Garantovaný a discount certifikát: bez rizika

Garantovaný a discount certifikát: bez rizika
Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativce hledající vyšší zhodnocení, investorům umožňují ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva. Discount certifikáty zase dosahují atraktivních výnosů i na mírně klesajících či stagnujících trzích, jejich výnos je ovšem předem omezen. Jak fungují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Indexové, basket, strategické a tématické certifikáty jsme si přiblížili v minulých článcích,  dnes se podíváme na certifikáty garantované a discount.

Garantované certifikáty

I když kurzy akcií v dlouhém časovém období tendenčně rostou, tak právě nedávná minulost plně ukázala, že i při investičním horizontu pět let a více mohou vzniknout ztráty. Z těchto důvodů je pochopitelné, že se investoři při svých nových angažmá řídí heslem "jistota především" a nechtějí už ztratit žádné další peníze.

To ovšem neznamená, že se investoři nyní musejí zříci výnosového potenciálu akciových burz. Garantované certifikáty spojují 100procentní jistotu ochrany investovaného kapitálu s teoreticky neomezenou výnosovou šancí. Tyto cenné papíry se vždy skládají ze dvou složek:

 • Garantovaná složka
  Například u garantovaného certifikátu, jehož emisní cena je 100 EUR, investuje emitent velkou část do tzv. odúročeného dluhopisu (zerobondu) - a sice právě tolik, aby tato složka měla při splatnosti certifikátu přesně hodnotu 100 EUR. Tak bude zajištěna plná výplata investovaného kapitálu. Při pětileté době trvání a úrokových sazbách ve výši 4,0 procenta p.a. musí tedy být v okamžiku emise investováno do zerobondu 82,19 EUR (100/1,045). Při delší době trvání nebo vyšších úrokových sazbách bude tento obnos adekvátně menší.
 • Performance složka
  Zbytek (v našem příkladě 17,81 EUR) bude investován na kapitálovém trhu, většinou do nákupu opcí na podkladový index, jako je například EURO STOXX 50. V tomto případě lze investovat jen malou část emisní ceny 100 EUR. Je však možné podílet se jen částečně na přírůstcích podkladového aktiva. V našem vzorovém příkladě to jen postačí pro participační faktor ve výši 50 procent. Pokud by podkladový index vzrostl od emise do splatnosti o 20 procent, činilo by zhodnocení certifikátu jen 10 procent. Jestliže by u indexu došlo ke ztrátě, opce přirozeně propadnou jako bezcenné. Investovaný kapitál to ale neohrozí, neboť garantovaná složka chrání investici před všemi ztrátami a je lhostejné, jak hluboko poklesne hodnota podkladového indexu

Publikace Investiční certifikáty
Text je součástí publikace "Investiční certifikáty", kterou vydala Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Zertifikate Journal (autoři David Rozumek a Martin Svoboda, ISBN 80-239-5317-6). Tato publikace si klade za cíl poskytnout základní přehled o produktech spadajících do skupiny investičních nástrojů a zaměřuje se především na seznámení investora s jednotlivými druhy investičních certifikátů a představení principů, na kterých jsou tyto instrumenty založeny. Upozorňuje i na rizika, s kterými je investování prostřednictvím investičních certifikátů spojeno.
S touto publikací vás na našich stránkách budeme průběžně seznamovat.
Například namísto sledování hodnot podkladového indexu při emisi a splatnosti bude rozhodující průměr, který se vytvoří v průběhu doby trvání. Tak lze náhodné výkyvy "vyhladit" a dosáhnout opticky vyššího participačního stupně.

Nezávisle na uvedených parametrech platí jediné: Garance působí vždy až v den splatnosti. Obzvláště v prvních letech doby trvání, při nepříznivém vývoji podkladového indexu, může kurz certifikátu také poklesnout pod garantovanou úroveň. Na straně druhé mohou klesající úrokové sazby vést v průběhu doby trvání k tomu, že se hodnota certifikátu bude kotovat nad 100 procenty. Proto by investoři měli před nákupem garantovaného certifikátu zvážit možnost, zda zůstanou angažováni až do splatnosti, nebo jestli nebudou investované peníze předčasně potřebovat.


Zdroj: publikace KCP Investiční certifikáty

 • Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu).
 • Poskytnutá garance není zadarmo.
 • Cenu za poskytnutou garanci zaplatí investor omezenou participací na pozitivním tržním vývoji.
 • Například 80% participace znamená, že investor při kurzovním růstu ve výši 20,00 EUR dostane vyplaceno pouze 16,00 EUR. Zbylá 4,00 EUR dostane emitent za poskytnutou garanci.
 • Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativnější investory hledající vyšší zhodnocení.

Discount certifikáty

S fondy nebo indexovými certifikáty lze dosáhnout zisku, pokud podkladové trhy nebo akcie rostou. Ale co když klesají nebo přešlapují na místě - jsou pak investoři nuceni vzdát se veškerých šancí na výnos?

Naštěstí ne, konec konců existují discount certifikáty. Ty se od klasických indexových certifikátů odlišují tím, že mají na straně jedné omezenou dobu trvání (která většinou činí 3 až 18 měsíců) a na straně druhé je předem stanoven nejvyšší možný výnos, který lze dosáhnout. Při splatnosti jsou pak možné dva scénáře:

 1. Podkladové aktivum se kotuje na nebo nad hodnotou nejvyššího možného výnosu: discount certifikát bude splacen v hodnotě nejvyššího možného výnosu.
 2. Podkladové aktivum se kotuje pod hodnotou nejvyššího možného výnosu: investorovi je dodáno podkladové aktivum, případně mu je vyplacena aktuální hodnota certifikátu.

Jako kompenzaci za limitovaný výnosový potenciál lze považovat, že je discount certifikát vždy levnější něž podkladové aktivum (akcie či index). Například discount certifikát s 18měsíční dobou trvání, jehož nejvyšší možný výnos byl při emisi stanoven na 110 EUR, může stát pouze 80 EUR, zatímco aktuální hodnota podkladové akcie je při emisi rovna přesně 100 EUR. Sleva (poskytnutá při nákupu) tedy činí 20 EUR neboli 20 procent.

Tímto je jasně dána budoucí perspektiva, certifikát může v nejlepším případě vzrůst z 80 na 110 EUR. Není tedy možné dosáhnout vyššího než 37,5procentního výnosu. Vtip je ale v tom, že podkladová akcie musí až do splatnosti discount certifikátu vzrůst pouze o 10 procent - ze 100 na 110 EUR. A i kdyby se akcie v příštích 18 měsících nepohnula z místa, její hodnota by byla opět 100 EUR, je i tak možné dosáhnout s discount certifikátem pozitivního výnosu. Discount certifikát bude mít v tomto případě hodnotu právě 100 EUR, ale s ohledem na nákupní kurz ve výši 80 EUR dosáhne investor pořád ještě zhodnocení ve výši 25 procent - přímá investice do podkladové akcie by mu vynesla 0.

Na straně druhé působí 20procentní diskont (sleva) jako ochranný polštář při poklesu. Neboť teprve až když akcie poklesne před splatností o více než 20 procent, tedy pod hodnotu 80 EUR, bude stát discount certifikát méně než při nákupu. Ale také pod touto tzv. hranicí ztráty je na tom certifikát vždy lépe než samotná akcie. Pouze pokud podkladová akcie silně zhodnotí - o více než 37,5 procenta, tedy nad maximálně možný výnos discount certifikátu - byla by přímá investice (přímý nákup akcie) lepším řešením. Pro stanovení výnosově-rizikového profilu potenciálních investorů je tak rozhodující nejvyšší možný výnos. Čím je vyšší, tím je i výnosová šance větší; čím je nejvyšší možný výnos nižší, o to vyšší je ochrana při poklesu. S discount certifikáty, jejichž nejvyšší možný výnos leží zřetelně pod aktuálním kurzem podkladového aktiva, lze i při silném poklesu dosáhnout atraktivních výnosů.

V teorii jsou discount certifikáty ztělesněnou formou obchodů s prodejními opcemi: Nakoupí se podkladové aktivum a současně dojde k prodeji call-opce. Inkasovaná prémie odpovídá výši poskytnutého diskontu. Investice do discount certifikátu je tedy tím atraktivnější, čím více burzy kolísají - vysoké volatility se postarají o vysoké opční prémie a velký diskont. Rovněž je nezbytně nutné dbát na to, že popsaný výnosově-rizikový profil platí, pouze když je discount certifikát držen až do splatnosti.


Zdroj: publikace KCP Investiční certifikáty

 • Discount certifikáty dosahují atraktivních výnosů i na mírně klesajících, stagnujících a pozvolna rostoucích trzích a jejich výnos je předem omezen na maximální částku.
 • Limitovaná šance na výnos je kompenzována nižším nákupním kurzem, který pak působí jako riziková ochrana.
 • Pouze při extrémním růstu dosáhnou discount certifikáty horšího zhodnocení než akcie a při extrémním poklesu horšího zhodnocení než dluhopisy.
 • Kurz discount certifikátu nezávisí jen na vývoji podkladového aktiva, ale také na vývoji volatility, úrokových sazeb a době trvání.

Zvolili byste garantovaný, nebo discount certifikát? Máte s některými certifikáty vlastní zkušenost? Jaké jejich vlastnosti vás nejvíce lákají, nebo naopak zrazují od investování do certifikátů?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-67
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Strategické a tématické certifikáty: možné je vše

13. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Strategické a tématické certifikáty: možné je vše

Nechcete investovat do celého indexu? Vyberte si jen několik jeho akcií, které např. vyplácejí nejvyšší dividendu. Jak toho může docílit drobný investor? Pomocí strategického certifikátu.... celý článek

Více o certifikátech

11. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Indexové vs. basket certifikáty: celý index, nebo koš?

11. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Indexové vs. basket certifikáty: celý index, nebo koš?

Pojem certifikát nepopisuje specifický produkt, ale jejich celou paletu. Jakou investiční strategii zvolit pro nákup certifikátů? Jak jsou konstruovány? Co jsou a jak fungují tzv. investiční... celý článek

Rizika a výhody certifikátů

7. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Rizika a výhody certifikátů

Rizika certifikátů se od rizik jiných investičních nástrojů neliší, určité neopomenutelné vykřičníky navíc ale mají. Zároveň ovšem vládnou výhodami, které jiné instrumenty nenabízejí.... celý článek

Co jsou a jak fungují investiční certifikáty

5. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Co jsou a jak fungují investiční certifikáty

Vedle tradičních investičních nástrojů vzniká nová generace moderních finančních produktů, které jsou schopny uspokojit aktuální přání dnešních investorů. V České republice stojí trh... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.