Poradna - Pracovní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

zaměstnankyně politické strany ČSSD

Dobrý den, jsem zaměstnankyní politické strany České Strany Sociálně Demokratické a byla mi předložena výpověď podle § 52 (organizační změny a zvýšení efektivnosti). V pracovní smlouvě mám uveden druh práce "organizační zaměstnanec",ale zároveň jsem byla jmenována do funkce tajemnice okresního výkonného výboru. Podle Stanov ČSSD jako nejvyšší normy ve straně mohou být tajemníci okresu jmenováni a odvoláni ústředním tajemníkem ČSSD pouze na návrh předsedy Okresního výkonného výboru.K mému odvolání z funkce tajemnice vůbec nedošlo, jen mi byla předložena výpověď pro nadbytečnost. Navíc žádné organizační změny ve straně nebyly provedeny, mé pracovní místo tedy "sekretariát okresního výkonného výboru" nebyl vůbec zrušen, ani nijak změněn, anebo sloučen, moji práci nadále vykonává osoba, která se podepisuje jako "zastupující tajemník". Nejprve mi chtěli vnutit podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, se kterou jsem nesouhlasila. Mám za to, že mi byla výpověď dána v rozporu s předpisy a proto se na Vás obracím se žádostí o sdělení Vašeho názoru a o radu, jak bych měla postupovat.Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Martinale, 19. 09. 2017 11:55

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bohužel není v rámci této poradny možné studovat stanovy, nebo jiné vnitřní předpisy jednotlivých zaměstnavatelů. ZP stanoví, že zaměstnavatel může dát výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem krozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách. Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být kumulativně splněno, že zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést a mezi Vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost. Pokud byl na Vaše místo přeřazen jiný stávající zaměstnanec a tento přeřazený zaměstnanec vykonává přesně stejnou práci jako Vy a nic víc, mohlo by se opravdu jednat o neoprávněnou výpověď. Doporučujeme celou věc konzultovat s advokátem. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 25. 09. 2017 13:01

Manželé na pracovišti

Dobrý den, oznámila jsem zaměstnavateli, že se budu vdávat za kolegu v práci. Pracujeme na stejném pracovišti a já jsem současně zástupce vedoucího a proto jsem našeho nadřízeného požádala, aby si vybral jiného zástupce. Nepřijde mi korektní, abych byla nadřízená svému manželovi. Vedoucí na to však nechce přistoupit. Může mě k zastupování nutit? Zastupování mám uvedeno v popisu funkce, v pracovní smlouvě nikoliv. Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Ella2002, 13. 09. 2017 08:39

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zákoník práce nezakazuje zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Jiná omezující a přísnější pravidla však zavedl zákon o státní službě pro státní úředníky. Bohužel neuvádíte, zda se pohybujete v soukromé, nebo veřejné sféře. Zákaz pracovních vztahů mezi manžely nebo jinými příbuznými může být stanoven ve vnitřních předpisech – různých organizačních a pracovních řádech nebo jen ve vnitřních směrnicích, které vydávají zaměstnavatelé. V případě, že zde žádné takové omezení není, je odpověď na Vaší otázku vzhledem k výše uvedenému zřejmá. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 21. 09. 2017 14:46

Mzda - kazdy mesic jina pri stejnem zakl

Dobry den, mzda je 30.000 kc mesicne. Neuplatnuji zadne slevy, ani srazky ze mzdy. Proc je tedy ma mzda kazdy mesic jina, prestoze odpracuji vsechny hodiny a nemam dovolenou, nejsem nemocna..mela jsem za to, ze bude kazdy mesic stejna..

Dotaz poslal/a: Kaca174, 18. 09. 2017 11:37

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Odpověď na Vaší otázku hledejte na své výplatní pásce, případně u mzdové účetní zaměstnavatele. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 09. 2017 14:27

náhrada za nesplněnou náplň práce

Mohu dát zaměstnanci, jehož náplní byl mimo jiné i výpočet mezd a celá mzdová agenda a který dal ve zkušební době okamžitou výpověď dle §66 zákoníku práce a neodpracoval počet hodin ve smlouvě určených, k náhradě náklady za výpočet jeho mzdy za dobu trvání pracovního poměru tedy za za měsíce srpen a 1-11.září ? Jedná se o 2x 300,-Kč. Děkuji. -- S pozdravem Ing. Martina Otřísalová

Dotaz poslal/a: otr5, 14. 09. 2017 07:34

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ukončení pracovního poměru ve smyslu §66 ZP je jak právem zaměstnance, tak zaměstnavatele, a proto není možné za využití tohoto práva zaměstnance jakkoliv sankcionovat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 09. 2017 13:53

Kontrola pracoviště domácích pracovníků

Je možné provést kontrolu pracoviště u našich domácích pracovníků v místě jejich bydliště ohledně vhodných pracovních podmínek?Děkuji.

Dotaz poslal/a: Dana68, 11. 09. 2017 11:45

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Možnost zaměstnavatele kontrolovat zaměstnance či zaměstnankyně pracující z domova je velmi omezená, hlavním nástrojem je zde kontrola odvedené práce. Zaměstnavatel nemůže bez souhlasu zaměstnance vstupovat do místa výkonu práce, kterým je bydliště zaměstnance, což se jeví jako problematické zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatele. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 12. 09. 2017 15:54

Porušení prac.smlouvy zaměstnavatelem

Dobrý den, mám dotaz ohledně pracovní dobu. Ve smlouvě všichni zaměstnanci máme,že týdenní prcovní doba činí 40h. Pracovní doba tu ale je 44h týdně, jsme tu tedy nad rámec za měsíc o 16h déle než uvádí pnaše pracovní smlouva. Porušuje tím zaměstnavatel zákon? Je možné se nějak bránit? Děkuji

Dotaz poslal/a: emshaym, 08. 09. 2017 10:15

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Pracovní doba je v zákoně zásadně určována poměrem hodin v týdnu s tím, že maximální délka stanovené týdenní pracovní doby může činit obecně nejvýše 40 hodin. Ve Vašem případě půjde o tzv. práci přes čas, kdy ZP v § 93 stanoví, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně, práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah shora uvedený pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. V případě porušení shora uvedeného je možné se obrátit na inspektorát práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 12. 09. 2017 15:31

pracovní smlouva a výpověď

Dobrý den, měla bych dotaz.Jsem na RD, kterou budu pobírat až do konce tohoto roku. Dne 15.5. jsem nastoupila do zaměstnání, kde nemám v pracovní smlouvě uvedenou zkušební dobu, tudíž pracuji bez zkušební doby a na dobu neurčitou, 2 měsíční výpovědní dobou. Od 9.8. - 14.8. jsem byla s dcerou na OČR a po nástupu do práce mi zaměstnavatel oznámil, že mám výpověď ve zkušební době k 15.8. Výpověď jsem podepsala a až doma mi došlo, že žádnou zkušební dobu nemám. Dne 17.8 jsem onemocněla i já a lékař mi vystavil prac. neschopnost od 15.5. a jsem v ní dodnes. Zaměstnavatel mi vyhrožuje ohledně vyplacení mzdy a jak si můžu dovolit jít na neschopenku, když jsem dostala výpověď. Moje otázky jsou : 1, Je výpověď od zaměstnavatele plátná? Pokud ne, jak na to reagovat? 2, Ve smlouvě mám výplatní den k 15. v měsíci. V srpnu jsem dostala vyplacenou jen část peněz za červenec a do dnešního dne mi nebyla vyplacena zbývající část mzdy. Mzda mi vždy byla vyplácena hotově na ruku a podpisu převzaté částky, bez výplatní pásky a jakéhokoliv vyčíslení mzdy, i přesto, že ve smlouvě mám mít mzdu vyplacenou přes účet.Jsem samoživitelka se dvěma dětmi a musím pčítat každou korunu, jak se mohu bránit při nevyplacení mzdy za červenec a popř. i za nemocenskou od zaměstnavatele? 3, Jak dále pokračovat při ukončení neschopnosti, pokud nechci dále pracovat u tohoto zaměstnavatele? 4, Co dělat, pokud mi i nadále bude dělat problémy se zápočtovým listem či potvrzení výše příjmu na úřad? Předem děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Alisi, 03. 09. 2017 15:28

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V první řadě je třeba říci, že není možné, aby Vám zkušební doba byla zapracována do pracovní smlouvy dodatečně, poté co jste nastoupili do nového zaměstnání např. proto, že ji zaměstnavatel zapomněl do Vaší pracovní smlouvy zakomponovat, následně si to uvědomil a chtěl by ji do pracovní smlouvy uvést. Co se týče platnosti výpovědi, bude záležet na její přesné formulaci, pokud jste svým podpisem například pouze ztvrdila převzetí výpovědi, která se opírala o neexistující doložku o zkušební době, nebude mít taková výpověď dle našeho názoru právní význam a tuto skutečnost je třeba sdělit zaměstnavateli. Nevyplacená mzda, jakožto pracovněprávní nárok je vymahatelná soudně spolu se všemi souvisejícími náklady. Po ukončení pracovní neschopnosti bude, v případě, že nechcete dále pracovat pro současného zaměstnavatele, dát výpověď. V případě, že Vám zaměstnavatel odmítne vydat zmiňované dokumenty, je možné se obrátit například na inspektorát práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 12. 09. 2017 14:43

Mzda

Dobrý den. Pracuji jako obsluha čerpací stanice. K náplni práce patří práce za pokladnou, úklid celé prodejny, příjem zboží, aranžování zboží na prodejně, obsluha mýtného systému, obsluha kavárny a kuchyně příjem a kontrola pohonných hmot, úklid toalet. Ve smlouvě mám uvedený fixní plat 8200,-kč . Na výplatní pásce je také kolonka FIXNÍ PLAT 8200,-KČ Dále příplatky, noční a prémie. Dohromady se sice s prémiemi dostanu na 18000-20000 čistého, ale prémie jsou pohyblivá částka. Jaký bych měl mít stanovený minimální fixní plat? Pracujeme nonstop denní, noční a s valutami. I když vždy splňuji podmínku minimální mzdy, je to jen díky prémiím , noční a svátky. Pokud by měl být fixní plat vyšší, mohu si jej nárokovat zpětně? Děkuji.

Dotaz poslal/a: komarekmichal, 31. 08. 2017 14:10

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 66 Kč za hodinu nebo 11000 Kč za měsíc. Pro většinu zaměstnanců ale platí mnohem vyšší minimum - takzvaná zaručená mzda. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou. Do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik nároku na doplatek do minimální mzdy se zahrnují všechna mzdová plnění, s výjimkou mzdy a platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 09. 2017 14:43

Lze DPP pro Jednatele

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Podnikám jako živnostník v oboru IT a to je i můj hlavní příjem. S několika kamarády jsem před časem založil firmu, která se zabývá obchodem ve formě B2B. Firma nemá žádné velké výdělky, přesto bychom si rádi začali něco vyplácet. Otázka zní, je možné podepsat ve firmě, kde jsem jednatelem Dohodu o provedení práce? Ve firmě zatím nijak průběžně peníze nevyplácíme, toto nám přijde jako jedna z dobrých možností. Jde mi o to, zda je to z hlediska legislativy OK, a zároveň z praxe, jestli kvůli tomu třeba nedělá problémy finančká

Dotaz poslal/a: TD_Tomas, 30. 08. 2017 16:30

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou uzavírány dle § 74 a násl. zákoníku práce. U dohody o provedení práce je příjem do 10.000,- Kč oproštěn od odvodů na ZP a SP. Dohodu o provedení práce s jednatelem společnosti je možné tedy uzavřít. Její předmět činnosti se ovšem nesmí krýt s činností, která přísluší funkci jednatele společnosti (tzn. např. obchodní vedení). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 05. 09. 2017 16:15

Musím nutně na úřad práce?

Dnes podepisuji novou smlouvu v práce, ale tam mi řekli, že do konce srpna jsem byl student a že musím dnes se přihlásit na pracovní úřad, abych poté mohl podepsat smlouvu. Je to nutné a povinné, jinak nemůžu podepsat smlouvu?

Dotaz poslal/a: Nkdohejze, 01. 09. 2017 08:40

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ne, nutné to není. Avšak od 1.9 do dne podpisu smlouvy jste již neměl status student a za toto období máte povinnost odvést zdravotní pojištění. V případě registrace na UP (budete zařazen do kategorie, kdy za Vás platí zdravotní pojištění stát), se můžete této povinnosti teoreticky vyhnout. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 09. 2017 16:48

Stránka 46/177

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Šest dětí, málo peněz, osm půjček. Odvrátí hrozící exekuci?

Šest dětí, málo peněz, osm půjček. Odvrátí hrozící exekuci?

Lepit život půjčkami. Takový byl ve zkratce přístup manželů Moudrých k rodinným financím....více

O platby na číslo mobilu je zájem, odstartují ale později

O platby na číslo mobilu je zájem, odstartují ale později

Velkou novinkou příštího roku mají být platby na číslo mobilního telefonu příjemce. Start...více

Equa a Raiffeisenbank už mají časový plán sloučení

Equa a Raiffeisenbank už mají časový plán sloučení

Od 1. ledna skončí Equa bank jako samostatná společnost. Limit pro pojištění vkladů se...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.