Akcie malých evropských firem zvyšují náskok

Akcie malých evropských firem zvyšují náskok
O tom, že malý v žádném případě nemusí znamenat slabší, nás již delší dobu přesvědčuje evropský akciový trh. Přesněji řečeno již 6 let překonávají malé a středně velké evropské společnosti výkonností své velké protějšky. Od června roku 2000 jsou malé a středně velké firmy stabilně "nadvýkonné" a velké společnosti jim v žádném případě nestačí. Bude tento trend pokračovat, anebo se již otáčí? Které podílové fondy této kategorie si vedou nejlépe?

Zajímavá není jen délka období, po které nebyly společnosti z druhé linie sesazeny z čela žebříčku. Ale také fakt, že se malým a středním firmám dařilo jak v růstové, tak i poklesové fázi akciového trhu. Přitom ještě v období 90. let byla situace odlišná, protože z růstového trendu na akciovém trhu profitovaly více velké firmy.


Čísla dokladují převahu malých a středních společností

Začátek "nadvýkonnosti" malých (small cap) a středně velkých (middle cap) společností se téměř těsně kryje se splasknutím bubliny na akciových trzích v březnu 2000. Od té doby se firmy s nižší kapitalizací dokázaly s propadem trhu vyrovnávat mnohem lépe. Během celé doby poklesu trhu, tzn. až do začátku roku 2003, ztratily velké společnosti (large cap) v eurovém vyjádření 57 %, zatímco malé a střední společnosti zaznamenaly ztrátu o 10 % nižší.

Na růstovém trhu od března 2003 do současnosti dosáhly evropské společnosti s nižší tržní kapitalizací ještě lepších výsledků. Malé společnosti měřené indexem DJ Stoxx Small 200 vzrostly v eurovém vyjádření do současnosti o 161 % a podobný výsledek zaznamenaly i společnosti se střední tržní kapitalizací, index DJ Stoxx Mid 200 vzrostl ve stejném období o 166 %. Velké společnosti obsažené v indexu DJ Stoxx 50 (profil, názory) přitom na stejné periodě vzrostly "jen" o 90 %. Celou situaci potom shrnují výsledky všech tří indexů na 6leté periodě: velké společnosti dosáhly roční výkonnosti –3,1 % p.a., střední společnosti 6,2 % p.a. a malé společnosti 6,7 % p.a.

Během loňského roku se stále častěji ozývaly ohlasy z řad analytiků a portfolio manažerů, že malé a střední společnosti již svůj potenciál vyčerpaly a na řadě jsou opět tradiční velké firmy. Trh ale tyto predikce opět "nevyslyšel". Dynamika "nadvýkonnosti" malých společností sice výrazně poklesla a velké společnosti se dokázaly svou výkonností dokonce vyrovnat. Jenže přelom roku 2005/2006 opět jednoznačně patřil malým a středním firmám. To je pěkně vidět i v relativním srovnání v grafu 2.

Od konce října 2005 do května 2006 získaly společnosti s nižší tržní kapitalizací opět výrazný náskok. Pokud celou dobu hovoříme o společnostech s nízkou tržní kapitalizací, nelze si představovat žádné drobečky. Aktuálně dosahuje tržní kapitalizace malých společností v bázi indexu DJ Stoxx Small 200 maximálně 3 mld. euro, u středních společností zařazených do indexu DJ Stoxx Mid 200 činí maximální tržní kapitalizace 9,5 mld. euro.
Odzvonilo již malým společnostem?

Při poslední korekci na akciových trzích na přelomu května a června letošního roku, která byla nastartována pokračujícím zvyšováním úrokových sazeb především v USA a následnými informacemi o zpomalování globální ekonomiky, se investoři zalekli. Došlo k výprodeji akciových pozic a naopak vzrostl zájem o dluhopisy a peněžní trh, který je díky globálnímu zvyšování úrokových sazeb stále atraktivnější.
Během poklesu na trzích došlo k situaci, kdy malé a střední evropské společnosti začaly po delší době na velké firmy ztrácet. Zatímco při propadu trhu ztratily velké společnosti v euru (profil, názory) necelých 9 % své hodnoty, malé a střední firmy dopadly mnohem hůře, protože propad cen překročil 10% hranici. Společnosti se střední tržní kapitalizací ztratily více než 11 % a malé společností přes 12 % své hodnoty.

Otestovali jsme pro vás!

Průběžně podrobujeme kritickému redakčnímu oku či oku externí poroty různé produkty a finanční instituce. Co vše jsme zatím otestovali:

  • finanční poradce
  • internetbankingové aplikace
  • poradenství a služby bank?
  • infromační poivnnost pojišťoven
  • jsou skutečné úrokové sazby úvěrů stejné jako ty bankami inzerované?
Výsledky našich testů naleznete v sekci Otestovali jsme pro vás.

Tento stav rozvířil další vlnu komentářů, v nichž přestali analytici malým a středním společnostem důvěřovat. Podle většiny názorů došlo k bodu, kdy se situace otočila. Stefan Rausch, akciový stratég společnosti Hebala Trust, se například domnívá, že potenciál společností s nízkou tržní kapitalizací vyprchal. Zvyšování úrokových sazeb napříč globálními ekonomikami spojené s obavami z poklesu dynamiky ekonomiky nutí investory opět směřovat svůj zájem spíše do velkých společností, u kterých investoři předpokládají, že dokáží lépe odolávat slabší ekonomice, respektive stagnaci hospodářství. Podle Rausche se tento směr potvrdil i v historii, kdy z růstových fází ekonomického cyklu profitovaly malé společnosti a naopak z fází, kdy ekonomika klesala nebo stagnovala, vyšly lépe společnosti s vyšší tržní kapitalizací.

Tyto predikce odstavující malé firmy na "druhou kolej" jsou sice vcelku věrohodně podloženy argumenty. Ovšem na trhu se objevují již více než rok a evropským společnostem s nízkou tržní kapitalizací stále nedochází dech. Není bez zajímavosti, že v minulosti byly často slyšet zcela odlišné názory, a sice, že malé společnosti dokáží díky své flexibilitě daleko více odolávat stagnující ekonomice, protože mohou lépe reagovat na změny trhu a operativněji vyhledávat nové tržní příležitosti.
V tomto případě je ale rozhodující úroveň úrokových sazeb, která je vždy pro malé společnosti směrodatná. V případě nízkých sazeb se totiž společnosti levně dostanou k úvěrům a mohou realizovat svoje záměry. Naopak vysoké sazby zdražují peníze a společnosti nejsou schopny samofinancovat svoji činnost z volného cash flow, jako je tomu u velkých firem.


Jisté to není...

Jiné názory, které do budoucna rovněž malým a středním společnostem nevěří, opírají svoje tvrzení o relativní ohodnocení akcií. Standardně jsou malé a střední firmy z pohledu ukazatele P/E vždy o něco levnější. V tomto ukazateli je totiž zahrnuto i vyšší riziko, které tyto společnosti nesou. V posledních několika měsících se ale čísla obrátila a levnější jsou velké společnosti.
Konkrétně na číslech indexů DJ Stoxx to vypadá následovně: malé a střední společnosti mají P/E na bázi očekávaných zisků 14,7 a velké společnosti dosahují pouze hranice 10,7. Podobná situace je i u samotného německého trhu, index velkých společností Dax (profil, názory) dosahuje P/E 12,7, zatímco index společností s nižší tržní kapitalizací M-Dax 15,1.

Pro analytiky nejsou dostatečným vysvětlením rozdílu v ukazatelích relativního ocenění ani vysoká očekávání na růst ziskovosti malých a středních firem. Podle posledních odhadů, které se proti dřívějšku mírně snížily, by společnosti s nízkou tržní kapitalizací měly v letošním roce dosáhnout nárůstu ziskovosti ve výši téměř 20 %, což je dvojnásobek očekávaného nárůstu ziskovosti u velkých firem. I v roce 2007 by ziskovost společností z druhé linie měla přesáhnout 10% hranici.

Odklon od malých a středních společností dokazuje i pravidelný průzkum společnosti Merrill Lynch. Vyplývá z něj, že téměř 80 % dotázaných portfolio manažerů bude v následujícím roce společnosti s nízkou tržní kapitalizací "podvažovat" na úkor velkých firem.

Ne všichni ovšem sdílí názor, že malé a střední firmy budou v následujícím období ztrácet. Trygve Toraasen, manažer společnosti Fidelity, je přesvědčen, že převaha společností z druhé linie bude i nadále pokračovat. Svůj názor opírá především o pokračující nadprůměrný růst ziskovosti malých a středních firem proti velkým protějškům a dále o vyšší flexibilitu těchto firem, která by jim měla pomoci v období, kdy bude ekonomika ztrácet.

Navíc větší zainteresovanost malých firem na domácích trzích eliminuje riziko oslabujícího dolaru (profil, názory), které zpravidla postihuje velké společnosti. Důležitým faktorem, který by měl malým a středním společnostem pomoci, je globalizace, která srovnává tržní podmínky pro velké a malé společnosti. V neposlední řadě podporuje růst cen společností s malou tržní kapitalizací i vysoká míra akvizic.

Mnoho užitečných informací ze světa investování najdete v naší Univerzitě.

Nabídka fondů malých a středních firem je zastoupena kvalitně

Při srovnání výkonnosti jsme fondy malých a středních společností nerozlišovali. V grafu uvádíme srovnání vybraných produktů za poslední 4 roky. Kvalitní výkonností se na dlouhé periodě prezentují fondy Credit Suisse EF Small Cap Europe nebo Franklin European Small-Mid Cap Growth. Kromě těchto fondů, které jsme zařadili do grafu, dosáhly na delší periodě výborných výsledků ještě fondy Fortis Equity Small Cap Europe nebo Pioneer European Small Companies. Naopak výrazně nižší výkonností se prezentoval fond Capital Invest Dynamic Europe.

U většiny fondů, které se při srovnání výkonnosti umístily v horním pořadí, hraje hlavní úlohu v portfoliu průmyslový sektor a necyklické spotřební zboží. To částečně odpovídá i složení indexu, ve kterém je průmysl zastoupen z více než čtvrtiny a necyklické spotřební zboží dosahuje necelé pětiny portfolia. Odlišné je ale složení portfolií co do regionální alokace. Fondy Franklin European Small-Mid Cap Growth, Fortis Equity Small Cap Europe a Pioneer European Small Companies mají největší podíly v akciích Velké Británie a Francie, fond Credit Suisse EF Small Cap Europe sází hlavně na Německo.

Na krátké periodě potvrzuje svoji výbornou výkonnost jak fond Franklin European Small-Mid Cap Growth, tak i Fortis Equity Small Cap Europe. Dobrou výkonnost vykazuje i fond Raiffeisen European Small Cap. Naopak fondy Pioneer European Small Companies a CS EF Small Cap Europe, které dosáhly na dlouhé periodě výborných výsledků, na krátké periodě ztrácí. Překvapivá změna nastala především u fondu Credit Suisse EF Small Cap Europe, který až do konce roku 2005 dosahoval proti konkurenci stabilně nadprůměrné výkonnosti. V říjnu 2005 se ale situace obrátila a fond začíná na svoje konkurenty ztrácet. Slabší výkonnost na krátké periodě potvrdily i fondy Capital Invest Dynamic Europe a SGAM Equities Euroland Mid Cap.


I přes nedávnou korekci a pokles "nadvýkonnosti" malých a středních společností nelze tento segment zatracovat. I když je velká část odborníků přesvědčena, že si malé společnosti svůj díl práce odvedly, pozitivní vývoj může pokračovat dál. Rozhodujícím faktorem zřejmě bude, do jaké míry dokáže evropská ekonomika dosahovat stabilní výkonnosti a především jakou rychlostí bude Evropská centrální banka zvyšovat úrokové sazby. Rychlé zdražování kapitálu v podobě rostoucích úrokových sazeb firmám s nízkou kapitalizací výrazně přitíží. Důležitou roli bude také do budoucna hrát kvalitní aktivní správa fondu. V oblasti malých firem totiž budou vždy existovat výhodné investiční příležitosti.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Co si myslíte vy? Očekáváte, že společnosti s malou kapitalizací budou ztrácet, anebo se jim naopak bude dařit lépe, než tzv. large cap, i nadále?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Zpracovatel kůží Karo prodal všechny nové akcie

26. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zpracovatel kůží Karo prodal všechny nové akcie

Zpracovatel kůží Karo Leather dnes ukončil nabídku nových akcií na trhu Start pražské burzy. Od investorů získal 132 milionů korun na dostavbu nového závodu v Brtnici, na rozšíření... celý článek

Raiffka má novou investiční aplikaci. Zatím jen na pozvání

14. 9. 2022 | Petr Kučera

Raiffka má novou investiční aplikaci. Zatím jen na pozvání

S jednoduchým investováním přes mobil přichází první velká banka. Zájemci si o ní musí aktivně říct, nebo čekat na oslovení.

Karo dává na burzu nové akcie. Zpracovatel kůží rozšiřuje výrobu

12. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Karo dává na burzu nové akcie. Zpracovatel kůží rozšiřuje výrobu

Zpracovatel kůží Karo Leather dnes zahájil nabídku nových akcií na trhu Start pražské burzy. Od investorů chce získat peníze na dostavbu nového závodu v Brtnici, na rozšíření závodu... celý článek

Podílové fondy klesají, trhy děsí plyn i inflace

6. 9. 2022 | Martin Mašát | 1 komentář

Podílové fondy klesají, trhy děsí plyn i inflace

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak viděl trhy v srpnu?

Bezvavlasy dají na burzu méně akcií. Chtěly vyšší cenu

1. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Bezvavlasy dají na burzu méně akcií. Chtěly vyšší cenu

Společnost Bezvavlasy dostane od investorů na pražské burze 112,7 milionu korun na další rozvoj. Dnes skončil primární úpis akcií (IPO), s nimiž se od 7. září začne veřejně obchodovat... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.