Skutečná čipová karta zatím v Česku neexistuje

Skutečná čipová karta zatím v Česku neexistuje
Platební karty, bankomaty a terminály… Jak české banky pokročily v zavádění čipové technologie? Proč vlastně nezůstat u "klasických" karet? Proč mají čipové karty zatím i magnetický proužek? Co si myslet o bance, která tvrdí, že fotka na kartě je bezpečnější než čip?

S čipovou technologií se v současnosti můžete setkat téměř všude. Použití čipových karet v nebankovní sféře jsme se nedávno věnovali v článku Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?, dnes se zaměříme na čipy v bankovnictví.


Rozvoj čipů odstartovaly podvody

U zrodu myšlenky masového zavedení čipové platební karty namísto karty s magnetickým proužkem stály karetní asociace Europay, Master Card a VISA. Jedním z hlavních důvodů, proč se hledala nová technologie, bylo rostoucí množství podvodů s platebními kartami. Úspěšný test čipových karet ve Francii poté nastartoval mezinárodní diskuzi o standardu, který budou banky používat, aby byly karty, bankomaty a terminály vzájemně slučitelné. Tak vznikl tzv. EMV standard (zkratka karetních asociací Europay, Master Card a VISA). Čipové karty, které tomuto standardu odpovídají, jsou někdy označovány právě jen zkratkou EMV.

Konečným cílem sjednocování karet podle EMV standardu je, abychom v budoucnosti v rámci celé Evropy vystačili s jednou kartou. Snad neexistuje země, která by se čipovou technologií nezabývala, ovšem přístupy jsou různé. Např. ve Francii a Velké Británii je migrace na čipovou technologii národní záležitostí. Itálie a Španělsko upravují bankomaty a terminály (pro cizince), ale s migrací platebních karet na čipy počítají až od roku 2008 a ani Holandsko dosud na čipy nepřešlo. Jak je na tom Česká republika?


Stav migrace na čipy v ČR

Dříve, než se budeme věnovat situaci v jednotlivých českých bankách (viz přehled v tabulce), podívejme se, jak je na tom Česká republika s přechodem na čipovou technologii celkově.  Podle statistik Sdružení pro bankovní karty u nás mělo k 31. 3. 2006 čip odpovídající EMV standardu 32 % debetních karet a 19 % kreditních karet. Podíl terminálů certifikovaných pro EMV dosáhl 64 % a počet bankomatů 77 %. Projekt SEPA (Single Euro Payment Area) sice stanoví určitý časový plán pro migraci na čipy (všechny karetní systémy by měly odpovídat EMV standardu do konce roku 2010), ovšem závazné jsou jen pro země eurozóny. Do té - jak ukazují posledních kroky našich politických představitelů -  ČR téměř jistě do roku 2010 nevstoupí, tzn. přechod českých bank na čipovou technologii je víceméně v jejich kompetenci.

Stav migrace na čipy u českých bank
Banka Čipové (hybridní) karty Bankomaty kompatibilní s čipovou technologií Terminály kompatibilní s čipovou technologií
Česká spořitelna (profil, názory) ano (od 9/06 Maestro, od 10/07 Visa Electron, embosované karty od 1.čtvrtletí 2007) ano, všechny (1 078) ano, 4 400 z 10 000 (všechny do 12/06)
Citibank
(profil, názory)
ne nemá vlastní bankomaty, využívá bankomatů firmy sítě Euronet nemá vlastní terminály*
HVB Bank
(profil, názory)
ano (od 9/05 VISA - elektronické i embosované, od 6/06 Master Card) nemá vlastní bankomaty, využívá bankomatů firmy sítě Euronet ano, všechny
Volksbank
(profil, názory)
ano (od 9/04 Visa Electron, od 01/06, embosované během 2007) ano, všechny nemá vlastní terminály*
eBanka
(profil, názory)
ano ne ne
ČSOB
(profil, názory)
ano (65 % ze všech aktivních karet) ano, všechny (561), sdílí platformu s ČSOB ano, více než 80 %, sdílí platformu s ČSOB
Poštovní spořitelna (profil, názory) ano (od 1/98 elektronická Maxkarta, embosované přelom 2006-2007) ano, všechny (561) ano, více než 80 %
Raiffeisenbank (profil, názory) ne (od 1/07) ano, všechny nemá vlastní terminály*
Živnostenská banka (profil, názory) ano (od 9/05) ano nemá vlastní terminály*
Komerční banka (profil, názory) ano (od 2/03) i embosované VISA a MasterCard (více než 90 % ze všech aktivních karet) ano, všechny (623) ano, všechny
GE Money Bank (profil, názory) ne (během 2007) ano, všechny (406) nemá vlastní terminály*
* to, že banka nemá vlastní terminály, neznamená, že s její kartou není možné u obchodníků platit. Tyto banky využívají terminály ostatních bank.


Ani ryba, ani rak

Vzhledem k tomu, že migrace na čipy je poměrně nákladnou záležitostí a není možné ji zvládnout ze dne na den, banky v současné době banky vydávají pouze tzv. hybridní karty. Jedná se o karty, které mají vedle čipu i magnetický proužek. Když se podíváte na výše uvedenou statistiku, důvod je jasný. Díky magnetickému proužku můžete kartou zaplatit nebo vybrat peníze i tam, kde bankomat nebo terminál s čipovou technologií zatím nepracuje. Kdy budou vydávány karty pouze s čipem, banky nebyly schopny odhadnout, protože tento krok předpokládá celosvětově rozšířenou akceptační síť založenou na čipové technologii.


Jak je zřejmé z přehledu v tabulce, většina bank již karty s čipem vydává. První platební kartou tohoto typu byla Maxkarta Poštovní spořitelny a její vstup na trh rozhodně nebyl bezproblémový (více se dočtete v článcích Pozor na nové Maxkarty a Nebezpečně bezpečná Maxkarta). Raiffeisenbank a GE Money Bank plánují přechod na čipové karty v příštím roce.


Čip, nebo fotografie?

Citibank, která jako jedna z mála čipy nepoužívá, uvedla, že rozvoj v oblasti zavádění čipových technologií sleduje a pokud bude třeba, je připravena čipy zavést. Poněkud naivní se však může zdát vyjádření této banky týkající se bezpečnosti karet. Karty Citibank údajně patří k nejbezpečnějším na trhu, přestože nejsou čipové. Hlavním bezpečnostním prvkem je fotografie majitele karty, která prý výrazně omezuje možnosti zneužití. Může být karta s magnetickým proužkem a fotografií bezpečnější než čip?

Milan Zátka, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty, si myslí něco jiného. Podle něj čip na kartě skutečně v současné době představuje nejbezpečnější technologii zabezpečení proti zneužití platební karty. Je tu nicméně také významný aspekt nákladů na technologickou inovaci v porovnání se ztrátami ze zneužití, říká Zátka. "Pokud banka již vynaložila určité prostředky na technologii fotografie držitele, může pro ní být ekonomicky přijatelnější ztráty z případného zneužití karty svým klientům nahradit a se zavedením čipů nepospíchat," dodává.

Co se týče bankomatů a terminálů, ne všechny banky mají vlastní sítě, a pak je implementace čipové technologie na provozovateli těchto zařízení. Zajímavý je odlišný přístup jednotlivých bank k migraci na čipy. Zatímco eBanka přešla na čipové karty, ale její bankomaty a terminály si s čipy nerozumí, naopak Raiffeisenbank či GE Money Bank sice čipové karty zatím nevydávají, ale jejich bankomaty čipy přečíst umí.

Speciál Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa
Najdete v něm mnoho praktických informací pro případ, že se rozhodnete koupit nemovitost, zvažujete, zda si pořídit byt v osobním nebo družstevním vlastnictví či se chytáte svoje bydlení vylepšit rekonstrukcí. Zajímá vás deregulace nájemného? I tomuto tématu jsme se věnovali, a to hned v několika článcích. Přejeme vám mnoho inspirativního čtení v našem speciálu Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa!


Výhody čipových karet

Ve srovnání s kartami s magnetickým proužkem přinášejí platební čipové karty hned několik výhod nejen pro jejich držitele, ale také pro banky.

  • vyšší bezpečnost - z mechanického hlediska je čip oproti magnetickému proužku mnohem lépe zabezpečen vůči neoprávněnému přečtení dat a případnému vytvoření falešné kopie karty
  • úspora provozních nákladů bank - čipové karty umožňují tzv. off-line transakce, není tedy nutné každou platbu on-line ověřovat v autorizačním centru a banky utratí méně peněz za telekomunikační a autorizační náklady, navíc by tyto platby měly být rychlejší
  • možnost nastavení limitů pro off-line transakce - banka může do paměti čipové karty zanést  limity transakcí, které mohou být ověřeny off-line
  • možnost dálkové změny aplikací - jednotlivé aplikace karty mohou být dodatečně doplňovány, měněny, aktivovány nebo blokovány, např. držitel čipové karty si může změnit PIN přímo v bankomatu
  • možnost multifunkčního využití - na platební kartu je možné nahrát další nebankovní aplikace (více v článku Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?)


Nevýhody čipových karet

Přestože výhody čipových karet převládají, je na místě zmínit i případné nevýhody. U čipové karty je vyžadován PIN pro každou transakci. Což znamená, že její držitel si jej musí zapamatovat (jistou úlevou může být, že např. Česká spořitelna již umožňuje jeho změnu v bankomatu).

Může vám být také nepříjemné zadávat PIN na místech, kde není žádná diskrétní zóna, např. na pokladně v supermarketu. Když se na vás zezadu tlačí další člověk stojící ve frontě, utajit čísla, která ťukáte do terminálu, stojí určité úsilí. A přestože off-line platby by měly být zpracovány rychleji než on-line, není možné vyměnit všechny terminály naráz a těm starším může transakce s čipovou kartou trvat déle než by trvala s magnetickým proužkem. Navíc někdy zadání PINu nestačí a obchodník vyžaduje PIN i podpis.

A konečně čipová karta je sice bezpečnější, ale to neznamená, že není možné ji zneužít. Jen by to útočníka stálo větší úsilí.


Čekají nás multifunkční platební karty?

Multifunkčnost čipových karet, tedy možnost nahrát na ně libovolnou aplikaci, je jejich hlavním potenciálem. České čipové karty mají většinou jen funkci platební, ale najde se i několik karet s doplňkovou aplikací. Např. Maxkarta Poštovní spořitelny slouží kromě plateb také k identifikaci jejího držitele na poště. HVB Bank a Komerční spořitelna vydávají speciální tzv. cobrandované karty (karty připravené ve spolupráci s dalším obchodním partnerem), na které klient vedle plateb např. může uplatnit slevu u partnera karty či sbírá body a za ty pak získá nejrůznější bonusy. Změna PINu v bankomatu, kterou umožňuje Česká spořitelna není funkcí samotného čipu, ale celého systému a PIN si tímto způsobem mohou měnit i držitelé karet s magnetickým proužkem.

Má vaše platební karta čip? Štvou vás lidé, kteří v obchodě platí i malé částky kartou? Líbila by se vám jedna univerzální "evropská" či dokonce "světová" platební karta?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 10. 2006 8:40, suchoparj

Jen pro zajímavost, jak se dá zničit magnetický proužek?
V TV běží seriál (myslím na Discovery, ale nejsem si tím jistý) s názvem Bořiči mýtů. Dva pánové se tam svérázným způsobem snaží dokázat, že některá tradovaná fakta jsou nesmyslná. Např. zničení magnetického proužku magnetem. To prostě nelze. Ztráta dat začíná až při intenzitě magnetického pole nad 1000 Gaussů (magnetické pole Země je cca 1 Gauss), a to ještě jen v tom případě, že ten proužek pečlivě přejedete. Pouhým přiložením magnetu s takhle silným magnetickým polem se data na magnetickém proužku nezlikvidují. V souvislosti s kartami zkoušeli i různé materiály peněženek. Nějak se traduje, že v peněžence z velbloudí kůže dochází ke ztrátě dat na magnetickém proužku. Samozřejmě, je to nesmysl už od vidění, a samozřejmě na materiálu peněženky vůbec nezáleží.

Zobrazit celé vlákno

+78
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 10. 2006 21:46, koláček

Nechtěl jsem se Kateřiny dotknout. Ten článek fakt oceňuju. Ale titulek je prostě věc, která člověka praští do očí.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?

27. 9. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?

Čipová technologie nachází svoje uplatnění nejen v bankovní sféře. Kde, kromě platebních karet, se dnes s čipy můžete setkat? Mohou být osobní údaje z čipu zneužity? Nehrozí, že nás... celý článek

Nebezpečná Visa Electron od ČSOB?

22. 3. 2006 | Dana Chytilová | 3 komentáře

Nebezpečná Visa Electron od ČSOB?

Máte elektronickou Visa kartu od ČSOB? Víte, že s ní můžete platit na internetu? A že k tomu nemusíte ani zadávat PIN? Pokud jste o tuto službu neměli zájem, máte smůlu, ČSOB ji povolila... celý článek

Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?

18. 10. 2005 | Dana Chytilová

Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?

Nemyslet před každou zahraniční cestou na pojištění? Dostávat upozornění na nehody na silnicích ve vašem regionu? Pomoc od asistenční služby na cestách? Toto a něco víc může zajistit... celý článek

Platební karty po česku aneb proč váznou čipy

29. 7. 2005 | Dana Chytilová

Platební karty po česku aneb proč váznou čipy

Magnetické proužky na platebních kartách měly být v roce 2005 minulostí. Měly být nahrazeny čipem. Měly. Skutečnost je však jiná. Jak dlouho se ještě budeme obávat podvodů na "klasických"... celý článek

Čip přichází do Čech

18. 2. 2003 | Petr Vykoukal

Čip přichází do Čech

Chvíle dlouho očekávaná na kartovém trhu konečně přišla. Po dlouhém čekání byla českou bankou vydána první čipová karta.

Partners Financial Services