jsem nasel na internetu článek o navyšováni smluv a snižováni úroku a teď nevím na čem jsem. Ve VOP jsem nic ke svému případu nenašel. Konkrétně mam smlouvu už z roku 1997 s cílovou částkou 420tis. a mam naspořeno už 405tis.,je už teď jasné, ze i kdybych smlouvu hned vypověděl, tak mi ji automaticky navýšíte, ale co ten bonus? Mam na něj nárok i pres to? Dekuji za konkrétní odpověď. Jarda

GL: Pokud dosáhnete 100 % cílové částky, je vaše smlouva "naplněna" a já předpokládám, že když takto pravidelně a výborně spoříte, připravujete si dobré podmínky a možností, jak řešit, třeba v budoucnu, své bydlení. Pokud již víte, že při pravidelné úložce během několika měsíců dosáhnete cílové částky, doporučuji Vám již nyní zvýšit CČ. Protože byste ale v takovém případě přišel o úrokové zvýhodnění, můžete zvolit alternativní řešení: ukončit smlouvu s výplatou uspořené částky (včetně připsaných úroků, úrokového zvýhodnění a státní podpory) a uzavřít novou smlouvy o stavebním spoření.

Jaroslav II.
Působíte poněkud seriózněji, než je zvykem. Odstraníte ve vaší spořitelně všechny nepravosti? Víte kolik poplatků jste lidem zavedli až po podepsání smlouvy? Mohla by to být dobrá investice do budoucna...

GL: Už jsem odpovídal, že v Modré pyramidě proběhla po mém nástupu do funkce v roce 2004 řada zásadních změn a jsme hrdí na to, že jsme po pečlivě provedené analýze zahájili novou poplatkovou politiku. Garantujeme všem našim současným klientům, že poplatky za vedení účtu do roku 2010 nezvýšíme a bude i nadále 25 Kč měsíčně – a to jak u spořícího, tak úvěrového účtu. Ve smyslu této absolutní transparentnosti a jistoty odpadá i poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Co soudíte o odpovědích G. Lohmanna? Přesvědčily? Souhlasíte, nebo se podle vás v něčem mýlil? Koho byste se rádi zeptali v budoucnu? Kdo vás přesvědčil více? Zástupce ČMSS před rokem nebo Modré pyramidy letos?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 2. 2005 10:16, Honza F.

Pan Lohmann se naučil používat v praxi slogan pana Donutila: "Ptejte se mě na co chcete, já vám na co chci odpovím".
Soudě podle jeho dnešních odpovědí.

Zobrazit celé vlákno

+46
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 2. 2005 13:06, Tomáš Marný

Navíc nám to zaručuje pan Lohmann osobně. Bohužel osobně nemám jistotu, že za 2 roky nebude pan Lohmann u úplně jiného korejtka a jeho nástupce nebude mít na poplatky názor zcela opačný :-(.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Ptejte se Guido Lohmanna!

28. 1. 2005 | Jiří Šedivý

Ptejte se Guido Lohmanna!

Otázky nejen na novou obchodní politiku, (ne)úspěchy minulého roku a plány do budoucna, ale také z oblasti obecnějších principů stavebního spoření u nás a v Německu můžete položit Guido... celý článek

Jsou stavební spořitelny líné s lidmi stavět?

21. 1. 2005 | Martin Zika

Jsou stavební spořitelny líné s lidmi stavět?

Je sílící kritika stavebních spořitelen za to, že poskytují málo úvěrů, oprávněná? Proč je podíl úvěrů na vkladech v ČR mnohem nižší, než třeba v Německu nebo v Rakousku? Mají vůbec... celý článek

Navýšení cílové částky vás může přijít draho

19. 1. 2005 | Petr Šafránek | 1 komentář

Navýšení cílové částky vás může přijít draho

"Staré" smlouvy o stavebním spoření jsou velmi výhodné pro klienty, ne již ale tolik pro stát a spořitelny. Stát změnil zákon, co udělají spořitelny? Vysoké úročení starých smluv se... celý článek

Smlouva o stavebním spoření nekončí automaticky

14. 1. 2005 | Jiří Šedivý

Smlouva o stavebním spoření nekončí automaticky

Část klientů stavebních spořitelen si stále myslí, že jejich smlouva je sjednána jen na dobu, která je nutná pro získání nároku na vyplacení státní podpory. Po uplynutí této doby pak... celý článek

Stavební spoření si pod sebou podřezává větev

1. 10. 2004 | Jiří Šedivý

Stavební spoření si pod sebou podřezává větev

Seminář o budoucnosti stavebního spoření naznačil další vývoj tohoto produktu. Jeho budoucnost sice prozatím v ohrožení není, ale máme zaděláno na pěkný hybrid. Také si myslíte, že... celý článek

Partners Financial Services