Poradna - Občanské právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vašich dotazů přichází mnoho a my vám za ně děkujeme. Abychom neupřednostňovali kvantitu před kvalitou, tato poradna se každý den po vložení určitého počtu dotazů uzavře a dnes už je plno. Zkuste to prosím zítra.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

Movitá věc na cizím pozemku.

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali může vlastník pozemku zcizit cizí movitou věc ze svého pozemku i když je její majitel znám? Musí mu majiteli oznámit její nález respektivě obrátit se na majitele věci s žádostí o její odstranění z pozemku? Jak s majitel pozemku může s takovouto věcí nakládat? Může se nájemce zcizené věci domáhat jejího navrácení nebo toto může požadovat jen majitel? Hrozí majiteli movité věci nějaká sankce za umístění oné věci na pozemku někoho jiného? Děkuji

Dotaz poslal/a: cachapetr1, 27. 10. 2019 19:03

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zcizení věci jako občanskoprávní termín znamená pozbytí vlastnického práva k věci. Zřejmě máte na mysli krádež? Pozbýt vlastnické právo k věci je možné například dle § 1045 OZ a násl. Pozor však na 1051 a 1052 OZ. V úvahu připadá využítí § 1395 a násl. Nájemní smlouvou nedochází k přechodu vlastnických práv k věci. Dle § 1052 odst. 1 lze navrátit i nájemci. Dle § 2211 se i nájemce může sám domáhat ochrany užívacího práva. Zpravidla však bude k revindikační žalobě aktivně legitimován zejména vlastník. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 14:39

Dohoda o vypořádání mezi sourozenci

Dobrý den. Rodiče darovali synovi (manžel), manžel se chce se sestrou finančně vypořádat a dohodli se spolu na částce. Chce o tom udělat písemný zápis formou dohody o finančním vypořádání mezi sourozenci. Co vše by měla tato dohoda obsahovat? Vzor není nikde dán... Předem děkuji.

Dotaz poslal/a: DenisaJ, 24. 10. 2019 11:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Specifikaci smluvních stran, projev vůle, akceptace, datum, podpisy. V daném případě můžete vyjít z klasické darovací smlouvy, kde specifikujete důvod daru. Pozor však na § 1660 a násl. OZ. Důrazně doporučujeme nechat zpracovat dokumentaci advokátem. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 13:40

Zákonný úrok z prodlení

Dobrý den, se svou kamarádkou jsme měla pronajatý salon, kde jsme provozovali kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že kamarádka šla na mateřskou jsem si sama nemohla dovolit platit nájem a služby, jsme se rozhodli nájem ukončit. Při ukončení smlouvy o nájmu došlo i k vypořádání vyúčtování za služby, které činilo 45000Kč, ze kterých měla být půlka moje, protože jsme vše hradily na půl nájem i služby od čehož mám všechny doklady. Částka byla kamarádce vrácena 22.6.2018 a od té doby jsem jí žádala o vrácení půlky tj.22500Kč. Protože k žádnému vrácení nedošlo, zaslalala jsem kamarádce předžalobní výzvu 1.10.2018 s tím, že pokud mi peníze nevrátí do 15.10.2018 podám žalobu k soudu. Peníze mi vráceny nebyly, tak jsem 1.11.2018 podala žalobu. Byl vydán platební rozkaz, proti kterému podala kamarádka odpor, tak se konalo soudní jednání. U jednání kamarádka tvrdila, že mi peníze nevrátila, protože jsem dlužila na nájmu, což je nesmysl, což jsem řekla i u soudu, že mám všechny doklady o řádném zaplacení nájmu. Soudce řekl, že má v řízení za prokázaný můj nárok, ale není prokázán nárok kamarádky ohledně dlužného nájmu, k čemuž jí poskytl lhůtu na prokázání do 1 měsíce. Protože mám všechny doklady o řádném zaplacení nemá žalovaná, jak prokázat, že něco dlužím. V žalobě jsme uvedla že jde o žalobu o částku 22500 Kč s příslušenstvím a navrhla jsem, aby soud vydal rozsudek, že žalovaná je povinna zaplatit do 3 dnů žalovanou částku a soudní poplatek. Výslovně jsem neuvedla, že žádám i zákonný úrok od 16.10.2018, kdy žalovaná nezaslala peníze po zaslání předžalobní výzvy. Můžu ještě nyní, když ještě nebyl vydán rozsudek doplnit žalobu o přiznání příslušenství zákonného úroku? Mám zaslat soudu dopis s doplněním, že žádám v rámci příslušenství i o přiznání zákonného úroku od 16.10.2018 nebo to mám říct až u jednání, které se bude konat.Mám šanci úrok vymoci ještě u tohoto řízení nebo budu muset podat novou žalobu o zákonné úroky? Děkuji za odpověď. Simová Veronika

Dotaz poslal/a: siranov, 23. 10. 2019 07:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Obě varianty jsou veskrze možné. K jasnému vyjádření bychom museli vidět přesnou formulaci žalobního petitu. Obecně lze konstatovat, že občanský soudní řád umožňuje, aby žalobce za řízení se souhlasem soudu měnil návrh na zahájení řízení (§ 95 odst. 1 o. s. ř.). V těchto věcech důrazně doporučujeme zastoupení advokátem. Jeho služby platí v případě úspěchu ve 100% protistrana a tento Vám odpovídá za kvalitně zpracovanou žalobu. Zákonné úroky z prodlení lze samozřejmě následně dožalovat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 13:24

Vyúčtování služeb

Dobrý den, SVJ mi v roce 2016 předložilo vyúčtování služeb za rok 2015 dne 15.4.2016. Ve vyúčtování vznikl nedoplatek ve výši 700 Kč z důvodu, že mi nebyly započítány všechny zálohy, které jsem uhradil, proto jsem ihned podal reklamaci, kterou SVJ nijak neřešilo. Ve vyúčtování byly i další chyby, třeba u všech služeb nebyly uvedeny celkové náklady, u některých služeb chyběli rozúčtovací klíče, navíc jak jsem si spočítal, po započítanání záloh ve správné výši mi měl vzniknout přeplatek 2000 Kč. SVJ na mě podalo 3.1.2018 žalobu a právní zástupce u soudního jednání dne 2.4.2018 žalobu stáhl, když mu soudkyně řekla, že vyúčtování je tak hrozné, že se v něm nevyzná ani soud, že se nejedná o řádné vyúčtování. Se stažením žaloby jsem souhlasil, protože právní zástupce slíbil, že budeme vyúčtování dále řešit, ale stále k žádnému řešení nedošlo. Nemám žádné nové vyúčtování ani po mně nikdo nechce uhradit nedoplatek. Myslím, že si SVJ uvědomilo, že mi mají vrátit přeplatek a tak nic neřeší a zřejmě již došlo k promlčení mého nároku. Chtěl bych vědět, kdy nejpozději mi SVJ mělo předložit řádné vyúčtování za rok 2015, ve stanovách máme uvedeno, že SVJ je povinno provést vyúčtování nejpozději do 4 měsíců po skončení kalednářního roku. Za rok 2015 mi tedy mělo být předloženo vyúčtování nejpozději 30.4.2016 a vzhledem k tříleté promlčecí lhůtě nejpozději do 30.4.2019 a co měsíce, kdy byla podána žaloba tj. období 3.1.2018 - 3.4.2018 prodlužjí lhůtu? Když mi řádné (správné) vyúčtování nebylo předloženo do 30.4.2019 ztratil jsem případný nárok na vrácení přeplatku a SVJ na úhradu případného nedoplatku? Děkuji za odpověď. Vild

Dotaz poslal/a: vildo, 16. 10. 2019 10:53

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Obecná promlčecí lhůta je 3 letá. Z toho co popisujete jednoznačně plyne, že uplynula i pokud bychom započítali Vámi zmiňované soudní řízení. V případě promlčení nárok nezaniká, stává se z něj tzv. naturální obligace. Příště doporučujeme konzultovat celou věc s advokátem výrazně dříve. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 12:56

Náhrada nákladů řízení

Dobrý den, Svému bývalému dlouholetému kamarádovi jsme s manželkou půjčili skoro 24tisíc na základě písemného sepsání o půjčce se splatností do 31.3.2018. Bohužel se však po roce bývalý známý k žádnému vracení neměl. Tak jsme se šli s manželkou poradit k právníkovi, který nám řekl, že máme bývalému známému zaslat předžalobní výzvu a když nebude účinná, tak máme podat žalobu k soudu. Bývalý známý má invalidní důchod, vdovecký důchod a ještě příjem ze zaměstnání, ale k žádnému vracení se neměl ani po zaslání výzvy, takže jsme nakonec museli podat žalobu. U soudu nejprve zapíral, že nešlo o půjčku, ale o dar, ale nakonec skončilo jednání tak, že bylo odročeno, s tím, že se domluvíme na vrácení a po měsíci dáme soudu vědět, jak jednání dopadlo. Bohužel ani po měsíci nám peníze nebyly vráceny, tak se konalo další jednání, ke kterému se již bývalý známý nedostavil, takže spor skončil naší výhrou a soudem jsme byly vyzváni k doložení nákladů. Tak bychom se chtěli zeptat na úhradu jakých nákladů, které jsme uhradili, máme nárok. Vznikly nám tyto náklady: - Úhrada soudního poplatku 1200,-Kč - 2000,- Kč právní porada doklad o zaplacení k dispozici - Zaslání předžalobní výzvy bývalému známému - Podání žaloby k soudu - 2xÚčast na jednání u soudu já a manželka - Doložení dokladu o půjčce na základě výzvy soudu před prvním jednáním - Vyjádření k vyjádření žalovaného na základě výzvy soudu Na internetu jsem se dočetl, že nezastoupený účastník má právo na náhradu nákladů dle vyhlášky č. 254/2015 Sb., 300,-Kč za úkon. Tak by mě zajímalo, za které úkony můžeme požadovat náhradu. Když jsem byl na jednání i s manželkou, máme nárok na 300,-Kč každý? V žalobě jsme byli jako žalobci uvedeni oba dva. Dále by mě zajímalo, jestli můžeme žádat o náhradu za právní poradu, 2000,-Kč, které jsme zaplatili a žádat i o přiznání úroků od 16.9.2018. Žalovaný byl předžalobní výzvou vyzván k vrácení půjčky do 15.9.2018, ale nijak nereagoval. Můžeme žádat i náhradu jízdného k soudu, nebo jsou tyto náklady zahrnuty v paušální částce 300,- Kč? Děkujeme za radu.

Dotaz poslal/a: ondram, 14. 10. 2019 17:50

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Náklady je třeba uplatnit u soudu písemně. Můžete zkusit požádat soud o uplatnění všech Vámi zmíněných nákladů a posouzení jejich nároku bude na straně soudu. Soud Vám přizná náhradu za uhrazený soudní poplatek. Je otázkou, jak bude soud nahlížet na uhrazenou částku 2 000 Kč za právní poradenství, ale uplatnit tento náklad taktéž zkuste. Platbu doložte kopií dokladu o zaplacení. Co se týče náhrady nákladů nezastoupeného účastníka, zkuste za vás i manželku uplatnit 6 úkonů paušálem á 300,- Kč (převzetí zastoupení, předžalobní výzva, podání žaloby, 2 x účast na jednání, vyjádření žalobců k reakci žalované). Obávám se ovšem, že Vám soud uzná jen náhradu nákladů za jednoho z vás. Pokud nebydlíte v místě sídla příslušného soudu, můžete uplatnit i náhradu jízdného. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 10. 2019 16:00

zasklení společných balkonů

Dobrý den. Prosím o radu. V našem domě je SVJ. Všechny balkony v domě, přístupné z chodby i přístupné pouze z krajních bytů (ve výlučném užívání majitelů těchto bytů), jsou vedeny jako společné prostory. Jeden z krajních bytů v přízemí balkon nemá. Tři balkony přístupné pouze z bytů měly provedené zasklení balkonů (zasklení nad zábradlím) z finančních prostředků majitelů bytů. Na schůzi SVJ bylo vloni odhlasováno, že se zasklí i ostatní balkony, které jsou přístupny pouze z bytů, a že těm, kteří užívají již v minulosti zasklené balkony a dále majitelce přízemního bytu bez balkonu, bude vyplacena kompenzace z "fondu oprav". Prostředním bytům, které užívají balkony v mezipatrech nic vyplaceno nebude. Chtěla bych, prosím, vědět, jak je to správně. Měla být vyplacena kompenzace i majitelce z přízemního krajního bytu bez balkonu. Pokud ano, neměla by být vyplacena i prostředním bytům, které nemají balkon u bytu? Je vůbec v pořádku vyplácet takto hromadně ze společných peněz to, co používá výhradně majitel bytu, u kterého balkon je? Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: LenkaHudcova, 04. 10. 2019 11:21

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Fond oprav v SVJ zpravidla neexistuje. Zálohy, které platí členové SVJ (tedy vlastníci jednotek) se skládají ze 2 druhů plateb - Zálohy na správu domu a pozemku (dlouhodobé) podle OZ a zálohy na služby podle zákona o službách. Je teoreticky možné si fond oprav upravit ve stanovách, kde bude přesně definován, aby bylo zřejmé, jak se tvoří, jak se čerpá, k čemu je určen, jak probíhá vyúčtování a vypořádání atd., protože žádný zákon ani jiný právní předpis toto neupravuje. Bez konkrétní znalosti stanov, vzhledem ke shora uvedenému, bohužel není možné podat plnohodnotnou odpověď. Obecně lze konstatovat, že pokud byly prohlášením vlastníka balkóny vyčleněny, resp. jím určeny jako společná část domu, kterou mají vlastníci ve svém výlučném užívání, mělo by se na režim údržby a oprav aplikovat ust. § 1175 OZ - z kterého plyne povinnost vlastníka jednotky zajistit opravy a údržbu společných částí, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, a tyto úkony pak půjdou k jeho tíži. Opravy stavebně-technického charakteru by podle mého názoru měly být hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 11. 10. 2019 13:29

Výpověď

Dobrý den, 19 let jsem pracovala ve Finanční správě (Finannčí úřad pro Prahu 1). Během těchto let spadl systém do služembního poměru. S manželem jsme si adoptovali 14 měsíčního chlapečka. Jsem šla na mateřskou a později na rodičovskou dovolenou. Budu doma se synem 4 roky. Než jsme měli syna, do práce jsme jezdila vlakem z Rokycan. Protože bude mít syn 3 narozeniny, byla jsem nucena jet do práce. Paní mzdová účetní mi dala podepsat Rozhodnutí o přijetí do státní služby a další papír žádost o neplacené volno do konce tohoto roku tedy do 31.23.2019 a byla výpověď. Výpověď byla, že podávám já výpověď. Po podepsání tohoto papíru mi bylo sděleno, že pokud půjdu po rodičovské dovolené se nahlásit na úřad práce nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti. ˇProtože již v létě v mediích proběhla informace, že se má propouštět a některé finanční úřady dokonce rušit. Je mi jasné jaký byl skutečný dúvod mé výpovědi. Mohu se nějak bránit? Je pravda, že nebudu mít opravdu nárok na podporu nezaměstanosti? Děkuji za odpovědi Jana Zajíčková

Dotaz poslal/a: 1977, 26. 09. 2019 06:23

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bez znalosti dokumentů, které jste podepsala můžeme pouze spekulovat. V první řadě vnímám jako velmi problematické, že jste Vámi uváděnou výpověď podepsala. Na odstupné máte nárok, pokud byl pracovní poměr ukončen z důvodu § 52 písm. a), b), c), d) ZP. (na formě přitom nezáleží např. dohoda). Nyní byste se musela dovolávat neplatnosti předmětného úkonu a argumentačně se vypořádat se skutečností, proč jste uvedený dokument podepsala .. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 09. 2019 15:18

Kontrola

Dobrý den, nevím zda-li svůj dotaz píši do správné rubriky. Má právo hlídající důchodce - security v obchodě (Penny market) po občanovi, který řádně nakoupí a zaplatí nákup u pokladny, poodejde z prostoru pokladny a po té k němu přistoupit a požádat o nahlédnutí do osobní kabelky? Kabelku nechal majitelkou otevřít/rozevřít, v ruce měl baterku a posvítil si dovnitř té kabelky. Přitom vyslovil věty "...to víte, my musíme, máme to nařízené od vedení, musím namátkově kontrolovat, jinak nebudeme brát prémie. Nám se tady hodně krade, těch Ukrajinců, co tu je". A poděkoval, že je vše v pořádku. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dotaz poslal/a: Hestia, 23. 09. 2019 20:57

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Pouhé bezdůvodné podezření na to, že kdokoliv pašuje v batohu minerálku nebo parfém, který nezaplatil, nelze vnímat jako důvod pro omezení osobní svobody. Shodně s tímto názorem se vyjádřil i Nejvyšší soud. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 09. 2019 15:03

Stahování

Dobrý den, chci se zeptat zda je pro mě trestné pokud mi někdo pošle za menší platbu emailem elektronickou knihu? Já ji dále již nešířim pouze si ji přečtu. A jak je to v případě, že si ji stáhnu např z uložto.cz. Opět pouze pro sebe, nikde nešířim dále? Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: boxer_m, 18. 09. 2019 07:24

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bez znalosti konkrétních licenčních ujednání není možné poskytnout plnohodnotnou odpověď. Dle § 30 AZ, platí, že za užití díla dle AZ se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. V případě, že dílo (jinak chráněné) stahujete z nelegálního zdroje (respektive služby, která toto umožňuje), rozhodně jde o porušení AZ, nemusí však jít bez dalšího o porušení § 152 TZ. V takovém případě je totiž také nutné zkoumat dopady společenské nebezpečnosti činu pro společnost, tedy ke konkrétní okolnosti případu, osobu pachatele, míru jeho zavinění a jeho pohnutku, význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky a okolnosti, za kterých byl čin spáchán. Závěrem lze tedy konstatovat, že o volné užití se jedná pouze v případech, kdy budou kumulativně splněny následující podmínky: výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v zákoně; pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla; a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 09. 2019 13:50

Rozvod

Dobrý den.Budeme se rozvádět.Před manželstvím jsem zařídil pronájem bytu na své jméno avšak aby manželka dostala po dobu mého VTOS hmotnou nouzi přeposlala mi novou nájemní smlouvu kdy už jsem tam nefiguroval ani jako spolubydlící a toho času jsem ještě nevěděl že se se mnou rozchází.Během mé smlouvy a společnému žití v jedné domácnosti před manželstvím nám na bytě na energiích vznikl nám jako druh ,družka dluh na energiích a potřebuji vědět jak s právního hlediska se řeší tato situace v rozvodovém řízení.Doposud spolu žijeme ve společné domácnosti i s dětmi dokud se neodstěhuji do nového bytu. A poprosím jak je to s povinnou vyživovací povinností na manžela po rozvodu když ona si našla přítele a chce se rozvést nikoliv já kterému záleží na dětech a rodině.Děkuji za odpověď.S pozdravem a přáním hezkého dne Mlynček Miroslav.

Dotaz poslal/a: tatinekmirek, 13. 09. 2019 07:46

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí obecná ustanovení o výživném. Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů. Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka, b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo e) je dán jiný obdobně závažný důvod. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 17. 09. 2019 18:17

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi

Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi

Kdo chce do předčasného důchodu, musí počítat s trvalým krácením penze. Přesnou částku...více

Stavební spořitelny lákají na bonusy. Kde dostanete nejvíc?

Stavební spořitelny lákají na bonusy. Kde dostanete nejvíc?

Stavební spořitelny lákají i na začátku nového roku na bonus, který v praxi znamená odpuštění...více

Silniční daň je tu. Kdo musí podat přiznání a do kdy ji zaplatit

Silniční daň je tu. Kdo musí podat přiznání a do kdy ji zaplatit

Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání a zaplacení daně silniční za rok 2019. Nejpozději...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.