Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc
Máte dluhů tolik, že nevíte, jak je všechny splatit? Rozhodně nečekejte, až za vámi přijde exekutor. Jakmile zjistíte, že vám teče do bot, vyhledejte pomoc. Kde? Dozvíte se v našem článku.

Jste-li ve finanční nouzi, kdy nevíte, kterou splátku dřív uhradit, nabízí se několik možností, jak z toho ven: informujte danou společnost, které dlužíte a pak také společnosti, které se snaží pomáhat předluženým, jako jsou občanské poradny nebo sdružení SPES.
Důležité však je začít jednat co nejdříve a neotálet. "Obvykle chodí do poradny až lidé se soudním platebním rozkazem nebo exekučním příkazem, v takových případech se nedá příliš pomoci," varuje Olga Řeháková z tiskového oddělení Asociace občanských poraden.

Asociace občanských poraden
Posláním Asociace občanských poraden je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby poskytovaly kvalitní služby. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
V současné době je v Asociaci sdruženo 37 poraden, celkově však poraden existuje více, protože ne všechny musí být členy Asociace. Ty, jenž jsou sdruženy v Asociaci, najdete na stránkách www.obcanske-poradny.cz.

Požádejte o odklad

"Obecně lze říci, že pokud se klient dostane do prodlení se splátkou, nebo pokud očekává, že tento problém nastane, jednoznačně doporučujeme, aby se co nejdříve spojil s naší společností a o své situaci nás informoval. Vždy existuje dostatečný prostor pro to, aby svůj závazek mohl uhradit tak, aby to pro něj a jeho rodinný rozpočet bylo únosné. Čím dříve nás kontaktuje, tím snadněji můžeme společně najít optimální řešení, jako je odklad splátek. Pokud se na odkladu splátek dohodneme, klient v takovém případě neplatí žádné poplatky," vysvětluje tisková mluvčí splátkové společnosti Home Credit (profil, názory) Andrea Dobšíková.

Podobný postup zvolily i bankovní domy: "Pokud se dostane klient do problémů se splácením, snažíme se vždy s klientem dohodnout na společném řešení situace. Řešením je úprava splátkového kalendáře – odklad splátek, případně prodloužení doby splatnosti a tím snížení splátek. Každý úvěrový případ řeší banka individuálně," dodává Helena Matuszná z tiskového oddělení České spořitelny (profil, názory).
Jste-li v situaci, kdy nemáte na splátky úvěru na bydlení a potřebujete jejich odklad, přečtěte si tento článek.

SPES (latinsky znamená naděje)
Cílem tohoto občanského sdružení je poskytovat odborné rady, jak předluženost vyřešit vlastními silami a v mezích zákona. Kromě terénních pracovníků proto SPES spolupracuje s týmem právníků, ekonomů a psychologů, který umožňuje Sdružení podívat se na problémy klienta celistvě. Služby poskytuje zdarma.
www.pomocsdluhy.cz

Občanské poradny pro vás pracují zdarma

Jakmile tedy problém objevíte, informujte nejprve samotnou společnost, které dlužíte. Jestliže se však na vás "sesype" více splátek, je dobré poradit se s nezávislým subjektem, jakým je například občanská poradna ve vašem městě nebo v jeho okolí nebo sdružení SPES se sídlem v Olomouci. (Více se o obou společnostech dočtete ve sloupcích.)
Kontaktovat dané společnosti můžete telefonicky, emailem nebo osobně. Poradce s vámi zdarma rozebere vaši situaci a připraví možnosti nápravy. Určí prioritní splátky, které musíte splatit a ví, kde je možné požádat o prominutí, jako je například penále u plateb zdravotního a sociálního pojištění. Naformuluje dopis, kterým požádáte o odklad nebo snížení splátek nebo přímo navrhne splátkový kalendář. Banky a splátkové společnosti však nerady přistupují na splátkové kalendáře předložené cizím subjektem, protože si stanovují vlastní. Přistupují na ně nejčastěji zdravotní pojišťovny a pronajímatelé bytů. 

Z čeho jsou poradny financovány?
"Občanské poradny získávají peníze jako všechny ostatní nestátní neziskové organizace – musí každoročně podávat žádosti o dotace či granty k různým institucím (nejčastěji Ministerstvu práce a sociálních věcí, příslušným krajským či městským úřadům a nadacím, které vypisují grantová řízení). To znamená, že podávají projekty, které buď vyjdou, nebo ne. Samozřejmě se snaží také oslovovat sponzory, ale zatím téměř bez úspěchu. To je možná dáno i tím, že občanské poradenství má široký záběr působnosti a lidé, kteří do poraden přicházejí, vypadají úplně stejně jako ti, které potkáváme na ulici (tj. nemají nějaký viditelný handicap), a nejsou tak pro sponzory dostatečně zajímaví. Poradny tak nikdy nemají jistotu, kolik financí budou mít na příští rok (nevědí, kolik jejich projektů bude podpořeno) a obzvláště období prvního čtvrtletí nového roku (než dorazí finance z úspěšných projektů na účet poradny) je pro ně, z hlediska finančních prostředků, kritické. Poradci jsou také placení z peněz získaných z grantů či dotací nebo pracují jako dobrovolníci," vysvětluje Řeháková.

Podle Matuszné vychází banka při tvorbě splátkového kalendáře z vlastních postupů a splátkový kalendář nastaví na konkrétní podmínky úvěru klienta. Návrh splátkového kalendáře občanské poradny tak Česká spořitelna nevyužije. "Pokud přijde klient s připraveným splátkovým kalendářem například od občanské poradny, může se tento návrh stát podkladem pro jednání. Konečný splátkový kalendář je vždy výsledkem jednání mezi společností a jejím klientem," dodává vedoucí tiskového oddělení splátkové společnosti Cetelem (profil, názoryIrena Loukotová. Podle Matěje Šustera z občanské poradny na Jižním Městě v Praze však klient "vlastním" návrhem dohody o splátkách signalizuje snahu věc řešit.

Smysl poradny však nastává hlavně v případě, kdy už klientovi hrozí exekuce. Poradce vybere s "postiženým" majetek, který může prodat: "majetek, který prodá klient sám, má pochopitelně vyšší výtěžnost, než kdyby propadl exekuci," dozvěděli jsme se v občanské poradně pro Prahu 1. Dále vám poradí, jaké minimum vám musí zůstat, tedy na co exekutor šáhnout nesmí (to, co vám musí zůstat, říká zákon o nezabavitelných částkách). Veškerou pomoc vám poskytne zadarmo.
"Než se člověk může stát poradcem, je to relativně dlouhý proces. Nejdříve studuje různé materiály, pak absolvuje pětidenní pobytové školení práce s klientem v občanské poradně, kde si osvojí potřebné dovednosti, poté chodí na náslechy k jinému poradci, a pokud oba uznají za vhodné, začne poté nový poradce radit pod supervizí a nakonec samostatně. Tento proces trvá minimálně 6 měsíců, ale může to být až 1 rok. Poradci jsou tedy lidé, kteří jsou k poskytování poradenství vyškolení, orientují se v legislativě a umí tyto informace předávat dál. Pravidelně absolvují interní i externí supervize své práce a Asociace také kontroluje kvalitu služeb poskytovaných poradnami. Poradci většinou nejsou vzděláním právníci (ti v poradnách figurují jako externí konzultanti)," říká Řeháková.

Dva typické dotazy, s nimiž se občané obracejí na Občanskou poradnu na Jižním Městě
  • "Obstavení" konta - exekutor "zablokuje" běžný účet, na který zaměstnavatel poukazuje mzdu, popřípadě úřady posílají dávky státní sociální podpory. Dlužník se tak ze dne na den ocitne bez jakéhokoli varování úplně bez peněz. Více se o tom dočtete na tomto místě
  • Exekuce a společné jmění manželů - jeden z manželů se obává, že druhý manžel svým nezodpovědným zadlužováním ohrožuje jejich společný majetek. I v případech, kdy závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, nejedná se tedy o společný závazek manželů, lze v rámci vymáhání tohoto dluhu exekučně postihnout majetek tvořící společné jmění manželů. Více zde.

SPES také radí bez peněz

Sdružení SPES nabízí pomoc lidem v majetkové tísni dvěma způsoby. První je poradenství na svých internetových stránkách www.pomocsdluhy.cz, kam můžete zaslat své dotazy, druhou formou pomoci je osobní poradenství, které zatím probíhá jen ve spolupráci s Charitou Ostravsko – Opavskou, a to pro její klienty. První poradna pro lidi v majetkové tísni vznikne v polovině tohoto roku v Ostravě. Na dva typické případy řešené sdružením SPES se podívejte na toto místo.

Postup práce sdružení SPES
  • Vypracování Plánu věřitelé – získání přehledu o stávající situaci, počtu věřitelů, aktuální výši pohledávek, měsíční splátky a v jaké fázi se daná pohledávka nachází (například návrh na exekuci). "Mnoho lidí nemá vůbec žádný přehled o tom, kolik dluží, kolik měsíčně mají platit, velká část ani neotvírá korespondenci," vysvětluje předsedkyně Rady sdružení SPES Andrea Běhálková.
  • Vypracování Plánu hospodaření domácností – přehled o měsíčních příjmech, nezbytných výdajích a tedy i prostor pro měsíční splácení. Podle těchto dvou údajů se sestaví možný plán splácení, individuální vytvoření určité strategie splácení. Nejdůležitějším bodem je navázání komunikace s věřiteli, žádosti o snížení splátek, odklad splácení. Podle postoje věřitele se pak znova přizpůsobuje celý plán splacení, tak aby bylo možné pokrýt veškeré pohledávky. Často lidé přichází až v takové fázi, kdy již mají několik návrhu na exekuci, pak už jde pouze o to ohlídat, zda zůstává státem stanovené minimum, případně pomoc při určité domluvě s exekutory.

Co tedy poradit závěrem? Pochopitelně je nejlepší se do dluhů, které nejste schopni splácet, vůbec nedostat. Ale pokud už takováto situace nastane, důležité je nečekat, až se to "někdo dozví", ale projevit snahu své závazky řešit. Požádat o pomoc jednak ty, kterým dlužíte, a jednak se obrátit na některou z občanských poraden nebo například na sdružení SPES. Pochopitelně existují ještě jiná sdružení, nejčastěji spotřebitelská, ta se však většinou soustředí na široký okruh problémů a své rady ne vždy poskytují zdarma. Jestliže se tedy ocitnete v takzvané dluhové spirále, kdy jednu půjčku splácíte jinou, nemyslete si, že jste v neřešitelné situaci, ale zaklepejte, zavolejte nebo napište odborníkům o radu.

Stalo se vám už, že jste neměli na splácení svých dluhů? Co jste v takové situaci dělali? Obrátili jste se na odborníka? Nebo jste požádali o pomoc příbuzné? Podělte se s námi

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+42
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 45 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

31. 5. 2007 17:04

Dobrý den,
Obracím se (asi už ze zoufalství) na Vás touto cestou se žádostí o pomoc. V době manželství jsem se dostala do velké finanční krize, manžel (dnes už bývalý) pil a hrál automaty a já v té době provazovala bar, šlo to výborně až do té doby než on přišel do práce a mne nenapadlo nic lepšího než že budeme pracovat spolu na protisměnkách. Myslela jsem, že chápe, že to děláme pro sebe,ale to jsem se velice spletla.
Dopadlo to tak, že prohrál veškerou tržbu a dokonce mi doma kradl i to málo co jsem měla uspořené. Nebylo na nájem ani na jídlo a to máme dnes již 15.ti letého syna. Nezbylo nic jiného než si vzít půjčky,jenže on žádnou nedostal (byl v podmínce,ale to jsem se dozvěděla také až potom co mi bylo divné, že on nemůže žádnou půjčku sehnat). Avšak nepomohly ani půjčky, zavřela jsem bar a tonula v dluzích. Částka se ve finále i s penálem vyšplhala až na závratné 2.mil.korun. Uvědomuji si, že je to moje chyba,ale už se to stalo. Říká se, že chybami se člověk učí – a já jsem poučená až do konce života(myslím).
Dnes s odstupem několika let, kdy jsem již šťastně rozvedená a začala jsem žít zase normální život, mám práci, výborného přítele, spolehlivého syna a myslím si, že by se mi mohl konečně po těch strastech rodinný život, jsem zase tížená těmito dluhy z minulosti. Snažím se sic e splácet jak se dá,ale jde to pomalu a mezitím mi na plat chodí exekuce za exekucí a tak se nořím do beznaděje. Proto jsem se rozhodla obrátit se na Vás s prosbou o pomoc finanční. Stále věřím v dobro lidí. Víru mi ani takto nepříznivá situace nesebrala.
Pokud se rozhodnete mi pomoci, ráda Vám pošlu číslo účtu.
Děkuji L.D.

+79
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 10. 2023 13:21, Evzena

..

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (45 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Dluhů až po uši? Pět let na životním minimu.

10. 11. 2005 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Dluhů až po uši? Pět let na životním minimu.

Nesplácíte dluhy? Pak si budete muset po dobu 5 let vystačit s životním minimem a zbytek vašich příjmů půjde na úhradu závazků. Nový zákon o úpadku řeší nejen osobní, ale i firemní... celý článek

Exekutorské hrátky s neviňátky

10. 8. 2005 | Jiří Šedivý | 12 komentářů

Exekutorské hrátky s neviňátky

Tento článek by mohl mít podtitul "Co všechno je možné v situaci, kdy exekutor může vydělat statisíce za pár hodin". Pokud si stále myslíte, že exekutoři pomáhají věřitelům, máme pro... celý článek

Exekuce bez legrace

27. 7. 2005 | Jiří Šedivý | 32 komentářů

Exekuce bez legrace

Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, to je jen část organizací,... celý článek

Jak žít na dluh

11. 7. 2005 | Petr Vykoukal | 2 komentáře

Jak žít na dluh

Nemáte na dovolenou? Nemáte na novou televizi? Nemáte na nábytek? Nakupujte na splátky, lákají vás prodejci v obchodech a reklama na každém rohu. Než ale podlehnete, vše si důkladně... celý článek

Život na dluh: lákavý, ale nebezpečný

23. 3. 2004 | Kristýna Havligerová

Život na dluh: lákavý, ale nebezpečný

Půjčovat si na nákup zboží je dnes zcela standardním jevem. Stále více spotřebitelů si sjednává spotřební úvěry, kupuje zboží na splátky, koupi bytů hradí hypotékou a auta kupuje na... celý článek

Partners Financial Services