Seznamte se s termínovanými účty

Seznamte se s termínovanými účty
Ve světě spoření nepředstavují termínované vklady žádnou novinku. Za zřeknutí se peněz na určitou dobu nabízejí vyšší výnos než běžné účty. Jsou jim ale skutečně výhodnou alternativou?

V článku Kam s výplatou aneb proč živit běžné účty jsme si ukázali, že ukládáním peněz na běžných účtech v bance nespoříme, ale spíše utrácíme. Jako jednu z alternativ jak se pokusit tuto "nespravedlnost" zmírnit jsme zmínili termínované vklady. Vyšší úrokovou sazbu si tu ovšem musíme zasloužit dalšími ústupky bance.
V první řadě je nutné si uvědomit, že peníze ukládáte na termínovaný účet na jisté období se závazkem, že se z nich nebudou vybírat žádné částky před dohodnutým termínem. Na jak dlouho se peněz vzdáte, záleží jen na vás. Finanční instituce většinou poskytují širokou škálu termínů, takže není problém si vybrat. Podobně pestré je to i s minimální výší vkladu, kterou banky požadují (viz tabulku 1).

Minimální vklad versus délka uložení peněz
Délka trvání Minimální vklad
Česká spořitelna 7 dní a 4 roky 5 000 Kč
Ebanka 1 týden - 2 roky 1 000 Kč
ČSOB 1 týden - 8 let 5 000 Kč
GE 1 týden - 1 rok 100 000 Kč
HVB od 1 týdne 20 000 Kč
KB 1, 2 týdny, 1,3,6 měsíců a 5 let 5 000 Kč
Reiffeisen 1,2,3,6,9,12 a 24 měsíců, při vkladu nad 200 tis. Kč na 1 a 2 týdny 50 000 Kč
Volksbank 1,2 týdny, 1,2,3,6,9,12 a 24 měsíců 30 000 Kč
Živnobanka 1,2 týdny, 1,2,3,6,9 a 12 měsíců 50 000 Kč
Zdroj dat: Banky

Lákadlo vyšších úrokových sazeb

Jak už bylo řečeno, rozhodnete-li se pro termínovaný vklad, získáte vyšší úrokovou sazbu než u běžných účtů. Výše těchto sazeb se samozřejmě liší, a to nejen v závislosti na bance, ale i podle délky trvání termínovaného vkladu a množství peněz, které hodláte bance svěřit. V každém případě se ale dostanete z nejčetnější úrokové sazby u běžných účtů, tj. 0,1% p.a., což při uložených 10 tisících Kč představuje za rok 10 Kč navíc, na vyšší ohodnocení (viz tabulku 2). Když stejnou sumu peněz necháte na rok na termínovaném účtu např. u eBanky, budou vám na konci období připsány úroky v hodnotě 55 Kč.
Můžete se rozhodnout pro termínované vklady s fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou, přičemž u pevné sazby se tato určuje k datu uložení vkladu a je neměnná. Pohyblivá úroková sazba se v průběhu trvání vkladu mění a pro vypočtení úroků je podstatná její výše na konci platnosti sjednaného termínovaného vkladu. Úroky jsou připisovány ke dni splatnosti vkladu, tedy na konci období, pro které je vklad sjednán.

Srovnání úročení různých termínovaných vkladů v ČR
Úrokové sazby nabízené u termínovaných vkladů (p.a. %) Úrokové sazby běžných účtů (p.a. %)
Název instituce 30 000 Kč 250 000 Kč 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok
Česká spořitelna 0,50 % 0,80 % 0,60 % 1,20 % 0,30 %
ČSOB 0,50 % 0,50 % 0,60 % 0,80 % 0,10 %
Ebanka 0,50 % 0,55 % 0,90 % 0,90 % 0,15 %
GE Capital Bank 0,50 % 0,50 % 0,70 % 0,70 % 0,10 %
HVB 0,44 % 0,61 % 0,54 % 0,82 % 0,00 %
KB 0,40 % 0,66 % 0,66 % 0,96 % 0,05 %
Raiffeisenbank 0,45 % 0,55 % 0,85 % 1,05 % 0,10 %
Volksbank 0,50 % 0,50 % 0,70 % 0,75 % 0,10 %
Živnobanka - - 0,68 % 1,08 % 0,10 %
Zdroj dat: Banky

Jak je vidět z tabulky, banky mají různou strategii, co se týče stupňování výnosnosti v závislosti na délce období a velikosti vkladu.

Předčasný výběr může vyjít draho

Může se ale klidně stát, že peníze, kterých jste se na chvíli vzdali, náhle nutně potřebujete. Co v takovém případě? Některé banky, konkrétně Česká spořitelna, Volksbank, Živnobanka a GE Capital Bank u termínovaného vkladu s pevnou úrokou sazbou předčasnou výpověď neumožňují. Jiné si za porušení dohodnutého termínu účtují penále. Proto je už před vložením prostředků na termínovaný vklad vhodné zvážit všechny očekávané výdaje a délku zhodnocování úspor na tomto účtu zvolit opatrně. Stejně tak je dobré si uvědomit, že zvolením delší doby platnosti termínovaného vkladu ještě nemusíte získat výhodnější úrokovou sazbu. U většiny bank je totiž stejná sazba u 1týdenního i 1měsíčního vkladu a místy i 1ročního, hlavně u menších finančních částek.

Revolving – cesta k flexibilitě

Kromě klasických termínovaných účtů s neměnnou částkou, které zanikají dnem splatnosti, nabízejí banky ještě možnost obnovujících se, tzv. revolvingových vkladů. Jejich výhoda spočívá v tom, že po ukončení předešlé periody je dohodnutá částka automaticky obnovována.
Typů revolvingových účtů je několik. Dají se například nastavit tak, aby z běžného účtu proudily prostředky na termínovaný v okamžiku, kdy je překročena nastavená hranice. V praxi to znamená, že když se nahromadí na nízkoúročeném účtu zbytečně vysoké množství peněz, přebytek se převede na víceúročený termínovaný vklad tak, aby bylo možné dosáhnout větší výnos. Dojednat se dá i opačný postup. V případě nedostaku financí na běžném účtu se tam chybějící část převede z termínovaného.

Pro kterou banku se rozhodnout?

Na první pohled triviální záležitost se může stát v otázce výběru finanční instituce rozhodujícím faktorem. Některé banky před uložením prostředků na termínovaný vklad vyžadují, aby si u nich klient založil běžný účet. Proč je to tak důležité? Když si budete zakládat nový běžný účet jen kvůli termínovanému vkladu, vystavujete se dalším zbytečným poplatkům, které výrazně snižují výnosnost. Naopak peníze svěřené instituci, která od vás zřízení dalšího účtu nepožaduje, nejsou kráceny o žádné další dodatečné platby za posílání výpisů z účtů, spravování účtu a podobně. (Informaci o tom, která z vybraných bank běžný účet vyžaduje, naleznete v srovnávací tabulce na konci článku).

Zajímavá je i otázka připisování úroků. Při užívání jednorázového termínovaného vkladu jsou vám po jeho skončení úroky vyplaceny nebo jsou převedeny na běžný účet. U obnovujících se (revolvingových) termínovaných vkladů je to trochu jinak. Mnohokrát záleží na dohodě, která se uzavírá před tím, než vůbec banka začne užívat vaše peníze. Pro banku je výhodné, abyste si získané úroky po jejich připsání z termínovaného účtu vybrali nebo si je nechali automaticky převést na běžný účet. Částka získaná na úrocích se tak nestane součástí termínovaného vkladu pro další období a bude úročena nižší sazbou běžného účtu nebo zůstane neúročena (pokud si ji vyberete v hotovosti).
Můžete se však dohodnout, aby se úroky staly po obnovení termínovaného vkladu jeho součástí. Nezlepšíte si tak likviditu, ale do budoucího období se vám bude zhodnocovat větší objem peněz.

Důležitou úlohu při srovnávání výnosnosti termínovaných účtů jednotlivých institucí hraje i výše minimálního vkladu. Je rozdíl, jestli vám stačí uložit 5 000 Kč, nebo 50 000 Kč. Čím menší vklad, tím větší flexibilita a menší riziko potřeby peněz před uplynutím sjednané doby. To ale není všechno. Když už disponujete 100 000 Kč, vyplatí se uvažovat o produktech, jejichž výnosnost může být výrazně vyšší než u termínovaných vkladů. Nabízejí se například dluhopisy, akcie nebo fondy peněžního trhu (tomuto tématu se budeme věnovat v příštích dnech). 
Alternativu k termínovaným vkladům představuje i ING konto. Není síce charakteristickým "termíňákem", ale povinnost držet na účtu minimální zůstatek 10 000 Kč ho této skupině finančních produktů hodně přibližuje. Jenom v případě, že si udržíte na tomto kontě částku vyšší nebo rovnou minimálnímu zůstatku, bude zůstatek úročen. Výše úrokové sazby se mění, banka si totiž vyhrazuje v podmínkách právo úrokovou sazbu kdykoliv jednostranně měnit. Momentálně je její výše 1,75 % p.a., což převyšuje úročení termínovaných vkladů. Současně nejsou požadovány žádné výpovědní lhůty, není omezena minimální vybíraná částka ani minimální vklad. Umožňuje to zachovat si flexibilitu a přitom získávat na úrocích víc než u klasického termínovaného vkladu. Navíc za zřízení a vedení účtu banka nepožaduje žádné poplatky.
V námi srovnávaných institucích jsou poplatky, které přímo souvisí se založením a spravováním termínovaného vkladu, zdarma, a tak se jeho výhodnost dá posoudit zejména na základě výnosnosti a případné povinnosti založení běžného účtu a poplatků s ním spojených. Výběr té pravé instituce je ale jen na vás. Aby se vám lépe rozhodovalo, uvádíme nakonec shrnutí toho nejpodstatnějšího, co české banky u termínovaných vkladů nabízejí.

Srovnání podmínek poskytovaných vybranými bankami u termínovaných vkladů
Minimální doba trvání Nutnost mít běžný účet Poplatky za zřízení a vedení TÚ Sankce z předčasného výběru Možnost přívkladů Možnost revolvingu
Česká spořitelna (profil, názory) 1 týden ano zdarma vybíraná částka x 2,00 % x počet dní do splatnosti termínovaného vkladu/360, nejméně 0,5 % z vybírané částky ano ano
ČSOB (profil, názory) 1 týden ne zdarma v závislosti na délce termínovaného vkladu, nejméně 1 % z vybírané částky ano ano
Ebanka
(profil, názory)
1 týden ano zdarma 50 % z úrokové sazby ano ano
GE Capital Bank
(profil, názory)
1 týden ne zdarma 2 % z vkladu ano ano
HVB
(profil, názory)
1 týden ano zdarma min. 100 Kč, adekvátně se zkrátí část úroků ano ano
KB
(profil, názory)
1 týden ne zdarma 0,5 x úroková sazba x počet dní do splatnosti ano ano
Raiffeisenbank (profil, názory) 1 týden ano zdarma 2 % vybírané části jistiny minimálně 1000 Kč ano ano
Volksbank (profil, názory) 1 týden ne zdarma neumožňuje předčasný výběr ano ano
Živnobanka (profil, názory) 1 týden ano zdarma neumožňuje předčasný výběr ano ano
ING Bank
(profil, názory)
neomezeno ne zdarma výběr bez výpovědní lhůty ano -
Zdroj dat: Banky
Poznámka: Konto od ING Bank není typickým termínovaným účtem

Přesvědčily vás termínované vklady? Přemýšlíte o jejich založení? Nebo je už využíváte? Jaký je váš názor na ně?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 3. 2004 17:44, Wanuchin

Vážení,
používám termín. vklady už přes 10 let a mám z nich dobrý pocit, hlavně v letech 97-8 kdy byl úrok ke 30 % a to bylo dobré že jsem měl k dispozici volné peníze. Teď to je bída pod 1 %. Dle mé zkušenosti je nevhodnější termín 3 měsíce, někdy l měsíc max. pak 6 měsíců.
Teď to točím na 3 měsíce, protože od podzima by se měly úroky zvedat.

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 3. 2004 11:03, Jirka

Sám jsem svědkem toho, jak mnozí vědí, že akcie a akciové fondy vyjely nahoru. A nakupují jako diví. Jenže akcie nerostou takto trvale. Pokud se investor nenaladí na jejich vlnovou délku, může ještě dlouho po investici postrádat pár desítek procent. Ideální je to kombinovat. Když se akcie začínají zvedat ze dna, investovat do nich a když už to vypadá na propad, prodat a uložit do dluhopisů, případně na termínovaný vklad. Ostatně v době, kdy se akciím nedaří, bývá na vkladech lepší úroková míra, než dnes. Totéž platí o výnosech z dluhopisů. Ty jsou sice obvykle o něco vyšší, ale na rozdíl od termíňáků někdy i klesají. Někdy je 5,50 na úrocích za 14 dnů lepší, než -1200 ze špatně načasované investice do akcií. Ovšem termíňák na 4 roky je opravdu pro hodně opatrné a s dostatečnou finanční rezervou jinde.

Zobrazit celé vlákno

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Sazebníky bank: zpřehlednění či maskování?

16. 3. 2004 | Kristýna Havligerová

Sazebníky bank: zpřehlednění či maskování?

Chcete si porovnat poplatky za služby a produkty bank na jejich internetových stránkách? Překvapení na vás čeká v případě dvou peněžních institucí, které na webu zveřejňují pouze část... celý článek

Postavme se nefér jednání finančních institucí

11. 3. 2004 | Kristýna Havligerová

Postavme se nefér jednání finančních institucí

Česká spořitelna opět nedrží slovo a neplní, co přislíbila klientům. Po problémech se studentskými konty nyní odmítá přiznat desetitisícovou prémii i Penzijní fond České spořitelny.... celý článek

Kam s výplatou aneb proč živit běžné účty

8. 3. 2004 | Jan Rošťák

Kam s výplatou aneb proč živit běžné účty

Řešíte i vy měsíc co měsíc problém, jak naložit s výdělkem? Zaměstnavatel vám na účet pošle pravidelný obnos peněz a vy ho využijete na pokrytí obvyklých výdajů. Ale kam s tím, co zbude?... celý článek

Z úředníka obchodníkem

4. 3. 2004 | Martin Zika

Z úředníka obchodníkem

Bankovní úředník? Na toto často a s oblibou používané spojení budeme muset podle všeho zapomenout. Ulíznutého človíčka s brejličkami totiž střídá dynamický obchodník, který nejenže... celý článek

Jaké jsou půjčky od Provident Financial?

1. 3. 2004 | Kristýna Havligerová | 24 komentářů

Jaké jsou půjčky od Provident Financial?

Některé informace o Provident Financial v našich článcích byly podle představitelů společnosti nepravdivé a jednostranné. Požádali jsme je proto o údaje "správné" a zároveň chtěli vědět,... celý článek

Partners Financial Services