Ach, ty vstřícné banky...

Ach, ty vstřícné banky...
Máte jednoduchý požadavek na banky a chcete s nimi komunikovat pomocí emailu? Tak se na to pořádně připravte. Uvolněte si kapacitu emailové schránky, přichystejte tuny papíru a zlepšete svůj orientační smysl. Jinak se v odpovědích bank můžete ztratit.

S ambicemi vybrat si tu nejlepší rozeslal mladý muž finančním institucím elektronickou poštou text, kde je žádal o podrobné informace jak a jaký společný účet si má s manželkou založit. Věděl, že během měsíce má kolem šesti jednorázových příkazů, pět trvalých příkazů, SIPO, dvě povolení k inkasu, pět výběrů z bankomatu a zhruba pět příchozích plateb. K této specifikaci přidal ještě zájem o doplňkové služby jako mezinárodní karta pro každého z manželů či přístup k účtu přes telefonní, případně internetové bankovnictví. Stačilo jen jedno kliknutí myší a závod o nejschopnější banku začíná.

Je 15. 10. 2003, hodiny ukazují 23:56, email byl úspěšně odeslán. Všichni zájemci o nového klienta mají stejnou výchozí pozici. Novomanžel odchází od internetu a nechává volný průběh konkurenčnímu boji.

První ještě neznamená nejlepší

První reagovala Živnobanka (profil, názory), dokonce krátce po sedmé hodině. Přísloví "práce chvatná, málo platná" však platilo i v tomto případě. Uvnitř se nacházelo jen stručné sdělení na 3 řádky, které nemohlo nikoho uspokojit. Paní z oddělení přímého bankovnictví rozhodně přímá nebyla. Bez oslovení, v obecných větách dokázala prázdnými frázemi odbýt perspektivního zákazníka. Jediný záchytný bod, odkaz na internetovou adresu http://www1.ziba.cz/retail/produkty/osobni_menu.html, byl jen poloslepou uličkou. Ukázal sice, jaké jsou typy osobních účtů u zmíněné instituce a co všechno je zahrnuto v měsíčním poplatku, najít jeho výši však už byla práce pro šikovné prsty a odolnou myš. Nakonec se to ani nepodařilo, a tak celou komunikaci s bankou nelze považovat za nic jiného než ztrátu času. Hlavní vtip si ale Živnobanka schovala až na konec: "Doufám, že vás naše nabídka zaujme a do budoucna budete naším spokojeným klientem, pro kterého jsme zde 24 hodin denně." S tímto přístupem Živnobance nezůstáva skutečně nic jiného než doufat.

Skutečně lidová banka

S odstupem dvou a půl hodin přišla druhá odpověď. Na první pohled vypadal email od Volksbank CZ (profil, názory) hodně stručně a neurčitě, všechno se však změnilo po otevření excelovské přílohy (pozn. redakce: uvádíme ve formátu xls). Kromě kompletního sazebníku se tam totiž nacházel přesně ohodnocený požadavek klienta. Přehledná tabulka s vyčíslením nákladů na "neelektronický" i elektronický provoz účtu dokonale splňovala představy zadavatele. Dozvěděl se, že zaplatí měsíčně 155, resp. 170 Kč při elektronickém provozu účtu v závislosti na tom, zda chce výpisy dostávat poštou (za 15 Kč) nebo si je vyzvedne na infoterminálu (zdarma). Paní, která odpověď zpracovávala, udělala vynikající práci a potvrdila, že Volksbank CZ si svůj název zaslouží. Zachovala se totiž k "lidu" (z něm. das Volk = lid, pozn. autora) velmi seriózně. Vycházeje z předpokladu, že mladý muž nemusí být zběhlý v bankovních produktech, vyčíslila mu přesně, co potřeboval. Pak už zbývalo jen otevřít Excel.

Do třetice vše nejhorší

Uběhla další hodina a ve schránce je nová zpráva. Komerční banka (profil, názory) zahájila namlouvání nového klienta, ovšem hodně nešťastně. Pohled do příchozího textu vyvolal u novomanžela vzpomínky na hodiny zeměpisu, kde se žáci učí orientaci v terénu. KB by měla vyučovat předmět "Orientace v emailech Komerční banky", jinak se v záplavě zbytečných informací roztažených na 3 papíry její potenciální "chlebodárci" ztratí. Pozorný a trpělivý jedinec se nakonec dopátrá zjištění, že měsíční poplatky se u různých typů kont liší  - 55 Kč u Perfektkonta (profil, názory) a 79 Kč u Expreskonta (profil, názory). Zbytek informací musí dohledat sám na stránkách banky. Výsledek je takový, že čas strávený hledáním by stačil na osobní návštěvu některé z poboček KB. S úsměvem je nutno brát zjištění, že se na odpovědi podíleli až dva pracovníci z oddělení péče o zákazníky. Spolupráce se jim ale vůbec nepovedla, čtyřikrát se opakující počítačový kód "<<...OLE_Obj...>>" je jen třešničkou na odfláknutém dortu.

Jiná banka, stejné informace

V půl jedenácté se ozvala pracovnice GE Capital Bank (profil, názory). V přehlednější podobě než KB, na deseti řádcích přinesla vlastně identickou informaci. Za účet Genius (profil, názory), který podle jejího přesvědčení splňuje představy klienta, se platí měsíčně 79 Kč, z formulace však dále není jasné, zda je to všechno nebo je nutné dopočítat poplatky za SIPO či trvalé příkazy. Doslova je zde uvedeno: "Zřízení běžného účtu Genius je zdarma; vedení účtu, které zahrnuje zasílání měsíčních výpisů poštou, vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit (profil, názory), vedení dvou libovolných kanálů přímého bankovnictví činí 79 Kč měsíčně; poplatek za zrušení účtu činí 200 Kč." Porovnání s KB tedy vychází stejně i ve výši poplatku. Alespoň u GE ušetřili jednoho pracovníka a zhruba 80 úplně zbytečných řádků textu. Žádné užitečné rady se ale mladomanžel stejně nedočkal.

Paušální odměna od HVB

Něco po dvanácté dorazil objemný email od HVB Bank CR (profil, názory) s přílohou o velkosti 0,6 MB, podepsáno je bezejmenné klientské centrum. Nabídku tvoří dvě konta, Rodina (profil, názory) a Komfort (profil, názory), což sděluje pětiřádková zpráva. Pro zbytek informací je potřebné podívat se do přílohy nebo do některé pobočky. Po otevření nezvykle velkých wordovských souborů se jeví užitečnější druhá možnost. Dvě stránky okopírované z internetu totiž nejsou vyčerpávajícím zdrojem. Oproti ostatním bankám sice podrobněji popisují širokou škálu výhod a služeb zahrnutých v produktu, ale nestačí potřebám požadovaným klientem. Největší specialitou je však kolonka "paušální odměna dle sazebníku". Uvádí čísla v rozmězí mezi 94 až 284 Kč za měsíc v závislosti na typu konta, ale je to odměna pro klienta, nebo pro banku? To si už každý musí domyslet sám.

Soutěž o nejdelší internetovou adresu

Už po obědě si kapacitu emailu pro sebe vyhrazuje Česká spořitelna (profil, názory). Dlouhá zpráva je neuvěřitelně nepřehledná, což způsobují hlavně odkazy na internetové stránky zabírajíci i 5 řádků. Výsledek ale nakonec vypadá slibně. Se špetkou trpělivosti se lze dopátrat žádaných informací už v emailu. Kromě jiného je zde uvedeno, že za vedení účtu s přímým bankovnictvím se neplatí, výpis stojí 5 Kč, založení tvalých příkazů je zdarma. Pro další informace byl klient odkázán pracovnicí banky do přílohy, kde se nacházejí další poplatky a výčet služeb, které jsou zdarma. Na vytisknutí wordovského dokumentu se spotřebovalo jedenáct papírů, což je ještě snesitelné. Hlavně, že už na druhé stránce nahoře svítí suma 6 Kč, což je poplatek za výběr z bankomatu ČS. Je to ale také poslední získaná informace.

Žlutočerný panáček přichází ve čtyři

Poslední z odpovědí přišla dvě minuty před šestnáctou hodinou. Peloton finančních institucí, které dorazily do cíle, uzavírá Raiffeisenbank (profil, názory). Email nabízí Kompletkonto s různými variantami, podle kterých se pak liší i měsíční poplatky (45 Kč, 80 Kč nebo 125 Kč). Dále je uvedeno: "zřízení trvalého příkazu, inkasního příkazu a SIPO je zdarma, platby trvalým příkazem a platby SIPO 5 Kč za položku; jednorázově převodní příkazy do jiné banky v ČR zadané prostřednictvím internetového bankovnictví 3 Kč, prostřednictvím telefonního bankovnictví 4 Kč a papírově na pobočce 20 Kč za položku. Za výběry z bankomatu Raiffeisenbank zaplatíte 4 Kč za položku za první dva výběry zúčtované v kalendářním měsíci a 9 Kč za položku za další výběry; za výběry z bankomatu jiné banky potom 15 Kč, resp. 25 Kč za položku." Tato podoba je dostatečně srozumitelná, možná by se ještě hodilo výsledné vyúčtování podle zadání, to už ale bylo na Raiffeisenbank příliš. Negativem je, že se opět nepodepsal nikdo konkrétní, tudíž je možné, že to byl právě žlutočerný panáček z reklamy. Upozornění na závěr. Pokud se rozhodnete vytisknout si sazebník této instituce, buďte připraveni na velkou spotřebu papíru. Čtyřicet osm stránek je značné sousto.

ČSOB rozpačitě využila druhou šanci

ČSOB (profil, názory) je největším zklamáním. Novomanžel dostal košem, alespoň tak si týden bez jakékoliv odpovědi vysvětlil. To ho však nemohlo odradit. Zkusil změnu identity a pod novým jménem se dočkal reakce. A to celkem pozitivní. Vlastně všechny požadavky jsou zahrnuty v poplatku, který u nabízeného produktu, Osobního konta plus, činí 50 Kč. Za výběr z bankomatu ČSOB se platí 5 Kč. Paní Josefová se snažila, ale to jen těžko může vylepšit zkažený dojem z prvního namlouvání. Automaticky se naskýtá úvaha, zda se v této instituci odpovídá jen každému druhému zákazníkovi nebo se vybírají jen ti se sympatickým jménem.

Vítěz bere všechno

Na závěrečné hodnocení použijeme formát jisté soutěže v obměněné verzi, s názvem "Nejslabší, máte po klientovi". Přitom tady jde v první řadě o informační hodnotu obdržených emailů a celkový přístup k potenciálnímu klientovi, ne o výhodnost podmínek.
V 1. kole hned vypadává ČSOB, jejíž email přišel po časovém limitu a až na druhé vyzvání. Odpověd sice byla uspokojivá, ale málokdo se doprošuje po jednom odmítnutí znovu. Statisticky nejslabším hráčem je Živnobanka, nezodpovědela správně jedinou otázku a tak je také z kola ven. Následuje ji Komerční banka, odpověď v počítačových kódech není pro běžného člověka srozumitelná. Hlavní slabinou HVB, která vypadává ze hry jako další, je, že nemá emailovou adresu, jenom formulář na vlastní stránce a odpověď je neosobní a nepostačující. Ani GE neumožňuje kontakt přes email, odpověď už ale přišla od konkrétní osoby. Jsou v ní však nejasnosti.
Na stupně vítězů se tak dostávají Raiffeisenbank, Česká spořitelna a Volksbank CZ, odpovědi všech zmiňovaných vystihovaly nejlépe požadavky klienta. Absolutním vítězem se však může stát jenom jedna instituce. Je ním jednoznačně Volksbank CZ. Kromě toho, že byla ze všech tří nejrychlejší, jako jediná zpracovala přehledný výpočet nákladů a nabídla produkt ušitý mladomanželovi na míru.

Máte nějakou podobnou zkušenost? Co si myslíte o neochotě bank vyhovět požadavkům klienta? Je podle vás možné podle chování jednoho zaměstnance banky hodnotit celou instituci?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 11. 2003 9:35, Tomáš Marný

Mne ŽIBA informovala na výpise doručeném 8.11., že od 1.11. dochází k jistým změnám, nechť se laskavě dostavím na pobočku, že mně to tam vytmaví, vlastně vysvětlí...:-((. Takže jsem se dostavil na pobočku a účet neprodleně zrušil, takovéhle jednání nechť si soudruzi z UnoCretýna nechají pro zbytek svých východnějších bank :-((.

Zobrazit celé vlákno

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 11. 2003 8:33, philabob

... a vo tom to je. Zvednou! Pardon, použijme moderní klišé - přizpůsobí nabídku struktuře svých zákazníků s ohledem na konkurenci.

Zobrazit celé vlákno

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak se stát otrokem banky?

6. 11. 2003 | Petr Vykoukal

Jak se stát otrokem banky?

Podlehnout iluzi o snadném životě na dluh vás může vehnat do role moderního otroka, který pracuje a pracuje a pracuje a především splácí a splácí a splácí. A to, co začalo jako "kreditní... celý článek

Placení kartou je výhodné, platí to i pro obchodníky?

21. 10. 2003 | Kristýna Havligerová | 2 komentáře

Placení kartou je výhodné, platí to i pro obchodníky?

Použít platební kartu přímo v obchodě je levnější, než vybírat si na nákup peníze z bankomatu nebo přímo u bankovní přepážky. Jak jsou na tom ale obchodníci? Víte, že za možnost přijímat... celý článek

Bankovní korunovace roku 2003

10. 10. 2003 | Dušan Hradil

Bankovní korunovace roku 2003

Vizitkou každé banky jsou mimo jiné její internetové stránky. Na ty se zaměřilo naše hodnocení Best Web 2003. Chcete vědět, kdo zvítězil v očích poroty a hlasování čtenářů?

Banka finančním poradcem?

8. 10. 2003 | Kristýna Havligerová

Banka finančním poradcem?

Máte spoustu plánů, k jejichž realizaci chybí potřebné peněžní prostředky, chcete se zaopatřit na stáří nebo si půjčit peníze? ČSOB klientům radí: plánovat finance s ČSOB Klíčovým plánem... celý článek

Bejvávalo, bejvávalo, v Živnobance levno

6. 10. 2003 | Kristýna Havligerová

Bejvávalo, bejvávalo, v Živnobance levno

Na českém bankovním trhu dochází k překvapenému střídání stráží. Zatímco eBanka s pověstí dražší peněžní instituce zlevňuje, tak doposud levná Živnobanka ceny zvedá.

Partners Financial Services