Jak bydlet za peníze ze státní kasy

| 22. 3. 2004
Jak bydlet za peníze ze státní kasy
Státní podpora – sousloví, při jehož vyslovení se většině z nás vybaví příspěvek od státu pro stavební spoření. To je ale jen jeden z možných nástrojů, které stát používá. Jaké další formy státní podpory bydlení existují a jak je lze získat?

Státní podpora bydlení se dá rozdělit do dvou skupin. První jsou dotace a příspěvky obcím nebo právnickým osobám určené například na opravu panelových domů nebo na výstavbu domů s pečovatelskou službou. Druhou jsou podpory obyvatel, mezi které patří zejména podpora úvěrování, sociální dávky a daňové úlevy.

Na úvěr a s podporou

Nejznámější formou státní podpory je ta, která je poskytována účastníkům stavebního spoření. Na smlouvy uzavřené do konce minulého roku je to 25 % z ročně naspořené částky, maximálně 4 500 Kč, na ty novější pak 15 %, zde je strop 3 000 Kč. Nárok na tento příspěvek má každý, kdo si o něj při uzavření smlouvy o stavebním spoření požádá. Mimo to je stavební spoření zvýhodněno osvobozením přijatých úroků ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory od daně z příjmu. Dále je možný odpočet zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření ze základu daně z příjmu.

Koncepcí bytové politiky se zabývá ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení. Zajímá-li vás tato problematika více nebo máte osobní zájem získat některou z výše jmenovaných podpor, rozhodně nespoléhejte při zjišťování informací na webové stránky ministerstva. Informace nejsou aktualizované a leckdy jsou starší než pět let. Oproti tomu na stránkách fondu můžete najít i tiskopis žádosti o úvěr.

Dalším z úvěrových nástrojů, který je podporován státem, je hypoteční úvěrování. Jedná se o dlouhodobé úvěry zajištěné nemovitostmi, uplatňující se především při pořizování vlastnického bydlení. V České republice jsou tyto úvěry poskytovány od roku 1995.
Podpora se poskytuje formou úhrady části úroků hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se každoročně stanovuje na základě průměrné úrokové sazby z poskytnutých hypotečních úvěrů s nárokem na podporu z předchozího roku. Pokud průměrná úroková sazba klesne pod určitou, předem danou hodnotu, dotace se pro nově uzavírané úvěry sníží, případně se může dostat až na nulu. Platí to právě pro letošní rok, podpora není vyplácena.

Čísla ze státního rozpočtu

Státní výdaje na bydlení každý rok narůstají. Zatímco v roce 1996 šlo na podporu bydlení necelých 9 mld. Kč, tedy 1,82 % výdajů státního rozpočtu, v roce 2002 to již bylo 3,4 %, což je zhruba 25,5 mld. Kč. Z této částky připadlo na státní podporu stavebního spoření asi 11 mld. Kč, na podporu hypotečních úvěrů tehdy ještě určených na novou výstavbu jen 517 mil. Kč a nezanedbatelnou část tvořil sociální příspěvek na bydlení, na něj byly vyplaceny 3 mld. Kč.
O tom, že státní podpora bydlení vesměs nesměřuje k těm nejpotřebnějším, si můžete přečíst v článku Nechceš podporu? Máš ji mít! 

Jediným případem, kdy je státní podpora k hypotečnímu úvěru ještě poskytována, je podpora mladých. Ta jim umožňuje získat finanční prostředky ke koupi starší nemovitosti. Žádat o tuto podporu mohou lidé do 36 let. Úvěr musí být použit na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem starého minimálně dva roky. Úroková dotace se poskytuje na úvěr v maximální výši 800 000 Kč na byt nebo 1 500 000 Kč na rodinný dům s jedním bytem. Úroková dotace hypotéky je v tomto případě 1 %, s platností od letošního února.
Pokud má člověk o tuto podporu zájem, musí podat písemnou žádost u hypoteční banky, u které čerpá úvěr. Mimo tuto přímou podporu je možný i odpočet zaplacených úroků ze základu daně z příjmu a výnosy z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmu. Více o hypotečním úvěrování si můžete přečíst v článku Hypotéky: méně peněz pro více lidí?

Stát má pro mladé ještě jedno zvýhodnění, a to možnost poskytnutí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o úvěr do maximální výše 200 000 Kč, který je úročen 3 % a je určen na výstavbu bytu nebo rodinného domu s jedním bytem do vlastnictví žadatele. Žádat o něj mohou opět mladí lidé do věku 36 let, a to písemně přímo u fondu. Úvěr je splatný nejdéle do 10 let a je nutné jej začít splácet hned po jeho vyčerpání. Tuto půjčku je možné kombinovat jak s úvěrem ze stavebního spoření, tak s hypotečním úvěrem, ale je i možné využít jej samostatně. Tato forma pomoci je nenároková a záleží tedy jen na rozhodnutí fondu, zda úvěr poskytne.

Právní předpisy, kterými se upravují jednotlivé typy státní podpory

Podpora stavebního spoření – Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
Podpora hypotečního úvěrování - Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, a nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečním úvěrům osobám mladším 36 let
Podpora mladých – Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

Jak pomáhá dál

Sociální příspěvek na bydlení se poskytuje všem domácnostem, jejichž příjem je nižší než 1,6násobek životního minima, bez ohledu na to kde a v jakém bytě domácnost bydlí. Tato forma podpory má charakter pomoci domácnostem s nejnižšími příjmy při zvyšujících se nákladech na bydlení. O příspěvek se žádá na příslušném obecním úřadu, kde domácnost písemně doloží výši svých příjmů. Další informace o příspěvku na bydlení si přečtěte v článku Jak zvládnout bydlení.

Poslední formou, kterou se snaží stát podpořit bydlení, jsou daňové úlevy. Kromě odpočtů a osvobození od daně z příjmu jsou to i daňové úlevy týkající se daně z nemovitostí. Informace o tom na co se odpočet vztahuje, a zákonná opatření jednotlivých úlev najdete v následující tabulce.

Daňové úlevy
Forma Cíl opatření Vztahuje se na
Možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru stavebního spoření a hypotečního úvěru ze základu daně z příjmu Podpora rozvoje úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Fyzické osoby čerpající úvěr
Osvobození výnosu z hypotečních zástavních listů od daně z příjmu Podpora rozvoje hypotečních úvěrů Držitel hypotečních zástavních listů
Osvobození přijatých úroků ze stavebního spoření včetně úroků ze státní pdpory od daně z příjmu Podpora systému stavebního spoření Výnos ze stavebního spoření, státní podporu
Osvobození od daně z příjmu Podpora migrace obyvatel Příjmy z prodeje domu, bytu, nemovitostí, příjmy z převodu členských práv družstva, příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu
Osvobození od daně z nemovitosti novostaveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých (osvobození od daně na dobu 15 let od kolaudace) Podpora nové výstavby Novostavby obytných domů, bytů
Osvobození od daně z nemovitosti Podpora vytváření finančních zdrojů na opravy soukromých domů ve vlastnictví osob současně sociálně potřebných a zdravotně postižených Obytné domy ve vlastnictví fyzických osob sociálně potřebných a zdravotně postižených, slouží-li k jejich trvalému bydlení

Zdroj dat: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Využíváte některou z těchto státních podpor? Myslíte si, že jsou to nejvhodnější nástroje podpory bydlení? Změnili byste něco?

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.