Poradna - Pracovní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vašich dotazů přichází mnoho a my vám za ně děkujeme. Abychom neupřednostňovali kvantitu před kvalitou, tato poradna se každý den po vložení určitého počtu dotazů uzavře a dnes už je plno. Zkuste to prosím zítra.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

Schválení dovolené

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje lhůta, do kdy musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit schválení či zamítnutí dovolené. Např. požádám-li o dovolenou v lednu, termín dovolené bude v druhé polovině července a zaměstnavatel mi oznámí, že mojí žádost bude řešit až na začátku července.

Dotaz poslal/a: milospc, 12. 09. 2019 07:45

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 18:10

Zrušení pozice -> odstupné - zástup za

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda mám, při zrušení pozice, nárok na odstupné, pokud mám uzavřenu smlouvu na dobu určitou jako zástup za konkrétní zaměstnankyni v současnosti na RD, která se do doby zrušení pozice do zaměstnání nevrátí. Může být v takovémto případě odstupné vyplaceno mně i paní na RD? Děkuji mockrát.

Dotaz poslal/a: Gejitka, 11. 09. 2019 00:04

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP (ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,tane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 18:06

Výpověď ve zkušební lhůtě a vybraná dovo

Dobrý den, ráda bych požádala o radu. 15.7.2019 jsem nastoupila do nového zaměstnání se 6ti měsíční zkušební dobou. Koncem srpna jsem si vybrala 2,5 dne dovolené, na které jsem ještě neměla nárok, ale vedoucí mi ji odsouhlasila. Ale bohužel, práci psychicky nezvládám a chci jít co nejdříve pryč. Mohu toto udělat a v práci se netrápit? A co mi hrozí? Děkuji za odpověď, Hanka

Dotaz poslal/a: hanka1302, 10. 09. 2019 12:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 212 ZP platí, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Z výše uvedeného tedy plyne, že nárok na dovolenou není v zákoně na zkušební dobu nijak navázaný. Abyste mohla dovolenou čerpat, musíte u zaměstnavatele odpracovat alespoň šedesát dní, případně splňovat další podmínky. Jestli jste pro zaměstnavatele v daném roce ještě neodpracovala ani šedesát dní, máte nárok pouze na dovolenou za odpracované dny, konkrétně na jednu dvanáctinu roční dovolené za každých jednadvacet odpracovaných dnů. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 18:01

ZASLÁNÍ ukončovacích papírů poštou

DOBRÝ DEN PRODÍM POTŘEBUJI RYCHLE PORADIT abych mohl dál jít do zaměstnání nebo na pracovní úřad ...ZAMĚSTNAVATEL MI NEPRODLOUŽIL SMLOUVU A ODMÍTÁ MI POSLAT UKONČOVACÍ PAPÍRY POŠTOU ...žádala jsem ho aby mě všechny papíry poslal doporučeně jako to dělají normálně firmy..odmítá to poslat ...že musím osobně ..ale já tam chodit nechci a nemám chut se s ním setkávat když udělal takový podraz..mám právo na požádání aby mě to poslat jen poštou když jsem ho o to žádala hned po ukončení písemně emailem..tak domlouváme vše přes emaily..moc děkuji

Dotaz poslal/a: zajemce22, 09. 09. 2019 16:32

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:53

Práce ve Švýcarsku - mzda při nemoci

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně vyplácení mzdy v období kompletní pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Pracuji ve švýcarské gastronomii na smlouvu (Befristeter Arbeitsvertrag/ Sasionvertag für Vollzeit - oder Teilzeitmitarbeiter/-innen) Na základně smlouvy odvádím měsíčně jak úrazové, tak nemocenské poplatky pojištění. Nyní jsem nemocná a mám vypsanou pracovní neschopnost švýcarským lékařem. Mám přesto právo na mzdu? Popř. kolik procent, po jakou dobu trvání nemoci? Předem mockrát děkuji

Dotaz poslal/a: Mariax, 08. 09. 2019 15:10

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Váš dotaz bohužel překračuje rámec této poradny zdarma, neboť se netýká českého právního řádu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:48

Započitatelná pedagogická praxe

Dobrý den, mám dotaz ohledně započitatelné praxe. Pracovala jsem jako učitelka v MŠ 18let a nyní jsem nastoupila jako učitelka do 1.třídy ZŠ. Započítává se předchozí pedagogická praxe v MŠ plně do mé nové pedagogické praxe?děkuji

Dotaz poslal/a: Bobule1, 07. 09. 2019 07:53

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb, platí, že v plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. Srovnání předpokladů můžete provést dle zákona č. 563/2004 Sb. § 6 a § 7. Dle metodického pokynu MŠMT platí, že praxe v oboru požadované práce, kterou zaměstnavatel započítá v plném rozsahu; rozumí se výkon práce (činností), pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce (rozhoduje zaměstnavatel). V této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů škol a školských zařízení zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako „praxe v oboru požadované práce“ a započítána v plném rozsahu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:44

Krácení osobního ohodnocení

Dobrý den, dle mzdového výměru mám základní mzdu (nárokovou část) "až 4 000Kč" hrubého jako měsíční osobní ohodnocení, na které mám nárok cituji : Na které vzniká zaměstnanci nárok pouze za předpokladu 100%-ního plnění jeho pracovních povinností ve smyslu a) 50% kvality, objemu a výsledků práce, b) 50% pracovní kázně a chování v maximální výši až 4 000 Kč měsíčně. Posouzení úrovně splnění uvedených pracovních povinností v každém kalendářním měsíci přísluší přímému nadřízenému zaměstnance, který stanoví konkrétní výši osobního ohodnocení. Od 06/2016 do 12/2018 jsem za každý měsíc získal 100% osobního ohodnocení v uvedené výši, bez ohledu na to kolik jsem čerpal dovolené, nemocenské či návštěvy u lékaře. Od 01/2019 ale zaměstnavatel změnil firemní systém a začal mi osobní ohodnocení krátit (vyplácet) jen za hodiny, které jsem byl přítomen v práci. Mám to uvedeno přímo ve výplatní pásce, že osobní ohodnocení je mi vyplaceno jen za "X" přítomných hodin z celkového měsíčního fondu hodin "Y". Dostávám tedy : 4 000 * (X/Y) Kč. Z toho plyně, že 100% osobní ohodnocení dostanu za 100% splnění podmínek ze mzdového výměru a nově za 100% docházku do zaměstnaní. Chtěl bych se zeptat, zda má zaměstnavatel právo jednostranně + bez mého informování či mého souhlasu možnost takto krátit osobní ohodnocení prosím. Domnívám se, že ne, protože ve mzdovém výměru není podmínka typu 100% přítomnosti v zaměstnání uvedena. Předem děkuji, s pozdravem LB.

Dotaz poslal/a: firelukas, 06. 09. 2019 14:37

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Osobní ohodnocení, které popisujete, je dle našeho názoru nenárokovu složkou mzdy, neboť je podmíněno rozhodnutím zaměstnavatele (nadřízeného). Pokud není mzdový výměr součástí pracovní smlouvy, je možné ho ze strany zaměstnavatele jednostranně měnit. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:28

Dovolená

Dobrý den potřebuji poradit ohledně nároku na dovolenou. 1.9.2018 mě skončilo studium poté jsem byl na úřadu práce a od 11.10. jsem nastoupil do práce na 3 měsíční zkušební dobu. Od 11.10. jsem měl 3 dny dovolené a od 11.1. až do teď mě žádná dovolená nepřibyla. Také bych chtěl vědět jestli by mě měla každý měsíc přibývat na vyplatnici nebo je to po nějaké době celkově. Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: VlastimilxD, 05. 09. 2019 01:09

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 212 ZP platí, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:11

Záporná prémie

Dobrý den, s bývalým zaměstnavatelem jsem se rozcházel ve zlém, protože můj nadřízení mi dával nesplnitelné termíny. Po odchodu jsem ze zaslané výplatní pásky zjistil, že mi ve výplatě za poslední měsíc přiznali 100% nenárokové osobní ohodnocení ve výši 4 009 Kč, ale současně přidělili mínusovou (nenárokovou) prémii ve výši 4 000Kč. Chápal jsem to jako pomstu za odchod, proto jsem se obrátil na příslušný Inspektorát práce. Výsledek kontroly byl pro mě bohužel takový, že se inspektorka spokojila s tvrzením bývalého zaměstnavatele, že mi zápornou prémií chtěly zrušit přiznané nenárokové osobní ohodnocení a ke snížení nárokové složky mzdy nedošlo... Já se s tím ale nesouhlasím a zápornou prémii považuji za nezákonnou. Pokud mi nechtěly osobní ohodnocení přiznat, tak jej neměli do výplaty vůbec dávat a ne jej přiznat a hned to kontrovat zápornou prémii. Chtěl bych se tedy zeptat, zda je právně možné, aby byla prémie záporná prosím? (bez ohledu na to, co tím zaměstnavatel zamýšlel) Předem moc děkuji, s pozdravem LB.

Dotaz poslal/a: firelukas, 04. 09. 2019 10:59

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Daný případ bohužel nelze posoudit bez znalosti konkrétních dokumentů. V případě, že se závěrem inspektorátu nesouhlasíte, je samozřejmě možné se obrátit na soud. Záporná prémie je samozřejmě nesmysl - v daném případě by se muselo jednat o sankci, nebo také o nedokonalost IS pro zpracování mezd předmětného zaměstnavatele.. Pokud však existuje rozhodnutí zaměstnavatele o přiznané prémii.. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:07

Souběh více hlavních pracovních poměrů

Dobrý den. Jsem na rodičovské dovolené, která mi bude trvat ještě půl roku. Již nyní bych ale chtěla nastoupit na hlavní pracovní poměr k jinému zaměstnavateli. Protože tam ale budu mít klasickou tříměsíční zkušební lhůtu a tudíž budu tři měsíce v nejistotě, zda mě nevyhodí, ráda bych si po tu dobu nechala i původní pracovní poměr (kde momentálně čerpám rodičovskou dovolenou) jako takovou jistotu, kdyby to náhodou v nové práci nevyšlo, abych nebyla nezaměstnaná. Můžu mít tedy po nějakou dobu více hlavních pracovních poměrů? A jak to bude se zápočtovým listem při nástupu do nové práce, když ho ještě nebudu mít od původního zaměstnavatele?Děkuji

Dotaz poslal/a: penev, 03. 09. 2019 13:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, možné to je. ZP v § 304 dané omezuje tak, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Z každého pracovního poměru, ať je sjednán na zkrácený či plný úvazek, se odvádí sociální i zdravotní pojištění. U jednoho zaměstnavatele, zpravidla tam, kde je vyšší výdělek, podepíše zaměstnanec tzv. růžové prohlášení k dani z příjmu, kde uvede, jaké odpočitatelné položky uplatňuje. Tyto odčitatelné položky nemůže už u dalšího zaměstnavatele (či dalších zaměstnavatelů) uplatnit. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 17:03

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Apple Pay spouštějí další dvě banky. Z velkých zbývá jediná

Apple Pay spouštějí další dvě banky. Z velkých zbývá jediná

Také klienti Fio a Raiffeisenbank už můžou platit iPhonem. Naopak v ČSOB si ještě musí...více

Co všechno už platíte kartou? Projděte si čerstvá čísla

Co všechno už platíte kartou? Projděte si čerstvá čísla

Lidé už se nebojí platit kartou na internetu nebo v cizině. A v českých obchodech čím...více

Státní penzijní fond nesmí ohrozit konkurenci. Chceme ho, potvrzuje ministerstvo

Státní penzijní fond nesmí ohrozit konkurenci. Chceme ho, potvrzuje ministerstvo

Antimonopolní úřad upozornil na možné negativní dopady na oblast hospodářské soutěže a...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.