Investoři doufají v oživení trhů, makrodata to ale nesignalizují

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 10. 7. 2009
Investoři doufají v oživení trhů, makrodata to ale nesignalizují
Právě začínající výsledková sezóna akciových společností za uplynulé druhé čtvrtletí na zahraničních trzích se těší nebývale velké pozornosti.

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad pro období od 6. 7. 2009 do 3. 8. 2009 (holding period = 1 měsíc)

Název Atraktivita Cena (úterý) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
NWR 50 78,2 2 2 0 1 0
ČEZ 40 819 1 2 2 0 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 40 422 0 4 1 0 0
ERSTE GROUP BANK 30 472,5 1 2 1 1 0
UNIPETROL 30 109,8 0 3 2 0 0
PHILIP MORRIS ČR 30 6 180 0 3 2 0 0
PEGAS NONWOVENS 20 340 0 2 3 0 0

VIG
10 760,4 0 2 2 1 0
CETV 10 380,9 0 2 2 1 0
KOMERČNÍ BANKA 10 2 641 0 2 2 1 0

Odhad pro období od 6. 7. 2009 do 4. 1. 2010 (holding period = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (úterý) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
KOMERČNÍ BANKA -20 2 641 0 1 1 3 0
VIG -10 760,4 0 1 2 2 0
ERSTE GROUP BANK 0 472,5 0 1 3 1 0
ČEZ 10 819 0 3 0 2 0
CETV 10 380,9 0 2 2 1 0
NWR 30 78,2 0 3 2 0 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 30 422 0 3 2 0 0
UNIPETROL 30 109,8 0 3 2 0 0
PHILIP MORRIS ČR 30 6 180 0 3 2 0 0
PEGAS NONWOVENS 40 340 0 4 1 0 0
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka - GRANT CAPITAL
Roman Skalický - LUTHERUS
Radim Dohnal - Saxo Bank
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Investoři jsou z mnoha stran neustále ujišťováni, že ekonomika má to nejhorší za sebou, a tak do tohoto zveřejňování hospodářských výsledků jsou vkládány nemalé naděje. Investoři by rádi viděli fundamentální opodstatněnost jarního rally na akciových trzícha doufají, že mnohé korporace nejenže pozitivně překvapí výrazným překonáním nízce nastavených předpokladů (očekávají se o 34 % horší zisky než před rokem), ale především, že ve svých vyjádřeních potvrdí oživení poptávky po jejich produktech, zlepšující se ekonomické prostředí a slibné vyhlídky do blízké budoucnosti. To by bylo vítané pokračování v pozitivním posunu od předešlých statementů, kdy se při popisu situace nešetřilo výrazy "kritická", "horší než se čekalo", "velmi špatná" a v poslední době populární "méně horší". Dosud dostupná makrodata však zatím nastartování nové konjunktury nepotvrzují. Potíže na trhu práce (nezaměstnanost se blíží dvojcifernému číslu) i realitním trhu stále přetrvávají. Vytvářejí se sice podmínky pro vznik nových pracovních míst, ale většinou se jedná o práci cyklickou, sezónní, či prozatímní. Vyššímu HDP v současnosti nenahrává ani čerstvý údaj o úrovni spotřebitelských úspor (6,9 %), což je 15leté maximum. Z pohledu investora by to mohlo znamenat, že z důvodů omezení výdajů spotřebitele by se v nejbližší budoucnosti mělo dařit nejlépe sektorům nezbytného zboží a zdravotnictví.
Určitě podstatným faktem též bude, jakým způsobem budou investoři nadále přijímat stále častější zásahy vlády do regulačních opatření a tedy její rostoucí vliv ve sféře svobodného podnikání. Většina zdrojů ze stimulačních fiskálních balíčků je určena především pro záchranu velkých korporací před zánikem. Exportně orientované společnosti neobdržely od vlády zatím nic pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti vůči zahraničním rivalům. Privátní sektor, který je motorem fungující ekonomiky a který vytváří okolo 2/3 všech pracovních míst, též zatím žádnou formu podpory od státu nepocítil.
Z fundamentálního hlediska právě probíhající třítýdenní korektivní pohyb z krátkodobých maxim by u akciových indexůmohl vylepšit atraktivitu poměrových ukazatelů. To ovšem za předpokladu, že společnosti v této výsledkové sezóně budou deklarovat vyšší produktivitu i zisky nejenom úspornými opatřeními. Potvrdí se pozitivní předpoklady ekonomů a analytiků?

Antonín Žmuran, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 6. 7. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn. 3. 7. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 875,90 865,17 888 -1,22 790 - 920 4 2
Dow Jones (USA) 8 280,74 8 154,17 8 223 -1,53 7 850 - 8 330 2 4
NASDAQ (USA) 1 796,52 1 737,50 1 750 -3,28 1 650 - 1 790 0 6
FTSE 100 (V. Brit.) 4 236,30 4 148,67 4 200 -2,07 4 000 - 4 270 1 5
DAX (Německo) 4 708,21 4 564,83 4 625 -3,04 4 300 - 4 750 1 5
Nikkei 225 (Jap.) 9 816,07 9 437,50 9 400 -3,86 9 000 - 9 970 1 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn. 3. 7. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 875,90 870,33 815 -0,63 740 - 1 100 2 4
Dow Jones (USA) 8 280,74 8 025,00 7 800 -3,09 7 300 - 9 000 2 4
NASDAQ (USA) 1 796,52 1 713,33 1 680 -4,63 1 550 - 1 900 2 4
FTSE 100 (V. Brit.) 4 236,30 4 115,00 4 000 -2,86 3 750 - 4 600 2 4
DAX (Německo) 4 708,21 4 549,83 4 417 -3,36 4 180 - 5 200 2 4
Nikkei 225 (Jap.) 9 816,07 9 181,67 9 045 -6,46 7 750 - 10 700
1 5
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka - GRANT CAPITAL
Aleš Vávra - J&T BANKA
Radim Dohnal - Saxo Bank
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Odhad úrokových sazeb od 6. 7. 2009

Úrokové sazby na českém mezibankovním trhu se v posledních týdnech postupně snižují. Bude tento trend i nadále pokračovat? Jednou z klíčových otázek je, jestli Česká národní banka při příštím rozhodování o úrokových sazbách přistoupí ke snížení o čtvrt procentního bodu. Pro tento postup by hovořila relativně silná koruna.
Je však pravdou, že fundamentálně by naše měna měla být na ještě silnější úrovni, proto se přikláním k názoru, že naši centrální bankéři sazby zachovají na stávající úrovni. Tento fakt tedy nehovoří pro snižování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
Snížení by se i přes to mohlo stát realitou při poklesu rizikových prémií. Klesající trend rizikových prémií lze pozorovat, avšak jeho pokračování nelze jednoznačně předpokládat.
Například na "indexu strachu" VIX je vidět, že investoři se od poloviny června začínají zase bát rizika, jeho další zvýšení je proto možné. Snižování sazeb na mezibankovním trhu ve větším rozsahu je tedy spíše nepravděpodobné. Rozumné je se přidržet konzervativní prognózy a předpokládat, že na českém mezibankovním trhu v budoucích měsících budeme svědky stagnace úrokových sazeb.

Petr Hlaváč, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolarua eurav horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 6. 7. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,28 2,09 2,10 2,07 - 2,10 0 3
PRIBOR 1 rok 2,58 2,58 2,58 2,55 - 2,60 1 1
Státní dluhopis 3,70/13 - výnos 3,99 3,62 3,95 2,90 - 4,00 1 2
Kč/USD 18,459 18,66 18,50 18,35 - 19,30 1 3
Kč/EUR 25,885 25,99 25,95 25,85 - 26,20 1 3
Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,28 1,94 2,00 1,70 - 2,12 0 3
PRIBOR 1 rok 2,58 2,43 2,50 2,20 - 2,60 1 2
Státní dluhopis 3,70/13 - výnos 3,99 3,57 3,90 2,80 - 4,00 1 2
Kč/USD 18,459 18,68 18,60 17,00 - 20,50 2 2
Kč/EUR 25,885 26,00 25,50 25,00 - 28,00 3 1
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Bureš - Poštovní spořitelna, ČSOB
Karol Piovarcsy - Saxo Bank
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Akciové tituly možná rozhýbou už výsledky hospodáření 2Q

3. 7. 2009 | B.I.G. Expert

Akciové tituly možná rozhýbou už výsledky hospodáření 2Q

Trhy si v posledních dvou červnových týdnech prošly očekávanou korekcí. Americké indexy zkorigovaly o 6,5 % až 7 %. Poslední červnové dny už byly ve znamení návratu do pomalého růstu. celý článek

Centrální banky čekají, co bude s ekonomikou

26. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Centrální banky čekají, co bude s ekonomikou

Česká národní banka nechala úrokové sazby na původní úrovni. Místo snižování, které doporučovali někteří analytici, vyčkává, jak se bude ekonomika vyvíjet.

Kupujte Telefonicu a tabák, radí analytici

19. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Kupujte Telefonicu a tabák, radí analytici

Akciové trhy čeká lehký pokles na začátku července, domnívají se někteří analytici. Proto by dluhodobí investoři měli s nákupem ještě počkat. Spekulanti mají šanci vybrat zisky a čekat... celý článek

Pro dlouhodobé investice je čekání na dno zbytečné

12. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Pro dlouhodobé investice je čekání na dno zbytečné

Za poslední tři měsíce vzrostl index S&P 500 od čtyřicet procent. Navzdory tomutorůstu se nachází teprve na úrovních z konce loňského roku a na maxima z 2007 mu stále schází 70 %. Při... celý článek

Akcie: zboží jen pro psychicky odolné jedince

5. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Akcie: zboží jen pro psychicky odolné jedince

Na trzích i dál panuje všeobecný optimismus, jak přicházejí zprávy o zpomalování propadů ekonomik. Jenže nelze vyloučit, že svět čeká jen první dno recese. Další může přijít po kráktém... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.