Akciové tituly možná rozhýbou už výsledky hospodáření 2Q

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 3. 7. 2009
Akciové tituly možná rozhýbou už výsledky hospodáření 2Q
Trhy si v posledních dvou červnových týdnech prošly očekávanou korekcí. Americké indexy zkorigovaly o 6,5 % až 7 %. Poslední červnové dny už byly ve znamení návratu do pomalého růstu.

Ekonomické komentáře se v poslední době v názorech na budoucí vývoj shodují na tzv. „letní rally“, tzn. na růstu v letních měsících. Já osobně zastávám názor, že trhy s jarním růstem v zádech svůj výbušný potenciál výrazně vyčerpaly. S názorem na letní rally nicméně souhlasím, bude se ale pravděpodobně jednat o růst pomalejší s menšími korekcemi. Tento předpoklad potvrdil už začátek července, kdy objemy obchodů na burzách nejen zahraničních ale i v Praze výrazně klesly. Velký vliv na další vývoj bude mít vyhlašovaní výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí v průběhu měsíce července, což by mohlo akciové tituly rozhýbat.

Otázkou zůstává, jestli prozatímní dno, kterého bylo dosaženo začátkem března, budou trhy znovu testovat, či dokonce bude prolomeno. V posledních týdnech a měsících zveřejňovaná data z ekonomik, zejména pak poklesy HDP ve vyspělých zemích příliš optimismu nedávají. Hráči na trhu včetně drobných investorů ovšem věří tomu, že ekonomika má nejhorší za sebou. Rozhodnou patrně údaje o HDP za druhé čtvrtletí v létě a poté třetí čtvrtletí na podzim. Pokud potvrdí zlepšující se kondici ekonomik, můžeme mluvit o tom, že dno je definitivně za námi. Proto pro investory v tomto období bude možná zajímavé využít i jiných produktů, než akcií jednotlivých společností.

Jednou z příležitostí na americké burze jsou tzv. ETF certifikáty, tj. produkty, které v posledních měsících rostou na oblibě a to celosvětově. Zvýšená výkonnost ve srovnání s podkladovým aktivem u některých z nich nabízí možnost spekulace a zhodnocení i při nižší volatilitě na akciovém trhu.
Investor má možnost pomocí ETF investovat také do akcií „exotických“ regionů (Čína, Rusko, Indie), komodit, drahých kovů, sektorů nebo indexů, a to vše na jedné burze. Další velkou výhodou pro vyspělejší investory je možnost nákupu inverzních produktů a spekulace na pokles daného trhu nebo sektoru a využít tak období poklesu.
Ať už se tedy bude trh v létě ubírat jakýmkoli směrem, existuje příležitost jak vývoj využít ve svůj prospěch a v případě úspěšné spekulace díky výkonnostním produktům investici nadprůměrně zhodnotit.

Miroslav Hlavoň, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad expertů pro období od 29. 6. do 27. 7. 2009 (holding period = 1 měsíc)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
TELEFÓNICA O2 C.R. 36 422 0 5 2 0 0
UNIPETROL 29 112 1 2 4 0 0
PHILIP MORRIS ČR 21 6 200 0 4 2 1 0
NWR 21 84,1 1 2 3 1 0
CETV 14 360 1 1 4 1 0
ČEZ 14 840,1 0 3 3 1 0
KOMERČNÍ BANKA 14 2 600 0 2 5 0 0
ERSTE
GROUP BANK
7 487,1 0 1 6 0 0
ECM -7 265,3 0 1 4 2 0
ORCO -14 158,51 0 0 5 2 0

Odhad expertů pro období od 29. 6. do 28. 12. 2009 (holding period = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
PHILIP MORRIS ČR 50 6 200 2 3 2 0 0
ERSTE GROUP BANK 43 487,1 1 4 2 0 0
ČEZ 36 840,1 2 2 2 1 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 29 422 0 5 1 1 0
UNIPETROL 29 112 1 3 2 1 0
CETV 29 360 1 3 2 1 0
NWR 21 84,1 0 5 1 0 1
KOMERČNÍ
BANKA
21 2 600 0 5 0 2 0
ECM 14 265,3 0 3 3 1 0
ORCO 0 158,51 0 1 5 1 0
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Tomáš Matuška - BH Securities
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Michal Znojil - J&T BANKA
Roman Skalický - LUTHERUS
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 29. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn. 26. 6. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 894,80 892,14 880 -0,30 805 - 1 013 3 4
Dow Jones (USA) 8 438,39 8 282,14 8 300 -1,85 7 850 - 8 675 3 4
NASDAQ (USA) 1 838,22 1 756,43 1 700 -4,45 1 650 - 1 925 2 5
FTSE 100 (V. Brit.) 4 241,01 4 227,86 4 230 -0,31 4 000 - 4 450 3 4
DAX (Německo) 4 776,47 4 756,43 4 700 -0,42 4 385 - 5 130 3 4
Nikkei 225 (Jap.) 9 877,39 9 592,86 9 480 -2,88 8 900 - 10 400
3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn. 26. 6. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 894,80 885,57 844 -1,03 745 - 1 050 3 4
Dow Jones (USA) 8 438,39 8 419,29 8 100 -0,23 7 380 - 10 000 2 5
NASDAQ (USA) 1 838,22 1 757,14 1 750 -4,41 1 470 - 2 000 2 5
FTSE 100 (V. Brit.) 4 241,01 4 260,00 4 120 0,45 3 850 - 5 000 2 5
DAX (Německo) 4 776,47 4 667,86 4 485 -2,27 4 150 - 5 450 2 5
Nikkei 225 (Jap.) 9 877,39 9 307,14 9 320 -5,77 8 350 - 10 100
1 6
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Aleš Vávra - J&T BANKA
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Odhad úrokových sazeb od 29. 5. 2009

Vyhlížíte tak jako já a miliony dalších investorů příchod kýženého oživení? Pokud ano, asi s napětím hltáte výsledky podnikatelských nálad z USA, Německa nebo Číny. Ty za poslední dva měsíce v zásadě potvrzují, že světová ekonomika by mohla být z nejhoršího venku. Nemohou se ale mýlit?
První problém s podnikateskými náladami je spojen s tím, že ukazatel je kvalitativní povahy. Tudíž je zákonitě ovlivněn subjektivním hodnocením konkrétních podnikatelů, a ti se samozřejmě v čase obměňují. Je proto ošidné analyzovat podnikatelskou náladu jako časovou řadu, protože podnikatelé zvyklí žít deset let v poklidné prosperitě budou na vlas stejnou situaci hodnotit jinak než ti, kteří prožili deset let v deflační spirále.

Bylo by také nesprávné hodnotit podnikatelskou náladu pouze jako jeden souhrnný indikátor. Pokud nahlédneme pod pokličku struktury, mohou častokrát vyvanout na povrch značné nesrovnalosti. Jak byste například vysvětlili, že půlroční očekávání německých podnikatelů (podle indexu Ifo) se již šestý měsícem v řadě zlepšují, zatímco hodnocení současné situace těch samých podnikatelů se vytrvale zhoršuje? Není to zkrátka tak, že němečtí podnikatelé si již půl roku myslí, že nemůže být hůř, a realita nakonec překonává i ta nejhorší očekávání.

Nelíbí se mi také příliš velká váha, která se přikládá podnikatelské náladě v průmyslu na úkor podnikatelské nálady ve službách. Podnikatelská nálada v průmyslu je více svázána s průběhem hospodářského cyklu, a proto, ač má v západních ekonomikách průmysl menší váhu než služby, byla v minulosti po právu více sledována. Teď však průmysl může vysílat falešné signály. Proč? Na přelomu roku připomínala situace ve světové ekonomice srdeční zástavu - kolesa se zasekla a nikdo z opatrnosti radši nic nedělal. To vedlo mnoho průmyslových podniků k drastické redukci zásob. Nyní se podnikatelská nálada v průmyslu (např. v USA) technicky vylepšuje prakticky jen díky tomu, že podniky potřebují dorovnat nízké zásoby. Je takový optimismus udržitelný a co se stane potom, až se zásoby doplní...? Inspiraci můžeme hledat právě u podnikatelů v sektoru služeb, kde zásoby hrají daleko menší roli, a situace se zde také zdaleka tolik nezlepšuje.

Varuji tedy každého před slepou vírou v podnikatelské nálady. I když lepší předstihové signály po ruce nemáme, vyplatí se někdy počkat si na tvrdší data (průmysl,maloobchod, HDP). Jinak se ze světel na konci tunelu, záblesků naděje nebo jarních výhonků nakonec mohou vyklubat pouhé vidiny.

Jan Bureš, Poštovní spořitelna

Názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolarua eurav horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 29. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,11 2,07 2,07 2,00 - 2,14 1 3
PRIBOR 1 rok 2,59 2,53 2,55 2,45 - 2,57 0 4
Státní dluhopis 3,70/13 - výnos 3,99 3,75 3,99 3,00 - 4,02 2 2
Kč/USD 18,506 18,45 18,45 18,00 - 18,90 2 2
Kč/EUR 26,020 25,83 25,85 25,50 - 26,10 3 1
Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,11 1,93 2,00 1,60 - 2,10 0 4
PRIBOR 1 rok 2,59 2,44 2,48 2,20 - 2,60 1 3
Státní dluhopis 3,70/13 - výnos 3,99 3,68 3,95 2,80 - 4,00 1 3
Kč/USD 18,506 18,33 18,55 17,00 - 19,20 2 2
Kč/EUR 26,020 25,68 25,70 25,00 - 26,30 3 1
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Peter Čaputa - BH Securities
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Bureš - Poštovní spořitelna, ČSOB
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Centrální banky čekají, co bude s ekonomikou

26. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Centrální banky čekají, co bude s ekonomikou

Česká národní banka nechala úrokové sazby na původní úrovni. Místo snižování, které doporučovali někteří analytici, vyčkává, jak se bude ekonomika vyvíjet.

Kupujte Telefonicu a tabák, radí analytici

19. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Kupujte Telefonicu a tabák, radí analytici

Akciové trhy čeká lehký pokles na začátku července, domnívají se někteří analytici. Proto by dluhodobí investoři měli s nákupem ještě počkat. Spekulanti mají šanci vybrat zisky a čekat... celý článek

Pro dlouhodobé investice je čekání na dno zbytečné

12. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Pro dlouhodobé investice je čekání na dno zbytečné

Za poslední tři měsíce vzrostl index S&P 500 od čtyřicet procent. Navzdory tomutorůstu se nachází teprve na úrovních z konce loňského roku a na maxima z 2007 mu stále schází 70 %. Při... celý článek

Akcie: zboží jen pro psychicky odolné jedince

5. 6. 2009 | B.I.G. Expert

Akcie: zboží jen pro psychicky odolné jedince

Na trzích i dál panuje všeobecný optimismus, jak přicházejí zprávy o zpomalování propadů ekonomik. Jenže nelze vyloučit, že svět čeká jen první dno recese. Další může přijít po kráktém... celý článek

Na další akciový růst už jen optimismus stačit nebude

29. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Na další akciový růst už jen optimismus stačit nebude

Prudký růst akcií v minulých týdnech byl tažen optimismem investorů a zprávami o náznacích konce recese. Jenže ta zdaleka nekončí. Další silný růst proto přijde, až čísla z ekonomiky... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.