Internetbanking ve světle sazebníků

Internetbanking ve světle sazebníků
Důležitým parametrem jakékoliv bankovní služby je její cena. Z našeho testu vyplývá několik zajímavých věcí. Například banky často vnímané jako drahé jsou schopny nabídnout srovnatelnou, či dokonce lepší cenu. Jak jsou tedy na tom s cenami internetbankingové aplikace jednotlivých českých bank?

V rámci naší soutěže Internetová banka roku jste mohli u profilu každé aplikace najít i výpočet ročních nákladů pro typického klienta. Jeho modelové chování vycházelo z průzkumu společnosti Scott and Rose. Hlavním cílem bylo co nejvíce se přiblížit tomu, jak se svým bankovním účtem zachází typický obyvatel Česka. Výhodou tohoto přístupu je, že nám umožnil porovnat ceny jednotlivých služeb. Nevýhodou pak především to, že svou typičností je nevhodný pro některé banky, které cílí na netypickou klientelu (především Citibank). V rámci našeho testu jsme volili účty (resp. většinou jsme požádali testovanou banku o doporučení nejvhodnějšího produktu pro typického klienta), které nabízely nejlepší cenu při použití internetového bankovnictví.

Pro naše minulé srovnání v roce 2002 nebyl použit výše uvedený typický klient, ceny tedy nejsou přímo porovnatelné. Celkový roční náklad byl tehdy stanoven jako dvanáctinásobek měsíčních nákladů zahrnujících vedení účtu, 10 transakcí a 4 výběry z bankomatu. Nicméně svou vypovídací a porovnávací hodnotu může mít i tehdejší pořadí (viz tabulku).

Pořadí 2005 Banka (Produkt) Roční náklady 2005/Kč Pořadí 2002
1 WSPK Osobní účet 912 N/A
2 Citibank CitiOne (zůstatek 100 000 Kč) 986 N/A
3 eBanka Plus zdarma (příjem 30 000 Kč měsíčně) 993 N/A
4 Poštovní spořitelna 1 219 N/A
5 RaiffesenBank Kompletkonto Start 1 337 3
6 BAWAG - IQ-NET 1 443 N/A
7 ČSOB 1 458 4
8 ŽB - Konto Economy 1 520 1
9 VB FIT konto + IB 1 595 N/A
10 HVB 1 654 9
11 Česká spořitelna 1 661 2
12 GE Konto Genius 1 736 5
13 KB Ideal 1 926 6
14 eBanka Plus 2 858 8
15 Citibank CitiOne 3 386 10
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
N/A - údaj není k dispozici, účet či banka nebyly v roce 2002 hodnoceny
7. místo patřilo v roce 2002 Union bance, která v roce 2003 zkrachovala

Podmíněně levné účty

Zatímco tehdy se cenovým vítězem (pro mnohé překvapivě, neboť image exkluzivní banka se většinou snoubí pojem "drahá banka") stala Živnobanka (ŽB), která se dnes propadla do poloviny tabulky. Dnešními vítězi jsou kromě malé Waldviertler Sparkasse von 1842 (WSPK) opět překvapivě (možná i ze stejných důvodů jako před třemi lety ŽB) především Citibank (profil, názory) a eBanka.
V obou případech jsou zde velká ale. Citibank má totiž druhý nejlevnější účet jen s jednou podmínkou – mít v této bance alespoň 100 tisíc Kč (součet zůstatků na běžném, termínovaném účtu a v podílových fondech), v takovém případě se totiž neplatí 200 Kč měsíčně za vedení účtu. Bez splnění této podmínky s z účtu rázem stane nejdražší produkt našeho přehledu.
Trochu odlišně je koncipována podmínka u účtu Plus od eBanky. Ta nevyžaduje žádnou úroveň zůstatku, ale pravidelný přísun peněz na účet – každý měsíc na něj musí přijít alespoň 30 tisíc Kč. Pokud přijde (a vypnete si generování výpisů), pak máte druhý (či třetí, záleží jestli byste mohli udržovat 100tisícový zůstatek – viz Citibank výše) nejlevnější účet na trhu za 992,90 Kč ročně. Pokud vám na účet taková částka nepřitéká, všechny poplatky se přepočítají. Kromě nich ještě zaplatíte 142 Kč měsíčně za vedení účtu a v tu chvíli máte s 2 857,90 Kč druhý nejdražší produkt.

Balíčky i platební karty jsou dnes běžné

Z ostatních bank je zajímavý posun u HVB, která v roce 2002 skončila jako předposlední. Dnes je ve dvou třetinách tabulky, dokonce před Českou spořitelnou, GE či Komerční bankou. Svou roli tady však může hrát i to, že řada transakcí, od kterých se snaží spořitelna své klienty odradit (výběry hotovosti na přepážce či z cizích bankomatů) jsou v HVB relativně levné (výběr z cizích bankomatů stojí jen 9 Kč). Nicméně právě takto má vypadat konkurenční boj, takže plusové body pro HVB jsou zde více než oprávněné.

Rok 2002, kdy probíhal náš minulý test, nebyl jen dětským obdobím z pohledu internetových aplikací, ale i bankovních balíčků. Zatímco tehdy byl internetbanking něco navíc, a balíček zahrnující internetbanking byl tedy výjimkou, dnes je tomu naopak. Jen Volksbank a Komerční banka nám jako nejvhodnější pro typického klienta doporučily balíček, ke kterému je nutno internetové bankovnictví přikoupit. Podobným procesem prošly i platební karty. Tu dnes v balíčku nenajdete jen u Poštovní spořitelny a WSPK.

počet BAWAG - IQ-NET (profil, názory) CitiOne CitiOne (zůstatek alespoň 100 tisíc) Česká spořitelna - Výhodný program
(profil, názory)
ČSOB
Osobní konto (profil, názory)
vedení účtu měsíčně 12 45 200 0 45 50
výběry na přepážce 5 za rok 5 30 18 18 45 30
výběry z vlastního bankomatu 23 za rok 23 5* 14 14 6 5
výběry z cizího bankomatu 7 za rok 7 25 14 14 30** 25
vklady v hotovosti 9 za rok 9 0 0 0 8 0
počet příchozích plateb 20 ročně 20 2 0 0 5 7
počet ochozích plateb 36 ročně 36 2 6 6 2 3
počet odchozích plateb trvalým příkazem 30 ročně 30 2 6 6 5 3
podíl mezibank plateb 0,9 77 3 0 0 2 0
zřízení trvalého příkazu 2 za rok 2 0 0 0 0 0
zrušení, změna trvalého příkazu 2 za rok 2 30 40 40 0 40
platební karta elektronická 1 12 0 0 0 0 0
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* vlastní bankomat jsou bankomaty ČSOB
**velikost výběru z cizího bankomatu tisíc korun 25 + půl procenta

Jenorázové náklady na internetové bankovnictví

Kromě pravidelné platby za internetbanking, zahrnuté většinou v ceně běžného účtu (či balíčku), u některých bank musíte ještě zaplatit jednorázový poplatek za některé zabezpečovací prvky. Tyto náklady nejsou v ročních nákladech zahrnuty.
Žádná banka z našeho testu nezpoplatňuje generování a správu certifikátů, nutnost platby se spíše vztahuje k "fyzickým nástrojům zabezpečení". Oproti našemu minulému srovnání, kdy token (kalkulačku) používala Česká spořitelna (profil, názory), eBanka (profil, názory)a HVB (profil, názory), zůstal tento nástroj jen u poslední jmenované. Za kalkulačku u ní zaplatíte 490 Kč.

Naopak silnější zastoupení získala čipová karta, kterou dnes nabízí Česká spořitelna, ČSOB (profil, názory) a Komerční banka (profil, názory). Ceny za uplně stejné zařízení se přitom podstatně liší. Ve České spořitelně zaplatíte 350 Kč za čtečku + 320 Kč za čipovou kartu + 320 Kč za vygenerování certifikátu (celkem 990 Kč). ČSOB je o něco levnější – 100 Kč za kartu s certifikátem a 500 Kč za čtečku (dohromady 600 Kč). Nejdražší je KB, která si účtuje 857 Kč za čtečku a 390 Kč za kartu s certifikátem (dohromady 1 247 Kč).

Poslední, nejčastěji používanou variantou, jsou kódy zasílané prostřednictvím SMS zpráv. U Poštovní spořitelny (profil, názory) a Živnobanky (profil, názory) k tomu potřebujete jakýkoliv mobil se SMS zprávami. Zbývající dvě banky (eBanka, ČSOB) vyžadují instalaci GSM Bankingové aplikace, která umožní, aby zprávy byly chráněny PINem. Pokud máte novější SIM kartu (z posledních tří let), měla by již být k instalaci připravena. V opačném případě si ji musíte nechat vyměnit (například u T-mobile stojí 476 Kč včetně DPH).

počet Konto GE Genius
(profil, názory)
PS
Klasik (profil, názory)
eBanka Plus zdarma***
(profil, názory)
eBanka Plus****
(profil, názory)
HVB
Pohoda
(profil, názory)
vedení účtu měsíčně 12 79 23 0 142 64
výběry na přepážce 5 za rok 5 45 8 59,3 59,3 30
výběry z vlastního bankomatu 23 za rok 23 0** 5 6,9 6,9 9
výběry z cizího bankomatu 7 za rok 7 25 25 6,9 29,9 9
vklady v hotovosti 9 za rok 9 0 3 20 20 10
počet příchozích plateb 20 ročně 20 5 4 2,9 2,9 5
počet ochozích plateb 36 ročně 36 3 2 2,9 2,9 3,5
počet odchozích plateb trvalým příkazem 30 ročně 30 6 2 2,9 2,9 5
podíl mezibank plateb 0,9 77 0 2 0 0 0
zřízení trvalého příkazu 2 za rok 2 0 0 0 0 0
zrušení, změna trvalého příkazu 2 za rok 2 0 20 30 30 0
platební karta elektronická 1 12 0 15* 0 0 0
1 736 1 219 992,9 2 857,9 1 654
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* karta je účtována měsíčně
** první dva výběry z bankomatu zdarma, každý další 9 korun
*** podmínkou vedení účtu zdarma je měsíční příjem na účet nejméně 30 tisíc Kč a zrušení generování výpisů z účtu
**** náklady na vedení účtu jsou 67 Kč za vedení a 75 Kč za přímé bankovnictví, bez výpisů z účtů (lze zrušit)

Hotovost raději nebrat

Vklady a výběry na přepážce a výběry z bankomatů často významně ovlivňovaly celkové náklady na používání účtu. Především tato položka se přitom může velmi lišit klient od klienta a především ti, kteří jsou na cenu velmi citliví, mohou své chování přizpůsobit sazebníku a v konečném důsledku zaplatit méně.

Cena za výběr hotovosti na přepážce bývá většinou nastavena tak, aby klienti na přepážce "neotravovali". Kvůli tomu ti, kteří jsou zvyklí chodit na pobočky osobně, zaplatí podstatně více (ČS 45 Kč, GE 45 Kč, KB 50 Kč). Nejdráže vyšel náš typický výběr (6 200 Kč) v eBance - 59,30 Kč. Naopak nejlevnější byla Volksbank s 6 Kč.
V tomto srovnání je ale nutno upozornit, že větší výběry jsou v některých bankách levnější. Například v České spořitelně stojí výběr nad 15 tisíc Kč jen 15 Kč, v Komerční bance výběr nad 10 tisíc Kč stojí jen 35 Kč místo 50.

Podobné rozlišování banky většinou dělají i u výběrů z bankomatů. Tentokráte není rozhodující částka, ale to, kdo bankomat provozuje. Jedinými výjimkami jsou Citibank (všude za 14 Kč) a HVB (všude za 9 Kč). U ostatních může být rozdíl značně diskriminační, nejčastější je 5 Kč z vlastního, 25 Kč z cizího. Podobnost není čistě náhodná. ČSOB, která s touto cenovou politikou přišla, totiž provozuje systémy platebních karet pro svou Poštovní spořitelnu, Volksbank, BAWAG (profil, názory) a WSPK (profil, názory). S pokročilým "balíčkováním" zahrnuly některé banky (například Živnobanka, GE a další) několik výběrů z vlastního bankomatu (většinou dva) do poplatku za vedení účtu. Kvůli tomu jsou u nich v tabulce uvedeny nuly (neboť dva výběry měsíčně odpovídají typickému klientovi).

počet KB Ideal
(profil, názory)
RaiffeisenBank Kompletkonto Start
(profil, názory)
VB FIT konto + IB
(profil, názory)
WSPK Osobní účet
(profil, názory)
ŽB - Konto Economy (profil, názory)
vedení účtu měsíčně 12 63 45 75 10 55
výběry na přepážce 5 za rok 5 50* 30 6 8 20
výběry z vlastního bankomatu 23 za rok 23 6 5 2,5 5 0***
výběry z cizího bankomatu 7 za rok 7 35 19 25 25 40
vklady v hotovosti 9 za rok 9 0 5 6 0 0
počet příchozích plateb 20 ročně 20 5 5 6 3 2
počet ochozích plateb 36 ročně 36 3 2 3 2 2
počet odchozích plateb trvalým příkazem 30 ročně 30 4,5 5 3 3 2
podíl mezibank. plateb 0,9 77 2 1 0 0 4
zřízení trvalého příkazu 2 za rok 2 0 0 0 0 0
zrušení, změna trvalého příkazu 2 za rok 2 20 0 30 20 0
platební karta elektronická 1 12 0 0 0 200** 0
1 926 1 337 1 594,5 912 1 520
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* výběry do 10 tisíc stojí 50 Kč, nad 10 tisíc 35 Kč
** karta je účtována jednou za rok
*** první dva výběry z bankomatu zdarma, každý další 5 Kč

Internet je na placení nejlevnější

Podobně diskriminační politiku jako u výběrů z bankomatů zvolily banky u transakcí. Opět je zde ale jiný klíč. Tentokrát jsou levnější operace provedené pomocí elektronických kanálů než osobně na pobočce. Některé banky (například Citibank či eBanka) toto rozlišení dělají tzv. příplatkem za kanál. Ten je nulový u internetu, několikakorunový u telefonního bankéře (u Citibank 9 Kč) a velmi drahý na pobočce (u Citibank 43 Kč, u eBanky 20 Kč).
Jiné banky mají odlišné ceny pro jednotlivé kanály. Česká spořitelna tak chce 2 Kč za elektronickou platbu, 8 Kč za platbu zadanou sběrným boxem a 45 Kč za platbu podanou na přepážce. Možná by však banky měly podobnou diferenciaci, jakou mají ve vztahu k velikosti výběru hotovosti, udělat i u plateb. Řada internetbankingových aplikací má totiž přednastavené limity (například 50 tisíc Kč ČS, 300 tisíc Kč ČSOB), takže v případě, že chcete zaplatit nové auto nebo dům, vám nezbude, než se vydat na pobočku (a řádně za to zaplatit). Většina z nás ale něco takového nedělá každý den, takže si možná rádi připlatíme.

Aby klientům nebylo líto, že bance pomocí trvalých příkazů šetří námahu, rozhodly se některé banky transakce z trvalých příkazů zpoplatnit více než jednorázové platby zadané elektronicky! Příkladem takového přístupu je Česká spořitelna (5 místo 2 Kč), GE Money Bank (6 místo 3 Kč), HVB (5 místo 3,50 Kč), Komerční banka (4,50 místo 3 Kč) a Raiffeisenbank (5 místo 2 Kč).

Podobně zajímavý je i pohled na to, kolik banky účtují za příchozí transakce. Logika věci říká, že transakce přijde elektronicky, a tak by se jejich cena neměla příliš lišit od podobně zadané operace. Opak je však pravdou, banky si v takovém případě často účtují více. Místo vyjmenovávání těch, které to dělají, je jednodušší uvést ty, které to nedělají. Citibank (všechny příchozí platby jsou zdarma), Živnobanka (plaby došlé z banky jsou zdarma, z ostatních bank 6 Kč stejně jako odchozí platby), BAWAG (podobně jako u ŽB jsou příchozí platby v rámci banky zdarma, z ostatních bank za 5 Kč) a eBanka (příchozí platba stojí 2,90 Kč).

Velké rozdíly také panují ve zpoplatňování mezibankovních plateb. Necelá polovina bank všechny transakce účtuje stejně (Citibank, ČSOB, GE, eBanka, Volksbank a WSPK), ostatní si za cizí banku nechávají připlatit. Nejvíce je to v ŽB – 4 Kč, o něco levnější, za 3 Kč, je to v BAWAGu. 2 Kč chtějí v České i Poštovní spořitelně a KB, konečně Raiffesenbank vybírá jednu korunu.

Zvláštní kategorií jsou tzv. prioritní platby. Naši porotci si často s nadšením pochvalovali, že aplikace nabízí urgentní, prioritní či jinak nazvané rychlé platby. Jejich nadšení by možná hodně rychle ochladlo, pokud by se na cenu takové platby podívali do sazebníku. Například Raiffeisenbank (profil, názory) si za ni účtuje 200 Kč, a to zdaleka není nejdražší, BAWAG za ni žádá 300 Kč. Je otázkou, zda-li by banky neměly v neprofesionálních (tj. pro běžné občany) aplikacích u těchto nabídek vyvěšovat varování o jejich ceně.

A co teď s tím?

Pokud byste chtěli našeho srovnání využít pri výběru nejlevnějšího účtu pro vás, začněte srovnáním – porovnejte sebe (to jak využíváte účet) s naším typickým klientem. Pokud je vám velmi podobný, pak si prostě vyberte ten, který je nejlevnější a současně nabízí internetovou aplikaci podle vašeho vkusu. Pokud se vám podobá jen vzdáleně, budete to mít těžší. Budete muset poznat, která banka vás nejméně "potrestá" za rozdíly mezi vámi a typickým klientem. Věříme, že výše uvedený komentář k jednotlivým položkám vám v tom pomůže.

Asi nejdůležitějším závěrem, patrným už z první tabulky je, že potenciální výběr produktů pro našeho typického klienta je velmi široký. Jak je vidět ze srovnání ročních nákladů, řada bank (často jen podvědomě vnímaných jako drahé) je schopna nabídnout podobné služby za srovnatelnou či dokonce lepší cenu. A to je dobře, protože ač si to některé instituce této země nemyslí, konkurence na bankovní trhu přece jen sílí.

Jak důležitou roli při výběru internetbankingu u vás hraje cena? Kterou banku jste zvolili a proč? Považujete náklady na elektronické obsluhování běžného účtu tuzemských bank za adekvátní, nebo ne? Proč?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 5. 2005 12:08, Ivo

K tématu je třeba také zvažovat bezpečnost použité bankovní aplikace.
Při porovnávání nákladů klienta je třeba také připočíst cenu připojení (net, telefon). Pokud se mluví o cenách bankovních služeb je třeba mít v patrnosti také cenu tohoto připojení nemluvě o vlastní práci, kterou nahrazuji pracovníka banky.

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 5. 2005 15:00, svb

Neni to s "vlastní praci, kterou nahrazuji pracovníka banky" uz trochu prehnane? Zase si v tom pripade odpocitejte podle vasi hodinove sazby cas na cestu do banky a zpet, presny pocet minut a sekund zjistite podle jizdniho radu a rychlosti vasi chuze...

Zobrazit celé vlákno

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Test bezpečnosti internetbankingu: zklamání

18. 5. 2005 | Antonín Beneš | 1 komentář

Test bezpečnosti internetbankingu: zklamání

Které internetbankingové aplikace jsou a nejsou bezpečné? Je zajištěna důvěrnost přenášených dat? Jak banka rozpozná klienta od zlodějského útočníka? Jak je zabezpečeno podání příkazu?... celý článek

Živnobanka: žlutomodrý standard

17. 5. 2005 | Petr Vykoukal

Živnobanka: žlutomodrý standard

Standardní a příjemná aplikace, které by ale neškodilo více funkcí – takové je internetové bankovnictví Živnobanky. Více si přečtěte v našem testu.

WSPK: návrat do minulosti

12. 5. 2005 | Petr Vykoukal

WSPK: návrat do minulosti

Jako předposlední přichází v našem testování na řadu internetové bankovnictví nejmenší banky soutěže. Svojí velmi omezenou funkčností připomíná typickou aplikaci ze srovnání v roce... celý článek

Volksbank: Vážený Gr87D4hg, …

10. 5. 2005 | Petr Vykoukal

Volksbank: Vážený Gr87D4hg, …

Všechny banky vám přidělí nějaké jméno pro vstup do jejich ibankingové aplikace. Většinou je to číslo, které si řada z nás bez problémů zapamatuje, ale s číselně písmennou směskou,... celý článek

Raiffeisenbank: síla jednoduchosti

5. 5. 2005 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Raiffeisenbank: síla jednoduchosti

O tom, že se aplikace bance povedla, svědčí téměř jednohlasné "jednoduché a přehledné" od našich porotců. Tento nesporný úspěch ale kazí nulová nabídka doplňkových služeb.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.