Jak si vzít úvěr a nezbláznit se

Jak si vzít úvěr a nezbláznit se
Při zjišťování za jaké sazby banky skutečně poskytují spotřebitelské úvěry jsme navštívili pobočky sedmi ústavů a vše vyzkoušeli na vlastní kůži.

V článku Sliby chyby českých bank jsme srovnali nabídku českých bank prezentovanou klientům v reklamě či jinde (na webových stránkách nebo infolince) s tím, co nakonec klienti skutečně dostanou. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o to, co vše může klienta na pobočce potkat, abyste věděli, na co se máte před návštěvou připravit. Popis našich typových klientů najdete ve výše zmiňovaném článku z minulého týdne.

Česká spořitelna

Při prescoringu vyžaduje občanský průkaz a údaje z něj jsou zadány do počítače. Pak dostanete ještě několik dalších všetečných otázek (například kde bydlíte, kde pracujete, kolik vyděláváte...), dozvíte se, zda-li a za jakých podmínek vám půjčí. V našem případě byla půjčka typovému klientovi "IT podpora" schválena za 13,9 procenta ročně. "Asistentka auditora" také prošla, ale zřejmě jen těsně, neboť obdržela sazbu 15,9 procenta, ačkoliv její příjem je téměř dvakrát vyšší než kolegy. V jeho prospěch mluví nejspíše skutečnost, že je starší a ženatý. Výše příjmu tak pravděpodobně nehraje až takovou roli. Příjemné je, že pokud by se kdokoliv z nich rozhodl si úvěr skutečně vzít, stačilo by pouze přinést doklady potvrzující skutečnosti, které uvedli při prescoringu, a úvěr by ještě ten den dostali.

Schválení úvěru stojí 0,2 procenta z jeho výše, minimálně 400 korun (což bude i náš případ), dále se platí 500 korun ročně za správu úvěrového účtu.

ČSOB

Prescoring není možné provést bez dokladu o příjmu (tudíž jím naši typoví klienti neprošli), nicméně banka tvrdí, že pokud půjčí, tak všem za stejnou sazbu 12,9 procenta. Jelikož ani jeden z testujících neměl k dispozici všechny doklady, s "asistentkou auditora" se pracovníci banky bavili s nadsázkou řečeno "mezi dveřmi". "IT podpora", který byl neodbytnější, si nakonec mohl i sednout a byly mu poskytnuty podrobné informace o podmínkách úvěru a tom, co je třeba pro jeho získání. Ani on však prescoring absolvovat nemohl. Nicméně pokud má pražský žadatel více než 12 tisíc korun čistého, podle tvrzení pracovníků banky by měl projít, eventuálně banka požádá o zajištění ručitele (po "IT supportovi" by chtěli spolužadatele).

Vyřízení a správa úvěru je zdarma, jedinými náklady jsou poplatky za vedení účtu (50 korun měsíčně), který je k jeho získání nutný a 83 korun měsíčně za pojištění.

eBanka

Pro přidělení úvěru je sice požadován již existující účet, ale tento problém je schopna bankéřka vyřešit. A tak je prescoring možné provést i na základě údajů, které nejsou žádným způsobem doloženy (nemusíte předkládat ani občanský průkaz či jiné doklady). Nevýhodou je, že se k této proceduře musíte objednat (neplatí vždy, "asistent auditora" měl štěstí a mohl jít hned, "IT podpora" se musel dostavit za hodinu), nicméně pak nemusíte čekat frontu a pokud nemáte moc otázek, je vše hotovo během patnácti, maximálně dvaceti minut. Oba naši testující prošli a byla jim nabídnuta stejná sazba (ačkoliv se jejich příjem lišil téměř dvojnásobně) – 12,6 procenta bez zajištění, 11,2 procenta s jedním a 9,8 procenta se dvěma ručiteli.

Z dalších poplatků se platí 0,2 procenta za schválení půjčky a 50 korun měsíčně za její vedení. Kromě toho samozřejmě musíte počítat s poplatky za vedení běžného účtu (64 korun za měsíc), bez kterého úvěr ani nedostanete.

GE Capital Bank

Banka, která jako první provedla zjednodušení schvalovacích procesů a nabídla výrazně rychlejší schválení úvěru, se v našem testu ukázala jako konzervativní. Zatímco ostatní banky neměly se žádostí o 100 tisíc korun žádný problém, GE (profil, názory) omezuje výši půjčky "neklientům" na 75 tisíc. Teprve po třech měsících "klientství" v bance je možné získat více – až 150 tisíc (a i to je relativně málo). Oběma klientům nabídli sazbu 16,9 procenta bez ohledu na splatnost úvěru či cokoliv jiného. Na otázku proč tedy nabízejí půjčky od 9,9 procenta, odpověděla upovídaná paní za přepážkou, že takovou sazbu nedostane nikdo. Jednomu ze sta klientů je prý nabídnut úvěr za 11 až 12 a ostatních devětadevadesát dostane 16,9 procenta.

Kromě úroků je ještě nutno bance zaplatit 1 procento za schválení úvěru, 40 korun měsíčně za jeho správu, 119 / 199 korun měsíčně za pojištění (invalidita, dlouhodobá nezaměstnanost / to a navíc ještě ztráta zaměstnání). Nesmíte také zapomenout na poplatek 30 korun měsíčně za vedení účtu, bez kterého úvěr nedostanete.

HVB

Obdobně jako v ČSOB (profil, názory) není prescoring bez předložení dokladů možný, nicnémě typoví klienti by odhadem mohli projít. Kromě příjmu samotného žadatele ("asistenta auditora") zajímal přepážkovou pracovnici i příjem jeho manželky. Nabídnutá sazba (11,55 procenta) je prý pevná a odvíjí se od výšky a splatnosti půjčky. Pokud jste nalákáni hezkou sazbou, tak si nezapomeňte požádat dlouho dopředu, podle přepážkové pracovnice prý vyřízení úvěru trvá tři až čtyři týdny (že by německo-rakouská banka - rakousko-uherské zvyky?), "IT support" dostal jinou informaci, na vyřízení prý stačí pouhý týden.

Z poplatků je nutné zaplatit ještě 1 procento za schválení úvěru. K němu je ještě potřeba běžný účet, který je však veden bezplatně.

Komerční banka

Narozdíl od jiných bank, kde se buďto způsobně postavíte do fronty nebo si vezmete lísteček s pořadovým číslem, v Komerční bance vás recepční posadí k nedalekému stolečku a jednotliví pracovníci si chodí klienty vyzvedávat.

Podobně jako v ČSOB a HVB (profil, názory) ani v této bance nebyl možný prescoring bez dokladů. Narozdíl od zmíněných dvou je ale před posouzením žádosti nutné si ještě založit účet. To Komerční banku (profil, názory) pravděpodobně rovnou  diskvalifikuje v očích většiny potenciálních žadatelů, kteří současně nepatří mezi její klienty. Pracovnice banky se jako jediná ptala na životní náklady, chtěla přitom jejich (z pohledu normálního člověka naprosto nesmyslné) rozdělení na životní minimum (základní potraviny, ošacení apod.) a ostatní. To, že si většina lidí asi něco vymyslí, neboť i kdyby si to počítali, takto to dělit nejspíš nebudou, zjevně nikomu nevadilo. Na základě těchto čísel prošli (byť jen odhadem pracovníka na přepážce) oba žadatelé. "Asistentka auditora" však ještě prožila malý šok, když byla požádána o vyplnění několika dotazníků (patřících k žádosti o úvěr), kde bylo mimo jiné požadováno jméno jejího gynekologa. Pracovník banky jí vůbec neřekl, že tento údaj požaduje pojišťovna a ne banka. Jakou image pak má KB v očích klientek asi raději ani nebudeme hádat.

Kromě faktu, že k žádosti o úvěr je třeba si nejdříve založit účet (který stejně v případě neposkytnutí půjčky zrušíte, podle slečny za přepážkou se prý dá většinou dosáhnout i odpuštění poplatku 250 korun za rušení účtu), má KB ještě jedno specifikum. I když vás schválí počítačový program pro vyhodnocování bonity, nastupuje ještě přesnější nástroj – ředitelka pobočky. Pokud ona vaši žádost neschválí (asi v případě, že se počítač splete), pak úvěr nejen nedostanete, ale navíc přijdete o 1 100 korun za žádost o úvěr. Pokud by vás neschválil počítač, tak tento poplatek samozřejmě neplatíte. Dále ještě platíte 80 korun měsíčně za vedení účtu, pojištění je v ceně. A aby poplatků nebylo málo, banka si účtuje další 2 000 korun za každou změnu ve smlouvě (například adresa apod., takže nejlepší je banku o ničem neinformovat).

Raiffeisenbank

Postup v této bance je velmi propracovaný. Předložíte občanský průkaz, jste dotázáni na spoustu osobních údajů (telefon domů, mobil, zda-li je to předplacená karta či paušál, adresa domů, přechodné bydliště, stávající zaměstnavatel, předchozí zaměstnavatel - chyběl snad jen dotaz na velikost bot...) a systém okamžitě rozhodne, zda-li podmínky splňujete či ne. A tady jedinkrát narazila kosa na kámen – "IT supportovi" nechtěli půjčit ani korunu. "Asistentka auditora" ale půjčku bez problémů dostala. Výše nabídnuté úrokové sazby byla 13,3 procenta a v případě, že by si zajistila ručitele s příjmem přes 8 760 korun, mohla by dostat i 11,3.

Související poplatky jsou měsíčně 80 korun za správu úvěru a 84 korun pojistného (ty můžete v případě, že budete mít ručitele, ušetřit). Běžný účet k tomu, aby vám úvěr poskytli mít nemusíte.

Velmi sporné ale bylo informování pracovníků banky o tom, co se děje v případě neschválení či schválení (ale nevyužití) úvěru. "IT podpora" se dozvěděl, že jeho osobní informace byly okamžikem zamítnutí smazány, "asistentce auditora" sdělili, že její údaje budou smazány v případě, že nabídky úvěru nevyužije do 14 dní. Nicméně tiskové oddělení banky tvrdí, že údaje nejsou smazány nikdy a že je banka uchovává z důvodu "ochrany svých práv". K této záležitosti se ještě vrátíme samostatným článkem.

Suma sumárum

Z pohledu někoho, kdo chce rychle peníze, se jako nejpřijatelnější jeví Česká spořitelna (profil, názory), GE a Raiffeisenbank (profil, názory). Nejpřijatelnější však pouze z pohledu procesů. Okamžitě můžete zjistit, jestli úvěr dostanete a pokud máte všechny doklady, je vyřízení úvěru záležitostí hodin. "Drobný" nedostatek souvisí pouze s výškou úrokové sazby. (Více viz Sliby chyby českých bank). Z tohoto pohledu vychází nejlevněji Raiffeisenbank, která však jednoho z našich žadatelů odmítla, její scoringový systém tak asi bude přísnější než u konkurence. GE je podle tvrzení přepážkové pracovnice drahá téměř vždy, Česká spořitelna může být trošku sázkou do loterie.

O něco pomalejší (ale jen nepatrně) je získání půjčky v eBance (profil, názory), která je ovšem v případě, že si zajistíte dva ručitele, nejlevnější (úroková sazba 9,8 procenta). Relativně jednoduchý může být proces ještě v ČSOB, kde je ale třeba si na scoring donést všechny doklady a vyřízení úvěru také nějakou dobu trvá. Nicméně u sazby se nesetkáte s žádným nepříjemným překvapením – 12,9 pro všechny.

Půjčit si od ostatních už by bylo spojeno s jistými obtížemi. HVB si na schvalování bere lhůty, které byly obvyklé před několika lety a Komerční banka svým požadavkem na to, aby při podání žádosti byl již založen účet, odhání z přepážek zákazníky konkurence. Ačkoliv podobný požadavek má například eBanka, byly její pracovnice schopny zajistit prescoring a klient si tak zakládal účet už s tím, že úvěr dostane. V Komerční bance to ale prý bez existence účtu zjistit nejde (že by zlatý důl na poplatky za rušení účtu?).

Zkoušeli jste si někdy v poslední době vzít spotřebitelský úvěr v bance? Jak jste dopadli? Podělte se s námi o své zážitky a zkušenosti!

V příslušných sekcích můžete najít bližší informace o bankách a spotřebitelských úvěrech.

Naštvali vás v bance? Napište to do Lampárny!

Spotřebitelské úvěry nabízené testovanými bankami

Česká spořitelna (profil, názory)

ČS Spotřebitelský úvěr (profil, názory)

ČSOB (profil, názory)

ČSOB Spotřebitelský úvěr (profil, názory)

eBanka (profil, názory)

eBanka Spotřebitelský úvěr (profil, názory)

GE Capital Bank (profil, názory)

GE Capital Bank Osobní půjčka Expres (profil, názory)

HVB (profil, názory)

HVB Bank Spotřebitelský úvěr (profil, názory)

Komerční banka (profil, názory)

KB osobní úvěr (profil, názory)

Raiffeisenbank (profil, názory)

Raiffeisenbank Rychlá půjčka (profil, názory)

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 2. 2006 17:40, judita

Proc mi chodi z ge banky stale letaky o uverech i kdyz nejsem jejich klient? zahada

+106
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 8. 2003 15:11, Sigi

Před časem jsem požádal o "Rychlou půjčku" do 24 hodin u Raiffeissenbank, kde jsem už několik let klientem a mám tam vedený účet. V telefonickém hovoru se zaměstnancem RB mi bylo sděleno po uvedení rodinných příjmů, že poskytnutí půjčky nebude problém. Po vyplnění všech formulářů, potvrzením příjmů mých a manželčiných, s OP, pasy a rodnými listy jsme se dostavili na pobočku RB. Po celkem rychlé proceduře naťukání uvedených do PC mi bylo sděleno, že si na druhý den můžu přijít pro peníze. Chyba lávky. Ani na druhý, ani na další až třetí den bylo sděleno, že žádost byla zamítnuta, přičemž o této variantě se nikdo ze zaměstnanců RB nezmínil. Po domluvě s pracovníkem RB jsme požádali o půjčku znovu, se stejnými papíry, stejnými formuláři a stejnými údaji. Bylo okolo 16 hod., ráno po 9 hod. jsem ze zvědavosti mrknul přes web na stav mého konta a s nesmírným údivem jsem zjistil, že konto vyrostlo přesně o požadovanou částku a to během 15 hodin od podání žádosti. Zřejmě se někdo dobře vyspal. Z toho plyne ponaučení: "Trpělivost růže přináší".

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Sliby chyby českých bank

31. 7. 2003 | Petr Vykoukal

Sliby chyby českých bank

Přesně podle rčení "když ptáčka lapají, hezky mu zpívají" se chovají české banky při prodeji spotřebitelských úvěrů. V reklamě nabízejí úrokovou sazbu "od". To, že ta skutečná se bude... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.