Poradna - Obchodní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

Všechny dotazy

Dotaz na prodej knih versus vydavatel

Dobrý den Potřebuji souhlas knižního vydavate k prodeji jeho knih. Příklad: Koupím knihy na pokladně muzea nebo v eshopu vydavatelství a následně je chci prodávat ve svém knihkupectví či eshopu. děkuji za odpověď Milbri

Dotaz poslal/a: MilBri, 19. 03. 2019 13:46

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Distribuce knih je prováděna na základě § 14 odst. 1 autorského zákona, a to pod pojmem rozšiřování. Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území některého z členských států Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 27. 03. 2019 17:49

odeslání zboží do zahraničí

Dobrý den,odeslal jsem zboží do zahraničí po zaplacení 50% kupní ceny. Teď nemůžu přimět kupujícího k doplacení kupní ceny. Je nějaká možnost jak přimět k doplacení? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: radekkotras, 16. 03. 2019 12:20

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, je možné se obrátit na soud. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 27. 03. 2019 17:32

Poplatek za právní služby

Dobrý den, naše firma dluží Poskytovateli služeb 34 000,- (15 000,- měsíc, 19 000,- týden) po splatnosti. Od poskytovatele jsem dostali jednu upomínku emailem. Nyní nám přišla předžalobní upomínka od advokátní kanceláře zastupující Poskytovatele s dlužnou částkou navýšenou o 6 800,-. Smlouva s Poskytovatelem uzavřenou nemáme, v obchodních podmínkách Poskytovatele je pouze definován úrok z prodlení, nic dalšího ohledně navýšení za služby advokátní kanceláře. Nezpochybňujeme nárok na dlužnou částku včetně úroku dle OP (už je uhrazena), ale nezdá se nám poplatek advokátní kanceláři. Jsme povinni ho uhradit? Děkuji

Dotaz poslal/a: David_R, 18. 02. 2019 15:24

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Výši nákladů spojených s uplatněním pohledávky mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem stanoví nařízení vlády č. 351/2013 Sb., (§3)a to paušální částkou v minimální výši 1.200,- Kč. Jinou částku by musel přiznat soud, jinak na ní není nárok. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 02. 2019 18:12

Konkurenční doložka

Dobrý den, jako OSVČ mám podepsat konkurenční doložku, že nebudu po dobu 5 let (!) vykonávat činnost v daných regionech pod sankcí 5 mil. Kč (!) se splatností 2 týdny (!). Doložka se nezmiňuje o žádné finanční kompenzaci během těchto 5 let. Pracuji ve službách, nikoliv např. v realitách nebo technickém oboru, takže mi částka přijde přemrštěná. Celá doložka mi přijde nevymahatelná a zastrašující, zvýhodňující pouze a jen Oprávněného. Navíc je v doložce psáno "... a přilehlých regionech", což si myslím také není vymahatelné. Předpokládám, že maximální doba, na kterou se vztahuje konk. doložka dle OZ, je 2 roky? Jak je to s fin. kompenzací u OSVČ? Děkuji za Váš čas!

Dotaz poslal/a: Mirek87, 17. 02. 2019 09:51

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bohužel jsem ve Vašem příspěvku nebyli schopni dohledat otázku. Každopádně ke konkurenční doložce uvádíme, že dle § 310 platí, že byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 02. 2019 17:57

Mezinarodni e-commerce

Dobry den, mam dvoji obcanstvi ceske a kanadske. Ziji dloudobe v Kanade. Zprovoznila jsem nekolik webovych stranek se zdravotnickou tematikou, mam tam AdSense (ktery je registrovany na ceske adrese), planuji tam nainstalovat eshop. Budu si registrovat firmu v Kanade, ale eshop bude posilat zbozi po cele severni Americe i do Evropy. Jeden z webu je cesky, tedy navstevnici na ceske verzi jsou Cesi zijici prevazne v Ceske Republice. Jake mam povinnosti k Ceske Republice ohledne provozovani toho webu a eshopu kdy budu mit firmu registrovanou v Kanade? Dekuji predem za odpoved!

Dotaz poslal/a: ch72167, 26. 01. 2019 19:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 5 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, platí, že fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.K tomu, aby zahraniční osoba mohla na území České republiky podnikat, musí vedle podmínek stanovených českými právními předpisy (především živnostenským zákonem), splňovat také podmínky z oblasti cizineckého práva, jako je zejména zákon č. 326/1999 Sb. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 08. 02. 2019 17:42

Vrácení peněz za službu

Dobrý den, poradíte mi prosím, jestli mám nárok na vrácení peněz při koupi služby? Jedná se o to, že jsem před rokem koupil službu na vytváření webových stránek na internetu (platil jsem online kartou a služba byla zakoupena na rok). Momntálně uplinul rok, službu už jsem neměl v plánu znovu využívat, takže se měla automaticky zrušit. Nicméně se nezrušila a společnost mě strhla z účtu peníze, za další užívání této služby na rok. Psal jsem jim, že jak je možné, že mi strhli z účtu peníze. Údajně mi poslali nějaký email se souhlasem k automatickému obnovování platby. Nic jsem ale nepodepsal ani jsem s ničím takovým nesouhlasil. Ptám se tedy, jestli mají právo tojle dělat a jestli mohu požadovat peníze zpět. Děkuji S pozdravem Dostálek

Dotaz poslal/a: dostynat, 29. 01. 2019 10:53

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Automatická prolongace smlouvy je řádný institut, který však musel být součástí již původní smlouvy, kterou jste uzavřel. Co se týče nové nabídky k uzavření smlouvy platí, dle § 1740 OZ, že osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Pozor však na § 1744, který stanoví, že s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 06. 02. 2019 15:36

Reklamace výrobku u zaniklého dodavtaele

Dobrý den. Prosím o vyhodnocení této situace. pro stavební společnost jsme instalovali od našeho dodavatele v r 2016 vestavné spotřebiče. Od něj jsme měli garanci prodloužené záruky na 60 měsíců. Nyní se stalo, že u nás stavební společnost reklamuje vestavný spotřebič a odkazuje se na smlouvu, kterou spolu máme uzavřenu a na v ní uvedenou prodlouženou záruku. Dodavatel vestavných spotřebičů však již na českém trhu neexistuje ani žádná nástupnická organizace. Jak tedy máme dostát smluvním podmínkám prodloužené záruky, když reklamaci nemáme kam a komu zaslat? Jde tedy vše po dobu 60ti měsíců (resp. od zrušení dodavatele vestaveb) za námi? Smlouvu s dodavatelem vestavných spotřebičů jsme měli pouze rámcovou s prolongací na každý další rok. Děkuji zdvořile za Vaši odpověď. S úctou Mirek V.

Dotaz poslal/a: Anabytek, 23. 01. 2019 11:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Záleží na tom, jak k zániku konkrétně dojde. Věřitelé nesmí být změnou vlastnických vztahů dotčeni. Vše tedy záleží na konkrétní situaci (zda má společnost právní nástupce, nebo například matku v zahraničí). V případě, že ne, bude záležet na konkrétních smlouvách. Jednou z šancí by pak byla nemožnost plnění ve smyslu § 2006 OZ, pozor však na § 2008 OZ. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 06. 02. 2019 14:49

Mezinárodní online podnikání

Ahoj. Tento dotaz se týká mezinárodní internetové stránky, kterou plánuji vytvořit. Koncept: Na stránce jsou periodicky zveřejňovány nové šifry; cílem uživatele je rozluštit jejich řešení. Chce-li se uživatel účastnit, zašle stanovenou částku kryptoměny na danou adresu - tímto si koupí možnost odpovědět. (vstup). Výhra: V případě správné odpovědi uživatel vyhrává částku, která činí určitý podíl z celkového vkladu všech uživatelů za dané období (v kryptoměně, samozřejmě). Zbytek připadá stránce (mně). Proces se znovu opakuje. Otázka: Stránka se svým způsobem vlastně přibližuje spotřebitelským soutěžím, ale vše je zprostředkováno kryptoměnami, které nejsou plnohodnotnou měnou ani pěněžním prostředkem. Navíc se vůbec neorientuje na ČR. Založím-li takovou stránku, která se nezaměřuje na žádnou zemi, ale působí online mezinárodně, jakým zákonům podléhají platby, danění apod.? Potřebuji založit firmu?

Dotaz poslal/a: Prager14, 16. 01. 2019 12:30

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Místo podnikání, stejně jako definici provozovny, uvádí živnostenský zákon. Zatímco provozovna je prostor, kde je živnost provozována, místem podnikání se rozumí dle živnostenského zákona adresa, odkud podnikatel řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů apod.). Dalším zádrhelem je, zda nepůjde o o hazardní hru ve smyslu § 3 LZ, který stanoví, že hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Pro tu by potom platilo, že hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra“) se považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky. Společnost zakládat nemusíte, stačí živnost. Platby a daně budou podle sídla, nebo místa kde probíhá majorita činnosti. Daná věc je spíše na osobní konzultaci. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 23. 01. 2019 17:57

Platnost nabídky

Dobrý den, Ke konci roku jsem začal poptávat CN na cihly ke stavbě RD. Jedny stavebniny mi daly cenu s ceníkem pro rok 2018 s platností do 16.1.2019. ostatní už s cenou pro rok 2019. (ceníkové ceny vzrostly o 21%) Jelikož jsem měl platnou nabídku, zkoušel jsem sehnat další stavebniny s lepší cenou ještě začátkem roku. Nikoho už jsem nenašel a tak jsem se dostavil 9.1. do stavebnin ke konzultaci ohledně spolupráce a podmínek před následným objednáním a s tím jestli by mohli zkontrolovat množství cihel. Následně mi poslali novou nabídku o 80 tis dražší. Tato nabídka byla pod novým číslem. Objednal jsem stejně pod starým číslem, přeci nebudu platit o 80 tis navíc. Prý tamta nabídka byla pouze nezávazná vypadá úplně stejně jako nabídka nová. Objednávku mi nechtějí uznat, jak mám pokračovat? děkuji

Dotaz poslal/a: jirka23, 15. 01. 2019 05:34

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 1732 a násl. platí, že právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky. I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky. Jak plyne z výše uvedeného, vše bude o konkrétní textaci předmětné nabídky. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 23. 01. 2019 17:30

Zákon 90/2012 vs. vzniklé právnické osob

Dobrý den, dovolím se zeptat. Právnická společnost vzniklá 2008. V rámci platnosti 90/2012 každá společnost musela doplnit do obchodníku rejstříku "Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech." Když tuto skutečnost nenaplnila, ovšem v roce 2016 vytvořila, zavedla do rejstříku NOVOU PLATNOU ZAKLÁDACÍ LISTINU, v jejímž zápise je pouze "obecný odkaz na na 90/2012". Má to nějaký vztah k povinnosti § 777 odst. 5, naplňuje to? Nebo tím, že má novou zakládací listinu, tak jako by tu povinnost společnost splnila? Zjednodušeně, když po účinnosti 90/2012 vytvořila/zavedla do Obchodního rejstříku novou zakládací listinu, tak je tím povinnost uveřejnění naplněna? Děkuji, Malá

Dotaz poslal/a: vop026, 18. 12. 2018 10:59

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: K podřízení obchodní korporace režimu ZOK (zákon o obchodních korporacích) se vyžaduje rozhodnutí společníků či valné hromady a to ve formě notářského zápisu. Taktéž je možné při jednom vypracovat zcela novou společenskou smlouvu či stanovy obchodní korporace, tak aby plně odpovídali ZOK z právního i terminologického hlediska. Obchodní korporace se podřídí režimu ZOK ke dni, kdy tato skutečnost bude zapsána do obchodního rejstříku. V části zápisu "Ostatní skutečnosti" se objeví zápis: "Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech." Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 19. 12. 2018 13:07

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Bankomat slaví narozeniny. První v Česku nevěděl, kolik máte

Bankomat slaví narozeniny. První v Česku nevěděl, kolik máte

Až kolem některého půjdete, můžete mu popřát. První bankomat v Česku začal fungovat právě...více

Výpovědní doba nemusí být vždycky dva měsíce. Kdy je kratší nebo delší?

Výpovědní doba nemusí být vždycky dva měsíce. Kdy je kratší nebo delší?

Na jiné výpovědní době se musíte dohodnout. Jsou ovšem výjimky, kdy je kratší nebo delší...více

Vzkvétá naše země? 30 let od sametu očima expertů

Vzkvétá naše země? 30 let od sametu očima expertů

Kam se od listopadu 89 posunula česká společnost? A jaké jsou největší úspěchy a neúspěchy...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.