Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.
Analýza potřeb je vynikající a precizní. Jde bezesporu o nejlepší finanční plán z dosavadních testů. Zpracování dvou variant řešení je nadstandardní. Společnost bych se nebál doporučit svým známým... Takto hodnotí porotci výstup finančního poradce společnosti Benefita. I on ale některé "černé puntíky" získal. Podívejme se, co přesně navrhnul a jak jeho plán obstál před odbornou porotou.

Průběh obou schůzek jsme popsali v minulém díle. Nyní se podívejme, co konkrétně poradce připravil. Poradce představil plány dva, první s variantou pronajmutí stávajícího bytu a druhý počítající s jeho prodejem. Každý z návrhů čítal čtrnáct stran A4 plus dvě strany platebního kalendáře.

Zadání a cíl finančního plánu

Tříčlenná rodina s pětiletou dcerou s průměrným čistým příjmem cca 26 000 Kč u manžela a 18 000 Kč u manželky. Majetek rodiny se skládá z družstevního bytu 2+1, osobního auta Škoda Fabia pořízeného na leasing s měsíční splátkou 6 500 Kč (konec splácení za 1,5 roku). Nájem + poplatky činí asi 4 500 Kč měsíčně, výdaje na stravu a ostatní zhruba 7 000 Kč. Rodina je schopna měsíčně spořit asi 10 000 Kč. V bance má jeden termínovaný půlroční revolvingovaný vklad ve výši 300 000 Kč, uzavřená dvě stavební spoření na cílové částky 300 000 Kč a 170 000 Kč, pojištěný byt na pojistnou částku 500 000 Kč při ročním pojistném 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škody občanů s pojistným 300 Kč za rok.

Cílem finančního plánu je pořízení většího bytu, auta a vybavení dětského pokoje v časovém horizontu tří let, kdy je také počítáno s druhým dítětem.

Varianta B: pronájem stávajícího bytu

Abychom si mohli pořídit plánovaný větší byt v hodnotě asi 2 000 000 - 2 200 000 Kč, měl jsem při skončení revolvingu na termínovaném vkladu tyto prostředky vybrat a 110 000 Kč investovat do otevřeného podílového fondu peněžního trhu investiční společnosti IKS, 180 000 Kč do dluhopisů společnosti Pioneer (profil, názory) a 10 000 Kč do akciového fondu stejné instituce. Takto defenzivně byly tyto prostředky rozloženy proto, že jsem v investičním profilu vyšel jako konzervativní investor.
Plánované zhodnocení by podle poradce mělo být u fondu peněžního trhu i dluhopisů asi 2,4 % a akciového fondu přibližně 10 %.
Jako další cesta vedoucí k novému bydlení bylo zvýšení úložek stavebního spoření manželky z 510 Kč na 1 500 Kč měsíčně.
Za dva a půl rolu bych měl ukončit své stavební spoření, na kterém bych měl mít 141 052 Kč. V tutéž dobu by spoření ukončila i manželka, která by měla naspořeno 72 000 Kč. Já bych také vybral své prostředky z investic v podílových fondech, čímž bych získal 115 646 Kč, 196 667 Kč a 12 311 Kč.
Zároveň bych měl uzavřít hypotéku u České spořitelny (profil, názory) se splatností 20 let na částku 1 662 205 Kč při úrokové sazbě 4,99 %. Měsíční splátka by nás vyšla na 10 960 Kč. Tímto způsobem bychom za tři roky dosáhli našeho cíle a nového bytu.

Zařízení dětského pokoje ve výši 25 000 Kč poradce naplánoval tak, že po dobu dvou a půl roku bychom vkládali 760 Kč měsíčně do dluhopisového fondu IKS (profil, názory). I u tohoto fondu poradce předpokládal zhodnocení 2,4 %.

K novému autu v ceně 550 000 Kč bychom dospěli investováním 14 100 Kč do dluhopisového fondu Pioneer. Za dva a půl roku bych investici s plánovaným zhodnocením 2,4 % vybral a měl bych k dispozici 386 602 Kč. Když k tomu přidám i 163 398 Kč za prodané stávající auto, můžeme si pořídit nové, větší.

K spokojenému stáří by mi poradce pomohl tím, že za 22 let, kdy plánuji odchod do důchodu, budu mít k dispozici něco málo přes 1 522 210 Kč. K zajištění tohoto cíle musím od poloviny roku 2011 měsíčně investovat 2 151 Kč do balancovaného fondu IKS (profil, názory) při očekávaném zhodnocení investice 6 % ročně a ve stejném období uzavřít smlouvu na penzijním připojištění s Penzijním fondem České spořitelny (profil, názory), kam bych měl měsíčně spořit 1 500 Kč. Zde poradce očekával zhodnocení vkladů 3,1 % ročně. V roce 2028 toto spoření ukončím a budu mít našetřeno 368 429 Kč. Když zároveň vyberu investované prostředky z balancovaného podílového fondu ve výši 751 436 Kč a přidám k nim i 402 344 Kč z investičního životního pojištění Kooperativy (profil, názory), které by mi zároveň zajišťovalo můj příjem, budu spokojený důchodce - milionář.

Manželčin důchod bude zajištěn investováním 1 228 Kč měsíčně od poloviny roku 2011 do balancovaného podílového fondu IKS s předpokládaným zhodnocením 6 % ročně a rovněž v polovině roku 2011 uzavřením penzijního připojištění v Penzijním fondu České spořitelny s měsíční úložkou 1 500 Kč. To ji, společně s ukončeným investičním životním pojištěním od Kooperativy na konci roku 2030 a výběrem částky 471 380 Kč, zajistí finanční prostředky v celkové výši 1 427 815 Kč.

Finanční rezervu pro plánované druhé dítě lze podle poradce v současné době řešit pouze částečně. Proto navrhnul investovat měsíčně 5 000 Kč do dluhopisového podílového fondu společnosti Pioneer s očekávaným ročním zhodnocením 2,4 %. Při dodržení tohoto doporučení bychom při jeho narození měli k dispozici 165 076 Kč.

příjmy mi poradce doporučil zajistit proti riziku smrti na částku 2 650 000 Kč, riziku smrti úrazem na 40 000 Kč a trvalého úrazu na 3 670 000 Kč.
U manželky byla pojištěna smrt na částku 1 340 000 Kč a trvalá invalidita na 2 330 000 Kč.
Dcera by byla pojištěna na částku 3 630 000 Kč. Všechna tato rizika jsou navrhována krýt pojistkou od pojišťovny Kooperativa.

Takto vypadal první finanční plán. Tuto variantu však poradce nedoporučoval.

Varianta A: prodej stávajícího bytu

Tento návrh by nám podle poradce měl naše rodinné finanční plány zajistit lépe.

Podle toho by měla manželka opět navýšit své stavební spoření z 510 Kč na 1 500 Kč měsíčně.
Za plánované tři roky bychom měli prodat svůj stávající byt, za který bychom obdrželi 1 325 015 Kč. Z těch bychom 850 000 Kč použili na pořízení nového bytu.
Další prostředky ve výši 72 119 Kč bychom získali z ukončeného manželčina stavebního spoření.
Z mého stavebního spoření bychom čerpali úvěr ve výši 158 948 Kč, přičemž bychom měsíčně spláceli 1 650 Kč.
Poslední, a největší část finančních prostředků 977 881 Kč bychom získali z hypotéky od České spořitelny. Té bychom spláceli 6 448 měsíčně po dobu 20 let.
Financování nového bydlení je tedy plánováno realizací úvěru ze stavebního spoření, hypotéky a části prostředků získaných z prodeje bytu. Kupovaná nemovitost musí být v osobním vlastnictví a bude zastavena ve prospěch banky.

Částku 25 000 Kč na zařízení dětského pokoje poradce doporučil řešit stejným způsobem jako v prvním finančním plánu, tzn. po dobu dvou a půl roku vkládat 760 Kč měsíčně do dluhopisového fondu IKS. U tohoto fondu poradce předpokládal zhodnocení 2,4 %.

Pořízení většího osobního auta si zajistíme vložením 5 000 Kč do akciového fondu Pioneer (profil, názory, koupit) s předpokládaným zhodnocením 10 %, investicí 91 000 Kč do dluhopisového fondu stejné investiční společnosti s předpokládaným výnosem 2,4 % a pravidelnou měsíční investovanou částkou 8 518 Kč tamtéž, vložením 54 000 Kč do fondu peněžního trhu do společnosti IKS (jednorázové vklady do fondů jsou realizovány ze zrušeného termínovaného vkladu) a v neposlední řadě prodejem stávajícího auta v předpokládané hodnotě 163 398 Kč. Tuto cenu poradce odhadnul podle zdrojů na internetu. Po těchto investicích a hotové sumě po prodeji auta bych měl za dva a půl roku mít k dispozici 550 000 Kč.
Koupě osobního auta je tedy doporučována financováním z vlastních zdrojů, neboť půjčky jsou kvůli možnosti uplatnění odpočtu daní upřednostněny u financování bydlení.

Abych byl spokojený, finančně zabezpečený důchodce, měl bych mít v době odchodu do důchodu k dispozici 1 522 198 Kč. Tato částka zohledňuje aktuální výši příjmu a jeho požadovanou úroveň v době důchodu, předpokládaný příjem starobního důchodu a pravděpodobnou dobu jeho výplaty.
Docílit toho můžu investováním 1 113 Kč měsíčně do Balancovaného podílového fondu IKS s odhadovaným 6 % ročním zhodnocením. Dále založením penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny s měsíčním spořením 1 500 Kč. Důchod bych si také zajistil částkou 402 344 Kč z investičního životního pojištění, které zároveň řešilo i zajištění mých příjmů.
Tyto kroky poradce volil na základě výsledku investičního dotazníku, ze kterého jsem vyšel jako "investor citlivý na riziko".

Manželka by byla zajištěna prakticky shodným způsobem, jen částka investovaná do Balancovaného fondu byla naplánována na 590 Kč měsíčně. Penzijní fond České spořitelny i spořenou částku jme měli stejnou. Naopak větší byl její příjem z ukončeného investičního životního pojištění, který by měl být 471 680 Kč. Toto pojištění je také sjednáno v rámci zajištění jejích příjmů.

Pro plánované druhé dítě budeme mít do tří let finanční rezervu 200 000 Kč. Tuto částku dostaneme pravidelnými měsíčními investicemi 6 000 Kč do akciového podílového fondu Pioneer s očekávaným 10% ročním zhodnocením.
Část peněz ze skončeného 300tisícového revolvingového termínovaného vkladu, a to 114 000 Kč a 69 000 Kč, bychom měli jako jednorázové vklady vložit do dluhopisového podílového fondu stejné investiční společnosti, resp. do druhého dluhopisového fondu, tentokráte kvůli rozložení investičního rizika do podílového fondu IKS. V obou případech poradce očekával zhodnocení ve výši 2,4 % ročně.

Na zajištění rizika smrti jsem byl pojištěn na částku 2 650 000 Kč a na riziko trvalé invalidity na 3 670 000 Kč respektive 1 630 000 Kč při čtyřnásobném progresivním plnění, které postupně narůstá podle % trvalých následků. Manželka byla pojištěna stejným způsobem, jen částky byly jiné, a to 1 340 000 Kč, 1 040 000 Kč, respektive při čtyřnásobné progresi 2 330 000 Kč. Toto pojistné zajištění je řešeno kombinací rizikového pojištění a investičního životního pojištění. To je nastaveno s ohledem na daňovou optimalizaci na platbu 1 000 Kč měsíčně. Obě pojištění jsou také nastavena na 20 let. Měsíční výdaje na tyto pojištění jsou 2 771 Kč u manžela a 2 509 Kč u manželky.

Ta by měla uzavřít také pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti ve výši 180 Kč. V rámci investičního životního pojištění měla řešeno 100 Kč, zbytek v rámci likvidní rezervy na bankovním účtu a podílových fondech. V době plánované rodičovské dovolené toto pojištění poradce pochopitelně doporučil vypovědět. U manžela pojištění pracovní neschopnosti řešeno není. (V této pasáži finančního plánu u mě poradce významně "stoupl v ceně", protože mi toto pojištění, vhledem k jeho cenovým podmínkám u pojišťovny Kooperativa, dal na zvážení - jestli by pro mě nebylo cenově přijatelnější uzavřít si jej nezávisle mimo tento finanční plán u jiné pojišťovny. Nechť mi poradce zveřejnění této informace promine, ale zde se zachoval mimořádně férově).

Poradce myslel i na naší pětiletou dceru, pro kterou navrhl pojištění pro případ její invalidity ve výši 1 610 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč (vzhledem k limitu maximální pojistné částky u Kooperativy), taktéž se čtyřnásobnou progresí. Zbývajících 610 000 Kč doporučil pojistit u jiné pojišťovny.

Veškerá pojištění, až na zmíněné "neřešené" výjimky, byla navržena u pojišťovny Kooperativa.

Pojištění současné domácnosti na 500 000 Kč ponechal poradce ve stávající výši. Navrhl jen pojistit byt na hodnotu 1 300 000 Kč a auto na 400 000 Kč. Dále doporučil v rámci pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě sjednat regresivní náhrady.

Tato navrhovaná řešení by podle poradce umožnila při současném stabilizování příjmů a výdajů v maximální možné míře splnění našich cílů. Je stejného názoru i porota?

Petr Syrový
Martin Novotný
Petr Šafránek

PETR SYROVÝ (analytik, Fichtner a Hofrichter)

Analýza je vynikající a precizní. Na jejím základě je možné vytvářet plán a nic podstatného poradci nechybí. Poradce objevil nesoulad mezi příjmy a výdaji (13 000 Kč), s kterými se dá dále pracovat. Průzkum trhu na internetu, kdy se hledá cena nemovitostí, bych označil za nadstandardní. Poradce získal potřebné informace týkající se cílů, majetku i příjmů klienta. Se zadanými informacemi dokáže dále pracovat (viz pokles příjmů vzhledem k plánované mateřské dovolené).

Chybí mi informace o tom, jak se došlo k potřebě zajištění důchodu. Byl klient tázán na to, jaké chce příjmy v důchodu? Odchod od důchodu za 22 let je klientovo přání, nebo je to typický věk odchodu, s kterým poradce pracuje? Co když chce klient odejít na odpočinek o pár let dříve? (Nechodit do práce, být živý z vlastního majetku a starobní penzi pobírat, až na ní vznikne nárok.)

Zajištění

Zajištění rizik je provedeno velice dobře. Jsou učeny pojistné částky, které zajistí dostatek kapitálu pro pokrytí výpadku příjmu klienta. U ostatních testovaných společností nebyla prováděna taková analýza potřeby pojištění, o zvolených produktech nemluvě.

Správné určení pojistných částek je klíčem k úspěchu. Produkty jsou zvoleny typově dobře. Hlavní důraz je kladen na rizikové životní pojištění. Investiční životní pojištění pouze doplňuje pojistná rizika. (Je placeno jenom 1 000 Kč měsíčně.) Pro pojištění trvalé invalidity se používá pojištění s progresivním plněním, které nabízí nejlepší pojistnou ochranu za přijatelnou cenu. Souhlasím s nepojišťováním denních dávek v případě nemoci. V případě výpadku příjmu z důvodu nemoci pokryje klient chybějící příjem z likvidní rezervy.

Správa a tvorba kapitálu

Klient je konzervativní a podle toho mu bylo sestaveno portfolio. Hlavní důraz při sestavování portfolia je kladen na bezpečí, objevuje se malé procento akcií. (V rámci investičního životního pojištění nebo v rámci portfolia podílových fondů.)
Líbí se mi strategie pravidelné investice do akciových fondů a jednorázová investice s důrazem na fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Tímto způsobem je možné využít známého průměrování nákladů.

Práce s dluhem

Financování bydlení je řešeno hypotečním úvěrem bez kombinace s kapitálovým životním pojištěním, a to je správně. Dále je připraveno stavební spoření, kde bude možné čerpat úvěry ze stavebního spoření, pokud budou v danou dobu výhodnější.
K práci s dluhem bych měl pár poznámek:
 • Doporučuji nižší objem vlastní hotovosti a vyšší objem hypotečního úvěru. Poradce počítá s úrokovou sazbou hypotéky 4,99 %. To (po zohlednění daňových odpočtů) znamená efektivní úrok přibližně 3,4 % p.a. Poradce přitom pracuje se zhodnocením 6 % u smíšeného fondu. Pravděpodobně je výnosnější investovat vlastní peníze a čerpat vyšší hypoteční úvěr.
 • Nebyla diskutována možnost práce s leasingem. Bylo doporučeno ponechat leasing a dále pravidelně splácet. Není výhodnější tento úvěr předčasně splatit?
 • Poradce pracuje s fixací hypotečního úvěru na 10 let (soudě podle aktuálních úrokových sazeb ČS). Určitě bych doporučil kratší dobu fixace. A to z důvodů nižší úrokové sazby. Dále z důvodů lepší manipulace s nemovitostí.

Rozvržení mezi jednotlivými oblastmi

Poradce dobře plní jak zadané cíle klienta, tak i zajištění rizik, která ho mohou na cestě k naplnění cílů potkat.

Prezentace

Zpracování dvou variant řešení je nadstandardní a pro klienta příjemná služba.
Materiály jsou připraveny velice přehledně a detailně (možná až moc). Klient by neměl mít problémy se v plánu orientovat.

Celkové hodnocení Petra Syrového
Předvedený výkon hodnotím velice dobře. Školní stupnicí bych udělil 1- (vzhledem k rezervám při práci s dluhem.)

Tuto společnost bych se nebál doporučit svým známým, ostudu určitě neudělá.

MARTIN NOVOTNÝ (Sophia Finance)

Do rukou se mi dostal bezesporu nejlepší finanční plán z dosavadních testů. S předchozími počiny "finančních poradců" jej lze jen těžko srovnávat. Také mé připomínky k navrženému řešení a práci poradce jsou v porovnání s předchozími komentáři méně zásadní. Kladně hodnotím vypracování finančního plánu ve dvou variantách.

Analýza

Po stránce analýzy je finanční plán téměř dokonalý. Jenom škoda, že z ní klientovi nezůstalo víc výstupů.

Hodnocení dílčích částí (známky jako ve škole):
 • analýza cílů a potřeb: 1,
 • analýza majetku: 1,
 • analýza rodinných poměrů: 1,
 • analýza příjmů a výdajů: 1,
 • analýza stávajících smluv: 2 (chybí mi v písemné podobě zaznamená analýza příjmových a majetkových rizik; není tak vidět, na základě čeho poradce navrhoval výše pojistných částek u příjmových rizik; pozitivní skutečností je investiční dotazník na zjištění vnímání investičního rizika klientem).

Řešení

 • Zajištění: 2-
  Nezdá se mi úplně ideální zajištění rizika ztráty živitele. Poměrně značná část rizika je kryta pojištěním smrti úrazem, což mi nedává smysl. Proč poradce nepoužil vyšší pojistnou částku u rizikového životního pojištění? Navíc v části "Zajištění příjmů" finančního plánu je agregované číslo bez upozornění, že 850 000 Kč je zajištěno právě jen pro případ úrazu. V tomto kontextu nechápu, proč je ještě vedle toho uváděna částka 40 000 Kč jako pojištění smrti úrazem.
  U řešení rizika trvalé invalidity postrádám jakoukoliv zmínku poradce, že pojištění trvalých následků úrazu je velmi nedokonalou náhražkou pojištění plné invalidity. Klient tak může nabýt dojmu, že je zajištění jeho příjmu dokonalé.
  Zarazil mě návrh poradce na pojištění družstevního bytu, což je nesmysl. Jako jednotlivec si nemůžu pojistit družstevní byt. Stejný problém je i s pojištěním auta na leasing
 • Správa a tvorba kapitálu: 2
  Zde bych měl faktickou poznámku k výnosům fondů peněžního trhu a dluhopisového. Pokud u obou předpokládám jako poradce stejné zhodnocení, proč jednoznačně nepreferuji fond peněžního trhu s prokazatelně nižším rizikem? Popravdě řečeno, výnos 2,4 % u fondů peněžního trhu je hodně optimistický, takže na navrženém řešení to nic nemění.
 • Práce s dluhem: 1
  Přijde mi poněkud zbytečné počítat s přesností na koruny a setiny úrokové sazby, když se jedná o cíle s horizontem tří let.
 • Rozvržení mezi jednotlivými oblastmi: 1
  Poradce viditelně nepreferuje jednu oblast a finanční plán vyznívá jako rovnoměrně vyvážený.

Prezentace

Podle průvodního článku mám pocit, že byl klient s předvedeným výkonem poradce velmi spokojen. Cením si toho, že finanční poradce férově sdělil klientovi, že používá produkty relativně malého počtu finančních institucí, nevyslovil se o nich jako o nejlepších produktech na trhu a že odměnou za zpracování plánu jsou pro něj provize z navržených produktů.

Prezentaci hodnotím známkou 1.

Celkové hodnocení Martina Novotného
Velmi povedený finanční plán s drobnými nedostatky. Celkově bych proto ohodnotil předvedený výkon známkou 2+.

PETR ŠAFRÁNEK (finanční analytik)

Analýza je provedena bezchybně, včetně testu citlivosti na investiční rizika.

Navrhovaná řešení - pozitiva:
 • Řeší všechny cíle.
 • IŽP je navrženo pouze do částky 1 000 Kč měsíčně, zbytek řešen RŽP - z hlediska daňových odpočtů je řešení optimalizováno.
 • Jsou využívány investice do otevřených podílových fondů (OPF).
 • Je navrhováno pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.
 • Je zde plán (kalkulace) pro období mateřské dovolené, kdy vypadnou příjmy manželky.

Navrhovaná řešení - sporné body:
 • Varianta s prodejem bytu neřeší, kde bude rodina bydlet v přechodném období - mám-li získat hotové peníze z prodeje těžko budu moci v bytě zůstat bydlet do doby pořízení většího.
 • Obtížná pronajímatelnost bytu, před kterou poradce varuje, je sporná. Navíc je zde dcera (a plánuje se další dítě), tak je otázkou, zda je vhodné se bytu zbavovat.
 • Investice do akciového fondu s předpokládaným výnosem 10 % za účelem koupě auta v roce 2008, tedy za 2 roky, je poněkud sporná záležitost, i když je tam investováno minimum.
 • Je otázkou, zda neoželet daňové odpočty IŽP a nerealizovat zajištění důchodu pravidelnými investicemi do OPF - tvrzení, že poplatky v IŽP jsou srovnatelné, neodpovídá realitě.
 • Chybí kalkulace reálné hodnoty peněz při odchodu do důchodu - částka zhruba 1 500 000 působí nyní "oslnivě", v roce 2030 už to bude trochu jinak….
 • Přestože varianta s ponecháním si bytu vyžaduje vyšší hypotéku, na plánovaných pojistných částkách pojištění pro případ smrti se to neprojevilo - v obou variantách jsou shodné, což nemá logiku.
 • Zcela chybí stavební spoření na dceru a plán ani nepočítá s dalším využíváním stavebního spoření (po ukončení stávajících).
Celkové zhodnocení Petra Šafránka
Pokud jde o neplacené poradenství, tedy o činnost finančního zprostředkovatele předcházející zprostředkování finančních produktů, je třeba celý výkon hodnotit jako vysoce nadstandardní. Přes některé sporné body zde nejsou výrazné hrubé chyby a není zde patrná snaha získat provize za každou cenu, tedy bez ohledu na potřeby klienta.

Souhlasíte s poznámkami našich porotců? Máte vlastní výtky či pochvaly? Jak byste klientovu situaci řešili vy? Nechali byste si tímto poradcem zpracovat osobní finanční plán?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 5. 2006 15:09, petr

Spousta slov, nicmene vase tvrzeni "nesel bych do fondu, ktery nevydela alespon 10% p.a." a moje otazka, jak poznate, ze ten ktery fond skutecne vydela 10% p.a. zustala vami nezodpovezena, protoze na ni proste odpoved nemate. To, jestli fond meni skladbu portfolia (coz meni 99% fondu, samozrejme v ramci sveho zamereni a prospektu) nebo dejme tomu kopiruje nejaky index (ktery se az zase tak nemeni), jeste nezaruci 10%+ rocne, to v tom mate ponekud chaos a zjevne byste si mel v teto veci doplnit znalosti.

Zobrazit celé vlákno

+79
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 11. 2007 15:14

1. Pokud si něco myslí, že jej stát okrádá, pak nechápu, proč by měl spoléhat na to že se o něj postará? Je to schizofrenní postoj
2. Chápu, kdo by myslel na stáří, je-li mladý. Avšak je kolem málo starých lidí na to aby se člověk poučil z jejich osudů? To by ale nesměl být zahleděný jen do sebe.
3. Naprostý souhlas! Také se domnívám, když banka dá klientovi, který jí svěřil své úspory a dal možnost zhodnocení na kapitálovém trhu, nějakých 0,01% na straně jedné, a žádá po něm někdy až 20% úroků z půjčky na straně druhé, že je to lichva. Regulačním a dohlížecím orgánen je ČNB a divím se, že jim ponechává licence.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

Akcie, akciové fondy, akciový fond, analýza, analýze, auto, bankovní účet, bankovní účty, banky, bezpečí, bydlení, byt, cíl, Cílová částka, Česká spořitelna, činnost, čistý příjem, Daně, daňová optimalizace, daňové odpočty, daňové přiznání, daňový odpočet, dávka, dávky, dcera, děti, dítě, dluh, dluhopis, dluhopisové fondy, dluhopisový fond, Dluhopisy, dluhy, domácnost, doporučení, dotazník, dovolená, družstevní byt, družstevní byty, Důchod, důchodce, Efektivní úrok, finance, financování, finanční plán, finanční poradce, finanční produkt, finanční produkty, finanční prostředky, finanční rezerva, finanční rezervy, finanční zprostředkovatelé , fixace, Fond, fondy, Fondy peněžního trhu, horizont, hotovost, hypoteční úvěr, Hypotéka, Hypotéky, IKS, IKS Balancovaný – dynamický, IKS Dluhopisový, Internet, invalidita, Investice, investiční riziko, Investiční společnosti, Investiční životní pojištění, investor, investování, IŽP, kalendář, kalkulace, kapitál, Kapitálové životní pojištění, klíč, klienti, kombinace, komentáře, konec roku, konzervativní, Kooperativa, koruna, krytí, Leasing, limit, limity, majetek, malus, manžel, manželka, materiál, mateřská, měna, Měny, měsíční splátka, mimořádná pomoc, minimum, Moje banka, náhrada, nájem, náklad, náklady, narození, nastavení, návrh, nemoc, nemovitost, nemovitosti, neschopnost, nezávislí, odchod, odměna, odpočet, odpočty, odpovědnost, ochrana, optimalizace, Osobní finanční plán, osobní vlastnictví, Otevřený podílový fond, p.a., Peněžní trh, peněžního trhu, penze, Penzijní fond, Penzijní fond České spořitelny, Penzijní fondy, Penzijní připojištění, Petr Syrový, Pioneer, platba, platby, plnění, Podílové fondy, Podílový fond, pojistka, pojistky, Pojistná částka, pojistné, Pojistné riziko, pojištění, Pojištění odpovědnosti, pojištění pracovní neschopnosti, Pojištění pro případ smrti, pojišťovna, Pojišťovny, poplatek, poplatky, poradce, poradci, poradenství, porovnání, Portfolio, pozitiva, práce, pracovní cesta, pracovní neschopnost, pronájem, provize, průzkumy, příjem, příjmy, Připojištění, půjčky, reality, realizace, rezerva, rezervy, Riziko, rizikové pojištění, Rizikové životní pojištění, roční pojistné, rodičovská, rodina, rodiny, rovnoměrná, sazba, sazby, Smíšené fondy, Smíšený fond, Smrt, Sophia Finance, soud, splácení, splátka, splátky, splatnost, spoření, Starobní penze, stáří, Stavební spoření, strategie, škoda, škody, škola, školné, školy, Termínované vklady, Termínovaný vklad, test, testy, tvrzení, účel, účet, úraz, Úrok, úroková sazba, úrokové sazby, úroky, Úvěr, úvěr ze stavebního spoření, Úvěry, Úvěry ze stavebního spoření, vízum, vklad, vklady, vlastnictví, vybavení, výběr, výdaje, výjimky, výkon, výpadek, výplata, zabezpečení, zadání, Zajištění, založení, zařízení, zhodnocení, známka, známky, zpracování, zprostředkování, zveřejnění, Životní pojištění

A tohle už jste četli?

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

23. 2. 2006 | Vladimír Bádr | 12 komentářů

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

Přesné závěry na základě nepřesných čísel, místo kvalitního plánu prodej životního pojištění ve všech jeho podobách, místo optimalizace finančního plánu pro klienta optimalizace provize... celý článek

Finanční plánování podle společnosti MBI II.

26. 7. 2005 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti MBI II.

Poradce klientovi předložil dvě varianty řešení jeho potřeb. Co doporučil a jakými grafickými pomůckami je doplnil? Udělejte si úsudek o kvalitě jeho "finančního plánu" sami a porovnejte... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

18. 5. 2005 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

Průběh schůzek s finančním poradcem jsme již popsali v první části. Nyní si ukažme to nejdůležitější, tedy jaká konkrétní řešení analytik navrhl.

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

20. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

V minulém díle jsme vás seznámili s prací finanční poradkyně společnosti Slon. Dnes se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - jaká řešení a proč navrhla. Její finanční plán opět zhodnotí... celý článek

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

20. 11. 2003 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

Před několika dny jsme se mohli seznámit s prací analytika Sophia Finance před tím, než navrhl konkrétní řešení naší životní situace. Dnes si představíme výsledek jeho analýzy a zhodnotíme... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.