Poradna - Pracovní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

placená překážka

Dobrý den, chci se zeptat, zda je v zákoně stanoveno, že ortodoncie nespadá do kategorie, která se dá uplatnit jako placená překážka v práci? Mám potvrzení od lékaře, že se při každé návštěvě ordinace jedná o ošetření/vyšetření během léčby a zaměstnavatel mi nechce absenci omluvit. Ortodoncie prý spadá do stejné kategorie jako rehabilitace, i když je vyšetření prováděno ve zdravotnickém zařízení, lékařem (specialistou). Velice děkuji!

Dotaz poslal/a: Hanuna, 06. 10. 2017 09:13

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, a to při jeho vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Tyto překážky v práci upravuje bod 1 Přílohy shora citovaného nařízení vlády, dle něhož má zaměstnanec právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, pokud: 1) bylo vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, která je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a 2) toto zdravotnické zařízení je zároveň nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou péči poskytnou a 3) vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance u zaměstnavatele. Dále je skutečností, že žádný právní předpis nestanoví, které konkrétní zdravotní úkony jsou „vyšetřením či ošetřením“ . Z konstrukce zákoníku práce a nařízení vlády obecně vyplývá (či se dá spíše vytušit), že vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení by mělo obsahovat prvky naléhavosti a závažnosti, pro které je nelze z důvodu možného prodlení provést v mimopracovní době. V neposlední řadě bude také záležet na dohodě se zaměstnavatelem, neboť pracovněprávní předpisy stanoví pouze minimální práva zaměstnanců. Zaměstnavatel tudíž může na základě smlouvy se zaměstnancem, kolektivní smlouvy nebo na základě vnitřního předpisu poskytovat zaměstnancům pracovní volno i při jiných překážkách v práci, nebo při právními předpisy stanovených překážkách v práci ve větším rozsahu než stanoví tyto předpisy a současně může poskytovat ve všech případech pracovní volno s náhradou mzdy. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 10. 2017 18:14

Hmotná odpovědnost

Chtěla bych se zeptat, jestli v tomto znění pracovní smlouvy je zahrnuta jinými slovy i hmotná odpovědnost? Děkuji za váš názor Zaměstnanec je povinen... Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil,znalostí, schopností, plnit pokyny nadřízených, dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k výkonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele Řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele ;je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost.

Dotaz poslal/a: Pavlinasafarova, 05. 10. 2017 15:27

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Základním předpokladem odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách je platně uzavřená dohoda o odpovědnosti za tyto hodnoty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Předmětem dohody o odpovědnosti je závazek zaměstnance, že přebírá odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Je tedy třeba rozlišovat mezi obecnou odpovědností zaměstnance za škodu a škodu způsobenou zaměstnancem na svěřených hodnotách, kdy byla odpovědnost založena na základě dohody ve smyslu § 252 a násl ZP. Dohoda o hmotné odpovědnosti může být obsažena v pracovní smlouvě nebo může být uzavřena samostatně společně s pracovní smlouvou nebo později. V dohodě není třeba uvádět hodnoty, které jsou či budou zaměstnanci svěřeny. Dohoda automaticky dopadne na všechny způsobilé hodnoty, tj. takové, které jsou předmětem oběhu či obratu a zaměstnanec má možnost s nimi osobně disponovat. Stejně tak není třeba uvádět ani pracoviště, na nichž bude zaměstnanec s hodnotami přicházet do styku. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 10. 2017 18:04

doplacení dovolené

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli po mě zaměstnavatel může chtít úhradu za dovolenou. Nastoupila jsem do zaměstnání 12.6.2017, 3 dny dovolené jsem si vybrala v červenci, další 2 dny v srpnu. Dostala jsem lepší prac. nabídku a pracovní poměr ukončila ve zkušební době k 8.9.2017. Moje nadřízená mi řekla, že vybranou dovolenou budu muset uhradit, protože jsem neměla odpracovaných 60 dnů, když jsem o dovolenou žádala. Děkuji

Dotaz poslal/a: MarSm, 04. 10. 2017 08:58

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, zaměstnavatel má logicky právo na zpětnou úhradu přečerpané dovolené. Váš nárok na dovolenou činí 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc u zaměstnavatele. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 10. 2017 17:46

Dohoda o provedení práce

Dobrý den, prostudovala jsem vše o dohodě a chci se ujistit, že chápu správně. Pokud jsem na rodičovské dovolené, nemusím se o zdravotní pojištění starat - platí za mě stát. Až mi rodičovská dovolená skončí a budu u zaměstnavatele mít uzavřenou DPP, kde ohodnocení nepřesáhne měsíčně 10.000 kč, musím si pak začít zdravotní pojištění platit? I když doma pečuji o dvě děti školkového věku? Můžu mít také uzavřených více DPP u jiných zaměstnavatelů - příjem měsíčně nikde nepřesáhne 10.000 kč, platí totéž, že sociální a zdravotní pojištění platit nemusím? Pokud mám na svoji osobu psanou hypotéku, mám tedy možnost odečítat úroky z úvěru, je výhodnější tedy u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani? Děkuji.

Dotaz poslal/a: hanulesice, 02. 10. 2017 13:14

děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Odpověď na Vaší otázku je velmi dobře popsána v článku na stránce https://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat. Ano, ten kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (běžného i překlenovacího), může si v rámci jedné domácnosti odečíst z daňového základu až 300 000 korun ročně, maximálně však 25 000 korun za každý měsíc splácení. Prohlášení k dani má vliv na uplatnění tzv. "slevy na poplatníka", nikoliv na možnost odečtu shora uvedených hypotečních nákladů od základu daně. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 10. 2017 17:34

Planovani smen

Dobry den, pracuji v trismennem provozu, smeny jsou planovany vzdy v lednu na cely nasledujici rok. Dostavame tedy tisteny rozpis sluzeb. Tento rozpis je vsak pouze formalni,neni vubec k nicemu - ve skutecnosti dostavame vzdy na kazdy mesic v roce zcela jiny "mesicni" plan sluzeb. Dostavame ho casto i 3-4 dny pred koncem mesice s tim,ze vedouci nemel cas ho drive udelat . I tento plan je casto jeste dodatecne vedoucim prepisovan a vedouci se ani neobtezuje nas se zmenami seznamit. Tim dochazi ke znacnym komplikacim na pracovisti, nemluve o osobnim zivote, nelze si nic poradne naplanovat. Vedouci byl nekolikrat pozadan o napravu s ohledem na zakonik prace, ale nema zajem to resit. Jakym zpusobem lze tuto situaci resit?Dekuji za odpoved.

Dotaz poslal/a: Abetka, 01. 10. 2017 16:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny (v případě konta pracovní doby 1 týden) před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. V případě pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele je možné se obrátit na inspektorát práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 10. 2017 16:35

Nemocenská/MD/nárok na dovolenou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám smlouvu na dobu neurčitou, už od 20.12.2016 jsem bohužel kvůli úrazu na nemocenské, v únoru jsem otěhotněla a od května přešla na rizikové těhotenství. Před nemocenskou jsem pracovala u stejné firmy 11 let bez nemoci. Nyní bych se měla rozhodnout, jestli na MD na stoupím 4.10.2017 nebo 18.10.2017, jde mi hlavně o to, co je pro mě v tomto směru výhodnější ohledně dovolené, vím, že se mi dovolená za rok 2017 bude krátit, ale pokud na MD nastoupím už 4.10.2017, tak bych měla splnit podmínku 60 odpracovaných dní, ale nějak nerozumím tomu, jak se krátí dále dovolená. Můžete mi prosím sdělit, na kolik dní dovolené budu mít nárok, pokud nastoupím 4.10. na MD nebo až 18.10.2017, nebo v tom není rozdíl? Předem Vám moc děkuji.

Dotaz poslal/a: Liskova@1, 28. 09. 2017 23:01

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: K odpovědi na Váš dotaz bychom potřebovali od Vás více informací (např. v jaké profesi pracujete, jaká je výměra Vaší roční dovolené atd.). Obecně Vám můžeme sdělit, že dovolená je upravena v § 211 a násl. zákoníku práce. V § 212 zákoníku práce je upravena dovolená za kalendářní rok a její poměrná část a dle tohoto ustanovení se mj. postupuje právě při výpočtu dovolené. Přesný výpočet Vám v tento moment nejrychleji sdělí mzdová(ý) účetní Vašeho zaměstnavatele. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 06. 10. 2017 15:04

Minimální mzda

Dobrý den, pracuji jako prodavačka u pultového prodeje (nepracuji u pokladny). Z roku 2011 mám pracovní smlouvu o úvazku 30 hodin týdně s hodinovou mzdou 52,- Kč hrubého. Protože jsme v obchodě pouze dvě prodavačky, ve skutečnosti odpracovávám hodin více. Moje mzda se od roku 2011 nezvýšila, i když minimální hodinová mzda je už dávno daleko vyšší. Můj zaměstnavatel mi nedává výplatní pásky, odpracované hodiny si píšu do kalendáře. Na základě tohoto záznamu si zaměstnavatel vezme každý týden moje zaznamenané odpracované hodiny, vynásobí je částkou 45,- Kč (což je podle něj čistá mzda z těch 52,- Kč ze smlouvy) a dá mi na ruku mzdu za týden. Pokud mám týden dovolenou, dostanu částku 30 * 45,- = 1 350,- Kč. Již několikrát jsem ho upozorňovala, že bych ráda dostávala výplatní pásky a mzdu ve výši zákonem stanovené minimální mzdy. Zaměstnavatel na to nereaguje. Nevím, co dělat. Prosím o radu: do jaké pracovní skupiny patřím, jaká by měla být moje hodinová minimální mzda a je mi zaměstnavatel povinen doplatit mzdu do výše minimální hodinové mzdy zpětně? Mám nárok na příplatky za práci v sobotu a o svátcích? Jakým způsobem ho donutit? Děkuji za informaci a přeji Vám hezký den. Jaroslava Bukalová

Dotaz poslal/a: Anaj62, 27. 09. 2017 09:29

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle Vašeho dotazu to vypadá, že jste klasickou obětí tzv. "Schwarz systému". Na vše co popisujete nárok máte. V první řadě bych zkontroloval, zda za Vás zaměstnavatel odvádí povinné odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Pokud zjistíte, že ne, důrazně bych Vám doporučil se obrátit na inspektorát práce, který by měl provést u zaměstnavatele kontrolu a má prostředky k donucení zaměstnavatele k dodržování platného práva. Zvažte však, jaké dopady bude mít nahlášení na Vás samotnou a podle toho se zařiďte (anonym). Minimální mzda je v roce 2017 stanovena jako 11 000 korun měsíčně nebo 66 korun za hodinu. Vás se ale také týká tzv.zaručená mzda. Ta je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify. Najdete je lehce na internetu, projeďte si je a podle popisů činnosti lehce zjistíte, do které skupiny patříte. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 03. 10. 2017 22:10

výpověd dohodou, dovolená

Dobrý den, momentálně jsem třetí měsíc ve zkušební době a šéf mi oznámil, že dále ve firmě nebudu pokračovat, nabídl mi, že můžu zůstat měsíc navíc (bych měla čas si najít nové zaměstnání) a smlouva bude ukončena dohodou. Lze to takto vyřešit? Dále bych se chtěla zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou (jestli se jí lze nějak domoci, kdyby mi ji šéf nechtěl poskytnout, z důvodu, že budu v zaměstnání ten čtvrtý měsíc pouze z jeho dobré vůle).Děkuji

Dotaz poslal/a: lady567, 26. 09. 2017 09:12

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Možné to samozřejmě je, avšak ve chvíli, kdy se zaměstnavatel pokusí ukončit pracovní poměr po zkušební době dohodou, bude samozřejmě potřeba i Vaší vůle a souhlasu. Ano, nárok na dovolenou Vám samozřejmě vzniká, a to na dvanáctinu roční dovolené za každý měsíc pracovního poměru. Pokud jste však v daném kalendářním roce pro zaměstnavatele neodpracovala ještě ani šedesát dnů, máte nárok pouze na dovolenou za odpracované dny tedy na dvanáctinu roční dovolené za každých jednadvacet odpracovaných dnů. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 03. 10. 2017 22:00

zaměstnavatel nepovolí zkrácenou dobu

Dobrý den, dne 15.10. 2017 mi končí rodičovská dovolená kdy můj syn dovrší věku 3 let. Letošním rokem pracuji 10 let v bance jako osobní bankéř u velké společnosti. Syna jsem od září umístila do školky, která však končí v 16 hodin. Moje pracovní doba je od 9:00 - 17:00. Nemohu si dovolit takto dlouho pracovat protože se samozřejmě musím postarat o syna. Není kdo by mi ho ze školky vyzvedl. Chtěla bych se zeptat je zaměstnavatel povinen mi umožnit zkrácenou pracovní dobu nebo není? Nechci dávat výpověď, ale bohužel nevím co mám dělat. A pokud bych tam měla po takové době skončit ráda bych alespoň odstupné. Můžete mi prosím poradit jak tuto situaci řešit? Nabídli mi práci zpátky ale znamená to pro mě na týden a půl odjet do Prahy na školení a to s malým dítětem nemůžu. Co mám dělat? Moc děkuji za radu.Hlavsová

Dotaz poslal/a: Mircienka, 25. 09. 2017 09:24

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V první řadě je třeba rozlišovat mezi tzv. zkrácenou pracovní dobou a kratší pracovní dobou. Kratší pracovní dobu lze sjednat pouze v individuální smlouvě, v naprosté většině případů se bude jednat o pracovní smlouvu, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zkrácenou týdenní pracovní dobu naopak nelze sjednat v individuální smlouvě, např. v pracovní smlouvě. Lze ji sjednat pouze v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Sjednání kratší pracovní doby má dopad na výši mzdy, protože v tomto případě dojde ke snížení výše mzdy. Oproti tomu sjednání zkrácené pracovní doby nesmí mít dopad na výši mzdy, v tomto případě tedy nesmí dojít ke snížení výše mzdy. Dle § 241 odst. 2 ZP platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 03. 10. 2017 21:54

Dotaz PPM, výpověď v době určité

Dobrý den, měla bych několik dotazů týkající se pracovněprávních vztahů a nástupu na mateřskou dovolenou. Jsem ve společnosti zaměstnaná od 1.11.2014 (stále pracuji na dobu určitou do srpna 2018- zástup za mateřskou) a před nedávnem jsem zjistila, že jsem těhotná (termín porodu 23.4.2018), ale v zaměstnání jsem těhotenství ještě nestihla oznámit. Od 1.10.2017 mi poběží výpovědní lhůta z důvodu nadbytečnosti. Tedy výpověď mi byla podaná ještě před uplynutím sjednané doby. Zajímalo by mě co to pro mě konkrétně znamená a co by pro mě bylo nejvýhodnější. Mám právo na odstupné? Co jsem pochopila, tak bych nárok na PPM mít měla díky ochranné lhůtě. Bylo by vhodné například nastoupit od prosince na neschopenku do doby než nastoupím na mateřskou (6-8 týdnů před porodem)? Neměla bych kvůli tomu nižší mateřskou? Moc děkuji za pomoc a odpověď.

Dotaz poslal/a: jaskat, 22. 09. 2017 11:21

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 53 odst. (1) písm. d) zákoníku práce má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnankyni výpověď, je-li těhotná – je v tzv. „ochranné době“. Právní předpisy neurčují zaměstnankyni lhůtu, ve které je povinna sdělit zaměstnavateli, že je těhotná, ale zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnankyni mj. právě v ochranné době. Rozvázání pracovního poměru v ochranné době je důvodem neplatnosti výpovědi. Doporučovali bychom Vám, abyste uvědomila písemně a bezodkladně svého zaměstnavatele o tom, že trváte na dalším zaměstnávání. Výpověď jím podaná je zákoníkem práce zakázaná. U této formy výpovědi, kterou uvádíte máte nárok na odstupné a případně i vyšší dávky při případné podpoře v nezaměstnanosti. U odstupného mimo jiné záleží na tom, po jakou dobu jste pro zaměstnavatele pracovala a dle tohoto klíče je následně vypočtena výše odstupného. Odstupné je podrobně popsáno v § 68 zákoníku práce. S ohledem na to, že je výpověď v ochranné době (těhotenství) zakázaná, doporučovali bychom Vám vše zaměstnavateli oznámit a uzavřít s ním Dohodu o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost k 30.9.2017, ve které byste mj. dohodli i výši „odstupného“. Přesný výpočet výše mateřské dovolené se stanovuje z ročního příjmu za posledních 12 měsíců, příp. z celkové příjmu z posledního zaměstnání, jedná-li se o kratší dobu. Do doby pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství se započítává i doba kdy jste v pracovní neschopnosti. Pro konkrétní výpočet nemocenské či peněžité podpory v mateřství Vám doporučujeme využít našich kalkulaček na webu www.penize.cz. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 26. 09. 2017 16:15

Stránka 45/177

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Mallpay dá k nákupu delší záruku a pojištění, ruší paušál

Mallpay dá k nákupu delší záruku a pojištění, ruší paušál

Tříletá záruka a pojištění proti krádeži nebo rozbití nákupu. Platební služba Mallpay...více

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2022 zaplatí a...více

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Až do příchodu koronaviru vedli manželé Kolští prosperující síť kaváren. Ze dne na den...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.