Stavební spořitelny vám půjčí i bez zástavy nemovitostí

Stavební spořitelny vám půjčí i bez zástavy nemovitostí
Potřebujete peníze na bydlení a nemáte nemovitost, kterou byste mohli ručit? Na rozdíl od hypotečních bank, vám spořitelny peníze půjčí i bez zajištění nemovitostí, úvěry do určité výše můžete získat dokonce zcela bez zajištění. Kolik a za jakých podmínek?

Jak vysoký úvěr vám stavební spořitelna poskytne bez požadavku na zajištění nemovitostí či zcela bez zajištění, může být v okamžiku uzavírání smlouvy jedním z důležitých kritérií pro výběr té "pravé" spořitelny. Úvěry ze stavebního spoření totiž, na rozdíl od hypoték, nemusí být ze zákona zajištěny výhradně zástavním právem k nemovitosti.

Čím můžete za úvěr ručit?

Podmínky zajištění si určují stavební spořitelny samy a do určitého objemu peněz vám spořitelna poskytne úvěr i bez zajištění (viz dále), je-li částka vyšší, můžete úvěr zajistit jedním nebo více ručiteli. K zajištění úvěru můžete využít také zástavní právo k finanční pohledávce, tzn. zastaven ve prospěch spořitelny může být např. termínovaný vklad, zůstatek na běžném účtu nebo vkladní knížka.

U překlenovacích úvěrů  platí, že do doby přidělení standardního úvěru ze stavebního spoření, slouží jako zajištění automaticky také zůstatek na spořícím účtu stavebního spoření klienta (vklady + státní podpora + úroky). Tento zůstatek je vinkulován ve prospěch spořitelny. Právě toto je důvod, proč je v případě překlenovacích úvěrů jako kritérium zajištění často zohledňováno i to, kolik máte naspořeno. Pokud byste překlenovací úvěr přestali splácet, použije spořitelna peníze na vašem spořícím účtu na vyrovnání dluhu. Vinkulace je následně zrušena ke dni přidělení cílové částky (tzn. okamžikem vzniku nároku na standardní úvěr).

K doplňkovým způsobům zajištění lze použít také např. vinkulaci životního pojištění či úvěrového pojištění, přistoupení další osoby k závazku, bankovní záruku apod. Volba doplňkového zajištění většinou záleží na individuální dohodě klienta se stavební spořitelnou.

Co je hlavním kritériem pro zajištění?

Hlavním kritériem požadavků na zajištění je výše úvěru, respektive výše nezajištěné částky. U úvěru ze stavebního spoření se nezajištěná částka rovná výši tohoto úvěru. U překlenovacího úvěru se nezajištěnou částkou rozumí rozdíl mezi cílovou částkou a zůstatkem na vkladovém účtu, tedy na vašem stavebním spoření. Většina stavebních spořitelen ve svých požadavcích na zajištění zohledňuje také další kritéria: zda se jedná o standardní úvěr ze stavebního spoření či o překlenovací úvěr, klientovu historii (zda a případně jak dlouho spoří), u překlenovacích úvěrů pak také výši naspoření či termín přidělení cílové částky (tzn. "překlopení" překlenovacího úvěru do standardního úvěru).

Jaké úvěry jsou zcela bez zajištění?

Do určité výše nabízejí úvěry bez nutnosti zajištění všechny stavební spořitelny, a to jak v oblasti standardních úvěrů ze stavebního spoření (tzn. těch, na které má klient pro dvou letech spoření při splnění určitých podmínek ze zákona nárok), tak u překlenovacích úvěrů, jejichž poskytování je v kompetenci stavební spořitelny. Zvýhodněni jsou "známí" či "věrní" klienti, tzn. takoví, kteří již prokázali svoji platební morálku a jsou tudíž pro stavební spořitelnu méně rizikoví. Jsou to klienti, kteří např. již úvěr čerpali, mají za sebou alespoň jeden spořící cyklus nebo přinejmenším nějakou dobu na svůj účet stavebního spoření  pravidelně spoří.

U standardních úvěrů ze stavebního spoření jsou podmínky pro získání úvěru bez zajištění volnější než v případě překlenovacích úvěrů. Přesto i tady jsou mezi jednotlivými stavebními spořitelnami rozdíly. Zatímco HYPO stavební spořitelna vám bez zajištění půjčí maximálně 100 000 Kč (a 150 000 Kč "známým" klientům), Wüstenrot stavební spořitelna maximálně 200 000 Kč, u Stavební spořitelny České spořitelny, Raiffeisen stavební spořitelny, Českomoravské stavební spořitelny a Modré pyramidy stavební spořitelny získáte až 300 000 Kč (viz tabulku Požadavky na zajištění úvěrů ze stavebního spoření).

Požadavky na zajištění úvěrů ze stavebního spoření
Bez zajištění 1 ručitel 2 ručitelé Nemovitost
Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory) do 300 000 Kč 300 001 Kč až 500 000 Kč* 300 001 Kč až 500 000 Kč* nad 500 000 Kč*
Wüstenrot stavební spořitelna (profil, názory) do 200 000 Kč 200 001 Kč až 400 000 Kč 400 001 Kč až 600 000 Kč nad 600 000 Kč
Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) do 300 000 Kč 300 001 Kč až 400 000 Kč 400 001 Kč až 500 000 Kč nad 500 000 Kč
Českomoravská stavební spořitelna (profil, názory) do 300 000 Kč 300 001 Kč až 400 000 Kč** 400 001 Kč až 500 000 Kč** nad 500 000 Kč
HYPO stavební spořitelna (profil, názory) do 100 000 Kč (známý klient do 150 000 Kč) 100 001 Kč až 150 000 Kč (známý klient 150 001 Kč až 300 000 Kč) 150 001 Kč až 500 000 Kč (známý klient 300 001 Kč až 500 000 Kč) nad 500 000 Kč
Modrá pyramida stavební spořitelna (profil, názory) do 300 000 Kč 300 001 Kč až 500 000 Kč - nad 500 000 Kč
* Buřinka nabízí úvěry s variabilním zajištěním: od 300 001 Kč do 500 000 Kč - 2 osoby + 1 ručitel, 1 osoba + 2 ručitelé, 1 osoba + 1 ručitel + pojištění, 1 osoba + nemovitost + pojištění, 2 osoby + nemovitost, nad 500 000 Kč - 2 osoby + nemovitost, 1 osoba + nemovitost + zajištění
** Liška nabízí také variabilní zajištění úvěrů: od 301 000 Kč do 400 000 Kč - 1 ručitel, pohledávka, nemovitost, od 400 001 Kč do 500 000 Kč - 2 ručitelé, pohledávka, nemovitost

V oblasti překlenovacích úvěrů je situace složitější. Každá stavební spořitelna hodnotí rizikovost klienta trochu jinak. Modrá pyramida rozděluje překlenovací úvěry podle doby, která zbývá do přidělení cílové částky. HYPO člení překlenovací úvěry podle výše naspoření. Raiffeisenka rozlišuje jednotlivé typy překlenovacích úvěrů (produkty). Buřinka rozděluje překlenovací úvěry podle délky spoření a výše požadovaného úvěru. U Wüstenrotu rozhoduje doba trvání smlouvy a případně výše akontace (naspoření) a konečně u Lišky jsou klienti rozděleni do rizikových skupin podle hodnotícího čísla (parametru určujícího datum přidělení cílové částky).

Obecně platí, že pro stavební spořitelnu jste méně rizikoví, a tedy máte větší šanci získat vyšší úvěr bez zajištění, když:

  • vám zbývá kratší doba do přidělení,
  • máte více naspořeno,
  • máte vyšší hodnotící číslo apod.

Horní výše překlenovacích úvěrů bez zajištění (tzn. pro ty nejméně rizikové klienty) činí u HYPO stavební spořitelny maximálně 100 000 Kč nezajištěné částky, u Wüstenrotu maximálně 200 000 Kč, u Modré pyramidy, Raiffeisen stavební spořitelny a Lišky maximálně 300 000 Kč a u Buřinky maximálně 350 000 Kč nezajištěné částky.

Do jaké částky nepotřebujete zajištění nemovitostí?

Bez nutnosti zajistit úvěr ze stavebního spoření nemovitostí se obejdete u pěti ze šesti stavebních spořitelen působících na českém trhu až do částky 500 000 Kč. Výjimkou je Wüstenrot stavební spořitelna, která nabízí úvěry bez zajištění nemovitostí dokonce do 600 000 Kč (také viz tabulka Požadavky na zajištění úvěrů ze stavebního spoření).

Překlenovací úvěry jsou opět poměrně diferenciované. U Modré pyramidy si bez zajištění nemovitostí vystačíte u překlenovacího úvěru maximálně do 500 000 Kč, u HYPO stavební spořitelny do 400 000 Kč, u dalších spořitelen záleží na tom, jak moc jste rizikový klient. Raiffeisenka může požadovat zajištění nemovitostí u překlenovacího úvěru nad 300 000 Kč, ale také až nad 500 000 Kč. Wüstenrot nad 200 000 Kč, nebo nad 400 000 Kč, Liška má tři hranice: 300 000 Kč, 400 000 Kč a 500 000 Kč, stejně tak Buřinka: 400 000 Kč, 500 000 Kč a 750 000 Kč.
 
Musíte k úvěru uzavřít životní pojištění?

Rozdíly v požadavcích stavebních spořitelen jsou i v této oblasti. Raiffeisen stavební spořitelna a Českomoravská stavební spořitelny životní pojištění s vinkulací ve prospěch spořitelny nevyžadují, i když v některých případech může životní pojistka sloužit jako doplňkové zajištění. Stavební spořitelna Wüstenrot vyžaduje uzavření životní pojistky obecně u úvěrů s nezajištěnou částkou vyšší než 100 000 Kč, HYPO stavební spořitelna asi od 500 000 Kč, Stavební spořitelna České spořitelny jen u vyšších úvěrů s jednou osobou v závazku a Modrá pyramida na pojištění trvá jen u překlenovacího úvěru Hypoúvěr 100 (na 100 % ceny nemovitosti) a úvěrů poskytovaných bez zajištění.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jak se pojistit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Považujete možnost zajistit úvěr i jinými nástroji než nemovitostí za výhodu stavebního spoření? Máte osobní zkušenost s nabídkou stavebních spořitelen? Odpovídají objemy úvěrů bez nutnosti zajištění nemovitostí "inzerované" stavebními spořitelnami skutečnosti?

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Zvýšení DPH na stavby pro bydlení: máme se bát?

26. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Zvýšení DPH na stavby pro bydlení: máme se bát?

Od 1. ledna 2008 vzroste daň z přidané hodnoty na stavby pro bydlení z 5 % na 19 %, zvýšení se dotkne výstavby i rekonstrukcí. Vláda nás chlácholí "sociálním bydlením", odborníci se... celý článek

Jak odložit splátku úvěru?

24. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Jak odložit splátku úvěru?

Splácíte úvěr na bydlení? Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste na splátku momentálně neměli peníze. Půjčka od příbuzných není jediné možné řešení. Poradíme vám, jak s... celý článek

Fungují úvěry na bydlení v České republice, jak mají?

17. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Fungují úvěry na bydlení v České republice, jak mají?

Jsou hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření dostupné všem, kteří je potřebují? Pomáhají tyto nástroje bydlení skutečně řešit, nebo mají nevyužité rezervy? Obstojí české hypoteční... celý článek

Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění

15. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění

Pokud úvěr zajistíte nemovitostí, budete ji muset pojistit. K úvěru hypoteční banky a stavební spořitelny v některých případech vyžadují i životní pojištění. Kdy banky pojistky vyžadují,... celý článek

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

27. 1. 2006 | Linda Fejtková | 3 komentáře

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

Stavební spořitelny se již několik let cíleně snaží hypotékám konkurovat, nulová akontace je již téměř běžná, ale prodlužuje se i doba splatnosti. Jaký je tedy mezi úvěrem a hypotékou... celý článek

Partners Financial Services