Koupě nemovitosti: na co se zaměřit při prohlídce

Koupě nemovitosti: na co se zaměřit při prohlídce
Chystáte se na prohlídku vyhlédnuté nemovitosti? Víte, co v bytě či domě zkontrolovat, na co se zeptat v souvislosti se stavebně-technickým stavem nemovitosti a právními náležitostmi? Jaké dokumenty si k nemovitosti od prodávajícího vyžádat? Poradíme vám, co všechno je dobré zjistit ještě před podpisem kupní smlouvy, abyste se vyhnuli případným nepříjemným překvapením a finančním ztrátám.

Pokud s nákupem nemovitostí nemáte žádné nebo jen málo zkušeností, může se vám stát, že na prohlídce najednou nebudete vědět, na co se vlastně ptát. A rozhodovat se o koupi pouze na základě toho, že se vám byt či dům "celkem líbí", není zrovna ideální. Proto jsme pro vás připravili jakýsi "manuál na prohlídku nemovitosti". Poradíme vám, co všechno je třeba zjistit, abyste nekoupili "zajíce v pytli" a před podpisem kupní smlouvy měli o nemovitosti všechny podstatné informace.

Nemovitosti přímo od majitele

Nabídka nemovitostí
-

Co zjistit před prohlídkou?

Některé údaje o bytě či domě jste se dozvěděli už z inzerátu. Obvykle to, jak je byt či dům velký, kolik a jaké má místnosti, jaká je prodejní cena, kde se nemovitost nachází, zda jde o cihlu, panel, novostavbu a v jakém je stavebně-technickém stavu. Jde-li o byt, často je v inzerátu také údaj o tom, na kterém podlaží se nachází a kolik pater má dům celkově. Inzeráty na internetu bývají podrobnější, mnohdy i včetně fotografií nemovitosti. V těchto inzerátech bývá rovněž uvedeno, na jakou světovou stranu je byt orientován (jde-li o dům, pak informace o orientaci domu a pozemku), jaký má typ vytápění či zda k bytu či domu patří garáž nebo garážové stání.

Ještě před samotnou prohlídkou nemovitosti si od prodávajícího (případně realitky, která prodej nemovitosti zprostředkovává) vyžádejte další informace (více o nástrahách spolupráce s realitní kanceláří se dozvíte v článku Jak nenaletět realitní kanceláři). Pokud má byt lodžii, balkón či terasu, zeptejte se, zda je jeho součástí, může být totiž třeba na chodbě. Dobré je také zjistit, jak je nemovitost stará (tzn. kdy byla postavena), jaké jsou v ní rozvody slaboproudé sítě (přípojka na telefon, kabelovou televizi, internet) či zda má bytový dům výtah.

V případě, že je nemovitost zrekonstruována, zajímejte se, jakým způsobem. Zjistěte si typ a stáří oken, typ podlah, zda jsou nově provedeny rozvody elektřiny, plynu, vody a odpadů, jaké a jak staré je vybavení koupelny (např. zda má vanu či sprchový kout) a kuchyně (např. jaký má typ sporáku: elektrický, nebo plynový). Je-li nemovitost nabízena včetně kuchyňské linky, pátrejte po tom, co je její součástí (myčka, lednice, digestoř apod.). Jde-li o byt v panelovém domě, ptejte se, zda má zděné či umakartové jádro.

Pro vaši volbu může být rovněž důležité to, zda jsou místnosti v bytě či domě průchozí, zda je toaleta součástí koupelny či samostatnou místností, jaké je v místě dopravní spojení, jaká je občanská vybavenost dané lokality apod. Není od věci seznámit se také s územním plánem obce, tzn. zjistit co lze v okolí domu, obce či její části v souvislosti s výstavbou očekávat.

Kolik stojí provoz nemovitosti?

Důležitá je nejen prodejní cena, ale také pravidelné platby spojené s jejím provozem. Členové bytového družstva platí nájemné, které zahrnuje poplatky za služby, fond oprav a případně splátku anuity. Výše úhrad za služby a výše příspěvku do fondu oprav se v družstvu vypočítává na základě velikosti bytu. Čím větší byt nájemník obývá, tím vyšší jsou poplatky.

Vlastníci za byt logicky neplatí žádné nájemné, hradí "jen" poplatky za služby (elektřina, plyn, vodné, stočné), ale také platby spojené se správou domu a fondem oprav. V něm se shromažďují prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu. Podobně jako v družstvu i ve společenství vlastníků jednotek se výše plateb odvozuje od plochy bytu a podílu na společných částech domu. Více o rozdílech mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví se dočtete v článku Je lepší bydlet v družstevním, nebo ve vlastním bytě?

Kupujete-li rodinný dům, musíte počítat s tím, že všechny platby spojené s jeho provozem budou pouze na vás a stejně tak případné opravy. Zjistěte si, jak vysoké jsou průměrné roční náklady a co všechno je třeba platit i zda je např. něco "většího" aktuálně opravit či nutně vyměnit (např. střechu, kotel, okna). Budete-li mít příležitost, všímejte si i sousedů, nepříjemní sousedé dokáží pohodu domova pěkně "otrávit".

Jak zjistit stavebně-technický stav nemovitosti?

Dejme tomu, že o nemovitosti máte všechny výše uvedené informace a domluvili jste se na její fyzické prohlídce. Až budete na místě, ověřte si, zda všechny inzerované (a další zjištěné) údaje odpovídají skutečnosti. Zkuste, zda teče voda, funguje plyn i elektřina. V případě, že kupujete dům, jednoznačně doporučujeme vzít s sebou na prohlídku také odborníka z oboru stavebnictví. Nemáte-li někoho v okruhu svých známých, můžete se obrátit např. na Českou komoru autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT). Počítejte s tím, že za písemné osvědčení o stavebně-technickém stavu běžného rodinného domu zaplatíte částku maximálně do 10 000 Kč. V případě, že byste dům měli v plánu rekonstruovat a měnit jeho vnější vzhled, ověřte si, zda se nenachází v památkově chráněné zóně. To může stavbu do určité míry limitovat. 

Kupujete-li byt v osobním vlastnictví nebo členský podíl v bytovém družstvu, všímejte si také, v jakém stavu jsou společné prostory domu. Spolu s bytem totiž kupujete i podíl na nich. Zeptejte se, jaký je stav střechy či zda a jaké stavební úpravy společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo schválilo na nejbližší období.

Jaké dokumenty si vyžádat k nemovitosti v družstevním a osobním vlastnictví?

Nemovitost v osobním vlastnictví (OV):

 • list vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí),
 • snímek z pozemkové mapy,
 • nabývací titul (např. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení, restituční rozhodnutí soudu apod., zkrátka doklad o tom, že současný vlastník nabyl nemovitost legálním způsobem),
 • občanský průkaz vlastníka nemovitosti (jako doklad totožnosti, abyste si mohli být jisti, že pan Novák je skutečně pan Novák),
 • v případě bytu také evidenční list (se specifikací poplatků spojených s užíváním bytu) a stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ).

Prodává-li nemovitost právnická osoba, měla by vám předložit také výpis z obchodního rejstříku. Z toho se mimo jiné dozvíte, kdo může za firmu kupní smlouvu o prodeji nemovitosti podepsat, případně kdo je oprávněn udělit ověřenou plnou moc jiné osobě.

Nemovitost v družstevním vlastnictví (DV):

 • nájemní smlouva (z nájemní smlouvy také vyčtete, zda je prodávající členem bytového družstva s právem užívání bytu, nebo jen v nájmu – pozor, ve druhém případě by nebyl oprávněn členství převádět),
 • list vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí),
 • snímek z pozemkové mapy,
 • občanský průkaz nájemce družstevního bytu,
 • evidenční list,
 • stanovy bytového družstva,
 • výpis z obchodního rejstříku vlastníka domu (bytového družstva),
 • výše možné anuity (anuita se hradí v případě, že družstvo vzniklo za účelem privatizace domů a dům splácí obci nebo městské části, anuita může být i nulová, tzn. dluh vůči obci či městu byl již členy bytového družstva splacen),
 • písemné potvrzení od bytového družstva či správce domu, že na bytě neváznou žádné dluhy (za nájemné a služby).


Je nemovitost "právně nezávadná"?

Určitě si ještě před podpisem kupní smlouvy ověřte, zda na nemovitosti nevázne žádné zástavní právo (např. hypotéka či jiná půjčka), předkupní právo, věcné břemeno či zda není veden výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem dané nemovitosti apod. To zjistíte z listu vlastnictví, ovšem nikoli z toho, který je volně přístupný na internetu (a zdarma). Vyžádejte si od prodávajícího nebo zprostředkovatele aktuální list vlastnictví s kolkem z katastru nemovitostí (stačí i kopie). V případě pochybností si jej můžete na příslušném katastrálním úřadě vyzvednout i sami (poplatek činí 100 Kč). Optimálně by výpis měl být stejného data, kdy bude podepsána případná kupní smlouva.

V listu vlastnictví si zkontrolujte, i zda v souvislosti s nemovitostí není v současné době na katastru vedeno řízení (např. řízení o vkladu zástavního práva). Pokud vám něco nebude jasné, ověřte si na katastru nemovitostí, o co přesně jde. Některá věcná břemena a zástavní práva jsou "neškodná" (věcným břemenem může být např. povinnost umožnit teplárnám přístup ke kotli na ohřev teplé vody, je-li umístěn v domě), jiná jsou důvodem, proč nemovitost nekoupit (např. je-li vedeno řízení o vkladu nového vlastníka nemovitosti – tzn. nemovitost již byla prodána).

Zabývejte se také otázkou, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém je nemovitost postavena. V případě, že pozemek patří někomu jinému než prodávajícímu, zjistěte si, o koho se jedná a jakým způsobem by případně probíhal prodej pozemku (podmínky prodeje, prodejní cena apod.).  Týká se to nejen rodinného domu, ale i bytu. Zpravidla kromě bytu kupujete rovněž podíl na pozemku, na kterém bytový dům stojí. Je-li pozemek "cizí" (hlavně patří-li soukromé osobě), riskujete, že časem např. zvedne cenu pronájmu na neúnosnou částku.

Důvody, proč se raději poohlédnout po jiné nemovitosti

Nekupujte nemovitost ve špatném stavebně-technickém stavu, pokud stavu nemovitosti neodpovídá prodejní cena. Spočítejte si dopředu náklady, které je nutné do nemovitosti investovat, aby vůbec byla "obyvatelná" a rozhodujte se až na základě součtu prodejní ceny s náklady na rekonstrukci. Nekupujte nemovitost, pokud vám prodávající před podpisem rezervační smlouvy (či smlouvy o smlouvě budoucí kupní) a složení zálohy odmítne doložit některý z dokumentů, které jsou uvedeny v přehledu výše (odstavec Jaké dokumenty si vyžádat k nemovitosti v družstevním a osobním vlastnictví?) a návrh kupní smlouvy. Nekupujte nemovitost, váznou-li na ní nějaké právní závady, které vám prodávající zamlčel.

Máte s koupí nemovitosti vlastní zkušenost? Proběhla koupě k vaší spokojenosti, nebo jste se setkali s nějakými komplikacemi? Udělali byste dnes něco jinak?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+136
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 9. 2006 8:57, Jarda

půvabné jsou i inzerované rekonstrukce bytů, které mnohdy spočívají pouze ve výměně klik, polepení kuch linky tapetou, nový koberec apod. Z inzerováného prvního patra v domě bez výtahu se mnohdy vyklube patro třetí atd atd ..

Zobrazit celé vlákno

+70
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak nejlépe zaplatit při koupi nemovitosti

11. 7. 2006 | Kateřina Boušová | 7 komentářů

Jak nejlépe zaplatit při koupi nemovitosti

Kupujete nemovitost? Pak nejspíš řešíte, jak zaplatit tak, abyste nedali svoje peníze z ruky příliš brzy, ale ani nezaplatili pozdě. Nabízí se hned několik možností. Platbu peněz v... celý článek

Jak dobře napsat smlouvu na stavební práce

9. 6. 2006 | Kateřina Boušová | 5 komentářů

Jak dobře napsat smlouvu na stavební práce

Chystáte se objednat rekonstrukci nebo stavební úpravy svého bytu či domu? Věnujte náležitou pozornost nejen výběru řemeslníka či firmy, ale také smlouvě. Dobře napsaná smlouva o dílo... celý článek

Zvýšení DPH na stavby pro bydlení: máme se bát?

26. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Zvýšení DPH na stavby pro bydlení: máme se bát?

Od 1. ledna 2008 vzroste daň z přidané hodnoty na stavby pro bydlení z 5 % na 19 %, zvýšení se dotkne výstavby i rekonstrukcí. Vláda nás chlácholí "sociálním bydlením", odborníci se... celý článek

Jak nenaletět realitní kanceláři

24. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 546 komentářů

Jak nenaletět realitní kanceláři

Prodáváte byt přes realitku? Poradíme vám, jak najít seriózní realitní kancelář a rozeznat ji od podvodníků, jaké máte možnosti spolupráce, co ve zprostředkovatelské smlouvě nesmí chybět... celý článek

Pronájem bytu nese rizika

12. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 12 komentářů

Pronájem bytu nese rizika

Vlastníte byt a chcete svoji investici zhodnotit pronájmem? Vězte, že zákon i po novele stále více chrání nájemce a pronajímatel má hlavní oporu v dobře napsané nájemní smlouvě. Poradíme... celý článek

Partners Financial Services