Bankovnictví zadarmo, ale pouze on-line

Bankovnictví zadarmo, ale pouze on-line
Na česko-německém pohraničí začala nabízet bankovní služby českým občanům německá spořitelna Kreissparkasse Loebau-Zittau. Na území ČR nemá pobočky, využít ji tak můžeme prakticky jen přes internetbanking. Stojí to za to? Třeba on-line operace i výpisy z účtů jsou zdarma. Porovnali jsme její nabídku s domácími bankami.

Proč svěřit své peníze zahraniční instituci, která navíc nemá v ČR kamenné pobočky, ptáte se? Třeba proto, že s německou spořitelnou můžete na poplatcích ušetřit pěknou sumu peněz. Za určitých okolností je totiž možné účet u Kreissparkasse Loebau-Zittau (dále v textu jako KSK) využít jako alternativu běžného účtu u domácí banky. Podívejme se na její výhody a nevýhody a porovnejme cenu jejích služeb s domácími institucemi.

Kolik se dá ušetřit?

Zřízení a případně zrušení běžného účtu u KSK je zdarma a není nutný počáteční vklad. Za měsíční vedení internetového účtu fyzické osoby zaplatí 75 Kč (2,50 eur), podnikatelé 87 Kč (2,90 eur). Zřízení, vedení i případné zrušení internetového bankovnictví je u všech účtů zdarma. Fyzické osoby mají všechny on-line operace na on-line účtu zdarma, tj. výběry z bankomatů i platby kartou u prodejců. Výpis z účtu je poskytován bez poplatku výběrem z terminálu banky, zaslání jednoho výpisu stojí 0,60 eur, včetně poštovného. Fyzické osoby mají prvních pět bankovních operací v měsíci zdarma, které provedou na přepážkách v síti KSK v rámci on-line běžného účtu.

Zdarma jsou výběry hotovosti  z bankomatu v síti spořitelny KSK a u všech německých spořitelen (tj. u on-line účtu). Síť bankomatů KSK je pouze v oblasti okresu Löbau-Zittau. Výběry u cizích německých bank a v zahraničí jsou ve výši 1 % z vybírané částky, minimálně 135 Kč (4,50 eura), maximálně 150 Kč (5 eur), denní limit na výběr je u cizích bank 500 eur, v síti KSK 1 000 eur.

Žádné poplatky se neúčtují za výměnu euro na koruny (nebo obráceně) u přepážky za tzv. směnárenské služby, pokud se jedná o výběr z vlastního účtu u KSK. Pokud zákazník hodlá na svůj účet vložit nějaký obnos v Kč, převod této částky na jeho účet v euro je rovněž bez poplatku.

Porovnání cen bankovních služeb
Vedení on-line účtu (poplatek za měsíc) Příkaz do/ze zahraničí zadaný on-line (osobní účet), jedná se o europlatbu Příkaz do/ze zahraničí zadaný on-line (firemní účet) Příkaz
zadaný
on-line
Výběr z bankomatu v zahraničí
(např. v SRN)
Výběr z bankomatu v ČR
KSK osobní: 75 Kč*,
firemní: 87 Kč
zdarma,
max.12 500 eur
do: 1,5 Kč,
ze: 4,50 Kč
max. 12 500 eur
 v SRN osobní: zdarma, firemní:
do: 2,40 Kč,
ze: 6,00 Kč
v síti bankomatu KSK a u jiných německých spořitelen zdarma 1%, min.135 Kč max.150 Kč
a u jiných německých bank a v EU
KB
(profil, názory)
zdarma do/ze: 225 Kč,
max. 12 500 eur
do/z 225 Kč
max. 12 500 eur
3 Kč 1%, min.100 Kč v síti bankomatu KB od 6 Kč,
v síti jiných bank 30 Kč
GE Money Bank
(profil, názory)
39 Kč do 1 %, min. 220 Kč,
z 1%, min. 100 Kč
do 1 %, min. 220 Kč,
z 1 %, min. 100 Kč
3 Kč 0,5 % + 100 Kč v síti bankomatu GE 9 Kč,
v síti jiných bank 25 Kč
ČSOB
(profil, názory)
zdarma do 1 %, min. 250 Kč, max.1 500
z 1 %, min. 150 Kč
do 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500
z 1 %, min 150 Kč
6 Kč 0,5 % + 80 Kč v síti bankomatů 5 Kč,
v síti jiných bank 25 Kč
*fyzické osoby mají prvních pět hotovostních operací na přepážkách zdarma

Porovnání poplatků v euro za platby do/ze zahraničí u KB a KSK Porovnáme-li poplatky vyložené za uskutečnění 10 plateb za měsíc do/ze SRN nebo jiného státu EU (při použití kurzu 1 : 30), zjistíme, že uspoříme přes 2 000 Kč.

Odchozím dokladem Odchozí Online Příchozí
KB 10 * 225,00 Kč = 2 250,00 Kč
KSK 10 * 12 Kč = 120 Kč
firemní účet u KSK = 87* Kč
*popl. za vedení účtu
10 * 2,4 Kč = 24 Kč
firemní účet u KSK = 87* Kč
*popl. za vedení účtu
10 * 6 Kč = 15 Kč
firemní účet u KSK = 87* Kč
*popl. za vedení účtu
Úspora 2 043 Kč 2 139 Kč 2 103 Kč

= tzn. 2 roky vedení účtu zdarma

Přístup k on-line bankovnictví KSK zajišťuje prostřednictvím systému PIN/TAN na webových stránkách v češtině. Službu mohou zákazníci využívat odkudkoliv, samozřejmou nutností je přístup k počítači připojenému na internet (s prohlížečem Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator od verze 4.x). Pomocí on-line účtu u KSK lze provádět vnitrostátní platby po SRN v euro nebo standardní EU platby v euroo do výše 12 500 euroo po státech EU (tedy i v ČR), dále převody mezi jinými svými účty vedenými u KSK. K účtu jsou v základní nabídce k dispozici dvě debetní platební karty (Sparkassen-Cards) a jedna kreditní karta (MasterCard nebo VISA-Card, verze Classic).

K založení běžného soukromého či firemního účtu s přístupem k on-line bankovnictví je nutná fyzická přítomnost klienta v některé z poboček KSK, a to pro zajištění osobních dat podpisovým vzorem. Fyzické osoby musí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a podnikatelé předkládají výpis z obchodního rejstříku (překlad si zajistí KSK sama) a osobní legitimaci statutárního zástupce.

PIN/TAN systém funguje následovně:
Po vyplnění smlouvy na internetových stránkách je zákazníkovi okamžitě zajištěno připojení této služby. Při její instalaci počítačovým oddělením je mu vysvětleno, jak se musí do systému poprvé přihlásit a jak se on-line bankovnictví obsluhuje prostřednictvím demo verze. Je mu předána TAN-listina, která obsahuje kromě asi 70 platných TAN-čísel i tzv. startovací PIN. Pro prvním přihlášeni a uvedení systému do provozu se zákazník přihlásí svým číslem účtu a startovacím PIN, který následně musí změnit. Změnu PIN ze startovacího na vlastní musí potvrdit jedním platným TAN-číslem z předané listiny.
Příkazy k úhradě apod. musí vždy potvrdit platným TAN-číslem (slouží v podstatě jako elektronický podpis), jinak platba neodejde. Historie účtu, aktuální stav na účtu apod. zjistíte přihlášením se do systému (číslo účtu, PIN). K provedení těchto operací není potřeba zadávat žádná TAN-čísla. Zajištění přístupu většímu počtu osob k účtu lze sjednat plnou mocí těmto osobám a každá může (pokud to statutární osoba tj. majitel účtu bude požadovat) být účastníkem internetového bankovnictví a obdrží bezplatně svou vlastní TAN-listinu a svůj PIN. Majitel účtu může nechat zplnomocněným osobám zadat denní limit, do jehož výše můžou disponovat.

K běžnému on-line účtu si lze později zřídit spořící účet, stačí vyplnit formulář on-line. Lze si vyzkoušet demo-spořící účet nanečisto na internetových stránkách spořitelny. Formulář k registraci je v němčině, ale v demo verzi jsou německé výrazy přeloženy do češtiny. Nevýhodou při zřizování on-line spořícího účtu je prostudování dlouhého spisu s pěti kroky bezpečnostních pokynů, které je nutné doslova dodržet. Je potřeba například upravit nastavení prohlížeče na vašem PC, ověřit vlastní otisk palce (není to opravdový otisk, ale tzv. fingerprint – kód sestavený z čísel) on-line.

Jaká jsou úskalí on-line bankovnictví u KSK?

Nedostupnost poboček na území ČR je první úskalím, i když spořitelna vybízí k využití účtu on-line, je třeba se k jejímu založení osobně dostavit. Pokud zákazník chce, aby mu platba dorazila na jeho účet v ČR v korunách, pak musí zadat tento příkaz k úhradě pomocí formuláře (toto nelze přes on-line bankovnictví). Uvedený příkaz přes vyplněný formulář je samozřejmě s poplatkem (příkaz na převod do 50 eur je ve výši 5 eur; do 500 eur pak 10,50 eur; od 500,01 je to 0,15 %, min. 15 eur a max. 100 eur).

Dále je nutné dobře zvážit, zdali nebudete často vybírat hotovost z bankomatů na území České republiky nebo u jiných německých bank, protože v tomto případě se služby nabízené KSK velmi prodražují, poplatek za výběr v přepočtu na koruny by vás minimálně vyšel na 135 Kč. Na první pohled, v porovnání s českými bankami, jsou bezplatné výběry z bankomatů zajímavé, ale pouze při výběru ze sítě bankomatů KSK nebo ze sítě jiných německých spořitelen. Pokud byste ale nebyli blízko žádné z těchto dvou a museli byste vybrat ze sítě bankomatů jiných německých bank, stálo by vás to již min. 135 Kč, což je více než za výběr v tuzemsku, ale i v zahraničí prostřednictvím českých bank. Atraktivní se jeví poplatky za podání platebního příkazu on-line jak pro soukromé tak fyzické osoby.

Firmám, zdá se, může tato nabídka výrazněji snížit náklady, ale jen u transakcí do výše max. 12 500 eur, protože poplatky právě za tyto služby u českých bank jsou výrazně vyšší (viz. tabulku výše).

Je pro vás nabídka této spořitelny zajímavá? Využijete jí? Jaké máte zkušenosti se zahraničními bankami?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 7. 2005 9:26, Petr

Nějak jsem v tom článku nenašel, jestli se pro ostatní banky ten účet tváří jako účet v ČR nebo v zahraničí. Tedy, kolik bude stát poslání peněz na takovýto účet z účtu u české banky ...

+43
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 7. 2005 23:47, Ivo

Přečetl jsem si název a málem mě to v tom vedru kleplo. Obsah mě uklidnil. Vhodné pro pendlery, nic pro mne. Škoda....

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Komu škodí české banky?

21. 7. 2005 | Jiří Šedivý

Komu škodí české banky?

Jsou české banky tím líným mastodontem, který ubíjí domácí hospodářství, bankovní sektor a neumí si vydělat "ani na chleba"? Nebo jsou několikamiliardové zisky předmětem obyčejné závisti?... celý článek

Virtuální karty. To se to pak na internetu platí.

21. 7. 2005 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Virtuální karty. To se to pak na internetu platí.

Nevlastníte embosovanou platební kartu a chcete platit na internetu? Nabízí se řešení v podobě virtuálních karet. Navíc od podzimu bude možné platit na internetu konečně i elektronickou... celý článek

Povede přijetí eura ke zvýšení bankovních poplatků?

20. 7. 2005 | Dana Chytilová

Povede přijetí eura ke zvýšení bankovních poplatků?

Víte, z jakých poplatků mají banky největší příjmy? Z mezinárodního platebního styku a z poskytování úvěrů. Při zavedení eura by právě první zdroj peněz výrazně poklesl. Čím jej banky... celý článek

Bez embosované karty na internetu nezaplatíte

14. 7. 2005 | Dana Chytilová

Bez embosované karty na internetu nezaplatíte

Je poslední den předprodeje na koncert Eltona Johna a vy nestíháte. Jedinou možností zůstává zaplatit kartou přímo na internetu. Pokud vlastníte "embosku", máte vyhráno. Běžná elektronická... celý článek

Vyplatí se bankovní konto v Rakousku?

12. 7. 2005 | Dana Chytilová

Vyplatí se bankovní konto v Rakousku?

Spíláte bankám za vysoké poplatky? Vidíte řešení v zahraničním kontě? Pokud se rozhodnete pro zřízení běžného účtu v Rakousku, na poplatcích mnoho neušetříte. Na druhou stranu ale nic... celý článek

Partners Financial Services