Poradna - Pracovní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

mzda

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně navýšení mezd v tomto roce a plošném navýšení, které činí 1500,-kč. Např. pokud je platový tarif v základní tabulce podle nového navýšení dejme tomu 5.třída/6 stupeň,což činí 17380,-, tak k tomuto se ještě připočte ono plošné navýšení 1500,-kč? Jak tomu mám rozumět? Týká se toto navýšení také zaručených mezd? Pracuji v příspěvkové organizaci,zřízenou krajem v oboru kuchařka. Děkuji mnohokrát za odpověď.

Dotaz poslal/a: kacek, 11. 03. 2020 08:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Od 1.1.2020 - Kuchař platová třída- 5 před navýšením - 15 910 Kč po navýšení - 17 970 Kč celkový růst -2060 Kč Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 14:56

Periodické prohlidky

Dobrý den, jak často musím absolvovat periodickou lékařskou prohlídku? Pracuji jako vychovatelka i na noční směny, Děkuji, Dibitanzlová

Dotaz poslal/a: dibitanzlova, 09. 03. 2020 07:48

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: 1. kategorie 1 x za 6 let u zaměstnance do 49 let věku 1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku 2. kategorie 1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku 1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku 2. riziková kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance 3. kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance 4. kategorie 1 x ročně bez ohledu na věk zaměstnance Periodická prohlídka u zaměstnanců, kteří pracují v noci. 1 x za 2 roky, periodická prohlídka se vždy provádí v nejkratší možné lhůtě podle předchozích pravidel. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 14:49

Finanční kompenzace

Dobrý den, můžete prosím nestraně posoudit následující větu z dohody o rozvázání pracovního poměru? Cituji „Obě strany se dohodly na finanční kompenzaci ve výši xxx,- Kč, která bude zaplacena do konkrétního dne na účet zaměstnance, na který je zaměstnanci vyplacena mzda.“ Zaměstnavatel tvrdí, že se jedná o "hrubou" mzdu, což mě překvapilo, když se tam píše, že konkrétní částka bude vyplacena na účet, ale ona nebude (bude ponížena o odvody). Jak to vnímáte vy? Jedná se o součást "čisté", anebo "hrubé" mzdy? Předem děkuji za názor.

Dotaz poslal/a: Drek, 07. 03. 2020 00:06

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V daném případě půjde pravděpodobně o oodstupného z jiného než zákonného důvodu. V daném případě tedy velmi pravděpodobně půjde o smluvní nebo zaměstnavatelem mimo rámec zákona poskytnuté odstupné, které podléhá odvodům. Na plnění poskytovaná zaměstnavatelem při jiných výpovědních důvodech než podle ust. § 52 písm. a) až d) resp. ust. § 339a odst. 2 zákoníku práce není nárok ze zákona. Proto se takováto plnění zahrnou do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Z odstupného se vždy odvádí daň z příjmu. Odvody pojistného se provádějí pouze, pokud zaměstnavatel vyplácí odstupné z jiného než zákonem stanoveného důvodu. Pokud na odstupné vznikl nárok podle zákoníku práce, odvody pojistného se nesrážejí ani v případě, že je odstupné navýšeno nad částky předepsané zákoníkem práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 14:39

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Prosím Vás touto cestou o info, jakým způsobem bude postupovat ÚP při výpočtu podpory v nezaměstnanosti ve vazbě na splnění podmínky 12 měsíců důchodového pojištění, které v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností Popis konkrétní situace : Od 2003 do 31.10.2018 – OSVČ od 01.11.2018 do 13.01.2019 – úřad práce – uchazeč o zaměstnání od 14.01.2019 do 03.07.2019 zaměstnanec od 14.6.2019 do 31.05.2020 (bude ukončena) PN Předpokládám přihlášení do evidence UP jako uchazeč o zaměstnání 01.06.2020. V posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání jsem získala 12 měsíců důchodového pojištění takto: Rozhodné období 2 let je od 01.06.2018 do 31.05.2020 6,7,8,9,10/2018 jako OSVČ 1,2,3,4,5,6,7/2019 jako zaměstnanec v 01/2019 došlo k souběhu náhradní doby od 01.01.2019 do 13.01.2019 jako uchazeč a od 14.01.2019 do 31.01.2019 jako zaměstnanec – vznikl vyměřovací základ pro pojistné v 07/2019 došlo k souběhu náhradní doby nemoc a zároveň v důsledku proplacení přesčasu za 2Q/2019 k vyměřovacímu základu pro pojistné ELDZ, který vystavil poslední zaměstnavatel nevyloučil (křížkem) ani 1 ani 7 měsíc, neboť v každém z nich byly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle mého názoru má přednost doba důchodového pojištění v případě, že se kryje s náhradní dobou (nemoc a UP) je-li tomu tak, UP nebude pro účely nároku potřebovat použít náhradní dobu, protože 12 měsíců ve 2 letech bude splněno i bez jejího využití, bude tedy pro výpočet podpory vycházet z průměrného netto výdělku za 2Q/2019 u zaměstnavatele, v opačném případě by se podpora počítala z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Dotaz poslal/a: ppavlova, 06. 03. 2020 10:58

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Není-li splněna shora uvedená podmínka předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Co se považuje zanáhradní dobu zaměstnání lze vyčíst z § 41 odst. 3 ZoZ - Překrývají-li se náhradní doby zaměstnání započítávají se pouze jednou. Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 14:28

Karpalni tunel

Dobrý den, mám priznanou z loňského roku nemoc z povolání na karpalni tunely na pravou ruku. Pracuji jako dělnice ve strojírenství 10 měsíců mne posílají na různá pracoviště že je tam 2 zátěž poslední pracoviště bylo to nejhorší nikdy tam nepracoval žena a po 2 směnách jsem skončila na neschopence marodim z karpalama. A dotaz poslední nabidnutou práci nemohu dělat a i bych po 8 letech ač nerada chtěla u zaměstnavatele skončit jak postupovat a nepřijít o odstupné dekuji

Dotaz poslal/a: Mirka70, 04. 03. 2020 07:17

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Pokud dojdou posuzující lékaři v posudku k závěru, že pro nemoc z povolání nesmíte dále vykonávat současnou práci, je zaměstnavatel povinen převést Vás na jinou práci (§ 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce) - pokud tak neučiní, můžete z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Zaměstnavatel má bohužel také možnost dát Vám výpověď z pracovního poměru z tohoto důvodu. V případech ukončení pracovního poměru z důvodu nemoci z povolání pak máte nárok na odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 odst. 2 zákoníku práce).Dle § 366 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí dle § 376 zákoníku práce. Ve spojení s nemocí z povolání Vám tedy vzniká celá řada nároků. Konkrétně se jedná o ztrátu na výdělku (po dobu trvání pracovní neschopnosti i po jejím skončení), náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelově vynaložené náklady spojené s léčením a nárok na věcnou škodu. Nejzásadnější informací pro Vás bude zřejmě skutečnost, že při spojení nemoci z povolání s pracovní neschopností máte vedle zmíněného nároku na zaplacení léčebných výloh i nárok na dorovnání rozdílu mezi průměrným platem a nemocenskou, a to i v době prvních tří kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. Výdělek se dorovná náhradou do výše průměrného výdělku před vznikem škody. Náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí měsíčně, nedohodnou-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem jinak. Nicméně podaří-li se zaměstnanci získat lépe placené místo, nárok na odškodné zaniká. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 14:10

Otcovská dovolená ve výpovědní

Dobrý den, u mého zaměstnavatele jsem koncem ledna podal výpověď a nyní běží 2-měsíční výpovědní doba, po kterou zde musím ještě pracovat. Do nové práce nastupuji od 1.4. Cca do týdne se nám má narodit dítě a rád bych poté byl s manželkou doma a vybral si sedmidenní poporodní péči (otcovskou). Neprodlouží se mi tím výpovědní doba u stávajícího zaměstnavatele o jeden týden, tj. do 8.4.? Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Michal39, 03. 03. 2020 14:32

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Výpovědní doba se prodlužuje, když ochranná doba přesahuje konec (neprodloužené) výpovědní doby. Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část – časový úsek souběhu (standardní, neprodloužené) výpovědní doby a ochranné doby, kdy se tedy výpovědní doba a ochranná doba kryjí – doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 13:36

Zruseni oddeleni v tehotenstvi

Dobry den, procetla jsem spoustu clanku ohledne pracovne-pravniho vztahu v tehotenstvi, ale odpoved na mou otazku neni zcela jednoznacna. Pracuji nyni na specialnim IT oddeleni, ktere dle vseho ma byt bud tento nebo pristi mesic zruseno. V praci jsem jiz oficialne oznamila, ze jsem tehotna. V pripade, ze by prijel nejvyssi sef z US a rozdal vsem na nasem oddeleni vypovedi, plati to i pro me? Pro uplne pochopeni - oddeleni se ma rusit kvuli nakladum a prace ma byt predana externi spolecnosti. Predem dekuji za odpoved. Jana

Dotaz poslal/a: JanKle87, 02. 03. 2020 13:19

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Odpověď na Vaší otázku je zcela jednoznačná a najdete jí v § 53 ve spojení s §54 a § 52 ZP, podle kterých platí, že zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to jev době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 13:35

Operator ligistiky- pracovník THP

Dobrý den, byl jsem zaměstnán ve firmě jako skladník, nyní po změně názvu pozice jako operátor logistiky (pracovník THP). Můj dotaz zní, zda jako THP pracovník mám nárok na propustku při návštěvě lékaře? Zaměstnavatel tvrdí, že jako THP pracovník bych si měl tuto dobu nadělat nebo využít dovolenou a na propustku nemám nárok. Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Ricardus, 01. 03. 2020 09:36

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Tuto problematiku řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Zaměstnanec by měl plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec, zejména tehdy, když se jedná o předem známá vyšetření. Náhrada mzdy za pracovní volno náleží pouze tehdy, pokud vyšetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti. Zaměstnavatele byste měl podle §206 ZP o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem, včetně zdůvodnění, proč se nemůže vyšetření uskutečnit mimo pracovní dobu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 13:28

Otcovská dovolená ve výpovědní době

Dobrý den, u mého zaměstnavatele jsem koncem ledna podal výpověď a nyní běží 2-měsíční výpovědní doba, po kterou zde musím ještě pracovat. Do nové práce nastupuji od 1.4. Cca do týdne se nám má narodit dítě a rád bych poté byl s manželkou doma a vybral si sedmidenní poporodní péči (otcovskou). Neprodlouží se mi tím výpovědní doba u stávajícího zaměstnavatele o jeden týden, tj. do 8.4.? Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Michal39, 26. 02. 2020 12:48

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Výpovědní doba se prodlužuje, když ochranná doba přesahuje konec (neprodloužené) výpovědní doby. Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část – časový úsek souběhu (standardní, neprodloužené) výpovědní doby a ochranné doby, kdy se tedy výpovědní doba a ochranná doba kryjí – doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 16. 03. 2020 13:23

Nemoc z povolání

Dobrý den, byla mi uznána nemoc z povolání a potřebuji zjistit na co mám nárok. Konkrétně pracuji jako obsluha CNC (strojírenství). Dle výsledků epikutánních testů mi byla zjištěna alergie na tzv.kathon CG. Dále KHS potvrdila výskyt této látky v mycím prostředku solvina, kterou jsem od zamněstnavatele dostával "fasoval". Následně jsem dostal potvrzení na nemoc z povolání. Prosím Vás o konzultaci danné problematiky pokud možno v co nejkratším čase. Děkuji a přeji příjemný den Hnojský Roman

Dotaz poslal/a: RomanHnojsky, 24. 02. 2020 14:58

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Vzhledem ke skutečnosti, že nepokládáte žádnou konkrétní otázku, není možné Vám podat konkrétní odpověď. Obecně lze konstatovat, že nároky z nemoci z povolání jsou následující: 1)Ztráta na výdělku, 2) náhrada léčebných výdajů, 3) bolestné a ztížení společenského uplatnění. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 28. 02. 2020 11:31

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Ošetřovné po otevření školy nekončí. Nový formulář a podmínky

Ošetřovné po otevření školy nekončí. Nový formulář a podmínky

Rodiče, kteří nepošlou dítě do školky či školy po jejich otevření, nepřijdou o šanci na...více

Hromadné propouštění: Na co dát pozor, když firma dává víc výpovědí

Hromadné propouštění: Na co dát pozor, když firma dává víc výpovědí

Rozdává zaměstnavatel víc výpovědí najednou? Může jít o hromadné propouštění. Zkontrolujte...více

Daň z nemovitostí je tu. Termín pro zaplacení končí

Daň z nemovitostí je tu. Termín pro zaplacení končí

V pondělí 1. června končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku nebo e-mail...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.