Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Tatry Mountain Resorts

Juraj Urbančík | rubrika: Analýza | 19. 4. 2013
Společnost Tatry Mountain Resorts se na pražské burze neohřála ani půl roku a výnos z jejích akcií už přesáhl sedm procent. Společnost chce vybudovat „nové Tatry“ – turistickou destinaci přitažlivou v mezinárodním měřítku. A pustila se do toho ve velkém. Proinvestovala značné částky a nyní se čeká na zhodnocení těchto investic. Při pohledu do finančních výkazů vypadá společnost velmi zdravě a lákavě, je tu ovšem jedno velké ALE.
Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Tatry Mountain Resorts

Tatry Mountain Resorts (TMR) patří mezi největší firmy v oblasti cestovního ruchu na Slovensku, působí ale i v okolních zemích. Výnosy skupiny pochází z provozování lyžařských středisek, aquaparku, hotelových a restauračních zařízení a souvisejících služeb. Kromě toho podniká TMR také v oblasti realit: prodej, pronájem a provoz hotelů a jiných prostor, jde ale jen o mizivé procento výnosů. Své aktivity skupina soustředí především na Vysoké a Nízké Tatry.

S ohledem na turistickou sezónu začíná účetní rok společnosti v listopadu a končí v říjnu.

Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 2009 ze společnosti Jasná Nízke Tatry, a. s. V tomtéž roce stávající akcionáři navýšili základní kapitál na 250 milionů eur (cca 6,5 miliardy korun), záhy na to společnost kotuje své akcie na burze cenných papírů v Bratislavě.

TMR mohutně nakupovala: došlo k akvizici například společností Tatranské lanové dráhy či Grandhotel Praha. V roce 2011 koupila firma společnost Tatralandia Holiday Resorts. Díky této akvizici získala TMR do vlastnictví například aquapark Tatralandia, který v současnosti vytváří přes 15 procent tržeb. V říjnu roku 2012 uvedla společnost své akcie na pražskou a varšavskou burzu.

Vlastnická struktura: Přísně tajné

Největším tajemstvím společnosti TMR je její vlastnická struktura. Ve společnosti drží deset procent napřímo J&T banka. Dalších deset procent vlastní německé clearingové centrum (obdoba našeho Centrálního depozitáře cenných papírů). Poté následují dva fondy, přičemž každý z nich vlastní po devíti procentech. Sídlo těchto fondů je na Kypru a jsou napřímo napojeny na finanční skupinu J&T. Poštová banka, která vlastní 7,5 procenta je také částečně ve vlastnictví J&T. Patria Finance, další z významnějších vlastníků, je finanční skupina, která může cenné papíry vlastnit pro jakéhokoliv investora.

Skupina J&T tedy ovládá v TMR velice významný podíl, podle našeho názoru se jedná o nadpoloviční většinu nebo minimálně rozhodující podíl. Někteří členové nejvyššího managementu jsou rovněž spojeni se skupinou J&T a osud celé společnosti tak z velké části závisí právě na skupině J&T.

Hospodaření společnosti

Výnosy skupiny rostou v posledních třech letech pravidelně dvouciferným tempem. Za poslední kvartál (v účetním roce společnosti (listopad 2012–leden 2013) vykázala společnost výnosy ve výši 13,4 milionu eur (necelých 350 milionů korun), za poslední fiskální rok dosáhly výnosy výše 43,8 milionů eur (přes 1,1 miliardy korun). Podíl jednotlivých segmentů na na výnosech zachycuje graf vpravo (zvětšíte ho kliknutím).

Největší část nákladů tvoří náklady na mzdy, spotřeba materiálu, marketingové náklady a spotřeba energií. EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) je za poslední kvartál na úrovni 3,3 milionu eur (cca 85 milionů korun), za celý fiskální rok potom bezmála 14 milionů eur (přes 350 milionů korun). Pro společnost je důležitá EBITDA marže (představuje nezkreslený obraz rentability provozu společnosti), která představuje příjemných 32 procent.

Výraznou položku ve výsledné bilanci tvoří odpisy ve výši 7,8 milionu eur (cca 200 milionů korun), jejich výše je ovšem snadno odůvodnitelná vzhledem k dlouhodobému majetku, který skupina udržuje.

Velmi významnou, ale zároveň zavádějící položkou jsou únosové výroky, na kterých skupina vydělala za poslední fiskální rok 3,5 milionu eur (cca 91 milionů korun). Tyto úroky plynou společnosti ze směnek, které má uložené u J&T a jsou úročeny 7,5 procenty ročně. Tyto směnky jsou splatné na požádání a slouží k dalším investičním aktivitám. V předminulém roce byla tato částka více než dvojnásobná, jenže došlo k odčerpání značné části směnek na již proběhlé investice. Toto je také výnos, se kterým nelze do budoucna počítat: směnky budou využity na investice a společnosti z nich už nepoplynou tak vysoké úroky.

Zisk byl také silně ovlivněn zaúčtováním tzv. záporného goodwillu – konkrétně ve výši 3,2 mil. eur (83 milionů korun). Tato operace zahrnovala přecenění hodnoty lanovky v Lomnickom sedle z 243 tisíc na 3,4 milionů eur. Tato operace, která silně ovlivnila zisk společnosti, je značně nestandardní.

Čistý zisk dosáhl desíti milionů eur (cca 260 milionů korun), to odpovídá zisku 1,52 eura na akcii. Z tohoto zisku je navrhovaná dividenda ve výši 70 procent, konkrétně tedy 1,06 eura. To odpovídá dividendovému výnosu pro akcionáře ve výši 2,2 procenta.

Investiční poradna

Do čeho a jak investovat

Aleš Tůma

Leží vám na běžném účtu sto tisíc a nevíte, co s nimi? Nejste si jistí garantovanou investicí, kterou vám nabídli v bance? Chcete vědět víc o investování do podílových fondů? Nechejte si poradit!

Partners Financial Services


Zeptejte se analytika Partners Aleše Tůmy a dalších odborníků v Investiční poradně na Peníze.cz

Struktura majektu

Největší část aktiv tvoří pochopitelně dlouhodobý majetek (necelých 70 procent). Výraznou položkou jsou směnky, zmíněné výše. Ty mají celkem hodnotu 29 milionů eur (v roce 2011 67 milionů). Další významnou položkou jsou poskytnuté zálohy na budoucí akvizici ve výši 26,5 milIonů eur (689 milionů korun). V neposlední řadě je tu ještě investice do společnosti Best Hotel Properties ve výši 13 milionů eur.

Celková hodnota aktiv činí 320 milionů eur (8,3 miliardy korun).

Většina aktiv je financována vlastními zdroji, poměr dluhu a vlastního kapitálu je pouze 0,09. Z vlastního kapitálu největší část tvoří základní kapitál, společnost ale disponuje také zadrženými zisky z minulých let ve výši 25 milionů eur. Polovinu dluhu společnosti tvoří závazek vůči státu – odložený daňový závazek ve výši 13 milionů eur, zbytek připadá na půjčku, která je úročena fixní 2,11procentní sazbou.

Garance J&T a akcionářský klub

Skupina J&T poskytuje na akcie společnosti TMR velmi nestandardní záruku. Garantuje totiž jejich roční zhodnocení ve výši minimálně šest až osm procent, pokud takového růstu nedosáhnou, mají akcionáři jednou ročně možnost akcie prodat zpět s garantovaným výnosem sedm procent. Garance byla vypsána na tři roky (její prodloužení ale není vyloučeno), letos v květnu proběhne třetí zpětný odkup, přičemž akcionáři musí držet akcie minimálně půl roku před tím. Dlužno dodat, že akcie zatím garantovaného výnosu dosahují, a k velkým odkupům tudíž nedochází.

Akcie TMR: jak si právě stojí

Zajímavým benefitem je také takzvaný Akcionářský klub. Každý akcionář má právo na určité benefity, odstupňované podle počtu akcií, které drží. Majitel 25 akcií se například stává také majitelem šesti skipasů platných ve všech střediscích TMR, majitel 130 akcií získává lístek do všech středisek na celou sezónu a podobně.

Anketa

Na dovolenou do Tater?

Závěrečný verdikt

Společnost TMR je finančně zdravá firma se značným majetkem. Velká část aktiv je ve fyzickém, dlouhodobém majetku, což považujeme za velké plus. Firma má minimální dluh a dostatek hotovosti (pokud počítáme i směnky u J&T). V posledních šesti letech společnost proinvestovala 144 milionů eur, tyto investice by snad měly v příštích letech výrazně zlepšit hospodaření společnosti.

Doposud však majetek nedokáže generovat adekvátní výnosy. Rentabilita aktiv (ROA) na úrovni tří procent je velice nízké číslo a ukazuje na nevyužitost majetku. Toto číslo by se mělo v budoucích letech zlepšit – když se budou investice správně zhodnocovat.

Ukazatel P/E akcie je za posledních dvanáct měsíců na úrovni 30, což je obrovské číslo. Je to dáno především malými výnosy, jelikož se akcie obchodují pod účetní hodnotou aktiv a jejich cena už odráží očekávání budoucích zisků.

Bohužel – velkou část dosavadních zisků tvoří ne zcela standardní účetní operace, jako například záporný goodwill nebo také výnosové úroky ze směnek. A tím se obloukem vracíme na začátek článku: k ne zcela průhledné vlastnické struktuře. Drobný akcionář nemá šanci prohlédnout, kdo ve firmě „tahá za nitky“. Přitom ale vzhledem k relativné malé likviditě akcií TMR může každý větší obchod řádně kurzem akcií pohnout. Bylo by velice snadné spekulovat, jestli nejvýznamnější vlastník společnosti nemůže ovlivňovat kurz akcií, třeba i za pomoci kreativního účetnictví, aby odpovídal jeho potřebám, například garantovanému sedmiprocentnímu výnosu. Možnost takových spekulací je pro nás dostatečným důvodem, abychom investici do akcií TMR poměrně důrazně nedoporučili – a to přes to, jak zdravě a lákavě vypadají finanční výsledky společnosti.

Klub investorů

Profily firem obchodovaných na pražské burze připravují pro Peníze.cz členové Kroužku Burzy cenných papírů při Klubu investorů.

Klub investorů je studentská nezisková organizace zaměřující se na kapitálové trhy: investování, trading a private equity. Její členové jsou aktivní účastníci trhu nebo studenti se silným zájmem o zmíněné oblasti. Klub je založen na třech hlavních pilířích: vzdělání, komunitě a praktickém uplatnění.

Kroužek Burzy cenných papírů Praha je skupina lidí v rámci Klubu investorů, kteří se zajímají o investování a analyzování firem primárně z pražské burzy. 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+25
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Telefónica Czech Republic

22. 3. 2013 | Juraj Urbančík | 4 komentáře

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Telefónica Czech Republic

Akcie Telefóniky jsou nejníž za několik posledních let, aktuálně na úrovni z roku 2004. Každoroční výplata vysoké dividendy přinesla svou daň. Společnost vyplácí každoročně dividendu... celý článek

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: ČEZ

8. 3. 2013 | Michal Kaszás | 1 komentář

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: ČEZ

Přes momentální problémy, ve kterých se ocitly některé z balkánských dcer Českých energetických závodů, zůstává ČEZ velkou jistotou.

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: NWR

13. 2. 2013 | Peter Bayer

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: NWR

NWR už není miláčkem burzovního publika, jako byla krátce po úpisu v roce 2008 nebo při oživení v roce 2009. Pohledy na tuto společnost jako investici jsou rozporuplné. V článku se... celý článek

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Philip Morris

11. 2. 2013 | Juraj Urbančík

Firmy pražské burzy očima Klubu investorů: Philip Morris

Marlboro? Red & White? Sparty či Petry? Určitě je všichni znáte. V Česku kouří čtvrtina dospělých a spotřební daň utěšeně plní státní kasu. Ovšem stát není jediný, komu kuřáci zajišťují... celý článek

České dividendové akcie – takový lepší „termíňák“

17. 12. 2012 | Jan Traxler | 4 komentáře

České dividendové akcie – takový lepší „termíňák“

Chcete termíňák s úrokem čtyři až šest procent ročně a zajištěním proti inflaci? Na pražské burze můžete koupit hned několik akcií s podobnými vlastnostmi. Ovšem pouze v případě dlouhého... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.