Poradna - Finanční právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

Výmaz z registru dlužníků

Dobrý den, mám dotaz ohledně výmazu z registru dlužníků. Všechny dluhy už mám několik let zaplacené. Kdy je možnost se nechat z registrů vymazat? Jak se dozvím, že registr obdržel mou žádost o vymazání? Mají nějakou zákonnou dobu, do kdy to musí udělat? Je třeba nějaká poradna, kam se mohu osobně obrátit a vše s nimi vyřešit? Předem děkuji za odpověď. Barbora Žižková

Dotaz poslal/a: bpdbarbara, 16. 08. 2018 09:43

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bohužel neuvádíte, jaký registr máte na mysli. Co se týče registrů exekučních (CEE, RZE), tyto podléhají zákonu a lhůty samozřejmě obsahují. Na internetu však existuje celá řada soukromoprávně provozovaných rejstříků. Jako příklad uvedeme SOLUS, kdy můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Obdobně se postupuje i u dalších soukromoprávních rejstříků. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 05. 09. 2018 15:05

Lhůta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jaká je lhůta na vyplacení dlužné částky,kterou určil soud.Děkuji Saga

Dotaz poslal/a: Saga, 05. 08. 2018 09:54

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Lhůta pro úhradu dlužné částky je vždy obsažená ve výrokové části rozhodnutí (rozsudku) soudu ukládající povinnost dlužnou částku zaplatit. Většinou je výrok soudu formulován tak, že žalovaný je povinen zaplatit dlužnou částku ve výši XXX,- Kč do 3 nebo 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Právní mocí se rozumí doba v níž je možné podat odvolání proti předmětnému rozsudku. Obecnou lhůtou pro podání odvolání v civilním řízení je 15 dnů od doručení rozsudku proti němuž se odvolání podává. Pokud tedy proti rozsudku žalovaný či žalobce nepodá odvolání, nabývá rozsudek právní moci a poté je žalovaný povinen splnit povinnost ve výrokové části, tedy zaplatit stanovenou částku ve lhůtě, kterou sám soud určí v rozsudku (v praxi většinou v lhůtě 3 nebo 15 dnů). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 08. 2018 12:18

Placení sociálního pojiš.

Dobrý den, mám nepozastavenou živnost ale nemám z ní žádný příjem. Je nutné platit sociální pojištění ? Sociální pojištění se mi účtuje z práce na HPP a DPČ. Mám v tomto případě nárok navrácení přeplatku pojistného ? Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Weisss, 24. 07. 2018 11:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, případné přerušení živnosti je nutné ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení, nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy k přerušení živnosti došlo. Budete si muset udělat výlet také do zdravotní pojišťovny, kde je třeba skutečnost o přerušení živnosti oznámit nejpozději do 8 dnů. V případě finančního úřadu, kde musí být o změně také informováni, je lhůta 15 dnů. Vše lze také realizovat skrze CRM. OSVČ by měla platit zálohy ve výši, která byla vypočtena nebo stanovena v Přehledu o příjmech a výdajích. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 08. 2018 17:19

Dědictví.

Dobrý den. Potřeboval bych poradit, vypočítat podíly z částky 2 082 400,00 CZK. 1 osoba 1/1 2 osoba 1/5 3 osoba 1/5 4 osoba 1/10 5 osoba 1/10 z částky 2 082 400,00 CZK. Děkuji Vám moc za odpověď. Macki.

Dotaz poslal/a: macki1, 08. 07. 2018 14:03

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Váš dotaz bohužel nedává matematicky, ani právně, smysl. Započtení na povinný díl a na dědický podíl naleznete v OZ § 1642 a násl. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 07. 2018 19:20

insolvence

chtela bych se zeptat muj manzel ma insolvenci a nedavno mel autonehodu kterou mu zpusobyl ridic druheho vozu. manzel chce zadat náhradu ztráty na výdělku a bolestne na ktere ma narok, a insolvenci spravkyne nam oznamila ze bolestne musime odevzdat na insolvenci. jde proti tomu neco udelat ? prece bolestne patri manzelovi ma to za vznikly uraz za ktery on nemuze.. predem dekuji

Dotaz poslal/a: mumu9252, 26. 06. 2018 12:23

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 205 IZ platí, že jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Dle § 206 IZ potom platí, že není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, majetkovou podstatu podle § 205 tvoří zejména a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 07. 2018 18:46

Pujcka nezletilemu

Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli je mozne, aby si otec pujcil si na nezletileho syna (narozeni leden 2018) bez vedomi matky a jak tomu pripadne zabranit?

Dotaz poslal/a: Luccace, 23. 04. 2018 07:10

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: §898 stanoví, že K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou. K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 02. 05. 2018 17:52

Odvody u nečinné firmy

Dobrý den, chceme s přítelem podnikat. Hledáme za tímto účelem vhodný prostor a někdo nám poradil, že je lepší si nejprve zařídit živnost nebo založit firmu a poté teprve hledat prostor, neboť pronajímatel často vyžaduje živnost doložit a to by nás potom mohlo zdržet. Problém je, že najít vhodný obchodní prostor nám může trvat třeba ještě rok. Můj dotaz tedy zní: 1.Pokud se založí živnost či s.r.o. a nebude např. po dobu celého roku vykazovat žádnou činnost, co vše budeme muset platit a jak se postupuje? Zjistila jsem zatím jen, že se musí podat daňové přiznání s čestným prohlášením, že firma nepodnikala. Ale co třeba zdravotní a sociální pojištění? Předpokládám, že budeme muset platit nějaké zálohy. 2. Kolik nás takový provoz nečinné firmy bude ročně stát? Kolik se pojištění platí a zda nám zálohy vrátí, když nevykážeme žádnou činnost? 3.Jak dlouho může být firma nebo živnost "nečinná"? Kdybychom vhodné místo nenašli nikdy nebo si to prostě rozmysleli, musíme pak živnost/firmu rušit nebo může existovat jen tak? Děkuji předem za odpověď, Adéla

Dotaz poslal/a: adeladelka, 03. 04. 2018 12:20

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: 1. V případě, že nebude mít společnost žádné zaměstnance, nebude vykazovat činnost (nebude platit jednatele) ZP a SP se neplatí. 2) Pouze Váš čas a náklady za udržování sídla - bez něj společnost nezaložíte (byť může být fiktivní). 3) Živnost pozastavit, firmu je možné zlikvidovat. Důrazně doporučuji celou věc prodiskutovat s odborníkem, než se do něčeho podobného pustíte. Zkuste se například přihlásit do nějakého podnikatelského inkubátoru. Například Podnikavá 7, MČ Ph7. Rádi Vám tam se vším poradíme. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 10. 04. 2018 20:07

pronájem účtu

Dobrý den,rád bych se zeptal, jestli je možné pronajímat bankovní účet cizí osobě? Cizí osoba na internetu mi nabídla, že za poplatek by si ode mě pronajala bankovní účet (internetové bankovnictví včetně přihlašovacích údajů) Samožřejmě, za tímto účelem bych si otevřel nový, prázdný účet. Rád bych se zeptal, jestli je takový pronájem účtu zákonný. Budu jako majitel účtu nést odpovědnost za případné transakce provedené na účtu? Plynuly by pro mě z převodů na účtu nějaké poplatky (např. daně)? Za odpověď předem děkuju.

Dotaz poslal/a: rhinocort, 25. 02. 2018 00:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bude záležet na konkrétním typu účtu a obchodních podmínkách banky. Existují samozřejmě účty, které jsou svou podstatou a povahou určeny ke správě různými osobami a mají k tomu jasná smluvní pravidla. Pokud se ale bavíme o klasickém účtu na FO, jsem přesvědčen, že to co popisujete rozhodně smluvně konformní nebude. Spíš cítím, že to bude mít trestněprávní přesah. Každopádně vše podstatné naleznete ve smlouvě +VOP konkrétní banky. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 28. 02. 2018 16:06

Splátkový kalendář

Dobrý den Mám jsem dluh u Providentu, který převzala firma Bohemia Faktoring se sídlem v Praze. Na mou žádost mi byl vytvořen splátkový kalendář (nemohu uhradit celý dluh najednou), ale formou spotřebitelského úvěru, kde jsou přirozeně další úroky atd. (k podepsání mi přišla Dohoda o splátkách dluhu a jeho příslušenství + Standardní předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru) Rád bych se zeptal jestli je tenhle postup běžný... Moc Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Martinjeep, 26. 02. 2018 17:16

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Na splátkový kalendář neexistuje právní nárok. V případě, že jste předlužen, navrhujeme situaci řešit raději osobním bankrotem, než další půjčkou. Novace závazku je v rámci řešení obdobných situací na trhu zcela běžná. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 28. 02. 2018 15:05

Dan z prodeje pozemku- lze odecist vodu?

Dobry den. V prosinci 2017 jsem prodala pozemek( resp.podepsala kupni smlouvu) ktery jsem vlastnila rok. Penize z advokatni uschovy jsem ale obdržela po prepsání v katastru az v lednu 2018. Budu tedy dan z prijmu pozemku priznavat az za r.2018? Na pozemku nebyla v dosahu voda, proto nyni na vlastni naklady realizuji stavbu obecneho vodovodu ( jeho prodlouzeni) , aby bylo mozne realizovat pripojku. Cely proces byl zapocat jeste pred prodejem na jare 2017 (vsechna povoleni, uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni) realizace bude na me naklady na jaře 2018. Tuto podminku mam i v kupni smlouve s tim, ze pokud nevybuduji vodovod do urciteho terminu, budu platit kupujicimu pokutu 200 tisic. Vodovod tedy byl naklad podmineny kupni smlouvou a zasitovani vodou pozemek zhodnotilo. Muzu si z kupni ceny jakozto vydej odecist krom pořizovací ceny pozemku i naklady na vybudovani vodovodu? Dekuji.

Dotaz poslal/a: Sofulekiki, 11. 02. 2018 00:31

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Od daně je osvobozen tento příjem, pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. U podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku. Pokud podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit. To učiníte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku. Vlastníkem se kupující stane zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Sazba daně v současné době činí 15% z daňového základu (t.j. příjem - uznatelné náklady (vodovod -výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo zhodnotil, se ale nepřihlíží.)). Zdaníte dle § 10 - příloha č. 2. Uvedete "prodej pozemku". Příjem zdaňovaný podle § 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 12. 02. 2018 14:46

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Lékařská péče je jen jedna. Ta prémiová je ale bez čekání a prostojů

Lékařská péče je jen jedna. Ta prémiová je ale bez čekání a prostojů

„Pokud si má české zdravotnictví udržet vysokou úroveň, je potřeba větší spoluúčast pacientů,“...více

Zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich propadne 590 tisíc

Zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich propadne 590 tisíc

Ministerstvo dopravy upozorňuje řidiče, aby zkontrolovali platnost svých řidičských průkazů.více

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.