Primární emise akcií (IPO): obchodování na veřejných trzích

Primární emise akcií (IPO): obchodování na veřejných trzích
Zatímco veřejně nabízet je dovoleno víceméně jakékoliv cenné papíry, k obchodování na veřejném trhu mohou být podle zákona přijaty jen cenné papíry vyhovující určitým předpokladům. Tomu, jaký trh uplatňuje jaké podmínky, věnujeme další díl seriálu o IPO.

Společným tématem několika příštích dílů jsou právní a regulatorní aspekty nových emisí, mají totiž značný dopad na výši nákladů spojených s emisí a mohou dokonce rozhodnout o samotné proveditelnosti emise. Minule jste si přečetli o podmínkách veřejné nabídky (Primární emise akcií: veřejná nabídka), dnes pokročíme k přijetí cenných papírů k obchodování na veřejných trzích.

Vyšší atraktivita emise

Ihned po uskutečnění veřejné nabídky jsou většinou cenné papíry na základě žádosti emitenta přijaty i k obchodování na veřejném trhu. Emitent se tímto krokem snaží zvýšit atraktivitu emise, neboť likvidní akcie, které je možno kdykoliv bez problémů prodat, jsou pro investory mnohem zajímavější. Zatímco veřejně nabízet je dovoleno víceméně jakékoliv cenné papíry (samozřejmě po splnění podmínek uvedených v minulém díle), k obchodování na veřejném trhu mohou být podle zákona přijaty jen cenné papíry vyhovující určitým předpokladům. Tyto předpoklady jsou pevně dány zákonem (§72 zákona o cenných papírech) a v současné době vycházejí z direktiv EU upravujících fungování celoevropského trhu s cennými papíry.
V budoucnu se u nás po provedení nezbytných změn zákonů uvažuje o zřízení tzv. volného trhu, kam by mohly být přijímány i cenné papíry nesplňující tyto přísné celoevropské podmínky, aby bylo umožněno vytvoření i lokálního trhu pro menší české společnosti.

Jestliže k obchodování na veřejném trhu mají být přijaty listinné cenné papíry, schvaluje Komise kromě prospektu i vzorový výtisk listinného cenného papíru, který musí být vytištěn v technickém provedení stanoveném vyhláškou Ministerstva financí (Vyhláška MF č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů.) v tiskárně oprávněné k tisku cenných papírů. Tisk takovýchto listinných cenných papírů je však značně nákladný.

O přijetí cenných papírů k obchodování rozhoduje příslušný organizátor veřejného trhu. V ČR mohou veřejný trh organizovat jen osoby, které získaly povolení k činnosti burzy cenných papírů (v současné době jen Burza cenných papírů Praha) nebo organizátora mimoburzovního trhu (v současné době jen RM – Systém). Tito organizátoři mohou na přijímané cenné stanovit i další požadavky jdoucí nad rámec zákona. Tohoto svého oprávnění organizátoři zpravidla využívají k vytvoření několika trhů lišících se bonitou cenných papírů na nich obchodovaných. RMS provozuje jeden trh pro všechny zaknihované cenné papíry, BCPP umožňuje obchodovat se zaknihovanými i listinnými cennými papíry. BCCP dělí své trhy na hlavní, vedlejší, volný a nový. Tyto trhy se od sebe liší požadavky na přijímané cenné papíry a výší poplatků placených emitenty:

Požadavky na přijímané cenné papíry
Název trhu Podmínky pro přijetí nad rámec zákona Poplatky emitenta
Základní kapitál emitenta Min. objem veřejné nabídky Min. délka činnosti emitenta Při přijetí Roční
Hlavní - 200 mil. Kč 3 roky 50 tis. Kč 0,05 % obj. emise, max. 300 tis. Kč
Vedlejší - 100 mil. Kč 3 roky 50 tis. Kč 0,05 % obj. emise, max. 85 tis. Kč
Volný - - - 5 tis. Kč -
Nový 20 mil. Kč 15 % objemu emise 1 rok 1 tis. Kč 1 tis. Kč

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, hlavní trh je určen pro největší emise a je také považován za nejprestižnější. Méně náročné podmínky je třeba splnit pro vstup na vedlejší trh, zatímco volný trh neklade na emitenty žádné požadavky nad rámec zákona. Nový trh je speciálním trhem zřízeným po vzoru rozvinutých burz a je určen méně známým společnostem s krátkou historií, u nichž však lze očekávat rychlý rozvoj.

Nutné předpoklady

Na přijetí cenných papírů k obchodování není právní nárok, organizátor však cenný papír přijme na trh, jestliže:

  • byl řádně vydán a emitent přitom postupoval v souladu se zákonem;
  • Komise schválila prospekt (týká se i případů, kdy přijetí nepředchází veřejná nabídka, např. kdy novou emisi upíše několik předem vybraných investorů);
  • tento prospekt byl řádně uveřejněn a od uveřejnění uplynula lhůta nejméně 1 den, a organizátorovi veřejného trhu nejsou známy žádné okolnosti, které by v případě přijetí cenného papíru k obchodování mohly vést k poškození zájmu investorů nebo ohrožení veřejných zájmů.

Zejména poslední podmínka vyžaduje od organizátora veřejného trhu určité širší uvážení, zda o přijímaném cenném papíru má dost informací a zda tyto informace třeba nenaznačují vážné finanční problémy emitenta, které by mohly v blízké budoucnosti způsobit jeho zánik nebo zda některé informace podané emitentem nejsou navzájem protichůdné, což by mohlo svědčit o nepravdivosti některých informací.

Všechna oznámení, inzerce, a jiné dokumenty oznamující přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu, které obsahují podstatné charakteristiky cenného papíru, musí obsahovat údaj o tom, že byl uveřejněn prospekt a kde byl uveřejněn. Tyto dokumenty mohou být uveřejněny až po schválení Komisí, přičemž pokud nebude do 5 dnů od doručení žádosti odesláno rozhodnutí o neschválení, považují se dokumenty za schválené. Komise může tyto dokumenty neschválit jen v případech, kdy:

  • schvalovaný dokument obsahuje informaci odporující obsahu prospektu nebo informaci,
  • která by při nedostatku jiné informace mohla být klamavá, nebo
  • dokument neobsahuje odkaz na prospekt nebo údaje o jeho uveřejnění.

Text je součástí publikace "Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu", který vydala Komise pro cenné papíry.

Máte s touto problematikou nějaké zkušenosti?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Primární emise akcií (IPO): veřejná nabídka

28. 7. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcií (IPO): veřejná nabídka

Pokračujeme v seriálu o primární emisi akcií. Společným tématem několika příštích dílů jsou právní a regulatorní aspekty nových emisí.

Primární emise akcií (IPO): co ve druhé a třetí fázi

4. 6. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcií (IPO): co ve druhé a třetí fázi

Ve druhé a třetí fázi IPO musíte zahájit sestavování prospektu, připravit žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu nebo prezentace analytikům. Nevyhnete se ani... celý článek

Primární emise akcie (IPO): vstupujeme do první fáze

28. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcie (IPO): vstupujeme do první fáze

V počáteční fázi IPO vás čeká angažování poradců, hloubková kontrola a svolání valné hromady. Co všechno to znamená?

Primární emise akcií (IPO): má na ni vaše firma?

6. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcií (IPO): má na ni vaše firma?

Aby firma mohla začít uvažovat o primární emisi akcií, musí splnit spoustu podmínek. Například používat mezinárodní účetní standardy, mít obrat přesahující 900 milionů Kč, být zisková... celý článek

Primární emise akcií (IPO): Jaké může mít primární emise akcií nevýhody?

28. 4. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcií (IPO): Jaké může mít primární emise akcií nevýhody?

Před několika dny jste si mohli přečíst důvody proč vůbec uvádět firmu na burzu a jaké výhody emise přináší. Dnes se podíváme na její odvrácenou stránku.

Partners Financial Services