Rizika a výhody certifikátů

Rizika a výhody certifikátů
Rizika certifikátů se od rizik jiných investičních nástrojů neliší, určité neopomenutelné vykřičníky navíc ale mají. Zároveň ovšem vládnou výhodami, které jiné instrumenty nenabízejí. Porovnejte jejich plusy a mínusy.

Rizika jsou u certifikátů typově totožná s riziky ostatních investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové listy.

Úvěrové riziko (riziko emitenta)

Veškeré certifikáty ztělesňují tzv. riziko emitenta. Pod tímto pojmem se rozumí nebezpečí, že se příslušný emitent dostane do platební neschopnosti. Následkem toho pak nebude schopen certifikát splatit, a tak nebude moci dostát svým závazkům. V takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i celý investovaný kapitál. Nástroj, do kterého investoval, představuje pohledávku vůči emitentovi, kterou může investor uplatnit v konkursním řízení. Platební neschopnost může nastat buď následkem pro emitenta nepříznivého tržního vývoje nebo chybnými rozhodnutími jeho managementu.

Tržní riziko

Jedná se o riziko ztráty ze změn tržních cen, jakož i změn hodnot finančních instrumentů. Tomuto riziku jsou vystaveny všechny cenné papíry. Tržní riziko zahrnuje širokou paletu rozličných faktorů. Z pohledu investorů se dají rozlišit dva zásadní rizikové faktory, které mohou mít vliv i na hodnotu certifikátů:

  • Obecné tržní riziko
    Je dáno nepříznivými změnami tržních podmínek – tržního prostředí jako celku.
  • Specifické tržní riziko
    Je dáno možností nepříznivého tržního vývoje konkrétního nástroje (nebo skupiny nástrojů).

Měnové (devizové) riziko

Měnové riziko podstupují investoři pouze, když investují do finančních produktů, které jsou citlivé na změny měnových kurzů. Pokud dojde k poklesu měny cizí vůči měně domácí, mohou investoři dosáhnout citelných ztrát. Každý certifikát emitovaný v cizí měně podléhá riziku měnových kurzů. Při splatnosti bude tedy záviset na tom, jak se vyvíjí kurz cizí měny k měně domácí.

Inflační riziko

Publikace Investiční certifikáty

Text je součástí publikace "Investiční certifikáty", kterou vydala Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Zertifikate Journal (autoři David Rozumek a Martin Svoboda, ISBN 80-239-5317-6). Tato publikace si klade za cíl poskytnout základní přehled o produktech spadajících do skupiny investičních nástrojů a zaměřuje se především na seznámení investora s jednotlivými druhy investičních certifikátů a představení principů, na kterých jsou tyto instrumenty založeny. Upozorňuje i na rizika, s kterými je investování prostřednictvím investičních certifikátů spojeno.
S touto publikací vás na našich stránkách budeme průběžně seznamovat.

Inflační riziko spočívá v trvalém znehodnocení peněz, kterému v různé míře podléhá každá měna.
Investor by se proto neměl ve svém finančním rozhodnutí zaměřit jen na slibovaný výnos, nýbrž především na své vlastní reálné zhodnocení. Reálný výnos se spočítá, když od dosaženého výnosu odečteme inflaci. Vysoká inflace může způsobit, že investor dosáhne záporného výnosu. Zkušenost ukazuje, že v obdobích vysoké inflace přináší investice do věcných aktiv (například nemovitostí, zlata) vyšší cenovou stabilitu, než investice na finančních trzích (například do akcií, certifikátů nebo spoření).

Další rizika spojená s certifikáty

Tržní segment s investičními certifikáty se velmi rychle rozvíjí. Objemy obchodů se každý rok zvyšují. Tento razantní rozvoj ale přináší i problémy.

Kromě již zmíněných tržních rizik existují i jiná rizika. Velkým nedostatkem je, že zatím neexistuje jednotné názvosloví, a tak si každý z emitentů pojmenovává jednotlivé certifikáty podle vlastního uvážení či vlastní metodiky. To může vést k velkému zkreslení a ztěžuje to orientaci potenciálním investorům. Je nezbytné zmínit, že se stejným problémem se potýkají i jiné finanční instrumenty a emitenti certifikátů již provedli první kroky ke zlepšení transparentnosti.

Struktura standardních investičních produktů, jako jsou například indexové certifikáty, se dá poměrně snadno pochopit. Zde je podkladovým aktivem příslušný index a jeho hodnotový vývoj lze dobře porovnat s vývojem zvoleného indexového certifikátu. Není zde velký prostor, aby emitent nabízel tento produkt s cenovou přirážkou. Jakmile je struktura certifikátu komplikovanější, je daleko těžší cenu certifikátu správně stanovit. Této situace pak mohou využít finanční zprostředkovatelé ke zvýšení svých ziskových marží.

Nelze proto doporučit investici do příliš komplikovaných produktů a drobní investoři by se jí měli rozhodně vyhnout. Nutno konstatovat, že právě po produktech s jednoduchou konstrukcí je na trhu investičních certifikátů největší poptávka a právě s těmito produkty jsou realizovány největší objemy.

Výhody certifikátů

Transparentnost: Kromě nákupní ceny zná investor vždy i na jakém trhu a v jakém finančním instrumentu se angažuje. Informace o aktuální hodnotě většiny certifikátů získá investor velmi snadno, navíc se zjištěná hodnota dá velmi lehce prověřit.
Likvidita: S investičními certifikáty lze obchodovat přímo na burze. Emisní banky se zavazují průběžně stanovovat nákupní a prodejní kurzy tzv. "market making", tím zaručují funkčnost trhu.
Univerzálnost: S certifikáty je možné participovat nejen na rostoucím, ale také na stagnujícím nebo klesajícím trhu. V nabídce emitentů jsou i certifikáty, které nabízejí optimální výnos na mírně rostoucím nebo na mírně klesajícím trhu.
Přizpůsobivost: Certifikáty jsou zpravidla nabízeny v cenách, které většinou nepřekračují hranici 10 či 100 eur. Oslovují tak investory, jež disponují jen malým finančním obnosem.
Příznivé náklady: Díky své jednoduché struktuře jsou certifikáty levnější než fondy nebo aktivní trading. Pouze u komplexních produktů jsou uplatněny malé poplatky.
Daňová optimalizace: Po uplynutí spekulační doby (daňový test je v ČR 6 měsíců) nepodléhají kurzovní zisky z certifikátů zdanění. Některé cenné papíry dokonce umožňují získat vyplacené dividendy ("brutto za netto").

Zdroj: publikace KCP Investiční certifikáty

Odradila by vás vyjmenovaná rizika od investování do certifikátů? Nebo by vás naopak zlákaly jejich výhody? Co by vás přimělo se této formě investování věnovat? 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-140
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Co jsou a jak fungují investiční certifikáty

5. 10. 2005 | David Rozumek, Martin Svoboda

Co jsou a jak fungují investiční certifikáty

Vedle tradičních investičních nástrojů vzniká nová generace moderních finančních produktů, které jsou schopny uspokojit aktuální přání dnešních investorů. V České republice stojí trh... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.