Korekce na akciových trzích? Nestalo se nic vážného.

Korekce na akciových trzích? Nestalo se nic vážného.
Po delší době jsme se opět dočkali významnější korekce na akciových trzích. Investoři tak prošli zatěžkávací zkouškou. Zatím to vypadá, že se nejedná o změnu trendu. Někteří investoři ale poznali, že jejich portfolia nejsou nastavena optimálně. Svoji funkci při korekci ukázaly bezpečné dluhopisy. Co z toho všeho pro investory vyplývá?

Po velmi bohatých měsících, kdy kurzy akcií téměř neznaly žádný jiný směr než cestu vzhůru, jsme se dočkali výraznější korekce. Většina investorů se diví a klade základní otázku: co se stalo? Odpověď je jednoduchá, ale zároveň nutí k zamyšlení. Nestalo se vůbec nic. Z fundamentálního pohledu nedošlo k žádným výrazným změnám, které by se měly promítnout do cen akcií takovým způsobem, jehož jsme byli svědky. Veškerá rizika, která jsou nyní skloňována jako hlavní příčiny propadu akciového trhu, tu byla i před korekcí. Ovšem jak došlo k sesuvu cen, rizika vystoupila daleko zřetelněji na investiční povrch a investoři je začali mnohem citlivěji posuzovat.


Čína nebyla hlavním důvodem 

Za startovací mechanismus je nesprávně označována Čína. Investoři reagovali na oznámené kroky čínské národní banky, která se rozhodla tlumit "šokující" růst čínské ekonomiky. Čínská centrální banka zvolila k tomuto účelu jako hlavní nástroj zvýšení povinných rezerv bank, aby došlo k omezení dostupnosti půjček. V důsledku těchto kroků došlo ke skokovému oslabení čínského akciového indexu Shanghai Composite o 9 %.

Vývoj na čínském trhu s sebou strhl celou Asii, která je na čínské ekonomice závislá, včetně japonského akciového trhu. Propad trhů se tak nakonec prohnal napříč celým světem a zůstalo jen velmi málo trhů, které odolaly. Čína ale zdaleka nebyla hlavním důvodem, jednalo se pouze o první impulz. Řada analytiků totiž považuje za nepravděpodobné, aby propad na čínském trhu, který z pohledu tržní kapitalizace dosahuje jen něco přes 2 procenta všech světových burz, ovlivnil celosvětově vývoj na kapitálových trzích.


Zase ten Greenspan...

Jedním z "problémů" bylo i zvýšení základní úrokové sazby z 0,25 % na 0,5 % ze strany Bank of Japan. Zvýšení sazby v Japonsku ovlivnilo tzv. carry trades, tedy obchody využívající rozdílů v úrokových sazbách. Vyšší sazby přispěly ke stahování kapitálu zpět do Japonska, což se projevilo posílením japonského jenu (profil, názory) a mělo vliv na oslabení akciových trhů.

Dalším důvodem byla zvyšující se cena ropy, která se dlouho držela pod hranicí 60 dolarů za barel. Svým dílem přispěl i projev Alana Greenspana, který prohlásil, že se recese americké ekonomiky v závěru roku nedá s pravděpodobností na 30 % vyloučit. To mohl být jeden z klíčových impulzů, protože zprávy ohledně vývoje americké ekonomiky mají z globálního pohledu nejširší vliv.

Začaly se nabalovat ale i další důvody, které korekci dále podpořily, respektive prodloužily její trvání. Především vzrostly obavy ohledně dalšího vývoje na americkém nemovitostním trhu, o kterém se již delší dobu spekuluje jako o přehřátém. Do významných problémů se dostal sektor hypotečních bank. Riziko vzrostlo především u společností a hypotečních bank, které jsou zaměřeny na segment klientů s nízkou bonitou (tzv. sub-prime market). Vývoj v segmentu hypotečních společností strhl sektor financí globálně. Všechny finanční instituce, které měly co dočinění s financováním, ztrácely. Nervozita se přesunula i na velké banky.

 

Dluhopisy přesně ohodnotily dění na akciovém trhu

Celkový vliv korekce na kapitálový trh na přelomu února a března znázorňuje tabulka 1. K největšímu propadu, který dosahoval více než 10 %, došlo na rizikových rozvíjejících se trzích. Postižen tak byl čínský akciový trh nebo ruský akciový trh, nicméně rozdíl v propadu mezi rozvíjejícími se trhy a rozvinutými trhy nebyl tak vysoký.

Evropský akciový trh měřený indexem DJ EuroStoxx 50 poklesl o téměř 9 %, stejně jako japonský akciový index Nikkei 225 (profil, názory). Není bez zajímavosti, že stejnou měrou propadla i cena zlata, které bývá při propadech akciových trhů využíváno jako "záchranné" aktivum. Skutečnost, že zlato při poslední korekci jako spásný přístav nesloužilo, může poukazovat na fakt, že investoři vyprodávali zlato, aby kryli ztráty z propadu akciového trhu vzniklé například při využití pákových strategií. Dá se předpokládat, že prodejem zlata tlumily svoje ztráty hedge fondy, které standardně využívají obchodů s deriváty.

Naopak cena ropy vzrostla a vzrostly i ceny dluhopisů jak v Evropě, tak i v USA. Výnosy se proti tomu posunuly níže. Dluhopisový trh tak přesně ohodnotil dění na akciovém trhu a především obavy z ohrožení výhledu ekonomického růstu a krize na americkém nemovitostním trhu. Posledním důležitým aspektem bylo posílení japonského jenu vůči americkému dolaru (profil, názory) o 5 %. Vývoj směnného kurzu nepřímo potvrdil účast tzv. "carry trades" na korekci trhu. Tedy toky kapitálu zpět do Japonska na základě uzavírání krátkých pozic.


Korekce nebyla ničím výjimečným

Jistě existují fundamentální důvody, které jsou relevantní proto, aby byli investoři vůči akciovému trhu opatrní. Ale zároveň nejsou relevantní důvody pro to, aby docházelo k panickým výprodejům. Korekce, které jsme byli svědky na přelomu února a března, nebyla z dlouhodobého pohledu ničím výjimečným.

Ano, sice jsme se dočkali na některých trzích jednodenních poklesů, kterých jsme byli svědky naposledy před několika lety. To je případ například amerického akciového trhu, který za jediný den ztratil 3,5 %, což byl největší propad od září 2001, kdy došlo k teroristickým útokům na New York. Při pohledu na dlouhodobý vývoj, například na týdenních datech, můžeme ale vidět podobných korekcí v minulosti hned několik. Každá korekce měla však jiný důvod.

Trhy "nepřetržitě" rostou od jara roku 2003, což znamená 4 roky růstového trendu. V loňském roce například trhy propadly pod vlivem obav ze zrychlení inflace na přelomu května a června. V roce 2005 klesaly trhy dvakrát v dubnu a v říjnu. Důvodem byly zvyšující se cena ropy a růst úrokových sazeb v USA spolu se zvyšující se averzí vůči rozvíjejícím se trhům.

Důvodem současné korekce nejsou ani inflační tlaky ani zvyšující se cena ropy. Inflace je i přes vysoký ekonomický růst některých zemí umírněná a ropa i přes nárůst 12 % v době korekce trhů je stále vzdálená od svých historických maxim, kterých dosáhla v polovině loňského roku. Hlavním argumentem pro pokles trhů nejsou ani výše popsané vlivy z Číny, Japonska a USA. Za jeden z hlavních důvodů současné korekce můžeme označit psychologický efekt ovlivňující jednání investorů.


Pravým důvodem je možná psychologie investorů  

Je to dáno právě dlouhodobým růstovým trendem akciového trhu, který "strhnul" do rizikových investic i investory, kteří by dříve nebyli ochotni taková rizika podstoupit. Akcie se tak přesouvají spolu s růstem cen na "tenký" led, tedy do rukou, které nejsou ochotny snášet zvýšenou volatilitu. Každý impulz k poklesu trhu má v takovém prostředí daleko větší dopad. S růstem podílu investorů, kteří nejsou ochotni snášet volatilitu akciových trhů (protože nastoupili do rozjetého vlaku pod dojmem historické výkonnosti), se zvyšuje riziko vyšší volatility trhu. Zároveň roste nejistota ohledně pokračování růstového trendu.

Pokud to vezmeme z opačné strany, je korekce na trhu při zachování dobrých fundamentů (tak lze stávající situaci označit, protože společnosti stále prezentují stabilní růst ziskovosti a ekonomické podmínky jsou i nadále příznivé) výhodnou příležitostí k nákupu. Tolik říká teorie. Otázkou je, jak toto doporučení investoři převedou do praxe.
Je ale vysoce pravděpodobné, že aktuální korekce, která podle posledního vývoje stále ještě není zažehnána, protože nejistota na trzích je evidentní, skončí stejně jako korekce v uplynulých 4 letech. Makroekonomické ani mikroekonomické důvody nejsou takové, aby měly za následek změnu trendu na akciovém trhu. Motiv pro takový obrat by musel být daleko silnější, například krize na trhu hypoték a její dopad na banky spolu s chováním spotřebitele. Z mikroekonomických dat by muselo dojít k významnému ochlazení ziskovosti. Analytici ale již v letošním roce předpokládají, že se ziskovost amerických společností, která dosahovala 18 čtvrtletí v řadě dvouciferného nárůstu, ztlumí. Ani pokles pod 10% nárůst zisků by ale nebyl ničím kritickým.


Pozor na pákové produkty

Korekce na akciovém trhu připomněla investorům u pákových produktů a některých typů certifikátů rizika, která v období růstu trhu nejsou dostatečně patrná. V období propadu trhu jsou rizikovou skupinou tzv. knock-out certifikáty, kterým může za určitých okolností končit dříve jejich splatnost, respektive se stávají bezcennými. To se stane v případě, že podkladové aktivum nebo index, na které jsou navázány, překročí určitou předem stanovenou hranici.

Reálným příkladem je dění na německé burze ve Stuttgartu, kde se během 2 dnů na konci února, kdy výrazně padaly ceny akcií, stalo bezcenných 1 500 certifikátů tohoto typu! Majitelé těchto produktů uzavřeli kvůli tomu pozice se 100% ztrátou. Celkově je na burze kotováno 20 000 knock-out certifikátů a během standardního burzovního dne jich propadne (vyprší bez náhrady) asi 100. Pákové instrumenty jsou pro investory atraktivní záležitostí.
Pokud je používá ve svém portfoliu investor, který je srozuměn s tím jak fungují v rozličných tržních situacích, není v tom žádný problém. Velmi nebezpečné je, pokud se tyto produkty dostanou do portfolia investorům, kteří s nimi neumí pracovat a nejsou si vědomi možných rizik. V takovém případě neplní správně svoji funkci.


Co dál s portfoliem?

Nejdůležitější otázka zní, jaké změny podniknout v portfoliu. V jednoduché situaci se nacházejí ti investoři, kteří mají portfolio nastaveno takovým způsobem, že splňuje očekávání jejich investičního profilu za každých tržních podmínek. Tzn. portfolio sice utrpělo ztrátu, ale investor s možností ztráty v nastavení portfolia počítal. V takovém případě není nutné do portfolia nijak zasahovat, popřípadě je možné využít korekce trhu k dalším nákupům a rebalancování. To udělají investoři, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou trhy stále atraktivní a dále porostou.

Problém nastává u investorů, kteří byli korekcí na trhu nemile překvapeni. Nejčastěji to bude případ investorů, kteří otevřeli pozice teprve v nedávné době, a jejich portfolio tak generuje ztráty. U investorů, kteří investovali již s delším odstupem, totiž znamenala korekce pouze "ukrojení" dříve realizovaného zisku, což není tak bolestné. Koho propad v portfoliu znejistěl, by měl přikročit k realokaci portfolia.

Korekce jasně ukázala, jakou funkci v portfoliu plní dluhopisy. Pro většinu investorů je to důležitá složka portfolia, kterou by neměli opomíjet, a to ani v případě, kdy se dluhopisům ne příliš daří, jako tomu bylo v předcházejících měsících. Největší chybou by ale bylo přikročit ke změně v portfoliu tím způsobem, že by došlo k překlopení všech rizikových pozic do defenzivních produktů.
Ztráta z akciového trhu by se totiž dluhopisovým respektive peněžním trhem doháněla velmi dlouho. Navíc v případě přestupu do dluhopisů v tuto chvíli byste je kupovali po jejich nárůstu, tedy draze. Stabilizování korekce na akciovém trhu může ztráty zmírnit. Nicméně pro investory, kteří při korekci poznali, že jejich portfolio není nastaveno optimálním způsobem, je realokace nutností. Měli by ji ovšem realizovat postupně v čase, čímž dojde k požadovanému průměrování nákupních respektive prodejních cen.

Otestovali jsme pro vás!

Průběžně podrobujeme kritickému redakčnímu oku či oku externí poroty různé produkty a finanční instituce. Co vše jsme zatím otestovali:

  • Přemýšlíte o tom, že byste využili služeb finančního poradce? Podívejte se, jak dopadly námi testované poradenské firmy.
  • Je vaše internetbankingová aplikace bezpečná, uživatelsky příjemná a cenově výhodná? Podívali jsme se jí na zoubek.
  • Jak kvalitní poradenství a služby poskytuje vaše banka? Za kolik půjčují lichvářské společnosti?
  • Otestovali jsme 10 pojišťoven, zda poskytují svým potenciálním klientům všechny důležité informace, jak jim to nařizuje zákon. Výsledky byly skoro k pláči.
  • Nabízejí banky úvěry skutečně za ty úžasně nízké sazby, které inzerují? Podívali jsme se "na zoubek" i firmám poskytujícím spotřebitelské úvěry.
Výsledky našich testů naleznete ve zcela nové sekci Otestovali jsme pro vás.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP

Jak jste korekci prožívali vy? Co bylo podle vás její hlavní příčinou? Doznalo či dozná vaše portfolio nějakých změn?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 3. 2007 15:17

prelozeno do srozumitelstiny
investore nepanikar, hlavne neodchazej z trhu, potrebujeme tvoje penize :-) zlato nekupuj, vzdyt vidis, ze slo dolu s akciemi :-)

+79
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 3. 2007 9:57, Michal Kára

No, kdyz se podivam na posledni tri dny, tak rozhodne nic o souvislem rustu ukoncuji.

Jinak je to o rozmeru - samozrejme, ze prvni vlna korekce byla ukoncena. Akorat na puvodni hodnoty jsme jeste nedosahli. A myslim, ze v relativne kratke dobe (mesic-dva) prijde jeste nove low.

Zobrazit celé vlákno

-18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Dluhopisy: poklesy akcií vynášejí dluhopisy opět na výsluní

21. 3. 2007 | Robert Šíbl

Dluhopisy: poklesy akcií vynášejí dluhopisy opět na výsluní

Po dalším týdenním poklesu na amerických akciových trzích se investorská veřejnost opět uchyluje k investicím do méně rizikových aktiv. To pomáhá i americkým vládním dluhopisům, které... celý článek

Akcie: vývoj volatilní, přesto zavládla dobrá nálada

20. 3. 2007 | Pavel Slavík

Akcie: vývoj volatilní, přesto zavládla dobrá nálada

Pražská burza první polovinu týdne oslabovala, na týdenní dno se dostala ve středu. Ve čtvrtek a pátek vyrovnala ztráty jen částečně, index PX tedy zavíral o 1,9 % níže než před týdnem.... celý článek

Fondy životního cyklu: nabídka se rozrůstá

6. 3. 2007 | Aleš Vocílka

Fondy životního cyklu: nabídka se rozrůstá

Fondy životního cyklu představují novou formu dlouhodobé investice, která mění rizikovost v čase. ABN AMRO nedávno přišla s nabídkou 11 fondů životního cyklu s roční historií. Ty s... celý článek

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

12. 12. 2006 | Milan Šmíd | 1 komentář

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně... celý článek

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

9. 12. 2005 | Petr Vykoukal

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

Rozhodli jste investovat do podílového fondu, ale nevíte, jak si na trhu vybrat? Pomůžeme vám. Kdy zvolit fond peněžního trhu, kdy fond dluhopisový a kdy akciový? Na co si dát pozor... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.