Jak fungují podílové fondy

Je pro vás vkladní knížka či termínovaný vklad jediným nástrojem pro uložení peněz? A pod slovem investor si umíte představit kohokoliv jen ne sebe? Čtete dále, podílové fondy nejsou tak složité, jak se možná zdají.

Možná vám slovo podílový fond zní složitě, ale z pohledu někoho, kdo do něj uloží peníze, to není o moc složitější než termínovaný vklad. Své peníze místo na spořící účet pošlete na účet fondu a dostanete za ně podílové listy (více o principu podílových fondů najdete například zde, o výhodách podílových fondů si můžete přečíst tady).
Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, jsou evidovány na účtu cenných papírů, například v bance. Z tohoto účtu je můžete zase kdykoliv prodat, své peníze většinou dostanete druhý den. Pokud chcete udělat to samé u termínovaného vkladu, musíte počkat, až skončí, a nebo zaplatit sankci za předčasnou výpověď. Okamžitá možnost dostat své peníze bez zaplacení jakékoliv sankce je první výhoda podílových fondů proti termínovaným vkladům.

Fond vaše peníze investuje vždy podle předem daných pravidel. Pokud tedy například vložíte své peníze do fondu peněžního trhu (který je svými charakteristikami nejbližší termínovanému vkladu), vaše peníze jsou investovány do státních pokladničních poukázek či krátkodobých dluhopisů. I když si možná pod těmito slovy neumíte nic představit, především to znamená, že dostanete skutečný výnos, které vaše peníze přináší. Když uložíte své peníze na termínovaný vklad, tak za předem dohodnutou cenu (úrok) a na předem dohodnutou dobu "prodáte" bance své úspory. Pokud například uložíte do banky 50 tisíc korun na půl roku, dostanete úrokovou sazbu 0,7 % ročně a po zdanění (15 % z vyplacených úroků) dostanete po půl roce 148,75 koruny.
V současnosti se ale půlroční mezibankovní sazba (úrok, který si banky účtují mezi sebou) pohybuje kolem 2,3 % ročně (pokud byste při této sazbě uložili výše zmíněných 50 tisíc na půl roku, dostali byste 575 korun). Protože fond peněžního trhu investuje do pokladničních poukázek, jejichž výnos s blíží mezibankovní sazbě bude se výnos vašich podílových listů blížit spíše této úrovni něž oněm 0,7 %, které dostanete na termínovaném vkladu.

Nicméně to vše má několik ALE. Správce fondu se samozřejmě o vaše peníze nestará v rámci dobročinnosti, a tak vybírá několik poplatků. Vstupní poplatek, velmi vyjímečně výstupní poplatek, dále ještě poplatek za správu fondu. Pokud byste si vybrali například největší český fond peněžního trhu Sporoinvest (profil, názory), pak byste zaplatili 0,3% vstupní poplatek - například peněžní fondy nabízené Komerční bankou (profil, názory) nebo ČSOB (profil, názory) mají vstupní poplatek nižší, 0 % - a fond si dále účtuje 0,6 % za správu. Nicméně pokud jeho výnos přesáhl výše zmíněných 0,7 % ročně na termínovaném vkladu (za uplynulý půlrok vydělal 0,74 % po započtení poplatku za správu), stále byste na tom byli lépe než na termínovaném vkladu – dostali byste po odečtení všech poplatků 218,9 koruny, což je o polovinu více než na srovnatelném termínovaném vkladu.
Fond má totiž oproti termínovaným vkladům (v rámci našeho článku už druhou) výhodu – pokud v něm své peníze necháte déle než půl roku, váš výnos se nedaní. Současně je ale třeba uvést i jedinou nevýhodu fondů oproti termínovaným vkladům - jejich výnos (úrok) dopředu neznáte. Můžete se sice řídit tím, kolik ten který fond vydělal za minulý půl rok či jiné období, ale nikdo vám nedá garanci, že takového výnosu fond dosáhne i v dalším pololetí (roce apod.).

Podílové fondy umí víc než jen napodobit termínové vklady

Výše popsaný příklad s fondem peněžního trhu je jen malým obrázkem světa podílových fondů. Pokud totiž chcete peníze uložit na delší dobu, můžete jejich prostřednictvím dosáhnout mnohem vyššího výnosu než na termínovaném vkladu. Fondy peněžního trhu, které jsou svými charekteristikami velmi blízké termínovaným vkladům jsou jen malou částí světa podílových fondů. Pro delší uložení peněz můžete využít fondy dluhopisové, akciové či smíšené. Jak již jejich názvy napovídají, fondy dluhopisové investují do dluhopisů, fondy akciové do akcií. Více informací o jednotlivých typech fondů najdete zde.

U těchto typů fondů je velkou výhodou, že všechny starosti související s investováním do dluhopisů či akcií obstarávají za vás. Nemusíte tedy řešit co či kdy koupit nebo prodat. Pokud se tedy na investice do akcií necítíte (nemáte na to čas, či se tomu prostě jen nechcete věnovat), ale máte o ně zájem, akciové fondy jsou vhodným nástrojem pro vás. (Vhodný fond si můžete vybrat například prostřednictvím porovnávače ve spodní části této stránky.) Především vysoká variabilita fondů z nich dělá nástroj na uložení peněz pro každého – i když se o své peníze bojíte a chcete je uložit konzervativně, nebo naopak chcete hodně riskovat, pak vždy můžete najít podílový fond, které je pro vás.

Pozor na poplatky

Jak již zaznělo výše, fondy si účtují několik poplatků (sazby jednotlivých fondů si můžete najít na příslušných kartách fondů). Vstupní poplatek by měl být přiměřený typu fondu a výnosu, kterého můžete dosáhnout. Jak už jsme výše zmínili u fondu peněžního trhu, kde jsou výnosy nejnižší, by se měl pohybovat do půl procenta. Vyšší už by znamenal, že je lepší dát peníze na termínovaný vklad.
U dlouhodobějších typů fondů – například dluhopisových či akciových - může být poplatek vyšší. Například u dluhopisových by neměl přesahovat 1,5 %, u smíšených a akciových fondů 2-3 %. Vyšší poplatek už jen snižuje dosažený výnos a dává příliš moc vydělat tomu, kdo vám fond prodává.

Nezapomeňte se také ptát na poplatek za správu. Ačkoliv jej nikdy nazaplatíte přímo, kvůli tomu, že si jej fond strhává každý den, se vám projeví na výnosu. U fondů peněžního trhu by součet vstupního poplatku a poplatku za správu neměl překračovat 0,9-1 %; u dluhopisových fondů by poplatek za správu neměl jít přes 1,5 %, podobnou, možná o něco vyšší úroveň je možné označit za rozumnou i u fondů akciových. Pokud si někdo účtuje více, pak vás prostě bere na hůl a nemá smysl s ním dále ztrácet čas.

Kde si je koupit?

Pokud jste se rozhodli příště své peníze uložit spíše do fondů než na spořící účet, máme pro vás dobrou zprávu. Pro podílový fond nemusíte chodit dále než pro termínovaný vklad. Většinou vám ho totiž rádi prodají v bance, kde máte uložené své peníze. Než si ale koupíte ten ve své bance, srovnejte si výsledky jejího fondu s konkurencí. Můžete to udělat například zde - použijte funkci porovnávač, kterou najdete ve spodní části stránky, v menu kategorie fondu vyberte tu skupinu fondů, které chcete porovnávat a pak klikněte na "filtrovat".

Velkou výhodou fondů je, že minimální výše investice do nich je často podstatně nižší než například u úložky na termínovaný vklad, většinou jde o 5 tisíc korun. Koupě fondů v jiné než vaší bance navíc nevyžaduje mít tam účet, pokud si tedy pro své fondy vyberete jinou banku než tu, kde máte účet, neznamená to žádné komplikace. Dalším možným nákupním kanálem je internet, některé fondy si můžete koupit i u nás. Může se vám také stát, že vám podílové fondy nabídne prodejce finančních produktů. Ve všech těchto případech dbejte výše popsaných pravidel a nekupujte fondy, které nesplňují to co od nich chcete – především fondy nesmí účtovat vysoké poplatky.

Až si budete nějaký ten fond kupovat, možná také narazíte na to, že některé jsou registrovány v ČR, jiné v jiných zemích Evropské unie. Tím, co by pro vás mělo být spíše rozhodující je ale to, jestli jsou denominovány (jejich cena se udává) v českých korunách nebo ne. Byť je nutno podotknou, že fondy registrované v některých zemích (například Lucembursku či Rakousko) neplatí žádné daně, a tak vám mohou vydělat o něco více než ty, které jsou registrované u nás.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services